خانه / کارگاه‌های آموزشی حقوق / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل تابستان ۱۳۹۸

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل تابستان ۱۳۹۸

کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل تابستان ۱۳۹۸

 

ردیفنام کارگاه/ دورهمدرستاریخ برگزاریروز و ساعتطول کارگاه / دورهشهریه (ریال)   ثبت‌نام
۱شرایط عمومی پیمانآقای مهندس عبدالکریم کریمیان _

آقای نادر همایونی

۹۸/۰۴/۱۳پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۲٫۸۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۴/۰۶

۲٫۷۲۰٫۰۰۰*

   ثبت‌نام 
۲اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی و حریم شهرهاآقای عباس بشیری۹۸/۰۴/۱۸

سه شنبه

۱۶ تا ۲۰

۴ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۴/۱۱

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۳بررسی حقوقی کلاهبرداری و جرایم مالی در فضای مجازیآقای سجاد نعیم وفا –

خانم سیده مریم اعتماد

۹۸/۰۴/۲۰پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ساعت

 

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۱۳/۰۴/۹۸

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۴

آشنایی با رویه اجرایی شبکه بانکی در خصوص قانون جدید چک

 

آقای دکتر یاسر مرادی۹۸/۰۴/۲۶

چهارشنبه

۱۴ تا ۱۷

۳ ساعت

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۴/۱۹

۱٫۰۲۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۵

قراردادهای تجاری بین‌المللی (جوینت‌ونچر، تأمین کالا، لیسانس، واسطه‌گری، نمایندگی، فرانشیز، توزیع و …)

آقای دکتر مجتبی اصغریان۹۸/۰۴/۲۸جمعه

۹ تا ۱۷

 ۸ ساعت

۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۴/۲۱

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۶وجه التزام و خسارت‌های قراردادیآقای دکتر فضل اله دالوند۹۸/۰۴/۳۱دوشنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت

۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۴۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۴/۲۴

۱٫۳۲۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۷داوری داخلی از نصب داور تا اجرا و ابطال رأی داورآقای دکتر محمد مهدی توکلی۹۸/۰۵/۰۲

۹۸/۰۵/۰۳

چهار شنبه

پنجشنبه

۱۰ تا ۱۵

 

۱۰ساعت

۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۲٫۸۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۴/۲۶

۲٫۷۲۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۸اولین‌ها در زمان اقامه دعوا و دفاع از دعواآقای دکتر حسن فضلی۹۸/۰۵/۰۷دوشنبه

۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰

۵ ساعت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۴/۳۱

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۹روش‌های وصول مطالبات و اجرای اسناد رهنی بانک‌هاآقای دکتر نصیر مشایخ۹۸/۰۵/۰۹چهارشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۵/۰۲

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۱۰اظهارنامه و نحوه نگارش آن آقای دکتر نور محمد صبری۹۸/۰۵/۱۰پنجشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ساعت

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۵/۰۳

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۱۱حقوق بیمه دریاییخانم فائزه طباطبایی۹۸/۰۵/۱۳

۹۸/۰۵/۱۴

یکشنبه

دوشنبه

۱۴ تا ۱۸

۸ساعت

۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۴۴۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۵/۰۶

۱٫۳۶۰٫۰۰۰*

   ثبت‌نام 
۱۲

نحوه طرح و دفاع عملی دعاوی ملکی

 

آقای حسین اقدامی۹۸/۰۵/۱۷پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۵/۱۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۱۳بررسی عقود و معاملات بانکیآقای دکتر

علیرضا مسعودی

۹۸/۰۵/۲۴پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۵/۱۷

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

   ثبت‌نام 
۱۴ابعاد حقوقی و کیفری معاملات معارضآقای دکتر سجاد مظلومی۹۸/۰۶/۰۷ 

پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۵/۳۱

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۱۵قراردادهای طرح و ساخت (EPC) در نظام فنی و حقوقی آقای مهندس عبدالکریم کریمیان _

آقای نادر همایونی

۹۸/۰۶/۰۷ 

پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۲٫۸۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۵/۳۱

۲٫۷۲۰٫۰۰۰*

   ثبت‌نام 
۱۶قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی (BOT)آقای دکتر عرفان لاجوردی۹۸/۰۶/۰۵

۹۸/۰۶/۰۶

سه شنبه

چهارشنبه

۹ تا ۱۷

۱۶ ساعت

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۶۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۶/۰۴

۳٫۴۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۱۷ابعاد حقوقی معاملات سهام در بورسخانم دکتر مریم ابراهیمی۹۸/۰۶/۱۴پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ساعت۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۷۱۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۶/۰۷

۱٫۶۲۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۱۸ایرادات در دعاوی حقوقیآقای دکتر حسن فضلی۹۸/۰۶/۲۵دوشنبه

۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰

۵ ساعت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۶/۱۸

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۱۹دادرسی مالیاتی در ایران آقای دکتر وحیدآگاه۹۸/۰۶/۲۸پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۶/۲۱  

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۲۰قراردادهای کاربردی نفتی

 

آقای دکتر مجتبی اصغریان۹۸/۰۶/۲۸پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۶/۲۱

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 

2 نظر

 1. سلام بزرگوار
  وقت بخیر
  چرا عضویت سایت شما فعال نیست؟
  سایت بسیار خوبی است

  • با سلام و احترام
   عضویت در سایت فعال است.
   کافی است در سایت ثبت نام نموده و پس از تایید، عضویت شما فعال خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *