خانه / کارگاه‌های آموزشی حقوق / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل تابستان ۱۳۹۸

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل تابستان ۱۳۹۸

کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل تابستان ۱۳۹۸

 

ردیفنام کارگاه/ دورهمدرستاریخ برگزاریروز و ساعتطول کارگاه / دورهشهریه (ریال)   ثبت‌نام
۱شرایط عمومی پیمانآقای مهندس عبدالکریم کریمیان _

آقای نادر همایونی

۹۸/۰۴/۱۳پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۲٫۸۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۴/۰۶

۲٫۷۲۰٫۰۰۰*

   ثبت‌نام 
۲اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی و حریم شهرهاآقای عباس بشیری۹۸/۰۴/۱۸

سه شنبه

۱۶ تا ۲۰

۴ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۴/۱۱

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۳بررسی حقوقی کلاهبرداری و جرایم مالی در فضای مجازیآقای سجاد نعیم وفا –

خانم سیده مریم اعتماد

۹۸/۰۴/۲۰پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ساعت

 

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۱۳/۰۴/۹۸

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۴

آشنایی با رویه اجرایی شبکه بانکی در خصوص قانون جدید چک

 

آقای دکتر یاسر مرادی۹۸/۰۴/۲۶

چهارشنبه

۱۴ تا ۱۷

۳ ساعت

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۴/۱۹

۱٫۰۲۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۵

قراردادهای تجاری بین‌المللی (جوینت‌ونچر، تأمین کالا، لیسانس، واسطه‌گری، نمایندگی، فرانشیز، توزیع و …)

آقای دکتر مجتبی اصغریان۹۸/۰۴/۲۸جمعه

۹ تا ۱۷

 ۸ ساعت

۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۴/۲۱

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۶وجه التزام و خسارت‌های قراردادیآقای دکتر فضل اله دالوند۹۸/۰۴/۳۱دوشنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت

۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۴۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۴/۲۴

۱٫۳۲۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۷داوری داخلی از نصب داور تا اجرا و ابطال رأی داورآقای دکتر محمد مهدی توکلی۹۸/۰۵/۰۲

۹۸/۰۵/۰۳

چهار شنبه

پنجشنبه

۱۰ تا ۱۵

 

۱۰ساعت

۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۲٫۸۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۴/۲۶

۲٫۷۲۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۸اولین‌ها در زمان اقامه دعوا و دفاع از دعواآقای دکتر حسن فضلی۹۸/۰۵/۰۷دوشنبه

۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰

۵ ساعت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۴/۳۱

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۹روش‌های وصول مطالبات و اجرای اسناد رهنی بانک‌هاآقای دکتر نصیر مشایخ۹۸/۰۵/۰۹چهارشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۵/۰۲

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۱۰اظهارنامه و نحوه نگارش آن آقای دکتر نور محمد صبری۹۸/۰۵/۱۰پنجشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ساعت

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۵/۰۳

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۱۱حقوق بیمه دریاییخانم فائزه طباطبایی۹۸/۰۵/۱۳

۹۸/۰۵/۱۴

یکشنبه

دوشنبه

۱۴ تا ۱۸

۸ساعت

۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۴۴۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۵/۰۶

۱٫۳۶۰٫۰۰۰*

   ثبت‌نام 
۱۲

نحوه طرح و دفاع عملی دعاوی ملکی

 

آقای حسین اقدامی۹۸/۰۵/۱۷پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۵/۱۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۱۳بررسی عقود و معاملات بانکیآقای دکتر

علیرضا مسعودی

۹۸/۰۵/۲۴پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۵/۱۷

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

   ثبت‌نام 
۱۴ابعاد حقوقی و کیفری معاملات معارضآقای دکتر سجاد مظلومی۹۸/۰۶/۰۷ 

پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۵/۳۱

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۱۵قراردادهای طرح و ساخت (EPC) در نظام فنی و حقوقی آقای مهندس عبدالکریم کریمیان _

آقای نادر همایونی

۹۸/۰۶/۰۷ 

پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۲٫۸۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۵/۳۱

۲٫۷۲۰٫۰۰۰*

   ثبت‌نام 
۱۶قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی (BOT)آقای دکتر عرفان لاجوردی۹۸/۰۶/۰۵

۹۸/۰۶/۰۶

سه شنبه

چهارشنبه

۹ تا ۱۷

۱۶ ساعت

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۶۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۶/۰۴

۳٫۴۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۱۷ابعاد حقوقی معاملات سهام در بورسخانم دکتر مریم ابراهیمی۹۸/۰۶/۱۴پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ساعت۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۷۱۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۶/۰۷

۱٫۶۲۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۱۸ایرادات در دعاوی حقوقیآقای دکتر حسن فضلی۹۸/۰۶/۲۵دوشنبه

۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰

۵ ساعت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۶/۱۸

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۱۹دادرسی مالیاتی در ایران آقای دکتر وحیدآگاه۹۸/۰۶/۲۸پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۶/۲۱  

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۲۰قراردادهای کاربردی نفتی

 

آقای دکتر مجتبی اصغریان۹۸/۰۶/۲۸پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۶/۲۱

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 

4 نظر

 1. سلام و عرض ادب
  سایت بسیار خوبی دارید .
  از زحمات شما و همکاران محترم سپساسگزارم
  خواهشا کارگاه های کاربردی را از ساعت ۱۴ الی ۲۰ بگذارید که بنده و سایر دوستان شهرستانی که صبح ها از مبدا حرکت می کنیم ، بتوانیم شرکت کنیم
  کارگاه هائی که صبح شروع می شود ، قادر به حضورنیستیم .

  • با سلام و تشکر از شما. با واحد آموزش ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۵ تماس بگیرید مسوول مربوطه شما را راهنمایی خواهند کرد.

 2. سلام بزرگوار
  وقت بخیر
  چرا عضویت سایت شما فعال نیست؟
  سایت بسیار خوبی است

  • با سلام و احترام
   عضویت در سایت فعال است.
   کافی است در سایت ثبت نام نموده و پس از تایید، عضویت شما فعال خواهد شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *