خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه تخصصی / تازه‌های مقالات فارسی خرداد ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی خرداد ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی خرداد ۹۸

 

رکورد

عنوان – پديدآور – مأخذ

۱۳۴۶۳بررسي مبنا و شرايط اعمال صلاحيت دادگاه هاي داخلي کشورها براي رسيدگي به جنايات جنگي/ حسن پوربافراني.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۱، سال نهم، شماره ‎۳ (پياپي ‎۳۵)، زمستان: ص. ۱- ‎۲۲.
۱۳۴۶۴تبيين مفهوم مداخله بشردوستانه در حقوق بين الملل با تاکيد بر قضيه ليبي/ سپنتا مجتهدزاده.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۱، سال نهم، شماره ‎۳ (پياپي ‎۳۵)، زمستان: ص. ۲۳- ‎۳۶.
۱۳۴۶۵مشارکت مستقيم غير نظاميان در مخاصمات مسلحانه/ احمد سليمان زاده.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۱، سال نهم، شماره ‎۳ (پياپي ‎۳۵)، زمستان: ص. ۳۷- ‎۶۲.
۱۳۴۶۶کاوشي در مشروعيت استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين در حقوق بين الملل/ زکيه تقي زاده، فاطمه هداوندي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۱، سال نهم، شماره ‎۳ (پياپي ‎۳۵)، زمستان: ص. ۶۳- ‎۹۴.
۱۳۴۶۷حمايت از اموال فرهنگي در زمان جنگ و اشغال با تاکيد بر کنوانسيون ۱۹۵۴ لاهه؛ مطالعه موردي: جنگ تحميلي عراق عليه ج. ا. ايران/ فريد آزادبخت، سارا بلخي.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۱، سال نهم، شماره ‎۳ (پياپي ‎۳۵)، زمستان: ص. ۹۵- ‎۱۴۱.
۱۳۴۶۸درآمدي بر رابطه حفظ صلح و رعايت قواعد حقوق بشردوستانه/ منصوره صديقيان کاشاني، حسين يزداني.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۱، سال نهم، شماره ‎۳ (پياپي ‎۳۵)، زمستان: ص. ۱۴۳- ‎۱۶۰.
۱۳۴۶۹تکنولوژي نظامي و قواعد جنگ/ عفيفه غلامي، حميده روح بخش.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۱، سال نهم، شماره ‎۳ (پياپي ‎۳۵)، زمستان: ص. ۱۶۱- ‎۱۸۰.
۱۳۴۷۰ممنوعيت استخدام و به کارگيري کودکان در مخاصمات مسلحانه/ شبنم اربابيان.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۱، سال نهم، شماره ‎۳ (پياپي ‎۳۵)، زمستان: ص. ۱۸۱- ‎۲۰۱.
۱۳۴۷۱درآمدي بر نگرش اسلام و حقوق بين الملل بشردوستانه در حفظ محيط زيست/ محمود گلستاني، الهام پهلواني.- مطالعات بين المللي. ‎۱۳۹۱، سال نهم، شماره ‎۳ (پياپي ‎۳۵)، زمستان: ص. ۲۰۳- ‎۲۲۲.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *