خانه / کارگاه‌های آموزشی حقوق / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز ۱۳۹۸

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز ۱۳۹۸

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز ۱۳۹۸

 

ردیف

نام کارگاه/ دورهمدرستاریخ برگزاریروز و ساعتطول کارگاه / دورهشهریه (ریال)  

ثبت‌نام

۱آشنایی با قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری آقای  محمد عرفان۹۸/۰۷/۱۰چهارشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۰۳

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۲مسئله‌یابی حق  بیمه تأمین اجتماعی  و دادرسی  آنآقای دکتر وحید آگاه۹۸/۰۷/۱۱پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ساعت۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۰۴

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام 
۳ابعاد حقوقی و کیفری معاملات معارضآقای دکتر سجاد مظلومی۹۸/۰۷/۱۱ 

پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۰۴

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام 
۴بررسی انواع جرایم رایانه‌ای در فضای مجازی و نحوه پیگیری آن‌ها در محاکم قضائیآقای سید محسن موسوی۹۸/۰۷/۱۶سه شنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت

 

۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۰۹

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام 
۵حضور شخص ثالث در صحنه دادرسی و اجراآقای دکتر حسن فضلی۹۸/۰۷/۱۸

 

پنجشنبه

۹ تا ۱۴

۵ ساعت۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۱۱

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام 
۶قراردادهای تجاری بین‌المللی (مقدماتی)آقای دکتر مجتبی اصغریان۹۸/۰۷/۱۹جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۱۲

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۷دعاوی ثلاثآقای محمد زارع۹۸/۰۷/۲۱یکشنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت

 

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۱۴

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام 
۸دعاوی عملی حقوق دریاییخانم فائزه طباطبایی۹۸/۰۸/۱۹

۹۸/۰۸/۲۰

یکشنبه

دوشنبه

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۴۴۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۱۲

۱٫۳۶۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام 
۹آشنایی با اصول و شیوه‌های جدید امهال مطالبات بانکیآقای دکتر سیدعباس موسویان

آقای دکتر یاسر مرادی

آقای دکتر نعیم عبداله‌پور

۹۸/۰۸/۲۱سه شنبه

۱۳ تا ۱۸

۱٫۹۰۰٫۰۰۰
۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۱۴
۱٫۷۱۰٫۰۰۰*
      ثبت‌نام 
۱۰قواعد حاکم بر انتقال املاک و اراضی

 

آقای دکتر نصیر مشایخ۹۸/۰۸/۲۳پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۱۶

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام 
۱۱حقوق تضمین‌های بانکی و ضمانت‌نامه‌هاآقای دکتر حسین  قربانیان۹۸/۰۸/۲۸سه شنبه

۱۵ تا ۱۹

۱٫۸۰۰٫۰۰۰
۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۲۱
۱٫۵۳۰٫۰۰۰*
      ثبت‌نام 
۱۲دعاوی اسناد تجاریآقای دکتر محمد مهدی توکلی۹۸/۰۸/۲۹چهارشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت

 

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۲۲

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام 
۱۳مهارت‌های تنظیم قراردادخانم دکتر نگار عقیقی۹۸/۰۸/۳۰پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ساعت۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۲۳

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام 
۱۴پروپوزال و پایان‌نامه‌نویسی با رویکرد استفاده از منابع الکترونیکی ومدیریت اسناد (استناددهی)آقای دکتر محمد کریم بیات۹۸/۰۹/۰۶

۹۸/۰۹/۰۷

چهارشنبه

پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۸ ساعت۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۲۹

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۱۵جهات نقض دادنامه در دعاوی مدنیآقای دکتر حسن فضلی۹۸/۰۹/۱۴پنجشنبه

۹ تا ۱۵

 

۶ ساعت

 

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۰۷

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۱۶جنبه‌های حقوقی اعتبارات اسنادی و گشایش اعتبارآقای دکتر ماشاءالله بنا نیاسری۹۸/۰۹/۱۹سه شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۱۲

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۱۷مسئولیت مدنی بانک‌ها (شیوه‌های دریافت خسارت ناشی از عملیات و قراردادهای بانکی)آقای دکتر یاسر مرادی۹۸/۰۹/۲۱پنجشنبه

۹ تا ۱۳

 

۴ ساعت

 

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۱۴

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۱۸آیین دادرسی کاربردی شوراهای حل اختلاف آقای دکتر حسن فضلی  – آفای محمد زارع۹۸/۰۹/۲۴یکشنبه

۱۵ تا ۲۰

۵ ساعت

 

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۱۷

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۱۹تسهیلات پرداخت بین‌المللی

(International Payment Facilities)

آقای دکتر اردشیر عطایی۹۸/۰۹/۲۶سه شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۱۹

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۲۰قرارداد کار

(انعقاد، حق‌السعی، خاتمه )

 

آقای دکتر وحید آگاه۹۸/۰۹/۲۸پنجشنبه

۹ تا ۱۳

 

 

۴ ساعت

 

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۲۱

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
 

۲۱

داوری دریایی

( Marine Arbitration)

آقای دکتر مجتبی اصغریان۹۸/۰۹/۲۹

 

جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۲۲

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *