• معرفی مجله 
  • معرفی مدیرمسؤول، سردبیر 
  • شرایط پذیرش مقالات 
  • اشتراک مجله 

مجله پژوهشهاي حقوقی از سال 1381 به صورت دوفصلنامه و با رویکرد علمی ـ ترویجی منتشر می‌شود. این نشریه با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، استادان، وكلا، قضات و دانشجويان دوره‌هاي عالي حقوق سعي بر آن دارد تا علاوه بر انتشار مسائل حقوقي مورد ابتلاي كشور، در زمينه‌هاي مختلف حقوقي موضوعاتي مناسب و مفيد براي تعالي نظام حقوقي كشور را به صورت تحقيق يا ترجمه به مشتاقان عرضه دارد.
یکی از رسالت‌های جدید این نشریه در دوره جدید فعالیت خود و همزمان با انتشار نشریات تخصصی دیگر که توسط پژوهشکده حقوق منتشر خواهد شود و همزمان با تأسیس باشگاه حقوق، همکاری با این باشگاه و اتاق‌های فکر آن است که هر یک به طور مسأله‌محور همت خود را مصروف حل مشکلات و معضلات مبتلابه حقوقی کشور کرده در پی نقد و بررسی نارسایی‌های نظام حقوقی کشور و چاره‌جویی و یافتن راه‌حل‌های مناسب و عرضه به قانونگذار و مجریان هستند.
این مجله به استناد نامۀ شمارۀ 3/2910/588 مورخ 1384/5/11 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ در جلسۀ مورخ 1384/5/1 کمیسیون نشریات علمی کشور، واجد اعتبار علمی ـ ترویجی شناخته شده است.

مدیر مسؤول :
دکتر وحید اشتیاق

سردبیر :
دکتر سیّد قاسم زمانی

هیأت تحریریه:
دکتر بهروز اخلاقی (دانشیار، دانشگاه‌ تهران‌)
دکتر محمدعلی‌ اردبیلی (استاد، دانشگاه‌ شهید بهشتی‌)
دکتر گودرز افتخار جهرمی (استاد، دانشگاه‌ شهید بهشتی‌)
دکتر سیّد قاسم‌ زمانی (استادیار، دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌)
دکتر سیّد جمال‌ سیفی (دانشیار، دانشگاه‌ شهید بهشتی‌)
دکتر سیّد محمد قاری‌سیدفاطمی (دانشیار، دانشگاه‌ شهید بهشتی‌)
دکتر جمشید ممتاز (استاد، دانشگاه‌ تهران‌)
دکتر علی‌حسین‌ نجفی‌ ابرندآبادی (استاد، دانشگاه‌ شهید بهشتی‌)

مشاوران علمی‌ :
دکتر علی‌ اسلامی‌پناه (استادیار، دانشگاه‌ تهران‌)
دکتر وحید اشتیاق (دانشیار، پژوهشکده‌ حقوقی شهر دانش‌)
دکتر محمدعلی‌ بهمئی (استادیار، دانشگاه‌ شهید بهشتی‌)
دکتر علی‌ خالقی (استادیار، دانشگاه‌ تهران‌)
دکتر حسن سواری (استادیار، دانشگاه بوعلی همدان)
دکتر حسین سیمایی صراف (استادیار، دانشگاه قم)

تب 3 | محتوای شما
تب 3 | محتوای شما