خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / انتقال قرارداد: نظریه عمومی- عقود معین

انتقال قرارداد: نظریه عمومی- عقود معین

انتقال قرارداد: نظریه عمومی- عقود معین

 

خرید

فهرست مطالب:

پیشگفتار

فصل اول- كليات

مبحث اول- واژه‏شناسى و مفهوم انتقال قرارداد

گفتار اول- حقوق ايران

گفتار دوم- حقوق مقايسه

مبحث دوم- سوابق تاريخى و قانونگذاری انتقال قرارداد

گفتار اول- سوابق قانونگذاری در خصوص انتقال قرارداد

گفتار دوم- حقوق اسلام

گفتار سوم- حقوق مقايسه

مبحث سوم- قلمرو و جايگاه انتقال قرارداد

گفتار اول- قلمرو انتقال قرارداد

گفتار دوم- جايگاه انتقال قرارداد (ارتباط با اصل نسبى بودن قرارداد)

مبحث چهارم- اقسام انتقال قرارداد

گفتار اول- انتقال ارادى قرارداد

گفتار دوم- انتقال تبعى قرارداد

گفتار سوم- انتقال قهرى قرارداد

مبحث پنجم- اسباب انتقال قرارداد

گفتار اول- عقد

گفتار دوم- ايقاع

گفتار سوم- اقاله

گفتار چهارم- انفساخ

گفتار پنجم- انتقال اجبارى مالكيت

گفتار ششم- مرگ

مبحث ششم- مبناى فقهى و حقوقى انتقال قرارداد

گفتار اول- مبناى فقهى

گفتار دوم- مبناى حقوقى

فصل دوم- شرايط و موانع انتقال قرارداد و مقايسه آن با مفاهيم مشابه

مبحث اول- شرايط انتقال قرارداد

گفتار اول- شرايط عمومى انتقال قرارداد

گفتار دوم- شرايط اختصاصى انتقال قرارداد

محبث دوم- موانع انتقال قرارداد

گفتار اول – توافق طرفين قرارداد

گفتار دوم- شخصى بودن قرارداد

گفتار سوم- قانون

گفتار چهارم- سوء استفاده از حق

گفتار پنجم- نظم عمومى

گفتار ششم- ضمانت اجراى موانع

مبحث سوم- مقايسه انتقال قرارداد با مفاهيم مشابه

گفتار اول- تبديل تعهد

گفتار دوم- انتقال حق

گفتار سوم- انتقال دين

گفتار چهارم- قرارداد فرعی

فصل سوم- آثار انتقال قرارداد

مبحث اول- آثار انتقال قرارداد

گفتار اول – انتقال موقعيت قراردادى

گفتار دوم- روابط حقوقى ميان طرف اصلى قرارداد، ناقل و منتقل‏اليه

مبحث دوم- انتقال قرارداد در اسناد بین‌المللی

گفتار اول- اصول حقوق قراردادهای تجاری بین‌المللی

گفتار دوم- اصول حقوق قراردادهای اروپا

فصل چهارم – قواعد انتقال عقود معين و غيرمعين

مبحث اول- عقود معين

گفتار اول- انتقال عقد اجاره

گفتار دوم- انتقال عقد بيع

گفتار سوم- انتقال عقد مزارعه

گفتار چهارم- انتقال عقد مساقات

گفتار پنجم- انتقال عقد مضاربه

گفتار ششم- انتقال عقد وكالت

گفتار هفتم- انتقال حق انتفاع

گفتار هشتم- انتقال حق ارتفاق

گفتار نهم- انتقال عقد عاريه

گفتار دهم- انتقال عقد وديعه

گفتار یازدهم- انتقال عقد بيمه

گفتار دوازدهم- انتقال قرارداد حمل و نقل

گفتار سیزدهم- انتقال قرارداد كار

مبحث دوم- عقود غيرمعين

گفتار اول- انتقال قرارداد پيمانكارى

گفتار دوم- انتقال قولنامه

نتايج تحقيق

پيشنهادها

فهرست الفبایی مطالب

فهرست قوانین مورد استناد

فهرست منابع

مؤلف:

ابراهیم شعاریان

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۴، اول

قیمت:

۵۵۰٫۰۰۰ ریال

 

خرید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *