خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه آنلاین / تازه‌های کتاب‌های خارجی شهریورماه ۹۷

تازه‌های کتاب‌های خارجی شهریورماه ۹۷

تازه‌های کتاب‌های خارجی شهریورماه ۹۷

 

.NO

.LC NO

TITLE – AUTHOR – IMPRINT

۶۰۴۷ KZA 1120 .3 .L39 2012, DB6724 The Law of the Sea Convention: US Accession and Globalization/ Edited by Myron H. Nordquist … [et al.].- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff, 2012.
۶۰۴۸ HV 8291 .G7 W45 2010, DB6725 The Politics of Private Security: Regulation, Reform and Re-Legitimation/ Adam White.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2010.
۶۰۴۹ BS 1199 .W2 B47 2015, DB6726 The Reception of Biblical War Legislation in Narrative Contexts: Proceedings of the EABS research group “Law and Narrative”/ edited by Christoph Berner, Harald Samuel.- Berlin; Boston: De Gruyter, 2015.
۶۰۵۰ KBP 450 .D83 2015, DB6727 The Sunna and its Status in Islamic Law: The search for a sound hadith/ edited by Adis Duderija.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2015.
۶۰۵۱ U 22 .W55 2012, DB6728 The Verdict of Battle: The law of victory and the making of modern war/ James Q. Whitman.- Cambridge; London: Harvard University Press, 2012.
۶۰۵۲ HV 8139 .M34 2016, DB6729 The war on cops: How the new attack on law and order makes everyone less safe/ Heather Mac Donald.- New York: Encounter Books, 2016.
۶۰۵۳ JC 375 .O342 2015, DB6730 The Watershed of Modern Politics: Law, Virtue, Kingship, and Consent (1300 1650)/ Francis Oakley.- New Haven; London: Yale University Press, 2015.
۶۰۵۴ JC 375 .O342 2012, DB6731 The Mortgage of the Past: Reshaping the Ancient Political Inheritance (1050 1300)/ Francis Oakley.- New Haven; London: Yale University Press, 2012.
۶۰۵۵ KZ 3700 .S25 2009, DB6732 The World Bank Policy for Projects on International Waterways: An Historical and Legal Analysis/ Salman M.A. Salman.- Washington: World Bank, 2009.
۶۰۵۶ KD 1949 .6 .G74 2016, DB6733 Tort Law/ Neal Geach.- 3rd edition.- Harlow: Pearson, 2016.
۶۰۵۷ KNQ 698 .J512 2018, DB6734 Towards Tradable Water Rights: Water Law and Policy Reform in China/ Min Jiang.- Cham: Springer, 2018.
۶۰۵۸ HV 9069 .L64 2012, DB6735 From Juvenile Delinquency to Adult Crime: Criminal careers, justice policy, and prevention/ edited by Rolf Loeber, David P. Farrington.- Oxford; New York: Oxford University Press, 2012.
۶۰۵۹ HV 6768 .G73 2013, DB6736 Understanding and Preventing Corruption/ Adam Graycar, Tim Prenzler.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2013.
۶۰۶۰ KZA 1141 .S76 2006, DB6737 Unresolved Issues and New Challenges to the Law of the Sea: Time Before and Time After/ edited by Anastasia Strati, Maria Gavouneli, Nikolaos Skourtos.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff, 2006.
۶۰۶۱ KZ 6385 .O256 2012, DB6738 What is war? An Investigation in the Wake of 9/11/ edited by Mary Ellen O’Connell.- Leiden; Boston: Martinus Nijhoff, 2012.
۶۰۶۲ HV 7431 .W445 2016, DB6739 What Works in Crime Prevention and Rehabilitation: Lessons from Systematic Reviews/ David Weisburd, David P. Farrington, Charlotte Gill, editors.- New York; Heidelberg: Springer, 2016.
۶۰۶۳ HV 6771 .G7 G65 2012, DB6740 White-Collar Crime: Accounts of Offending Behaviour/ Janice Goldstraw-White.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2012.
۶۰۶۴ K 644 .A433 2014, DB6741 Women and Transitional Justice: Progress and Persistent Challenges in Retributive and Restorative Processes/ by Mayesha Alam.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2014.
۶۰۶۵ K 923 .Z483 2018, DB6742 Legislation of Tort Liability Law in China/ Xinbao Zhang.- Singapore: Springer, 2018.
۶۰۶۶ HV 9146 .A5 C73 2003, DB6743 Youth Offending and Restorative Justice: Implementing Reform in Youth Justice/ Adam Crawford, Tim Newburn.- Devon; Portland: Willan Publishing, 2003.
۶۰۶۷ B 3258 .H324 S683 2018, DB6744 Emancipation, Democracy and the Modern Critique of Law: Reconsidering Habermas/ Mikael Spang.- Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
۶۰۶۸ PN 56 .M28 D56 2018, DB6745 After Marriage in the Long Eighteenth Century: Literature, Law and Society/ Jenny DiPlacidi, Karl Leydecker, Editors.- Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
۶۰۶۹ KG 60 .G65 2018, DB6746 Big Law in Latin America and Spain: Globalization and Adjustments in the Provision of High-End Legal Services/ Manuel Gomez, Rogelio Perez-Perdomo, Editors.- Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
۶۰۷۰ K 1420 .5 .M44 2018, DB6747 Authors, Users, and Pirates: Copyright Law and Subjectivity/ James Meese.- Cambridge; London: The MIT Press, 2018.
۶۰۷۱ KE 8813 .J63 2018, DB6748 Criminal Law and Precrime: Legal Studies in Canadian Punishment and Surveillance in Anticipation of Criminal Guilt/ Richard Jochelson, James Gacek, Lauren Menzie; with contributions from Kirsten Kramar, Mark Doerksen.- New York; Abingdon, Oxon: Routledge, 2018.
۶۰۷۲ SD 622 .2 .I578 2018, DB6749 International Yearbook of Soil Law and Policy 2017/ Harald Ginzky … [et al.].- Cham: Springer, 2018.
۶۰۷۳ KWW 46 .8 .M84 2018, DB6750 Law Reform in Plural Societies/ Teleiai Lalotoa Mulitalo Ropinisone Silipa Seumanutafa.- Cham: Springer, 2018.
۶۰۷۴ KZ 7360 .D1545 2018, DB6751 Law, Politics and the Limits of Prosecuting Mass Atrocity/ Damien Rogers.- Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
۶۰۷۵ K 213 .B76 2018, DB6752 Legal Signs Fascinate: Kevelson’s Research on Semiotics/ Jan M. Broekman, Frank Fleerackers.- Cham: Springer, 2018.
۶۰۷۶ KZ 1240 .B97 2018, DB6753 Peoples’ Tribunals and International Law/ edited by Andrew Byrnes, Gabrielle Simm.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2018.
۶۰۷۷ KF 5399 .5 .P7 N46 2018, DB6754 Private Security and the Law/ Charles P. Nemeth.- 5th edition.- Boca Raton: CRC Press, 2018.
۶۰۷۸ KF 8745 .S33 P485 2018, DB6755 Scalia’s Constitution: Essays on Law and Education/ Paul E. Peterson, Michael W. McConnell, Editors.- Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
۶۰۷۹ KBP 144 .A46 2018,  DB6756 Sharia Compliant: A User’s Guide to Hacking Islamic Law/ Rumee Ahmed.- Stanford: Stanford University Press, 2018.
۶۰۸۰ KZ 3405 .K38 2018, DB6757 Shifting Horizons of Public International Law: A South Asian Perspective/ J.L. Kaul, Anupam Jha, Editors.- New Delhi: Springer, 2018.
۶۰۸۱ K 487 .S3 A85 2018, DB6758 The Moral Conflict of Law and Neuroscience/ Peter A. Alces.- London: The University of Chicago Press, 2018.
۶۰۸۲ KNS 469 .5 .O45 2018, DB6759 Hindu Law: A New History of Dharmasastra/ edited by Patrick Olivelle, Donald R. Davis.- Oxford: Oxford University Press, 2018.
۶۰۸۳ KZ 1266 .H395 2018, DB6760 The Prevention of Gross Human Rights Violations Under International Human Rights Law/ Nienke van der Have.- The Hague: T.M.C.  Asser Press; Berlin; Heidelberg: Springer, 2018.
۶۰۸۴ KD 4050 .O711 2018, DB6761 Britishness, belonging and citizenship: Experiencing nationality law/ Devyani Prabhat.- Bristol; Chicago: Policy Press, 2018.
۶۰۸۵ KNQ 1160 .W15 2018, DB6762 Conceptualizing Copyright Exceptions in China and South Africa: A Developing View from the Developing Countries/ Jia Wang.- Cham: Springer, 2018.
۶۰۸۶ K 3239 .8 .N338 2018, DB6763 Contemporary Issues in Human Rights Law: Europe and Asia/ Editor Yumiko Nakanishi.- Singapore: Springer, 2018.
۶۰۸۷ K 3239 .8 .C64 2018, DB6764 Foundations of Indirect Discrimination Law/ edited by Hugh Collins, Tarunabh Khaitan.- Oxford; Portland: Hart Publishing, 2018.
۶۰۸۸ KF 4754 .5 .A93 2018, DB6765 Gay Priori: A Queer Critical Legal Studies Approach to Law Reform/ Libby Adler.- Durham; London: Duke University Press, 2018.
۶۰۸۹ K 3943 .F339 2018, DB6766 Institutionalisation beyond the Nation State: Transatlantic Relations: Data, Privacy and Trade Law/ Editor Elaine Fahey.- Cham: Springer, 2018.
۶۰۹۰ PR 5267 .S6 M325 2018, DB6767 John Ruskin’s Politics and Natural Law: An Intellectual Biography/ Graham A. MacDonald.- Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
۶۰۹۱ KZ 1269 .T75 2018, DB6768 Self-determination in disputed colonial territories/ Jamie Trinidad.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2018.
۶۰۹۲ JA 81 .R68 2018, DB6769 The Plurality Trilemma: A Geometry of Global Legal Thought/ David Roth-Isigkeit.- Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
۶۰۹۳ PN 56 .S744 S73 2018, DB6770 A Death of One’s Own: Literature, Law, and the Right to Die/ Jared Stark.- Evanston: Northwestern University Press, 2018.
۶۰۹۴ HV 6433 .N6 I95 2018, DB6771 Boko Haram and International Law/ John-Mark Iyi, Hennie Strydom, Editors.- Cham: Springer, 2018.
۶۰۹۵ K 120 .C67 2018, DB6772 Cognition of the Law: Toward a Cognitive Sociology of Law and Behavior/ Luigi Cominelli.- Cham: Springer, 2018.
۶۰۹۶ JV 305 .B483 2018, DB6773 Colonial Lives of Property: Law, Land, and Racial Regimes of Ownership/ Brenna Bhandar.- Durham; London: Duke University Press, 2018.
۶۰۹۷ K 3165 .F73 2018, DB6774 Comparative Constitutional Studies: Between Magic and Deceit/ Gunter Frankenberg.- Cheltenham: Edward Elgar, 2018.
۶۰۹۸ K 1770 .M47 2018, DB6775 Comparative Perspectives on the Enforcement and Effectiveness of Antidiscrimination Law: Challenges and Innovative Tools/ Marie Mercat-Bruns, David B. Oppenheimer, Cady Sartorius, Editors.- Cham: Springer, 2018.
۶۰۹۹ K 3263 .C83 2018, DB6776 Core Concepts and Contemporary Issues in Privacy/ Ann E. Cudd, Mark C. Navin, Editors.- Cham: Springer, 2018.
۶۱۰۰ K 3710 .L335 2018, DB6777 Cultural Heritage and International Law: Objects, Means and Ends of International Protection/ Evelyne Lagrange, Stefan Oeter, Robert Uerpmann-Wittzack, Editors.- Cham: Springer, 2018.
۶۱۰۱ K 3981 .M381 2018, DB6778 Energy Law and Economics/ Klaus Mathis, Bruce R. Huber, Editors.- Cham: Springer, 2018.
۶۱۰۲ KHD 4134 .E54 2018, DB6779 Energy Law and Regulation in Brazil/ Jose Augusto Fontoura Costa … [et al.].- Cham: Springer, 2018.
۶۱۰۳ K 3842 .M525 2018, DB6780 Enforcement and Effectiveness of Consumer Law/ Hans-W. Micklitz, Genevieve Saumier, Editors.- Cham: Springer, 2018.
۶۱۰۴ K 555 .E832 2018, DB6781 Enforcement and Effectiveness of the Law – La mise en oeuvre et l’effectivite du droit:  General Contributions of the Montevideo Thematic Congress – Contributions generales du Congres thematique de Montevideo/ Nicolas Etcheverry Estrazulas, Diego P. Fernandez Arroyo, Editors; Assistant Editor Alexandre Senegacnik.- Cham: Springer, 2018.
۶۱۰۵ KBP 4048 .A28 2018, DB6782 Gender Justice in Islamic Law: Homicide and Bodily Injuries/ Musa Usman Abubakar.- Oxford: Hart Publishing, 2018.
۶۱۰۶ K 3924 .H54 F45 2018, DB6783 Global Health Impacts of Nanotechnology Law: A Tool for Stakeholder Engagement/ Ilise L. Feitshans.- Singapore: Pan Stanford Publishing, 2018.
۶۱۰۷ KZ 1266 .M39 2018, DB6784 Global Justice, Human Rights and the Modernization of International Law/ Riccardo Pisillo Mazzeschi, Pasquale De Sena, Editors.- Cham: Springer, 2018.
۶۱۰۸ K 2269 .5 .H35 2018, DB6785 Handling and Exchanging Electronic Evidence Across Europe/ Maria Angela Biasiotti … [et al.].- Cham: Springer, 2018.
۶۱۰۹ KBP 526 .32 .L37 2018, DB6786 How Muftis Think: Islamic Legal Thought and Muslim Women in Western Europe/ by Lena Larsen.- Leiden: Brill, 2018.
۶۱۱۰ K 370 .H37 2018, DB6787 Law and Justice in a Globalized World/ editors Harkristuti Harkrisnowo, Hikmahanto Juwana, Yu Un Oppusunggu.- London: Routledge, 2018.
۶۱۱۱ KNW 2620 .H46 2018, DB6788 Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes/ Stefanus Hendrianto.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2018.
۶۱۱۲ K 213 .N485 2018, DB6789 Law in the Time of Oxymora: A Synaesthesia of Language, Logic and Law/ Rostam J. Neuwirth.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2018.
۶۱۱۳ BL 65 .L33 B32 2018, DB6790 Law, Religion and Love: Seeking Ecumenical Justice for the Other/ edited by Paul Babie, Vanja-Ivan Savic.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2018.
۶۱۱۴ KZA 1145 .O64 2018, DB6791 Operational Law in International Straits and Current Maritime Security Challenges/ Jorg Schildknecht … [et al.].- Cham: Springer, 2018.
۶۱۱۵ K 627 .P45 2018, DB6792 Personhood Beyond Humanism: Animals, Chimeras, Autonomous Agents and the Law/ Tomasz Pietrzykowski.- Cham: Springer, 2018.
۶۱۱۶ K 247 D87 2018, DB6793 Proportionality in Law: An Analytical Perspective/ David Duarte, Jorge Silva Sampaio, Editors.- Cham: Springer, 2018.
۶۱۱۷ KJC 8781 .I63 M33 2018, DB6794 Proving Discriminatory Violence at the European Court of Human Rights/ by Jasmina Mackic.- Brill: Leiden, 2018.
۶۱۱۸ K 3275 .K87 2018, DB6795 Refugees and Migrants in Law and Policy: Challenges and Opportunities for Global Civic Education/ Helmut Kury, Slawomir Redo, Editors.- Cham: Springer, 2018.
۶۱۱۹ KJE 6433 .M37 2018, DB6796 Regulating Investor Protection under EU Law: The Unbridgeable Gaps with the U.S. and the Way Forward/ Antonio Marcacci.- Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
۶۱۲۰ KD 4100 .G37 2018, DB6797 Religion, Law and the Constitution: Balancing Beliefs in Britain/ Javier Garcia Oliva, Helen Hall.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2018.
۶۱۲۱ KF 3570 .S364 2018, DB6798 Safety Law: Legal Aspects in Occupational Safety and Health/ Thomas D. Schneid.- Boca Raton: CRC Press, 2018.
۶۱۲۲ JC 423 .S45 2018, DB6799 Sensing the Nation’s Law: Historical Inquiries into the Aesthetics of Democratic Legitimacy/ Stefan Huygebaert … [et al.].- Cham: Springer, 2018.
۶۱۲۳ KNQ 2020 .L5 2018, DB6800 The Chinese Road of the Rule of Law/ Lin Li.- Singapore: Springer, 2018.
۶۱۲۴ KTL 3220 .S87 2018, DB6801 The Interface of Competition Law, Industrial Policy and Development Concerns: The Case of South Africa/ Balthasar Strunz.- Berlin: Springer-Verlag, 2018.
۶۱۲۵ KZ 3881 .A28 B83 2018, DB6802 The Iran-UAE Gulf Islands Dispute: A Journey through International Law, History and Politics/ by Charles L. O. Buderi, Luciana T. Ricart.- Leiden: Brill, 2018.
۶۱۲۶ HV 6431 .K55 2018, DB6803 The Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law/ Colin King, Clive Walker, Jimmy Gurule, Editors.- Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
۶۱۲۷ K 558 .B64 2018, DB6804 The Past, Present and Future of Comparative Law – Le passe, le present et le futur du droit compare: Ceremony of 15 May 2017 in Honour of 5 Great Comparatists – Ceremonie du 15 mai 2017 en l’honneur de 5 grands comparatistes/ Katharina Boele-Woelki, Diego P. Fernandez Arroyo, Editors; Assistant Editor Alexandre Senegacnik.- Cham: Springer, 2018.
۶۱۲۸ K 2146 .S658 2018, DB6805 The Responsive Judge: International Perspectives/ Tania Sourdin, Archie Zariski, Editors.- Singapore: Springer, 2018.
۶۱۲۹ K 3171 .A535 2018, DB6807 The Rule of Law in an Era of Change: Responses to Transnational Challenges and Threats/ George Andreopoulos, Rosemary L. Barberet, Mahesh K. Nalla, Editors.- Cham: Springer, 2018.
۶۱۳۰ E 99 .T187 S36 2018, DB6808 The Tanana Chiefs: Native Rights and Western Law/ William Schneider; with contributions by Kevin Illingworth … [et al.].- Fairbanks: University of Alaska Press, 2018.
۶۱۳۱ KJE 6437 .M64 2018, DB6809 The Use of Alternative Benchmarks in Anti-Subsidy Law: A Study on the WTO, the EU and China/ Sophia Muller.- Cham: Springer, 2018.
۶۱۳۲ K 5015 .3 .M38 2018, DB6810 The Western Codification of Criminal Law: A Revision of the Myth of its Predominant French Influence/ Aniceto Masferrer, Editor.- Cham: Springer, 2018.
۶۱۳۳ K 3601 .S53 2018, DB6811 Understanding the Law for Physicians, Healthcare Professionals, and Scientists: A Primer on the Operations of the Law and the Legal System/ Marshall S. Shapo.- Boca Raton: Taylor & Francis, 2018.
۶۱۳۴ K 3705 .V53 B69 2018, DB6812 Video Game Law: Everything You Need to Know About Legal and Business Issues in the Game Industry/ Stephen Gregory Boyd, Brian Pyne, Sean F. Kane.- Boca Raton: CRC Press, 2018.
۶۱۳۵ KF 3489 .H35 2018, DB6813 Wage and Hour Law: Guide to Methods and Analysis/ Chester Hanvey.- Cham: Springer, 2018.
۶۱۳۶ HV 6150 .A535 2010, DB6814 Classics in Environmental Criminology/ edited by Martin A. Andresen, Paul J. Brantingham, J. Bryan Kinney.- Burnaby: Simon Fraser University Publications; Boca Raton: CRC Press, 2010.
۶۱۳۷ HV 9344 .A5 R62 2016, DB6815 Community Punishment: European Perspectives/ edited by Gwen Robinson, Fergus McNeill.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2016.
۶۱۳۸ K 3264 .C65 2011, DB6816 Computers, Privacy and Data Protection: an Element of Choice/ Serge Gutwirth … [et al.].- New York: Springer, 2011.
۶۱۳۹ HV 6250 .25 .B68 2000, DB6817 Crime and Morality: The Significance of Criminal Justice in Post-modern Culture/ by Hans Boutellier.- Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000.
۶۱۴۰ HV 9950 .H39 2005, DB6818 Crime and punishment in America: Almanac, Volume 1/ Richard C. Hanes, Sharon M. Hanes; Sarah Hermsen, project editor.- Detroit; Farmington Hills: Gale, 2005.
۶۱۴۱ HV 6785 .H34 2005, DB6819 Crime and Punishment in America: Biographies/ Richard C. Hanes, Kelly Rudd; Sarah Hermsen, project editor.- Detroit; Farmington Hills: Gale, 2005.
۶۱۴۲ HV 6779 .H35 2005, DB6820 Crime and Punishment in America: Primary Sources/ Sharon M. Hanes ; Sarah Hermsen, project editor.- Detroit; Farmington Hills: Gale, 2005.
۶۱۴۳ QE 38 .5 .R585 2009, DB6821 Criminal and Environmental Soil Forensics/ Karl Ritz, Lorna Dawson, David Miller, Editors.- [Berlin; New York]: Springer, 2009.
۶۱۴۴ KD 8329 .3 .T97 2000, DB6822 Criminal litigation: A text designed to support the NVQ in Legal practice standards/ Jane Tyrer, David Lawton; Series Editor Richard Norrie.- London, Sydney: Cavendish Publishing, 2000.
۶۱۴۵ KD 7876 .H85 2000, DB6823 Criminal Litigation and Sentencing/ Peter Hungerford-Welch.- 5th edition.- London; Sydney: Cavendish Publishing, 2000.
۶۱۴۶ HV 6025 .B34 2016, DB6824 Criminology and Queer Theory: Dangerous Bedfellows?/ Matthew Ball.- London: Palgrave Macmillan, 2016.
۶۱۴۷ HV 8875 .H84 2012, DB6825 Education in Prison: Studying Through Distance Learning/ Emma Hughes.- Farnham; Burlington: Ashgate Publishing, 2012.
۶۱۴۸ KJV 7979 .E435 2011, DB6826 French Criminal Law/ Catherine Elliott.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2011.
۶۱۴۹ HM 881 .M64 2009, DB6827 Globalization and social movements: Islamism, feminism, and the global justice movement/ Valentine M. Moghadam.- Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2009.
۶۱۵۰ HV 6401 .S654 2015, DB6828 Green Harms and Crimes: Critical Criminology in a Changing World/ Edited by Ragnhild Aslaug Sollund.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2015.
۶۱۵۱ HV 6773 .52 .P49 2017, DB6829 Hate Crime Statutes: A Public Policy and Law Enforcement Dilemma/ Frank S. Pezzella.- Switzerland: Springer, 2017.
۶۱۵۲ HV 6025 .C582 2011, DB6830 Introducing Criminology/ Clive Coleman, Clive Norris.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2011.
۶۱۵۳ HV 7113 .5 .L46 2004, DB6831 Japan as a Low-Crime Nation/ Dag Leonardsen.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2004.
۶۱۵۴ HV 9104 .K86 2010, DB6832 Juvenile Crime/ Aaron Kupchik.- 2nd edition.- New York: Facts On File, 2010.
۶۱۵۵ HV 8865 .B42 2005, DB6833 Muslims in Prison: Challenge and Change in Britain and France/ James A. Beckford, Daniele Joly, Farhad Khosrokhavar.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2005.
۶۱۵۶ PN 5124 .C74 W95 2001, DB6834 News, Crime and Culture/ Maggie Wykes.- London: Pluto Press, 2001.
۶۱۵۷ HV 9345 .A5 W67 2005, DB6835 Punishment in the Community: Managing offenders, making choices/ Ann Worrall, Clare Hoy.- 2nd edition.- Devon; Portland: Willan Publishing, 2005.
۶۱۵۸ HQ 73 .B85 2016, DB6836 Queer Criminology/ Carrie L. Buist, Emily Lenning.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2016.
۶۱۵۹ HV 9304 .F37 2005, DB6837 Rethinking Rehabilitation: Why Can’t We Reform Our Criminals?/ David Farabee.- Washington: AEI Press, 2005.
۶۱۶۰ JF 1081 .G74 2004, DB6838 State Crime: Governments, Violence and Corruption/ Penny Green, Tony Ward.- London; Sterling: Pluto Press, 2004.
۶۱۶۱ KDK 1752 .V38 2008, DB6839 Terrorism, rights and the rule of law: negotiating justice in Ireland/ Barry Vaughan, Shane Kilcommins.- Devon; Portland: Willan publishing, 2008.
۶۱۶۲ HV 6025 .M385 2016, DB6840 What is to Be Done About Crime and Punishment? Towards a Public Criminology/ Roger Matthews, editor.- London: Palgrave Macmillan, 2016.
۶۱۶۳ HV 6542 .B76 2018, DB6841 When Parents Kill Children: Understanding Filicide/ Thea Brown, Danielle Tyson, Paula Fernandez Arias, Editors.- Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
۶۱۶۴ HF 5549 .5 .E43 F47 2016, DB6842 Workplace safety: establishing an effective violence prevention program/ Randall W. Ferris, Daniel Murphy.- Oxford; Waltham: Elsevier, 2016.
۶۱۶۵ HF 5549 .5 .E43 W67 2018, DB6843 Workplace Violence: Issues in Threat Management/ Christina Holbrook … [et al.].- New York; Abingdon, Oxon: Routledge, 2018.
۶۱۶۶ HV 9145 .A5 M87 2004, DB6844 Youth and Crime/ John Muncie.- 2nd edition.- London; Thousand Oaks: SAGE Publications, 2004.
۶۱۶۷ HV 9960 .G7T6 2008, DB6845 Confronting Crime: Crime control policy under New Labour/ Edited by Michael Tonry.- Portland, Oregon: Willan Publishing, 2008.
۶۱۶۸ HV 9646 .H6T3 2008, DB6846 Tackling prison overcrowding: Build more prisons? Sentence fewer offenders?/ edited by Mike Hough, Rob Allen and Enver Solomon.- Bristol: Policy Press, 2008.
۶۱۶۹ KF 9226 .Z9R6 2003, DB6847 Persistent offender law: racial disparity, patterned offenses, and unintended effects/ Nancy Rodriguez.- New York: LFB Scholarly Publishing, 2003.
۶۱۷۰ HV 9950 .F7T5 2006, DB6848 The punitive state: crime, punishment, and imprisonment across the United States/ Natasha A. Frost.- New York: LFB Scholarly Publishing, 2006.
۶۱۷۱ HV 7419.5 .P4M4 2003, DB6849 Measurement problems in criminal justice research: workshop summary/ John V. Pepper, Carol V. Petrie.- Washington, D.C.: National Academies Press, 2003.
۶۱۷۲ K 5015.4 .C7C7 2010, DB6850 Criminal law and criminal justice: an introduction/ Noel Cross.- Los Angeles, Calif: SAGE, 2010.
۶۱۷۳ HV 7419 .L3I5 2011, DB6851 Interface: a guide for professionals supporting the criminal justice system/ Paul R. Laska.- New York: Humana Press, 2011.
۶۱۷۴ HV 9106 .R58P3 2006, DB6852 Youth violence prevention through asset-based community development/ Pedro R. Payne.- New York: LFB Scholarly Publishing, 2006.
۶۱۷۵ HV 6074 .K6A8 2005, DB6853 Automated fingerprint identification systems (AFIS)/ Peter Komarinski; with contributions by Peter T. Higgins, Kathleen M. Higgins, Lisa K. Fox.- Amsterdam; Boston: Elsevier Academic, 2005.
۶۱۷۶ KTA 3409 .N8C7 2010, DB6854 Criminal justice in the pre-colonial, colonial and post-colonial eras :an application of the colonial model to changes in the severity of punishment in Nigerian law/ Peter O. Nwankwo.- Lanham, Maryland: University Press of America, 2010.
۶۱۷۷ K 103 .S63S5 2005, DB6855 Understanding criminal justice: sociological perspectives/ Philip Smith, Kristin Natalier.- London; Thopusand Oaks, Calif: SAGE, 2005.
۶۱۷۸ HV 8141 .T5C3 2003, DB6856 Career experiences of African American police executives: black in blue revisited/ R. Alan Thompson.- New York: LFB Scholarly Publishing. LLC, 2003.
۶۱۷۹ R 724 .M34 2009, DB6857 Doctors, Honour and the Law: Medical Ethics in Imperial Germany/ Andreas-Holger Maehle.- Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2009.
۶۱۸۰ R 724 .M43 2004, DB6858 Medical ethics today: the BMA’s handbook of ethics and law/ written by Sophie Brannan … [et al.].- 2nd edition.- London: BMJ Books, 2004.
۶۱۸۱ KD 732 .A84 2004, DB6859 Assessment of Mental Capacity: Guidance for doctors and lawyers.- 2nd edition.- London: BMJ Books, 2004.
۶۱۸۲ KF 3531 .A95 2010, DB6860 Institutional Inequality and the Mobilization of the Family and Medical Leave Act: Rights on Leave/ Catherine R. Albiston.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.
۶۱۸۳ QM 33 .5 .J66 2009, DB6861 Speaking for the Dead: The Human Body in Biology and Medicine/ D. Gareth Jones, Maja I. Whitaker.- 2nd edition.- Farnham; Burlington: Ashgate, 2009.
۶۱۸۴ R 723 .5 .R67 2003, DB6862 Strangers at the Bedside: A History of How Law and Bioethics Transformed Medical Decision Making/ David J. Rothman.- 2nd edition.- New York: Aldine de Gruyter, 2003.
۶۱۸۵ R 724 .G325 2004, DB6863 The ethics of medical involvement in capital punishment: A philosophical discussion/ by Joseph B.R. Gaie.- Dordrecht; Boston: Kluwer Academic, 2004.
۶۱۸۶ KD 3395 .V45 2007, DB6864 The Jurisdiction of Medical Law/ Kenneth Veitch.- Hampshire; Burlington: Ashgate, 2007.
۶۱۸۷ R 724 .G679 2010, DB6865 Good Medical Practice: Professionalism, Ethics and Law/ Kerry J. Breen … [et al.].- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.
۶۱۸۸ KD 1819 .H54 2014, DB6866 Maritime Law/ by Christopher Hill.- 6th edition.- Abingdon, Oxon; New York: Informa Law, 2014.
۶۱۸۹ KD 3405 .C48 H34 2009, DB6867 The Child As Vulnerable Patient: Protection and Empowerment/ Lynn Hagger.- Farnham; Burlington: Ashgate, 2009.
۶۱۹۰ KD 3395 .S753 2002, DB6868 Sourcebook on medical law/ Marc Stauch, Kay Wheat, John Tingle.- 2nd edition.- London: Cavendish Publishing, 2002.
۶۱۹۱ KF 3821 .L485 2007, DB6869 Medical law, ethics, and bioethics for the health professions/ Marcia (Marti) Lewis, Carol D. Tamparo.- 6th edition.- Philadelphia: F.A. Davis Company, 2007.
۶۱۹۲ K 3925 .B56 N83 2007, DB6870 Biotechnology and the Challenge of Property: Property Rights in Dead Bodies, Body Parts, and Genetic Information/ Remigius N. Nwabueze.- Aldershot; Burlington: Ashgate, 2007.
۶۱۹۳ K 3611 .T7 S74 2009, DB6871 Altruism Reconsidered: Exploring New Approaches to Property in Human Tissue/ edited by Michael Steinmann, Peter Sykora, Urban Wiesing.- Farnham; Burlington: Ashgate, 2009.
۶۱۹۴ KF 2905 .F58 2011, DB6872 Law, Liability, and Ethics for Medical Office Professionals/ Myrtle Flight.- 5th edition.- Clifton Park: Delmar Cengage Learning, 2011.
۶۱۹۵ KF 2905 .H64 2003, DB6873 Unhealed Wounds: Medical Malpractice in the Twentieth Century/ Neal C. Hogan.- New York: LFB Scholarly Publishing, 2003.
۶۱۹۶ K 564 .H8 H67 2009, DB6874 Bioequity – Property and the Human Body/ Nils Hoppe.- Farnham; Burlington: Ashgate, 2009.
۶۱۹۷ KF 3890 .M54 2010, DB6875 Principles of Addictions and the Law: Applications in Forensic, Mental Health, and Medical Practice/ Edited by Norman S. Miller.- London; Burlington: Academic Press, 2010.
۶۱۹۸ R 724 .M87 2009, DB6876 Critical Interventions in the Ethics of Healthcare: Challenging the Principle of Autonomy in Bioethics/ edited by Stuart J. Murray, Dave Holmes.- Farnham; Burlington: Ashgate, 2009.
۶۱۹۹ KF 2905 .3 .C528 2008, DB6877 Avoiding Medical Malpractice: A Physician’s Guide to the Law/ William T. Choctaw.- New York: Springer, 2008.
۶۲۰۰ K 1089 .P54 2004, DB6878 A Comparative Guide to Anti-Money Laundering: A Critical Analysis of Systems in Singapore, Switzerland, the UK and the USA/ edited by Mark Pieth, Gemma Aiolfi.- Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2004.
۶۲۰۱ K 1160 .K453 2006, DB6879 Admiralty and maritime laws in the Mediterranean Sea (ca. 800-1050): the Kitab Akriyat al-Sufun vis-a-vis the Nomos Rhodion Nautikos/ by Hassan S. Khalilieh.- Leiden; Boston: Brill, 2006.
۶۲۰۲ HV 9466 .B55 2000, DB6880 American Penology: A History of Control/ Thomas G. Blomberg, Karol Lucken.- New York: Aldine de Gruyter, 2000.
۶۲۰۳ HV 8079 .M64 A448 2016, DB6881 Anti-Money Laundering: A Comparative and Critical Analysis of the UK and UAE’s Financial Intelligence Units/ Waleed Alhosani.- London: Palgrave Macmillan, 2016.
۶۲۰۴ HV 6769 .S94 2015, DB6882 Anti Money Laundering in a Nutshell: Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business/ Kevin Sullivan.- [Berkley]: Apress, 2015.
۶۲۰۵ K 1089 .A958 2007, DB6883 Anti-Money Laundering: International Law and Practice/ edited by Wouter H. Muller, Christian H. Kalin, John G. Goldsworth.- Chichester: John Wiley & Sons; Hoboken: Henley & Partners, 2007.
۶۲۰۶ K 1519 .B54 H828 2012, DB6884 Biopatent Law: Patent Strategies and Patent Management/ Andreas Hubel, Thilo Schmelcher, Ulrich Storz.- Heidelberg; New York: Springer, 2012.
۶۲۰۷ KD 3395 .C37 2013, DB6885 Medical Law and Ethics/ Claudia Carr.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2013.
۶۲۰۸ K 3611 .G46 R438 2009, DB6886 Disclosure Dilemmas: Ethics of Genetic Prognosis after the Right to Know/Not to Know Debate/ edited by Christoph Rehmann-Sutter, Hansjakob Muller.- Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2016.
۶۲۰۹ R 726 .S575 2012, DB6887 End-of-Life Decisions in Medical Care: Principles and Policies for Regulating the Dying Process/ Stephen W. Smith.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2012.
۶۲۱۰ K 1536 .K87 2015, DB6888 Enforcement of Patents on Geographically Divisible Inventions: An Inquiry into the Standard of Substantive Patent Law Infringement in Cross-Border Constellations/ Agnieszka Kupzok.- Frankfurt am Main: PL Academic Research, 2015.
۶۲۱۱ R 724 .S5984 2013, DB6889 Everyday Medical Ethics and Law/ British Medical Association Ethics Department; written by Ann Sommerville.- Chichester; Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013.
۶۲۱۲ KJE 7475 .I57 2014, DB6890 Fundamental Principles of EU Law Against Money Laundering/ Emmanuel Ioannides.- Farnham; Burlington: Ashgate, 2014.
۶۲۱۳ K 1519 .B54 M45 2006, DB6891 Global Biopiracy: Patents, Plants, and Indigenous Knowledge/ Ikechi Mgbeoji.- Vancouver: UBC Press, 2006.
۶۲۱۴ HV 8161 .A2 S33 2014, DB6892 Impact of Organized Crime on Murder of Law Enforcement Personnel at the U.S.- Mexican Border/ Sara Schatz.- Dordrecht; Heidelberg: Springer, 2014.
۶۲۱۵ K 1089 .B44 2016, DB6893 Improving Anti-Money Laundering Compliance: Self-Protecting Theory and Money Laundering Reporting Officers/ Abdullahi Usman Bello.- Cham: Palgrave Macmillan, 2016.
۶۲۱۶ RA 401 .A1 P638 2010, DB6894 Incentives for Global Public Health: Patent Law and Access to Essential Medicines/ edited by Thomas Pogge, Matthew Rimmer, Kim Rubenstein.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010.
۶۲۱۷ HV 6768 .D48 2017, DB6895 International Money Laundering Through Real Estate and Agribusiness: A Criminal Justice Perspective from the “Panama Papers”/ Fausto Martin De Sanctis.- Cham: Springer, 2017.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *