خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / دادرسي بي‌طرفانه در امور كيفري ـ چاپ دوم

دادرسي بي‌طرفانه در امور كيفري ـ چاپ دوم

دادرسی بی طرفانه در امور کیفری ـ چاپ دوم

 

خرید

 

توضیحات :

فهرست اختصاری مطالب

مقدمه

بخش اول: مفهوم، قلمرو و مبانی بی‌طرفی در دادرسی

فصل اول: تبیین و تمیز مفهوم بی‌طرفی در دادرسی

مبحث اول: مفهوم بی‌طرفی و جایگاه آن در اسناد بین‌المللی و قوانین ایران

مبحث دوم: بی‌طرفی در دادرسی منصفانه و معتمدانه و ویژگی‌های آن

مبحث سوم: استقلال در دادرسی و رابطه آن با بی‌طرفی

فصل دوم: قلمرو و مبانی بی‌طرفی

مبحث اول: قلمرو بی‌طرفی

مبحث دوم: مبانی بی‌طرفی

بخش دوم مقتضیات ساختاری بی‌طرفی

فصل اول: تنظیم ساختار بی‌طرف و ابزارهای تضمین کننده آن

مبحث اول: مبنا و هدف تقنین

مبحث دوم: تنظیم ساختار بی طرف

مبحث سوم: ابزارهای تضمین کننده ساختار بی‌طرف

فصل دوم: بسترهای ضروری بی‌طرفی ساختاری

مبحث اول: بسترهای مربوط به قوه قضائیه

مبحث دوم: بسترهای مربوط به اشتغال قضات

مبحث سوم: بسترهای مربوط به مصونیت قضات

بخش سوم: مقتضیات عملی بی‌طرفی

فصل اول: بی‌طرفی قاضی

مبحث اول: مفهوم و مقتضیات بی‌طرفی قاضی

مبحث دوم: صور نقض بی‌طرفی قاضی

مبحث سوم: تضمینات رعایت بی‌طرفی توسط قاضی

مبحث چهارم: ضمانت اجرای نقض بی‌طرفی توسط قاضی

فصل دوم: بی‌طرفی اشخاص دخیل در پرونده

مبحث اول: بی‌طرفی شاهد یا مطلع

مبحث دوم: بی‌طرفی کارشناس

مبحث سوم: بی‌طرفی ضابطین دادگستری

مبحث چهارم: بی‌طرفی اعضاء هیأت منصفه

مبحث پنجم: بی‌طرفی مترجم

مبحث ششم: بررسی مفهوم بی‌طرفی در مورد وکیل دادگستری

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

فهرست منابع

 

مؤلف:

دكتر مرتضي ناجي زواره

قيمت:

۲۰٫۴۰۰ تومان

 

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *