خانه / کارگاه‌های آموزشی حقوق / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز ۱۳۹۸

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز ۱۳۹۸

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز ۱۳۹۸

 

ردیف

نام کارگاه/ دوره مدرس تاریخ برگزاری روز و ساعت طول کارگاه / دوره شهریه (ریال)  

ثبت‌نام

۱ آشنایی با قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری آقای  محمد عرفان ۹۸/۰۷/۱۰ چهارشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۰۳

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۲ مسئله‌یابی حق  بیمه تأمین اجتماعی  و دادرسی  آن آقای دکتر وحید آگاه ۹۸/۰۷/۱۱ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۰۴

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام 
۳ ابعاد حقوقی و کیفری معاملات معارض آقای دکتر سجاد مظلومی ۹۸/۰۷/۱۱  

پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۰۴

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام 
۴ بررسی انواع جرایم رایانه‌ای در فضای مجازی و نحوه پیگیری آن‌ها در محاکم قضائی آقای سید محسن موسوی ۹۸/۰۷/۱۶ سه شنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت

 

۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۰۹

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام 
۵ حضور شخص ثالث در صحنه دادرسی و اجرا آقای دکتر حسن فضلی ۹۸/۰۷/۱۸

 

پنجشنبه

۹ تا ۱۴

۵ ساعت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۱۱

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام 
۶ قراردادهای تجاری بین‌المللی (مقدماتی) آقای دکتر مجتبی اصغریان ۹۸/۰۷/۱۹ جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۱۲

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۷ دعاوی ثلاث آقای محمد زارع ۹۸/۰۷/۲۱ یکشنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت

 

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۱۴

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام 
۸ دعاوی عملی حقوق دریایی خانم فائزه طباطبایی ۹۸/۰۸/۱۹

۹۸/۰۸/۲۰

یکشنبه

دوشنبه

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت ۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۴۴۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۱۲

۱٫۳۶۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام 
۹ آشنایی با اصول و شیوه‌های جدید امهال مطالبات بانکی آقای دکتر سیدعباس موسویان

آقای دکتر یاسر مرادی

آقای دکتر نعیم عبداله‌پور

۹۸/۰۸/۲۱ سه شنبه

۱۳ تا ۱۸

۱٫۹۰۰٫۰۰۰
۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۱۴
۱٫۷۱۰٫۰۰۰*
      ثبت‌نام 
۱۰ قواعد حاکم بر انتقال املاک و اراضی

 

آقای دکتر نصیر مشایخ ۹۸/۰۸/۲۳ پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۱۶

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام 
۱۱ حقوق تضمین‌های بانکی و ضمانت‌نامه‌ها آقای دکتر حسین  قربانیان ۹۸/۰۸/۲۸ سه شنبه

۱۵ تا ۱۹

۱٫۸۰۰٫۰۰۰
۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۲۱
۱٫۵۳۰٫۰۰۰*
      ثبت‌نام 
۱۲ دعاوی اسناد تجاری آقای دکتر محمد مهدی توکلی ۹۸/۰۸/۲۹ چهارشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت

 

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۲۲

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام 
۱۳ مهارت‌های تنظیم قرارداد خانم دکتر نگار عقیقی ۹۸/۰۸/۳۰ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۲۳

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام 
۱۴ پروپوزال و پایان‌نامه‌نویسی با رویکرد استفاده از منابع الکترونیکی ومدیریت اسناد (استناددهی) آقای دکتر محمد کریم بیات ۹۸/۰۹/۰۶

۹۸/۰۹/۰۷

چهارشنبه

پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۸ ساعت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۲۹

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۱۵ جهات نقض دادنامه در دعاوی مدنی آقای دکتر حسن فضلی ۹۸/۰۹/۱۴ پنجشنبه

۹ تا ۱۵

 

۶ ساعت

 

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۰۷

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۱۶ جنبه‌های حقوقی اعتبارات اسنادی و گشایش اعتبار آقای دکتر ماشاءالله بنا نیاسری ۹۸/۰۹/۱۹ سه شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۱۲

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۱۷ مسئولیت مدنی بانک‌ها (شیوه‌های دریافت خسارت ناشی از عملیات و قراردادهای بانکی) آقای دکتر یاسر مرادی ۹۸/۰۹/۲۱ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

 

۴ ساعت

 

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۱۴

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۱۸ آیین دادرسی کاربردی شوراهای حل اختلاف آقای دکتر حسن فضلی  – آفای محمد زارع ۹۸/۰۹/۲۴ یکشنبه

۱۵ تا ۲۰

۵ ساعت

 

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۱۷

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۱۹ تسهیلات پرداخت بین‌المللی

(International Payment Facilities)

آقای دکتر اردشیر عطایی ۹۸/۰۹/۲۶ سه شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۱۹

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۲۰ قرارداد کار

(انعقاد، حق‌السعی، خاتمه )

 

آقای دکتر وحید آگاه ۹۸/۰۹/۲۸ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

 

 

۴ ساعت

 

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۲۱

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
 

۲۱

داوری دریایی

( Marine Arbitration)

آقای دکتر مجتبی اصغریان ۹۸/۰۹/۲۹

 

جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۲۲

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *