خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه تخصصی / تازه‌های مقالات فارسی اسفند‌ماه ۹۶

تازه‌های مقالات فارسی اسفند‌ماه ۹۶

 

رکورد

عنوان – پديدآور – مأخذ

۱۳۲۹۰چرايي و چگونگي رد صلاحيت هاي گسترده/ سعيد دهقان.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۷-‎۱۴.
۱۳۲۹۱مطالعه موردي عملکرد مجلس و شوراي نگهبان درباره سپنتانيکنام: اصل برابري عموم و منع تبعيض ناروا/ سيدمحمود کاشاني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۱۵-‎۲۶.
۱۳۲۹۲وکالت؛ نهاد مدني يا نهاد صنفي؟/ سعيد دهقان.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۲۹-‎۶۵.
۱۳۲۹۳ممنوعيت سوء استفاده از حق/ امير حسين آبادي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۶۷-‎۷۶.
۱۳۲۹۴ستم هايي که بر اصل ۱۶۸ قانون اساسي رفته است/ عبدالفتاح سلطاني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۷۷-‎۹۰.
۱۳۲۹۵تحليلي بر حقوق بنيادين در قانون اساسي ايران: اراده ملت؛ خود قانون و برتر از قانون اساسي/ عليرضا دبيرنيا.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۹۱-‎۱۲۰.
۱۳۲۹۶بررسي تحولات وکالت در اروپا: پيش به سوي تدوين کنوانسيوني درباره حرفه وکالت/ ابراهيم يوسفي محله.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۱۲۱-‎۱۳۳.
۱۳۲۹۷تاثير بحران هاي اقتصادي در افزايش بزهکاري کودکان و نوجوانان/ سياوش سعيد فوائدي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۱۳۵-‎۱۴۲.
۱۳۲۹۸بازبيني مشمولين صندوق حمايت وکلا/ حميدرضا پرتو، اسدالله صحرانورد.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۱۴۳-‎۱۵۰.
۱۳۲۹۹واکاوي دعوي ورود ثالث/ يحيي جليلوند.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۱۵۱-‎۱۶۱.
۱۳۳۰۰تاثير انحلال بر ديون موجل شرکت هاي تجاري/ عباس ميرشکاري، محمدکاظم مهتاب پور، مونا عبدي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۱۶۳-‎۱۷۶.
۱۳۳۰۱قلمرو لازم الاجرا بودن اسناد تسهيلات بانکي/ شيما رستاقي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۱۷۷-‎۱۸۵.
۱۳۳۰۲نقد دو راي متشابه با استنادات قانوني متفاوت: دارا شدن ناعادلانه/ نصرالله قهرماني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۱۸۷-‎۱۹۸.
۱۳۳۰۳حقوق در انديشه سعدي/ احمد طاهري.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۱۹۹-‎۲۲۱.
۱۳۳۰۴هوش معنوي وکالت در فيلم پل جاسوسان/ عباس ايماني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۲۲۳-‎۲۳۰.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *