خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه تخصصی / تازه های کتاب‌های فارسی اسفند‌ماه ۹۶

تازه های کتاب‌های فارسی اسفند‌ماه ۹۶

 

رکورد

رده بندي کنگره

۹۹۵۹K‎ ۲۴۷‎ /۶ /ض‎۹‎الف‎۴از حق مداري تا حکومت قانون: مجموعه مقالات اهدايي به استاد دکتر محمد محمدي (گرگاني)/ به اهتمام محمدرضا ضيايي بيگدلي.- تهران: انتشارات گنج دانش، ‎۱۳۹۶.
۹۹۶۰BP‎ ۲۳۱‎ /س‎۴‎الف‎۸امکان سنجي انتخابات در نظام اسلامي/ محمدسروش محلاتي.- تهران: ميراث اهل قلم، ‎۱۳۹۳.
۹۹۶۱KZ‎ ۳۴۱۰‎ /ف‎۷‎س‎۹سير عقل در منظومه حقوق بين الملل: اصول اساسي روش شناختي حقوق بين الملل/ هدايت الله فلسفي.- تهران: فرهنگ نشر نو: آسيم، ‎۱۳۹۶.
۹۹۶۲K‎ ۵۴۴۵‎ /الف‎۳‎الف‎۵استرداد مجرمين در حقوق بين الملل/ سيدسعيد احمدي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۴.
۹۹۶۳BP‎ ۲۳۰‎ /۱۷ /ب‎۹‎د‎۲دانش خانواده (ازدواج، طلاق، فرزندآوري)/ محمد بهرامي خوشکار.- تهران: نشر کلمه الله، ‎۱۳۹۴.
۹۹۶۴HN‎ ۴۲۵‎ /۵ /س‎۹‎ب‎۴بزرگي و نگون بختي حکومت اجتماعي: کرسي حکومت اجتماعي و جهاني شدن: تحليل حقوقي همبستگي ها/ نويسنده آلن سوپيو؛ مترجم حسن مرادزاده.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۶.
۹۹۶۵KMH‎ ۸۲۳‎ /۵ /خ‎۹‎ن‎۶نظريه عمومي شرط اسقاط خيارات (با مطالعه تطبيقي در حقوق انگلستان)/ نگارش امير خناري نژاد؛ با ديباچه نجادعلي الماسي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۶.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *