خانه / آخرین مقالات و کتب حقوقی منتشره در کشور / مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان ۹۶

مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان ۹۶

مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان ۹۶

 

عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
اندیشه های حقوق عمومیشماره ۲ (پیاپی ۷)سال چهارم۱۳۹۴بهار – تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي نوع نگرش کارکردگرايي به انسان و تأثير آن برحقوق بنيادين بشرعلي اسداله زاده، خيراله پروينکارکردگرايي، حقوق بنيادين بشر، حقوق طبيعي، حقوق موضوعه
تحليل ابعاد معناشناختي لفظ قانون در اصول قانون اساسيايوب نوراللهي، فاطمه قدرتيلفظ قانون، ابعاد معناشناختي، اصول قانون اساسي
تبيين نهاد مجازات در حقوق کيفري اديان ابراهيمي؛ با رويکرد تطبيقي بين اسلام و يهوديتپيمان کمالوندمجازات، کفاره، اسلام، يهود، حقوق کيفري
اصول حقوق عمومي در انديشه فارابيعليرضا گياهي، جمشيد صفاري، ابراهيم موسي زادهفارابي، اصول حقوق عمومي، حاکميت قانون، شايسته سالاري، منع جمع مشاغل، سلسله مراتب اداري
جايگاه حقوقي نظم عمومي، در معارف اسلامي و اسناد بين الملليمحسن يوسف وند، سيدحسن عابديان کلخوراننظم عمومي، اسناد بين المللي، موازين بين المللي، منافع عمومي، اخلاق حسنه، فقه اماميه، احکام ثانوي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
اندیشمندان حقوق شماره ۱۴سال پنجم۱۳۹۶پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
شرايط عمومي موافقتنامه داوري در حقوق ايران و حقوق بين المللآرزو پاديرموافقتنامه داوري، حقوق ايران، حقوق بين الملل، تجارت
تحليل جايگاه اصل صلاحيت جهاني در اساسنامه ديوان بين المللي کيفري (ICC) و قانون مجازات اسلاميمصطفي فروتن، ارسلان اشرافيصلاحيت جهاني، صلاحيت تکميلي، ديوان بين المللي کيفري، قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲
جايگاه برجام در حقوق ايران و حقوق بين المللمحمد قربان زادهبرجام، معاهده، ايران، حقوق بين الملل
زمان اقامه دليل در دعاوي مدنياميد جمشيدي، محمد ذاليدليل، زمان اقامه دلايل، مستندات دادخواست، ماده ‎۵۱ قانون آئين دادرسي مدني، ماده ‎۹ قانون آئين دادرسي مدني
مطالعه تطبيقي حق آزادي بيان از منظر اسلام و اسناد بين الملليحسين کاظمي فروشاني، نرگس اکبريآزادي بيان، اسلام، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق مدني و سياسي، حقوق بين الملل
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
آموزه های حقوق کیفریشماره ۱۳ ۱۳۹۶بهار – تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
آگاهي و توجه در رکن رواني قتل عمدي در نظام حقوقي ايران و آمريکاکيومرث کلانتري، رضا رضايي، جواد مصلحيآگاهي، توجه، رکن رواني، قتل عمدي، ايران و آمريکا
نسبت سنجي مسئوليت رانندگان بر پايه درجه تقصير آنانسيدابراهيم قدسي، شهروز نوروزيتصادفات رانندگي، تقصير، مسئوليت مبتني بر رويکرد تساوي، مسئوليت مبتني بر رويکرد دخالت نسبت تقصير
موقعيت داشتن تعقيب در نظام کيفري ايران با نگاهي تطبيقيمحمدعلي حاجي ده آبادي، محمدخليل صالحي، محسن مرادي حسن آباداقتضاي تعقيب، قانوني بودن تعقيب، اجباري بودن تعقيب، دادستان، عدالت کيفري
موانع سياسي و اقتصادي پيشگيري اجتماعي از جرمسعيد قماشي، مرتضي عارفيپيشگيري اجتماعي، موانع سياسي، موانع اقتصادي، تحليل اقتصادي، سياسي شدن پيشگيري از جرم
پيامدهاي ناخواسته برنامه هاي پليسي کنترل بازارهاي خريد و فروش مواد مخدرمحمد فرجيها، آزاده صادقيبازارهاي مواد مخدر، افزايش جرم، پيامدهاي بهداشتي، کاهش مصرف
حق آگاهي متهم از دلايل تبرئه کننده در اختيار دادستان (از الگوي ساده ديوان عالي ايالات متحده تا تکامل مقيد در دادگاه هاي کيفري بين المللي)جواد صالحيديوان عالي ايالات متحده، دادگاه کيفري بين المللي يوگسلاوي سابق، ديوان کيفري بين المللي، حق آگاهي متهم، دلايل تبرئه کننده، دادرسي عادلانه
تاملي بر ظرفيت هاي ديوان بين المللي کيفري در حمايت از حقوق بشرحجت سليمي ترکمانيحقوق بشر، ديوان بين المللي کيفري، جنايات بين المللي
قانون جرم سياسي در سنجه اصل ۱۶۸ قانون اساسيکاظم خسروي، عبدالرضا اصغريجرم، مجرم سياسي، قانون جرم سياسي، ارفاقي، تشديدي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
آموزه های فقه مدنیشماره ۱۵ ۱۳۹۶بهار – تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بازخواني فقهي حقوقي حق شفعه موقوف عليهممحمدحسن حائري، جواد يعقوبي، محمد يعقوبيحق شفعه، موقوف عليهم، مالکيت، شخصيت حقوقي، قاعده لاضرر
ماهيت ايجابحسين کاويار، فخرالدين اصغري آقمشهدي، علي اکبر ايزدي فردايجاب، ايجاب ساده، ايجاب ملزم، ايقاع لازم
امکان سنجي حقوقي سقوط خيار غبن با پرداخت تفاوت قيمتيوسف نورائي، سيدمجتبي حسين نژاد، حسين شکريان اميريخيار غبن، انتفاي خيار، ماده ‎۴۲۱ قانون مدني، منشا خيار، بقاي خيار
نقدي بر مقاله “بررسي فقهي و حقوقي ضمانت اجراي تخلف از شرط ترک فعل حقوقي”قاسم نخعي پور، سيدمحمد رضوي، سيدعلي رضويمنع از معامله، بطلان، عدم نفوذ، حق فسخ، رد
شرط تحديد انفاق در حقوق ايران و فقه اماميهاحسان علي اکبري بابوکاني، امين اميرحسينيحق يا حکم بودن انفاق، شرط تحديد انفاق، حکم وضعي تحديد انفاق
رويکرد فقه اماميه درباره بيع ميته به مستحلينعبدالرضا اصغري، مهديه لطيف زادهبيع ميته، مستحلين، کفار، قصد اکل، قصد انتفاع به غير اکل
عدالت سنجي “شغل خانه داري” زنان خانه دارالهام شريفي، سعيد رهايي، مسعود راعيعدالت، خانه داري، اشتغال، کار، ارزش افزوده، حقوق زن
ماهيت لعان و اثر تحريم ابدي نکاح از منظر فقه فريقينمحسن جهانگيري، مصطفي رفسنجاني مقدمنکاح،، لعان، حرمت ابدي، اسباب تحريم، فقه فريقين
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پزشکی قانونیشماره ۸۲سال بیست و سوم۱۳۹۶ تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
ماهيت قرارداد جانشيني در بارداري با بررسي در نظام حقوقي ايرانعباس يدالهي باغلويي، محمد آذين، رضا عماني سامانيقرارداد جانشيني در بارداري، ماهيت قرارداد، اجاره اشخاص، ماده ‎۱۰ قانون مدن
بررسي چگونگي مستندسازي صحنه قتل عمد در اصفهانفرشيد ناظم، فردين مردانيمستندسازي صحنه جرم، قتل عمد، تيم بررسي صحنه
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غربشماره ۱سال سوم۱۳۹۵ بهار
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
همگرايي حقوق محيط زيست و حقوق بشر؛ با نگاهي به فقه اسلاميگودرز افتخار جهرمي، عليرضا رضائيحقوق بشر، حقوق محيط زيست، حق بر محيط زيست، همسويي، تعارض
عنصر عنف در زنا از منظر فقه، حقوق جزاي ايران و انگليسروح الله اکرميزنا، عنف، تجاوز جنسي، زناي به عنف، زناي اکراهي
حق تعيين سرنوشت در اسلام و حقوق بين الملل معاصرمنوچهر توسلي نائيني، فرناز شيرانيحق تعيين سرنوشت، اسلام، حقوق بين الملل، حقوق بشر، حاکميت الهي
بررسي تطبيقي سن مسئوليت کيفري اطفال در فقه اسلامي، اسناد بين المللي و قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲مسعود حيدرياطفال، مسئوليت کيفري، فقه، اسناد بين المللي، قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲
تحليلي بر مفهوم نظام نمايندگي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران “با نگاهي تطبيقي به انديشه سياسي غرب”عليرضا دبيرنياقانون اساسي، نمايندگي، حاکميت، قدرت سياسي، دموکراسي
مطالعه تطبيقي شرط کاربرد صنعتي در حقوق اختراعاتمحمود صادقي، حامد نجفيکاربرد صنعتي، حقوق اختراعات، اداره ثبت اختراع آمريکا، اداره ثبت اختراع اروپا، اداره ثبت اختراع ژاپن
درآمدي بر ارزيابي مراجع کيفري و شبه کيفري در پذيرش دلايل باطل (در حقوق اسلام، ايران و غرب)جلال الدين قياسي، محمدعلي حاجي ده آبادي، فرشيد دهقانارزيابي، دليل، اصل برائت، بطلان، قلمرو کيفري، مراجع شبه کيفري، مشروعيت دليل
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غربشماره ۲سال سوم۱۳۹۵ تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
محدوديت هاي آزادي هاي عمومي در حکومت هاي اسلامي و سکولارعلي بهادري جهرمي، علي فتاحي زفرقنديآزادي هاي عمومي، محدويت آزادي، حکومت اسلامي، منافع عمومي، آزادي
حق بر شهروندي؛ گذار از وضع طبيعي به سوي جامعه مدنيمهناز بيات کميتکي، مهدي بالوي، رقيه عسگرزاده مزرعهوضع طبيعي، جامعه مدني، خودآئيني فردي، کرامت ذاتي، حق بر شهروندي
هدف و منبع رويکرد تفسيري فقه اسلامي در قياس با تفسير کارگردگراحسين سيمايي صراف، ابراهيم عبدي پور، جواد معتمديرويکرد تفسيري، فقه، اراده گرا، کارکردگرا، انسجام تفسيري
پژوهش تطبيقي تشريفات اراده در ايقاع در حقوق اسلام و غربمحمد صالحي مازندراني، حانيه ذاکري نياايقاع، تشريفات، حکم دادگاه، مجوز دولت، ثبت، اخبار اراده
ماهيت، شرايط و آثار اصل ضرورت نظامي در دو نظام حقوقي اسلام و حقوق بشردوستانه بين الملليعباسعلي عظيمي شوشتريضرورت نظامي، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بشردوستانه بين المللي، حقوق اسلام
تاملي بر نسبت ميان حمايت از اقليت ها و صلح و امنيت منطقه اي در اسلام و حقوق بين المللمصطفي فضائلي، موسي کرميحمايت از اقليت ها، حقوق بين الملل، اسلام، منازعات قومي، صلح و امنيت منطقه اي
جايگاه حقوقي تبليغ توسل به زور عليه دولت ها با تاکيد بر رهيافت اسلاميغلامعلي قاسمي، مسلم ملکيتبليغات، جنگ، رسانه، توسل به زور، اسلام، حقوق بين الملل
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش حقوق خصوصیشماره ۲۱سال پنجم۱۳۹۶ زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهي به رويه قضايي)محمد بافهم، عزيزاله فهيمياذن، استيلاء، تصرف، غصب
ابعاد حقوقي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در زمينه مقررات صادرات و وارداتمحمدرضا پاسبان، سعيد جواندل، علي حيدريان اله آبادقانون مقررات صادرات و واردات، سازمان جهاني تجارت، اصل رفتار ملي، الحاق
مباني فلسفي حق افراد بر داشتن حداقل دارايي از ديدگاه حقوق خصوصي (همراه با مطالعه تطبيقي)رحيم پيلوارتامين حداقل هاي زندگي، عدالت اجتماعي، مالکيت، حق، تکليف، دولت
شرط فعل بر ثالثمهدي حسن زاده، احد شاهي دامن جاني، حسن علي پورشرط فعل بر ثالث، تعهد به فعل ثالث، وضعيت، ماهيت، رابطه حقوقي
منطق اعتبار قاعده حقوقي در منطقه الفراغشعبان حق پرست، کورش کاوياني، حامد کهوندشريعت اسلامي، منطقه الفراغ، مصلحت، قاعده حقوقي، اعتبار حقوقي
ماهيت و مبناي تعديل در حقوق ايران و فيديکحبيب اله رحيمي، سعيده عليزادهتعديل قيمت قرارداد، پيمانه اي عمومي، شرايط عمومي پيمان، قراردادهاي نمونه فيديک
ماهيت حقوقي نهاد داوريهمايون مافي، محمدحسين تقي پورقراردادي، صلاحيتي، مختلط، مستقل، داور
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش حقوق عمومیشماره ۵۴سال هجدهم۱۳۹۶ بهار
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
مقررات گذاري براي سايت هاي خبري در ايران؛ چالش ها و راهکارهاحامد بابازاده مقدم، عباس اسديحقوق ارتباطات، حقوق اينترنت، مقررات گذاري، سايت خبري، پايگاه اطلاع رساني اينترنتي
چالش هاي تاسيس ديوان ملي داوري ورزش: بررسي تطبيقي با ديوان داوري ورزش (CAS)همايون مافي، فراز شهلاييديوان داوري ورزش، صلاحيت ديوان داوري، شرط رضايت، شرط استقلال، حقوق بين الملل ورزش
تحليل شيوه نظارت حکومت بر آثار نمايشي و سينمايي در نظام حقوقي ايران مشروطه (۱۳۵۷-‎۱۳۰۶)وحيد آگاه، محمد راسخنظارت حکومت، نظام صدور مجوز، سينما، تئاتر، نظام حقوقي ايران مشروطه
اصل بيان دلايل، مستندات آرا، تصميمات اداري و انعکاس آن در رويه قضايي ديوان عدالت اداريعلي محمد فلاح زادهبيان دلايل، آراي اداري، تصميمات اداري، ديوان عدالت ادراي
“داوري پذيري” اختلافات مالياتي بين الملليحسن وکيليان، نعيم نوربخش، جاويد لکناهورموافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، داوري پذيري، آيين توافق دوجانبه، اختلافات مالياتي، حق حاکميتي
مشارکت شهروندي در حقوق بين الملل توسعه: زمينه ها، موانع و شيوه هاي حمايترضا اسلامي، نگار رئيسيتوسعه، مشارکت شهروندي، کاهش فقر، حفاظت از محيط زيست، توانمندسازي
جايگاه حاکميت قانون در حقوق بين الملليمحمود حاجي زاده، هيبت اله نژندي منش، محمدحسين زارعيحاکميت قانون، حقوق بين المللي، حقوق بشر، قانون اساسي گرايي، قواعد آمره
درآمدي بر نظريه عمومي ترميم پذيري عمل اداريمهدي هداوندترميم پذيري عمل اداري، تشکيل عمل اداري، شرايط صحت عمل اداري، جهات بطلان، جهات ابطال
در تکاپوي توسعه حقوق بين الملل اينترنتآرامش شهبازيحقوق بين الملل اينترنت، جهان شمولي، اصل همکاري، اصول حقوق بين الملل محيط زيست، اصل آزادي مبادله اطلاعات
بررسي ابتکار تقنين از سوي نمايندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسيسيداحمد حبيب نژاد، محمد منصوري بروجنيمجلس شوراي اسلامي، بودجه ساليانه، قانون بودجه، ابتکار تقنين
نقش جامعه مدني در ايجاد قاعده حقوقي در دوران جهاني شدن با تاکيد بر سازمان هاي غير دولتيسمانه رحمتي فرجهاني شدن، جامعه مدني، سازمان هاي غير دولتي، ايجاد قاعده حقوقي، اقناعي
مشروعيت مداخله نظامي کشور ثالث بر اساس دعوت کشور ميزبان: بررسي تحليلي مداخلات نظامي در مالي، اوکراين، سوريه و يمنمسعود زماني، مجيد نيکوئيمداخله بر اساس دعوت، کنترل موثر / عملي، مشروعيت دموکراتيک، دفاع مشروع جمعي، استفاده از نيروي نظامي
رويکرد امنيت انساني و اعمال مسئوليت حمايت در خصوص آوارگان داخلي ناشي از جنگحميد الهويي نظري، مجيد کورکي نژاد قرايي، جواد بيژنيامنيت انساني، آوارگان، حقوق زنان، جنگ داخلي، مداخلات بشردوستانه
حقوق و تعهدات کشورها در بهره برداري از انرژي هاي تجديدپذير درياييعلي رضائيقوانين و رويه هاي حاکم، دولت ساحلي، محيط زيست دريايي، ايمني دريانوردي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش حقوق کیفریشماره ۲۱سال ششم۱۳۹۶زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
ايجاد ترس از اعمال خشونت به مثابه تهاجمي عليه تماميت رواني اشخاص، در نظام هاي کيفري ايران و انگلستانسيدمحمد حسيني، امير اعتماديتهاجم، ترس، اعمال خشونت، قريب الوقوع بودن
ماهيت اختيار و جايگاه آن در حقوق کيفريمحمدهادي صادقي، فرزاد تنهايياختيار، ماهيت، اراده، قصد، رضا، مسئوليت کيفري
تبديل قصاص در حقوق کيفري ايرانحسن مراديتبديل، تخفيف، تشديد، مجني عليه، ولي دم، کيفرزدائي، قصاص
بررسي تطبيقي حمايت از شهود در قانون آيين دادرسي کيفري ايران و منشور شهود انگلستانغلامحسن کوشکي، زهرا امينيتدابير حمايتي، شهود و مطلعان، منشور شهود انگلستان، قانون آيين دادرسي کيفري
تحليل عنصر محور رکن معنوي جنايات عمدي در صلاحيت ديوان کيفري بين الملليجلال الدين قياسي، ايمان محترم قلاتياساسنامه رم، رکن معنوي، قصد، آگاهي، خواستن
واکاوي ادله و مباني عدم مسئوليت پزشک در پرتوي آموزه هاي فقهصالح منتظري، سيدمحمدعلي صدر طباطباييپزشک، کادر درماني، مبناي مسئوليت، تقصير پزشکي، فرض تقصير
ممنوعيت بازرسي تلفن همراه و بايسته هاي آن؛ جلوه اي از حريم خصوصي متهم در رويه قضايي و دستاوردهاي آنجواد صالحيرويه قضايي، بازرسي متهم پس از دستگيري، حريم خصوصي، ديوان عالي ايالات متحده
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش های حقوق تطبیقیشماره ۳سال بیست و یکم۱۳۹۶پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
ماهيت تعهد ايمني و کاربرد آن در مسووليت مدني پزشک در حقوق ايران و فرانسهمريم ثقفي، عليرضا يزدانيان، محمود جلاليتعهد، تعهد ايمني، قرارداد درمان، مسووليت پزشک
مباني مسووليت شرکت مادر در قبال شرکت تابع (مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي انگليس و ايران)علي رضائيکنترل، نظارت، مسووليت نيابتي، حقوق رقابت، خرق حجاب شخصيت حقوقي شرکت
نظريه تعميق ناتواني شرکت تجاري در پرداخت دين (مطالعه در حقوق آمريکا و ايران)حبيب رمضاني آکردي، محمد عيسائي تفرشيورشکستگي، تعميق ناتواني در پرداخت دين، سبب مستقل اقامه دعوا، نظريه خسارت
فرايند مذاکره مجدد قراردادهاي سرمايه گذاريعبدالحسين شيروي، فريده شعباني جهرميقراردادهاي سرمايه گذاري، شرط مذاکره مجدد، فرايند مذاکره مجدد، حسن نيت
قاعده حل تعارض در تعيين قانون حاکم بر اوراق بهادارمحمد صادقي، سيدنصرالله ابراهيمياوراق بهادار، تعارض قوانين، بورس، قاعده حل تعارض، توصيف، واسط
تاثيرات جهاني شدن بر مقوله حمايت از حقوق محيط زيستسماء فرخنده نژاد، عليرضا آرش پور، ليلا رئيسيحقوق محيط زيست، جهاني شدن، سازوکار جهاني محيط زيست
حمايت از حق شهرت در پرتو حقوق مالکيت فکري با رويکرد تطبيقيعميد محمدي، محمد صالحي مازندراني، مهدي زاهديحق شهرت، حق حريم خصوصي، تجارت شخصيت، تضعيف علامت تجاري، سوء استفاده از حق شهرت
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش های روابط بین المللشماره ۲۳دوره هفتم۱۳۹۶بهار
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
ظرفيت هاي ترويجي صلح و آشتي در آموزش حقوق کيفريمحمدرضا رهبرپور، مليحه خورشيديصلح، آشتي، آموزش، حقوق کيفري، ميانجي گري
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش های روابط بین المللشماره ۲۴دوره هفتم۱۳۹۶تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
نقش نظام آموزش عالي در پيوند ميان توسعه علم و تحکيم صلحآرامش شهبازي، مجيدرضا مومنينظام آموزش عالي ايران، علم، ترويج علم، تحکيم صلح، يونسکو، حقوق مالکيت فکري
آموزش حقوق بشر پيش از آموزش عالي و در دوره ابتدايياسماعيل زارعي زوارکي، سيدقاسم زماني، زهرا طاهاييبرنامه آموزشي، برنامه هاي آموزشي پودماني حقوق بشر، دوره دوم ابتدايي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش های فقه و حقوق اسلامیشماره ۵۰سال سیزدهم۱۳۹۶زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بازپژوهي حجيت خبر واحد با استناد به سيره عقلامريم آقايي بجستاني، محمد روحاني مقدم، زهرا ترحميخبر واحد، سيره عقلا، عدم ردع شارع
بررسي فقهي و حقوقي مفهوم و شرايط اضطرار و تاثير آن در مسووليت مدنيحميد ابهري، محمد فرزانگان، سميه ظهورياضطرار، مسووليت مدني، خسارت
واکاوي رويکردهاي فقهي به اعتبار جنسيت در شهادتسهيلا رستمي، مهرانگيز روستاييشهادت، جنسيت، فقه اسلامي، رويکرد سنتي، رويکرد تاريخ مند
حق اختصاصمحمد صادقيحق اختصاص، ملک، سلطنت، حق تقدم، اولويت
جايگاه نظريه مسووليت استردادي در فقه اماميهمجيد عباسي … [و ديگران]مسووليت استردادي، مسووليت مدني، ضمان، کامن لا
کاربرد استصحاب در قوانين مدني به تفکيک نوع آنعباس عرب خزائلي، احمد مرادخانياستصحاب، شبهات موضوعيه، شبهات حکميه، مقتضي و مانع
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش های فقهیشماره ۳سال سیزدهم۱۳۹۶پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
واکاوي صحت و بطلان تعهد به پرداخت خسارت در بيمه هاي عمر و زندگيسعيد افشاري، محمدتقي قبولي درافشان، حسين ناصري مقدمبيع امنيت، بيمه عمر، تعهد به پرداخت خسارت، جهل به عوض، غرر، ماليت تعهد
واکاوي وضعيت شرط خيار در نکاحسيدمحمدمهدي قبولي درافشانشرط خيار، فقه امامي، ماده ‎۹۶۱۰ قانون مدني، نکاح دائم، نکاح منقطع
واکاوي فقهي تفکيک مقاطعه کاري از قرارداد کاررضا نيکخواه، سيدمهدي صالحي، سيدسلمان مرتضوياجاره اجير خاص، اجاره اجير مشترک، قرارداد کار، مقاطعه کاري
وصيت مازاد بر ثلث در فرض فقدان وارث براي موصيسيدمهدي دادمرزي، حمزه اميني نسببلاوارث، ثلث اموال، مازاد بر ثلث، موصي، وصيت
مالکيت سلول هاي بنيادي موجود در خون بند نافامير مهاجر ميلانيجزئيت جنين نسبت به مادر، کنيز باردار، مالکيت جنين، مالکيت مني، منشا جنيني سلول هاي بنيادي
حکم استيفاي حق از راه پرداخت رشوهسيداحمد ميرحسيني نيرياستيفاي حق، اکراه و اضطرار، جواز و حرمت، رشوه
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهشنامه حقوق کیفریشماره ۲ (پیاپی ۱۶)سال هشتم۱۳۹۶پاییز – زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
صلاحيت دادگاه هاي داخلي در رسيدگي به جنايت تجاوز ارضيحسن پوربافرانيجنايت تجاوز، جنايات بين المللي، دادگاه هاي داخلي، صلاحيت جهاني، حقوق بين الملل کيفري
قانون گذاري و قانون مداري با مطالعه انتقادي  حقوق کيفري افغانستانمحمد صدر توحيدخانهاصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها، اصول منشعب، کيفيت قانون، جرايم “سفيد امضاء”، مجازات هاي نامشخص، افغانستان، ايران، فقه حنفي
بررسي کارکردهاي بازپرورانه اجراي حق برخورداري از آموزش و پرورش در زندان هاي استان اصفهانالناز جهانگيري، سعيد قماشيکارکردهاي بازپرورانه، حق برخورداري از آموزش و پرورش، اصلاح و بازپروري، جلوگيري از تکرار جرم، سازمان زندان ها
تبيين مفهوم و جايگاه “فعل ناشي از ترک فعل” در حقوق کيفري فرانسه، سوئيس و ايرانمحمود روح الامينيفعل، ترک فعل، جرم مطلق، جرم مقيد، رکن مادي
دفاع پيشگيرانه در حقوق ايرانابوالحسن شاکري، عباس سلمان پوردفاع، پيشگيرانه، تهاجمي، تدافعي، ملک
مطالعه تطبيقي بازرسي و تفتيش وسايل نقليه در حقوق ايران و امريکاغلامحسن کوشکي، سحر سهيل مقدمرعايت حريم خصوصي، بازرسي و تفتيش، دادرسي کيفري، وسايل نقليه، ضمانت اجرا
دادستان انتخابي؛ مباني و زمينه هاي تاريخيمحمد متين پارسا، مهدي شيدائياندادسرا، دادستان، استقلال قضايي، پاسخگويي قضايي، تعقيب عمومي
تحليل حکم تداخل قصاص طرف در قصاص نفس (موضوع مواد ۲۹۶-‎۲۹۹ ق.م.ا. مصوب ۹۲)حميد مسجدسرائي، سعيد مولوي وردنجانيعدم تداخل، قصاص عضو، قصاص نفس، ضربات متعدد، جنايات مختلف
بايسته هاي جرم انگاري براي حمايت از کودکان خيابانيرحيم نوبهار، فاطمه صفاريکودکان خياباني، جرم انگاري، مصالح کودکان خياباني، بزه ديدگي، حمايت کيفري
نقد رويکرد قانون گذار کيفري ايران در نحوه انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقيامين نيکومنظري، فريد محسنياشخاص حقوقي، نماينده قانوني، عناصر متشکله جرم، رفتار مجرمانه، قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهشنامه متینشماره ۷۶سال نوزدهم۱۳۹۶پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي حقوق و تکاليف غير مالي زوجين بر اساس مصلحت خانواده با رويکردي بر نظر امام خميني (س)سيدمحمد موسوي بجنوردي، بتول مهرگان صومعه سراييخانواده، حقوق ايران، زوجين، فقه اماميه، مصلحت
ماهيت حقوقي دفاع مشروع و مستندات فقهي آن با رويکردي به آراي امام خميني (س)قربانعلي بختياريقرآن، انقلاب اسلامي، امام خميني، مردم، راهبردها، حکومت
بررسي شرط در ايقاعات با رويکردي بر نظر امام خميني (س)صبا حقيقتماهيت ايقاع، انشاء اراده، انحلال ايقاع، فسخ ايقاع، ايقاع مشروط، شرط خيار
مباني نظري حق آزادي زنان از ديدگاه امام خميني (س)سيداحمد ميرخليلي، عبدالقادر محمديامام خميني، حق آزادي، حق بالذات، حق بالعرض، انسان، اختيار، زنان، جامعه
مالکيت معدن از منظر فقهاي اماميه با رويکردي بر ديدگاه امام خميني (س)قدرت الله نيازي، کريم کوخايي زادهمعدن، مالکيت، انفال، مباحات عامه، معادن ظاهري، معادن باطني
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسيشماره ۱۰سال پنجم۱۳۹۶پاییز – زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
قاعده مجرميت متقابل در حقوق جزاي بين الملل ايرانمعصومه شکفته گوهري، مجتبي جاني پور اسکلکياسترداد، انتقال محکومان، صلاحيت، قرار جلب اروپايي، مجرميت متقابل
حمله سايبري به مثابه جنايت تجاوز و بررسي صلاحيت ديوان کيفري بين المللي در رسيدگي به آنپرستو اسمعيل زاده ملاباشيحملات سايبري، تجاوز، ديوان کيفري بين المللي، مسووليت کيفري
رويکرد امنيت مدار به حقوق کيفري و رهيافت هاي آن در فرايند دادرسي کيفري؛ (با تاکيد بر حقوق کيفري ايران، فرانسه و ايالات متحده)نبي اله غلامي، شهلا معظميجرم شناسي امنيت مدار، تحقيقات فعالانه، دادرسي افتراقي، دادگاه هاي اختصاصي، ضابطان دادگستري
تاثير نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه هاي کيفري بين المللي در زمينه مجازات اعدامعليرضا تقي پورمجازات اعدام، حقوق بشر، دادگاه هاي کيفري بين المللي، اسناد بين المللي
بسترهاي بزه ديدگي جنسي در مقررات غيرکيفري (با تاکيد بر قانون مدني و قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست)سيدمنصور ميرسعيدي، نرگس السادات عطايي حسين آباديبستر، بزه ديدگي جنسي، بزه ديده
اقدامات بين المللي در پيشگيري و مقابله کيفري با تروريسم درياييپيـمان حکيـم زاده خوئي، محسن عبدالهيتروريسم دريايي، مبارزه، پيشگيري، امنيت دريايي، اقدامات بين المللي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
تحقیقات حقوقی آزادشماره ۳۵سال دهم۱۳۹۶بهار
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
نقش سازمان هاي بين المللي در جهاني شدن اقتصاد و تاثير آن بر حاکميت مليداريوش اشرافي، رضا اسلاميسازمان هاي بين المللي، جهاني شدن، حاکميت ملي، سازمان تجارت جهاني
دادرسي ترافعي در پرتو بزه ديده شناسي اوليه در حقوق ايران و اسناد بين الملليطيبه بيژني ميرزا، باقر شاملودادرسي ترافعي، بزه ديده شناسي، آيين دادرسي کيفري، اسناد بين المللي
اصل تناسب در آيين دادرسي مدنيمجيد پوراستاد، مهسا سعادتاصل تناسب، آيين دادرسي مدني، زمان دادرسي، هزينه هاي دادرسي، اقدامات تاميني، ضمانت اجراهاي دادرسي
سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران در قبال جرايم مطبوعاتي (سنتي و الکترونيکي)منصـور ده نمکي، عباس بابائي خانه سر، ايرج گلــــدوزيانقانونگذاري، قانون مطبوعات، سياست جنايي تقنيني، آزادي بيان، نهادهاي مدني
مسئوليت مدني ارائه دهندگان خدمات حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در ايرانيوسف رضواني، غلامعلي سيفي زينابمسئوليت مدني، خدمات ارتباطي، فناوري اطلاعات
بررسي تطبيقي مباني انفساخ قراردادها در نظام حقوقي ايران و انگلستانجليل قنواتي، مهدي کاظم زادهانفساخ، قرارداد، انتفاي مقتضاي عقد، شرط فاسخ، شالوده قرارداد، فراستريشن
علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه هاي پيشگيري از آنحسنعلي مؤذن زادگان، سميه نوروزيمنازعه، عوامل نامساعد اجتماعي، عوامل نامساعد فردي، پيشگيري کيفري، پيشگيري اجتماعي، سياست کيفري، سياست جنايي
جايگاه قدرت سياسي در تحول اجتماعي در نظريه علامه اقبال لاهوريمحمود وزيري، محمد محمدي گرگانيتحول اجتماعي، قدرت سياسي، اقبال لاهوري، حکومت ديني، ارزش هاي دين، روش هاي ديني، انسان
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
تحقیقات حقوقی آزادشماره ۳۶سال دهم۱۳۹۶تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
جنبه هاي حمايتي حقوق ايران در مورد سرمايه گذاري مستقيم خارجي و مطالعه تطبيقي با استانداردهاي بين الملليرحيم باغبان، محمد جعفر قنبري جهرمي، محمود باقري
مسووليت مدني ناشي از نقض حقوق مالک اسرار تجاريمحمد بهمنياسرار تجاري، مسؤوليت مدني، مال فکري، رقابت غيرمنصفانه، قراردادهاي محدود کننده
مطالعه تطبيقي تاثير جهت نامشروع در اسناد تجاري در حقوق ايران و انگلستان با رويکرد توسعه آموزش علم حقوقسميه تفقدي زارعجهت نامشروع، اسناد تجاري، صحت معاملات، حقوق ايران و حقوق انگليس
رويکرد عقلايي به نظام ضمانت اجراهاي کيفري در ايرانسيدمرتضي حسيني، محمد فرجيهاضمانت اجراهاي کيفري، کارکردگرايي ساختاري، آموزه هاي نفي خشونت، جبران خسارت، تناسب مجازات
ضمان پزشک از منظر فقه اماميهخسرو حسين پور، سيد فضل اله موسويبابت، ضمان پزشک، تحصيل برائت، اذن و رضايت بيمار، تقصير
جبران خسارت ناشي از صدمات بدني در حقوق ايران و انگليسعبدالرسول دياني، معصومه براهيم باستانيديه، خسارت مالي، خسارت غيرمالي، مسئوليت زيان ديده، مجازات فاعل جرم
معيار مطلوب طبقه بندي صلاحيت هاي اداريمسلم ملکي، سيد محمد هاشمي
مسئوليت مدني دريافت کنندگان جنين آزمايشگاهيعلي محمد يثربي، رضا کاظم زادهمسئوليت مدني، اهداء جنين آزمايشگاهي، دريافت کننده جنين
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریشماره ۳۱ ۱۳۹۶بهار
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي نوآوري هاي قانون حمايت خانواده سال ‎۹۱ در حقوق مالي اجرت المثل و نحله با فقه اماميهفاطمه خليجيان، ابوذر ابراهيمي ترکماناجرت المثل، نحله، قصد تبرع، زوجه، قانون حمايت خانواده
ماهيت حقوقي عقود مجاني با شرط عوضشکراله نيکوندماهيت عقد، عقد مجاني، عقد معوض، شرط عوض
موسسات مدعي حق اختراع: چالشي نوين در حوزه حقوق اختراعات ايالات متحده با نگاهي به حقوق ايرانمحمدمهدي علي عسگري زماني، سوده ناطق نوريماهيت حق اختراع، نقض، موسسات مدعي حق اختراع، ايالات متحده آمريکا
بررسي عوامل تکرار جرم نوجوانان بزهکار استان تهران در پرتو جرم شناسي تعامل گراقاسم قاسمي، مونا کيهان پوربرچسب زني رسمي و غير رسمي، تکرار جرم، نوجوان بزهکار
چالش هاي مهم در قراردادهاي الکترونيک در حقوق ايرانمحسن رستمي، پرويز ساورائيقرارداد الکترونيکي، اسناد الکترونيکي، فضاي مجازي، تجارت الکترونيک
تاثير استراتژي هاي تجاري شرکت هاي بيمه بر توسعه محصول جديدراضيه صمدي پور، علي خوش اخلاق، حميد شفيع زادهاستراتژي هاي تجاري، توسعه محصول جديد، شرکت هاي بيمه
تعديل در قراردادهاي پيمانکاريغزاله ميرهادي تفرشي، عزت الله عراقيپيمان، پيمانکاري، تعديل، تعديل قراردادي، تعديل قانوني، تعديل قضايي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
تحقیقات حقوقیشماره ۸۰ ۱۳۹۶زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
امکان سنجي ايجاد نهاد تجديد نظر در پرتو ارزيابي انتقادي نظام ابطال آراي ايکسيد (ICSID) و تجربه موفق هيئت تجديد نظر سازمان تجارت جهانيابراهيم بيگ زاده، محمد مخبرايکسيد، سازمان تجارت جهاني، نظام ابطال آرا، نهاد تجديد نظر
جايگاه رهن دين در سرمايه گذاري و تامين منابع مالي با نگاهي اجمالي به رهن دين در صنعت نفتمحمود باقري، زهرا گودرزيحق عيني، درآمدهاي آتي، قراردادهاي تامين منابع مالي در صنعت نفت، وثيقه
ويتگنشتاين متاخر و حقوقسيدمحمد قاري سيدفاطمي، پرهام مهر آرامارزش، امر واقع، تئوري کارکردي، نظريه معنا، ويتگنشتاين
عقد ضمان به مثابه وثيقه عينيجليل قنواتي، محمد محليحکم تکليفي، حکم وضعي، شرط، ضمان، وثيقه عيني
اقتصاد سياسي بزهکاري دولت در نظام اقتدارگراي فراگيرنسرين مهرا، مهدي پروينياقتصاد سياسي، بزهکاري دولتي، نظام اقتدارگراي فراگير
تمايز بين نابودسازي به عنوان مصداقي از جنايت عليه بشريت با نسل کشي در پرتو اساسنامه ديوان کيفري بين الملليسيدقاسم زماني، رضا شيران خراسانيتمايز، ديوان کيفري بين المللي، نابودسازي، نسل کشي
جايگاه دفاع استفاده آزمايشي از اختراع در دعواي نقض حق اختراع: استثنايي مطلق يا مقيد؟ميرقاسم جعفرزاده، زينب غفورياختراعات دارويي، استثنائات حق اختراع، استفاده آزمايشي، انگيزه تجاري، سازمان هاي غيرانتفاعي
بين المللي شدن حقوق عمومي معاصر؛ جلوه ها و مصاديقبيژن عباسي، علي سهرابلوبين المللي شدن، جهاني شدن، حقوق بين الملل، حقوق داخلي، حقوق عمومي معاصر
بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات توسط شوراي نگهبان: تاملي ديگراسدالله ياوريانتخابات، نامزد انتخابات، بررسي صلاحيت، شوراي نگهبان
ماده ‎۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني در آيين نظريه تعديل پولکامران آقايياصل جبران کامل خسارت، بهره، تعديل پول، تغيير شاخص هاي سالانه، خسارت تاخير تاديه، خسارت قراردادي
معيارهاي انطباق ارائه در حقوق اعتبارات اسناديمحمد سلطاني، مهسا لسانياسناد مغاير، اعتبار اسنادي، انطباق دقيق، شروط اعتبار، معيار انطباق
بررسي انتقادي حاکميت حقوقي ساختار فني اينترنت بر فضاي مجازيعبداله رجبي، نسرين ترازيحقوق بين الملل خصوصي، خوددادگري، ساختار اينترنت، عرف، فضاي مجازي
بررسي شمول مقررات ورشکستگي نسبت به اشخاص حقوق عمومي در ايرانعليرضا عالي پناهاشخاص حقوقي عمومي، قانون تجارت، قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي، ورشکستگي
حقوق حاکم بر اموال نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايرانامين مختاري دستنائي، حامد کرمينيروهاي مسلح، حاکميت، تصدي، اموال دولتي، اموال عمومي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
تعالی حقوقشماره ۱۹سال نهم۱۳۹۶پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي تطبيقي نقض حق اختراع در حقوق ايران و انگليسمريم قرباني فرحق اختراع، نقض، دکترين استيفاي حق، حقوق ايران، حقوق انگليس
شاخص هاي دولت مدرن در انديشه ي سياسي ابن خلدونمحمدرضا مجتهدي، فايقه چلبي، فرزاد جنگجوي(خراطا)دولت مدرن، ابن خلدون، انديشه ي سياسي، شاخص
اعمال قواعد عمومي مجازات نسبت به اشخاص حقوقيبهروز قليزادهاشخاص حقوقي، قواعد عمومي مجازات، موانع مسووليت کيفري، عوامل تغيير دهنده ي مجازات
تضمين عيني منافع کودک و نوجوان تحت سرپرستيسيدجعفر کاظم پور، مينا بارانيحکم سرپرستي، بي سرپرست، بدسرپرست، تضمين عيني، تمليک مال يا حق
رويه ي قضايي ديوان بين المللي دادگستري در تعيين اقدمات تاميني موقتي با تاکيد بر پرونده ي معبد پره ويهارسهيلا کوشاديوان بين المللي دادگستري، اقدامات تاميني موقتي، شوراي امنيت، رويه ي قضايي، تفسير راي ديوان، پرونده ي معبد پره ويهار
حملات سايبري و ممنوعيت توسل به زورهمايون حبيبي، وحيد بذارحمله ي سايبري، توسل به زور، عدم مداخله، دفاع مشروع، اقدام متقابل
اصل احترام به تنوع فرهنگي در اسناد بين المللي و رابطه ي آن با صلحرحمت اله فرخي، مصطفي اعلاييتنوع فرهنگي، صلح، اصول حقوق بين الملل، جهان شمولي حقوق بشر
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
حقوق اساسیشماره ۲۵سال سیزدهم۱۳۹۵بهار – تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
تبيين کرامت ذاتي انسان در رويکرد علامه جعفريسيدمحمد صادق احمديکرامت ذاتي، کرامت ارزشي، سلب کرامت، حق، حکم، اسلام
آزادي آکادميک در نظام بين المللي حقوق بشررضا اسلامي، پيمان مراديآزادي آکادميک، استقلال دانشگاه، حقوق بشر، آزادي علمي
مصونيت پارلماني نمايندگان مجالس ايران و تاجيکستانمصطفي جعفرينمايندگان، عدم تعرض، مصونيت پارلماني، مصونيت قضايي، مجلس قانون گذاري
فلسفه وجودي مجلس دوم در دولت هاي يکپارچه و فدرالبيژن عباسي، مرتضي همتيمجلس نخست، مجلس سنا، قانون گذاري، مردم سالاري، انتخابات، نمايندگي
انديشه سياسي جان ديوييعلي قانعي، محمد حسنوند، فروغ حيدري شوليجان ديويي، انديشه سياسي، پراگماتيسم، دموکراسي مشارکتي، جامعه دموکراتيک
مفهوم قانون در جدال فقيهان عصر مشروطهفردين مرادخانيقانون، شريعت، فقه، ناييني، نوري
تحليل مفهوم و قلمرو آزادي از منظر جان رالزحسن خسروي، فاطمه نياورانيجان رالز، نظريه عدالت، اصل آزادي، آزادي هاي اساسي، اصل برابري
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
حقوق اساسیشماره ۲۶سال سیزدهم۱۳۹۵پاییز – زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
تحليل مفهوم و قلمرو آزادي از منظر جان رالزحسن خسروي، فاطمه نياورانيجان رالز، نظريه عدالت، اصل آزادي، آزادي هاي اساسي، اصل برابري
اخلاق منشا هنجارگذاري قانون اساسي؟مسعود راعي، بابک باصريقانون اساسي، امر اخلاقي، امر حقوقي، هنجارهاي اخلاقي
انساني شدن حقوق بشر در پرتوي بکارگيري مفاهيم ايثار و صلح واقعيعباسقلي عسگريان، رسول رضايي آدريانيانساني شدن حقوق بين الملل، حاکميت دولت، تعاليم اسلامي و اقتضائات فطري بشري، صلح و ايثار
تحليلي بر گستره حقوق و آزادي هاي فکري در پرتو اصل حاکميت قانون در قانون اساسي مصر(قانون اساسي مصوب ‎۲۰۱۴ ميلادي)محمد مظهري…[و ديگران]اصل حاکميت قانون، حقوق بشر، آزادي هاي فکري، قانون اساسي جمهوري عربي مصر
تفويض اختيار قانونگذاري در حقوق اساسي ايران، کامرون و کنياناصرعلي منصوريان، محيا کامرانيقانونگذاري، تفويض اختيار، تفکيک قوا، قوانين آزمايشي، تصويب دائمي اساسنامه سازمان ها و شرکت هاي دولتي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
حقوق پزشکیشماره ۴۲سال یازدهم۱۳۹۶پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
مفهوم و جايگاه حق تامين اجتماعي در اسناد بين الملليسيدقاسم زماني، علي آزاد دويناسناد بين المللي، تکليف دولت ها، حقوق بشر، حق تامين اجتماعي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
رهيافتي فقهي به معيار مشروعيت باروري زوجه توسط گامت بيگانهفتح الله قرباني، الهام رضايياسپرم بيگانه، تخمک بيگانه، گامت، ناباروري، باروري آزمايشگاهي
مسووليت مدني ناشي از احتمال ابتلاي به بيماري در حقوق ايران و امريکامحمدمهدي مقدادي، مجتبي عينياحتمال ابتلاي به بيماري، افزايش خطر ابتلاي به بيماري، احتمال غالب، اطمينان متعارف پزشکي، ترس از ابتلاي به بيماري
بررسي علل قصور کادر درماني در پرونده هاي ارجاع شده به سازمان پزشکي قانوني اروميه در سال ‎۱۳۸۸ تا ‎۱۳۹۲نادر آقاخاني … [و ديگران]پرونده، شکايت، قصور، کادر درماني، سازمان پزشکي قانوني، اروميه
حقوق بزه ديدگان، شهود و مطلعان بيمار در فرآيند کيفري ايرانمحمدباقر مقدسي، جواد يزدانيبزه ديدگان، شهود، مطلعان، بيمار، فرايند کيفري
ارزيابي پيش نويس سازمان جهاني مالکيت فکري براي حمايت از طب سنتيمهدي زاهدي، محمدحسين عرفان منشطب سنتي، سازمان جهاني مالکيت فکري، پيش نويس حمايت از دانش سنتي
نقش حقوق رقابت در بهبود سلامت عموميمصطفي بختياروند، شيوا جمالي نژادحقوق رقابت، رويه هاي ضد رقابتي، سلامت عمومي، دسترسي به دارو، تريپس
فناوري ويرايش ژن کريسپر ـ کس ‎۹ از منظر حقوق مالکيت فکري و ايمني زيستيمحمدرضا پروين، علي سيدينکريسپر ـ کس ‎۹، ويرايش ژن، تراريخته، ايمني زيستي، گام ابتکاري، اخلاق حسنه، نظم عمومي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
حقوق پزشکیشماره ۴۳سال یازدهم۱۳۹۶زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
مباني فقهي – حقوقي مشروعيت ژن درماني در اديان توحيديحميد رحماني منشادي، علي اکبر جعفري ندوشنژن درماني، مهندسي ژنتيک، بهينه سازي ژنتيکي، مسيحيت، اسلام، يهوديت
سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرائم زيست فناورانهرضا وطن خواه، علي نجفي توانا، محمود عباسيسياست جنايي تقنيني، جرائم زيست فناورانه، قانون ايمني زيستي، ضمانت اجراي کيفري، جزاي نقدي
ماهيت نهاد ديه از منظر فقه اسلامي و حقوق کيفري ايراناحمد اميديه، خسارت، مجازات
بررسي فرآيند حمايت حقوقي از اطلاعات باليني و آزمايشگاهي داروها در حقوق ايران، اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکاهمايون مافي، فرهاد شادمانحمايت حقوقي، اطلاعات باليني، اموال، دارو، نظام حمايتي
سازوکارهاي قضازدايي از مجرمان داراي اختلال رواني در فرآيند تحقيقات مقدماتي با تاکيد بر الگوهاي مداخلات پليسي (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و ايالات متحده آمريکا)نبي اله غلامي … [و ديگران]قضازدايي، بيماران رواني، تحقيقات مقدماتي، تحقيقات پليسي
بررسي وضعيت آگاهي و رعايت جنبه هاي قانوني و عوامل مرتبط با آن در پرستارانميترا صدقي ثابت … [و ديگران]پرستار، قوانين حرفه اي، آگاهي، ارزيابي عملکرد پرستاران
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
حقوقی بین المللیشماره ۵۷سال سی و چهارم۱۳۹۶پاییز – زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
سهم ديوان بين المللي دادگستري در تجلي مفهوم بشريتابراهيم بيگ زاده، اسماعيل تاورمفهوم، بشريت، ديوان بين المللي دادگستري، اصول راهنما، اصول کلي حقوقي، جامعه مشترکات بين المللي، حقوق طبيعي جديد، جلوه هاي موضوعه
راهبرد قضايي براي درک مفهوم “اقدامات مغاير با حقوق بين الملل” در نظام حقوقي ايران (مطالعه موردي: تحريم هاي اقتصادي)حسين شريفي طراز کوهي، ساسان مدرس سبزواريدعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي، اجراي حقوق بين الملل توسط دادگاه هاي داخلي، مسئوليت بين المللي دولت، چندپارگي حقوق بين الملل، تحريم يک جانبه در حقوق بين الملل
محدوديت هاي اجراي موقت معاهده منشور انرژي در پرتو راي داوري يوکاس عليه روسيهمحمدعلي بهمئي، مينا معينيمعاهدات بين المللي، معاهده منشور انرژي، اجراي موقت معاهده منشور انرژي، محدوديت هاي اجراي موقت، ديوان داوري يوکاس، دادگاه ناحيه اي شهر لاهه
سازمان تجارت جهاني و تجارت برق (آمادگي ايران براي الحاق)حميدرضا نيکبخت، مهدي هفتانيانرژي، برق، سازمان تجارت جهاني، امنيت، عرضه، تجارت بين الملل
بررسي وضعيت حقوقي شروط تحويل يا پرداخت در قراردادهاي بلندمدت فروش گازمحمود باقري، صديقه فهيميقراردادهاي بلندمدت فروش گاز طبيعي، مقادير جبراني، خسارت

جريمه، ريسک، شرط تحويل يا پرداخت

تحليل حقوقي جنايت ناپديدسازي اجباري اشخاص در حقوق بين الملل، به عنوان ناقض ماده ‎۶ اعلاميه جهاني حقوق بشرمريم احمدي نژادناپديدسازي اجباري اشخاص، ماده ‎۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر، حقوق بين الملل، حقوق بشر، فرد
کنوانسيون حمايت در برابر ناپديدسازي اجباري و ضرورت پيوستن ايران به آنعبدالله عابدينيحقوق بين الملل، حقوق بين الملل بشر، مجمع عمومي سازمان ملل متحد ، ناپديدسازي اجباري، جرائم عليه بشريت
ظرفيت هاي نظم کنوني حقوق بين الملل در شناسايي مفهوم ژنوسيد فرهنگيعليرضا آرش پور، مجيد زحمتکشژنوسيد، ژنوسيد فرهنگي، فرهنگ، نابودسازي، جرم انگاري، اسناد الزام آور
قانونگذاري در فضاي سايبر: رويکرد حقوق بين الملل و حقوق ايرانسيدياسر ضيايي، احسان شکيب نژادفضاي سايبر، قانونگذاري، صلاحيت قانونگذاري، نظريه ميراث مشترک بشريت، حقوق ايران
راه حل هاي تعارض صلاحيت در قلمرو حقوق جزاي بين المللفضل اله فروغي، بهزاد جودکيصلاحيت، دادگاه، تعارض، حقوق جزاي بين الملل
رژيم حقوقي بين المللي حاکم بر حفاظت از محيط زيست در فضاي ماوراي جو با تاکيد بر رهيافت ها و چالش ها و خلاهانادر مرداني، ابوذر بلاغيحفاظت، محيط زيست، فضاي ماوراي جو، رويکرد، چالش، خلا
تشکيل دادگاه کيفري بين المللي شده (مختلط) کامبوج؛ مباني و چالش هابهزاد رضوي فرد، محمد فرجيدادگاه مختلط کامبوج، مباني، چالش ها
ايجاب متقابل در کنوانسيون بيع بين المللي کالا (وين ‎۱۹۸۰): طرح نقشه صلح کنوانسيون وين براي نبرد فرم ها با تکيه بر نظريه بهترين اقدام مبتني بر کارايي اقتصاديفخرالدين اصغري آقمشهدي، حسين کاويارايجاب، رد ايجاب، رد صريح، ايجاب متقابل،  نبرد فرم ها
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
حقوقی دادگستریشماره ۹۹سال هشتاد و یکم۱۳۹۶پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
حق دسترسي به داروها و حق حمايت از اختراعات داروييمحسن برهاني، مهرنوش ابوذريدارو، حقوق مالکيت فکري، کشورهاي فقير، مسئوليت اخلاقي
ارزيابي مسئوليت مدني و مقررات ايمني در پيشگيري از فعاليت هاي خطرآفرينحسن باديني، سميه عباسيمسئوليت مدني، مقررات گذاري، مقررات ايمني و نظارتي، پيشگيري
پاسخ کيفري در قبال هرزه نگاري سايبري در اسناد بين المللي و قانون جرايم رايانه اي مصوب ‎۱۳۸۸عليرضا تقي پور، مرتضي زرينههرزه نگاري، اينترنت، اسناد بين المللي، مجازات
تفکيک صلاحيت ديوان عدالت اداري و دادگاه عمومي در دعاوي مسئوليت مدني عليه دولتمحمد جلالي، محمد حسنوند، ايوب ميريديوان عدالت اداري، دادگاه عمومي، صلاحيت، احراز تخلف، اعمال اداري، مسئوليت مدني
مباني نظري، اهداف و شيوه هاي جبران خسارات در حقوق رقابترضا خشنودي، رضا علي پور، سيدعليرضا شکوهيانحقوق رقابت، خسارات قابل جبران، دعاوي گروهي، کارکرد ترميمي، کارکرد تنبيهي
حضور سازمان هاي مردم نهاد در فرآيند کيفري در پرتو قانون آيين دادرسي کيفريمحمدحسين رمضاني قوام آباديسازمان هاي مردم نهاد، دادستان، بزه ديده، اعلام جرم، فرآيند کيفري
تحليل حقوقي و اقتصادي سود معين در مضاربه بانکيمحمد سلطاني، شهرزاد حداديتسهيلات بانکي، مضاربه، سود معين، مقتضاي ذات مضاربه، تحليل اقتصادي حقوق
تحليل جرايم شرکتي در پرتو نظام هاي اقتصاديمجيد صادق نژاد نائينيجرايم شرکتي، ماهيت نظام اقتصادي، جرم شناسي انتقادي، نظام اقتصادي ليبرال، نظام اقتصادي دولتي
گستره و قلمرو حريم خصوصي در فضاي مجازييونس فتحي، خيراله شاهمراديحريم خصوصي، فضاي مجازي، نظم عمومي، پليس فضاي مجازي، نقض محرمانگي
شرط رعايت تعهدات معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري در پرتو رويه داوري بين الملليپروين محمدي دينانيشرط رعايت تعهدات، معاهدات دو جانبه حمايت از سرمايه گذار خارجي، حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري، صلاحيت مراجع داوري بين المللي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
حکومت اسلامیشماره ۲سال بیست و دوم۱۳۹۶تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
تحليل و بررسي فقهي اجراي فيلترينگ در فضاي مجازيسيدمجتبي حسين نژاد، حميدرضا منيري حمزه کلاييفيلترينگ، فضاي مجازي، قاعده نفي سبيل، حرمت حفظ کتب ضلال، قاعده حفظ مصلحت، امر به معروف، قاعده لاضرر
اماني بودن مناصب عمومي در نظام حقوق اساسي ايران با تاکيد بر انديشه علويسيداحمد حبيب نژاد، زهرا عامريمنصب حکومتي، امانت، قدرت عمومي، حکومت اسلامي، حقوق اساسي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
دادرسیشماره ۱۲۵سال بیست و یکم۱۳۹۶آذر و دی
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي جرم بغي و افساد في الارض از منظر قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ با رويکرد کاربردي – آخرين قسمتمحمد مصدق
پديده فرار از خدمت و رابطه آن با امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران – قسمت پايانيسيدرضا حسيني، فرامرز يوسفوندي
مطالعه تطبيقي توان اجرايي اسناد رسمي در حقوق کشورهاي مختلف (مقررات ايالات متحده، فرانسه و ايران)امير سپاهيسند رسمي، توان اجرايي، قابل اجرا بودن، لازم الاجرا بودن
ممنوعيت هاي مبتني بر موقعيت اماني مديران شرکت هاي سهامي در معاملات خود بهره مندياباذر جوادپور، ناصر مسعوديمعاملات، خود بهره مندي مديران، شرکت هاي سهامي
نگرشي بر حقوق کار کارگران معلولطاهره دلک آبادي، هادي سپهردوستحقوق، کارگر، معلول، کار
شروع به جرم در حقوق ايران و فرانسهسعيد وظيفه دوستشروع به جرم، اعمال مقدماتي، شروع به اجرا، جرم
ويژگي هاي قانون مجازات اسلامي، مصوب ۲/۱/‎۱۳۹۲ (بررسي تطبيقي ق.م.ا مصوب ‎۱۳۹۲ با ق.م.ا مصوب ‎۱۳۷۰)پيمان شاهين فرفقه پويا، مهارت هاي ارتباطي، دوره هاي تربيتي و ديني، نوآوري ها، ويژگي ها
بررسي دادرسي فوري يا دستور موقت در حقوق ايرانحسن يحيي پورخواهان، دستور موقت، دادرسي فوري
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
دانش حقوق مدنیشماره ۲ (پیاپی ۱۲)سال ششم۱۳۹۶پاییز – زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
نقش عرف لفظي در تفسير قرارداد در حقوق موضوعه با رويکرد فقهيرضا رحيمي دهسوري، حميدرضا شاه باباي، عبدالله اميدي فردتفسير، عرف، قرارداد، عرف لفظي، قصد مشترک
تعهدات قراردادي و شيوه هاي جبران نقض در معاملات بازار فيزيکي بورس هاي کالاييسيدمرتضي شهيدي، ابراهيم عبدي پور فردبازار فيزيکي، کارگزار، تعهدات، نقض، شيوه جبران، خسارت، فسخ
تحولات مسئوليت مدني ناشي از فعل زيان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامي جديد ‎۱۳۹۲سعيده صالحي، سيدحسين صفايي، بختيار عباسلواجتماع چند سبب، اجتماع چند مباشر، اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامي جديد، قانون مجازات اسلامي قديم، مسئوليت مدني
مقايسه مبناي مسئوليت گمرک و مرجع تحويل گيرندهافروز صمديگمرک، مرجع تحويل گيرنده، مسئوليت مبتني بر تقصير، وظايف حاکميتي، وظايف تصدي
واکاوي روايي فقهي – حقوقي وقف حقوق معنوياحسان علي اکبري بابوکاني، حسين حقيقت پورحبس، مالکيت فکري، مالکيت معنوي، وقف
بررسي ضرورت رفع ابهام از مفاد قراردادجليل قنواتي، عبداله رجبيامکان اجراي عقد، ثمن، غرر، معلوم بودن، معين بودن، مورد معامله
بررسي تطبيقي قانون حاکم بر مسئوليت مدني با وجود عنصر خارجي در حقوق ايرانعباس نيازي، عليرضا يزدانيان، محمود جلاليقانون حاکم، قانون مقر دادگاه، قانون وقوع فعل زيان بار، مسئوليت مدني
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
دیدگاه های حقوق قضاییشماره ۷۳ و ۷۴ ۱۳۹۵بهار – تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
مبناي حق اسلامي لزوم پيروي از خدااحمد اسماعيل تبارحق الطاعه، مبناي حق، منبع حق، سير معرفت، مفاهيم واقعي و عقلي و اعتباري
دفاع اختلال رواني در زمان ارتکاب جرم: تقابل حقوق متهم با منافع قرباني در حقوق کيفري بين الملليعليرضا تقي پورحقوق متهم، منافع قرباني، دفاع اختلال رواني، دادگاه هاي کيفري بين المللي
قواعد استرداد دادخواست و دعواي بدوي در فرض تعدد اصحاب دعواعلي طهماسبيابتکار عمل خصوصي، استرداد دعوا، تعدد طرفي، تجزيه پذيري
مباني کلامي و فقهي توبه در حقوق کيفري اسلاممحمدحسين فضائليتربيت، اسقاط مجازات، پويائي فقه، سکولاريزم
اعتبارسنجي اقتصادي از منظر حقوق عموميعلي محمد فلاح زاده، محمود ابراهيمي، سجاد افشاراعتبارسنجي، اطلاعات اقتصادي، موسسه دولتي، حريم خصوصي
مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي مسئوليت به طرفيت دولتجواد کاشانيصلاحيت، مسئوليت مدني دولت، احراز تخلف، جبران خسارت
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
دیدگاه های حقوق قضاییشماره ۷۵ و ۷۶ ۱۳۹۵پاییز – زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
مبناي حق اسلامي لزوم پيروي از خدااحمد اسماعيل تبارحق الطاعه، مبناي حق، منبع حق، سير معرفت، مفاهيم واقعي و عقلي و اعتباري
دفاع اختلال رواني در زمان ارتکاب جرم: تقابل حقوق متهم با منافع قرباني در حقوق کيفري بين الملليعليرضا تقي پورحقوق متهم، منافع قرباني، دفاع اختلال رواني، دادگاه هاي کيفري بين المللي
قواعد استرداد دادخواست و دعواي بدوي در فرض تعدد اصحاب دعواعلي طهماسبيابتکار عمل خصوصي، استرداد دعوا، تعدد طرفي، تجزيه پذيري
مباني کلامي و فقهي توبه در حقوق کيفري اسلاممحمدحسين فضائليتربيت، اسقاط مجازات، پويائي فقه، سکولاريزم
اعتبارسنجي اقتصادي از منظر حقوق عموميعلي محمد فلاح زاده، محمود ابراهيمي، سجاد افشاراعتبارسنجي، اطلاعات اقتصادي، موسسه دولتي، حريم خصوصي
مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي مسئوليت به طرفيت دولتجواد کاشانيصلاحيت، مسئوليت مدني دولت، احراز تخلف، جبران خسارت
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
دیدگاه های حقوق قضاییشماره ۷۲ ۱۳۹۴زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
جايگاه بزه ديده در مرحله تحقيقات مقدماتيشهرام ابراهيمي، حميد رئوفيان نائينيبزه ديده، حقوق بزه ديده، فرآيند کيفري، تحقيقات مقدماتي
رسيدگي به دعاوي ناشي از قراردادهاي تدارکات عمومي در دوران تحريم بر اساس قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايرانعبدالرضا برزگر، تهمينه رحمانيقرارداد تدارکات عمومي، انواع تحريم، اصل مصونيت قضايي دولتها، قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران
نظام اثبات دعوا در دادرسي اداريمحمدحسين زارعي، آزيتا محسن زادهدادرسي اداري، نظام آزاد اثبات، نقش دادرس داري، بار اثبات دعوا، پذيرش دليل
واکاوي قانوني بودن و مشروعيت تحريم هاي يک جانبه اقتصادي به موجب حقوق بين المللسيدقاسم زماني، کاظم غريب آباديتحريم هاي شوراي امنيت، تحريم هاي يک جانبه، حقوق بين الملل، اقدام متقابل، رژيم تجارت جهاني
درآمدي بر رويکردهاي نوين قانونگذار در نظام آزادي مشروطمحمدابراهيم شمس ناتري، زهرا احمدي ناطورآزادي مشروط، قانون مجازات اسلامي، حبس، محکوم
تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات و جلوه هاي آن در فقه و حقوق کيفري ايراناسدالله لطفي، سپيده ميرمجيدياسباب و مسببات، تداخل و عدم تداخل، تعدد، حدود، قصاص، ديات
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
رایشماره ۱۳سال چهارم۱۳۹۴زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
توافق بر خسارت تاخير تاديه با تاکيد بر رويه قضاييرضا مقصودي، حسين داوديخسارت تاخير تاديه، تاخير تاديه، توافق بر خسارت تاخير تاديه
دعواي مطالبه اجرت المثل  ايام تصرف املاک تصرف شده از سوي دستگاه هاي اجرايي در راستاي اجراي طرح هاي عمومي و عمرانيمهدي فتاحي
تاثير ازدواج مجدد بر پرداخت مستمري به همسر بيمه شده متوفي در آئينه آراء صادره از ديوان عدالت اداريزهرا بيدارتامين اجتماعي، بيمه، ازدواج مجدد
تاثير قوه قاهره بر مطالبه وجه التزام قراردادي (نقد آراء شعبه ‎۲۱۵ دادگاه عمومي حقوقي تهران و شعبه ‎۴۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران)علي رضائيوجه التزام قراردادي، مطالبه وجه التزام قراردادي، تعهد، قوه قاهره
ضابطه حقوقي تشخيص صلاحيت مراجع  مقررات گذار  بخشي و فرابخشيمحمد صادقيمراجع مقررات گذار بخشي و فرابخشي، صلاحيت مراجع مقررات گذار بخشي و فرابخشي، مقررات گذاري بخشي، مقررات گذاري فرابخشي
تخفيف حبس، از تقليل تا تبديلرضا زهروي، رسول احمدزاده، سينا رستميتخفيف حبس، حکومت قانون، حکومت قاضي
فور و تراخي در اعمال وکالت در طلاق از سوي زوجهزکيه نعيميوکالت در طلاق، طلاق، زوجه، ازدواج مجدد، طلاق در صورت ازدواج مجدد
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
رویه قضایی (حقوق خصوصی)شماره ۳سال دوم۱۳۹۶بهار – تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
تنفيذ حکم طلاق صادر شده در آمريکامحمدجواد شريعت باقرياحوال شخصي، ماده ‎۶ قانون مدني، تنفيذ حکم طلاق، قانون حمايت خانواده، قانون حاکم بر احوال شخصيه، قاعده حل تعارض
فرجام يک پرونده طلاق به درخواست زوجهحميد ابهريطلاق، زوجه، زوج، وکالت، شرط ضمن عقد
بررسي قلمرو نظارت ماهوي دادگاه بر راي داورقاسم شفيعي علويجه، علي نهادي کاشانيداوري، توافق، صلاحيت، دادگاه
تعطيلي زمان اجراي تعهدعباس ميرشکاريزمان، اجراي تعهد، تنظيم سند رسمي، تعطيلي
بررسي ماهيت تصميمات شوراي رقابت و قابليت رسيدگي به آن در ديوان عدالت اداريمرتضي اصغرنياشوراي رقابت، تسهيل رقابت و منع انحصار، صلاحيت  رسيدگي، ديوان عدالت اداري، تصميمات شوراي رقابت
تاثير تقصير سنگين بر انتفاي شرط عدم مسئوليتعلي ملکيشرط عدم مسئوليت، تقصير عمدي، تقصير سنگين، سببيت، عرف
پرداخت دين بدون اذن مديونفاطمه سادات حسيني دهنويايفاي تعهد، پرداخت بدون اذن، رجوع به مديون، اجبار قانوني اضطرار
الزام مالک رسمي يا وکيل قانوني در تنظيم سند رسمي ملکسيده مرضيه کياوکالت بلاعزل فروش، وکيل قانوني، مبايعه نامه، مالک رسمي، تنظيم سند رسمي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
رويه قضايي (حقوق عمومي)شماره ۲دوره اول۱۳۹۵پاییز – زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
شکايت از شهرداري و تقدم رسيدگي به موضوع در کميسيون مشاغل مزاحمعلي مشهدي، سميه فرهادنيامشاغل مزاحم، کميسيون، شهرداري، تصرف
خروج بانک تجارت از شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداريمسلم آقايي طوقبانک تجارت، بانک دولتي، قانون رسيدگي به تخلفات اداري
آمره بودن مقررات تامين اجتماعيمجتبي همتياشتغال، حق بيمه، سنوات، تامين اجتماعي
محاسبه مستمري بازماندگان بر اساس سخت و زيان آور بودن شغل مورثاحمد رفيعيمشاغل، سخت و زيان آور، فوت، حق مکتسب
مدت تعهد خدمت پزشکان در مناطق محروممحمد برزگر خسرويتعهد خدمت، پزشکان، دستياران، مناطق محروم
لزوم اخذ مجوز براي تشکيل همايش بين المللي، ملي، کشوري و استانييحيي مزروعي ابيانههمايش هاي بين المللي، مجوز، هيات وزيران
عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به رسيدگي به امور ترافعي و مدني ناشي از فسخ قراردادفائزه سليم زاده کاکروديديوان عدالت اداري، ترافعي، مدني، فسخ قرارداد
تصديق خسارت نسبت به گم شدن پاسخ نامه آزمون دکتريمصطفي شفيع زاده خولنجاني، احسان سهرابيخسارت، تصديق خسارت، پاسخ نامه، آزمون، سازمان سنجش
محاسبه خدمت سربازي يا حضور داوطلبانه در جبهه در سوابق بيمه پردازيسيده نگار موسويخدمت سربازي، حضور در جبهه، سوابق بيمه
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
عدالت نامهشماره ۹ ۱۳۹۶خرداد
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
شفافيت، شاه کليد عدم انحراف اقتصاديداور درخشان
لزوم پيش بيني سوت زني در نظام تقنيني کشورصدوقي، اکبر
گفت و گو با مسلم آقايي طوق پيرامون قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي: مشکلات قانون قبلي در قانون جديد احزاب حل نشده است
مفهوم حق الناس در انتخابات با تاکيد بر بيانات مقام معظم رهبريعليرضا قدسي
نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي در پرتو سياست هاي کلي انتخاباتکمال کدخدا مرادي
گفت و گو با دکتر فيروز اصلاني درباره هزينه هاي انتخاباتي در پرتو سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري: عادلانه کردن فرآيند انتخابات در گرو شفافيت هزينه هاي انتخاباتي است
گفت و گو با دکتر محمد اسحاقي پيرامون اصول کلي حاکم بر برنامه هاي توسعه: ضرورت تحقق اهداف قانون اساسي در برنامه هاي توسعه
گفت و گو با دکتر علي بهادري پيرامون فرآيند انتخابات در ايران: لزوم تفسير انعطاف پذير شوراي نگهبان از اصول قانون اساسي
تقي پور در نشست بررسي سند ‎۲۰۳۰ سازمان بسيج حقوقدانان و کارشناسان شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح کرد: سند ‎۲۰۳۰ مغاير مباني ديني ماست
گفت و گو با دکتر ميلاد مشايخ پيرامون سند ‎۲۰۳۰ يونسکو: چرا شوراي عالي انقلاب فرهنگي از صلاحيت هاي نظارتي اش عقب نشيني کرده است؟
گزارش پژوهشي اختصاصي پژوهشکده سازمان بسيج حقوقدانان درباره سند آموزش ‎۲۰۳۰ يونسکو: مغايرت سند ‎۲۰۳۰ با اسناد بالادستي کشور
نشست بررسي جايگاه آموزش حقوق در ايران: لزوم قرابت بين آموزش حقوق در عرصه نظر و عملعمراني، آقايي طوق
گفت و گو با دکتر عطاالله بيگدلي پيرامون آموزش حقوق: بحران استعداديابي در نظام آموزش حقوق، فقدان نياز به مطالعه دروس غيرکاربردي در جامعه لزوم طراحي دوره فوق ديپلم رشته حقوق
گفت و گو با حسن وکيليان پيرامون آموزش اصول و فنون قانون گذاري: لزوم تأسيس رشته آموزش قانون گذاري در مقطع تحصيلات تکميلي
تعارض طرح عقيم سازي زنان کارتن خواب با منشور حقوق شهروندينجمه آينه حيدري
گفت و گو با دکتر آرامش شهبازي پيرامون طرح عقيم سازي زنان کارتن خواب: تعارض طرح عقيم سازي زنان با اصول بنيادين حقوق بشر
تحليل و بررسي حقوقي توافقنامه پاريس: توافق پاريس مانع توسعه تاسيسات سوخت هاي فسيلي
گفت و گو با دکتر نادر شکري رئيس کميته حقوقي و انضباطي فدراسيون کشتي درباره پديد دوپينگ: ضرورت تدوين لايحه مبارزه با دوپينگ براي اجراي برنامه ملي
تحليل حقوقي وضعيت مديران دو تابعيتي در جمهوري اسلامي ايران: مخاطره امنيت ملي توسط مديران دو تابعيتي
مسئوليت بين المللي همکاري کشور انگليس در استفاده عربستان از بمب هاي خوشه اي در يمنجعفر توانا
گفت و گو با دکتر محمد مهدي توکلي پيرامون قضازدايي: مزاياي داوري معايب سيستم قضايي کشور را از بين مي برد
داوري بايد توسعه خصوصي پيدا کندمحمد نوري
داوري راهکاري به منظور اجراي سياست پيشگيري قضاييمحمدعلي سنگبر
گفت و گو با دکتر رضا برادران پيرامون جايگاه و نقش داوري در نظام حقوقي ايران: بهبود جايگاه داوري از طريق تجويز قانون گذار
گفت و گو با زهرا شاکري پيرامون لايحه صمقابله با تقلب در آثار علمي : حذف بنگاه هاي پايان نامه نويسي هدف لايحه مقابله با تقلب در آثار علمي
نبي اله غلامي در گفت و گو مطرح کرد: لزوم راه اندازي سامانه تقلب ياب توسط وزارت علوم براي کاهش تقلبات علمي
بررسي حقوقي و قانوني حادثه پلاسکو: چه کسي در حادثه پلاسکو مقصر است؟
گفت و گو با عليرضا محمدنژاد دارياني پيرامون حادثه پلاسکو: قانون درباره حادثه پلاسکو شفاف است
گزارشي از نشست تحليل حادثه پلاسکو از منظر حقوقي: راه حلي جز مصالحه وجود نداردايرج بابايي…[و ديگران]
نبي خداکرمي در سخنراني اهميت انعقاد قراردادها در حقوق ايران مطرح کرد: شفافيت قراردادها عامل پيشگيري تورم قضايي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
فقه و اصولشماره ۱۱۱سال چهل و نهم۱۳۹۶زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بازپژوهي ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پيش از استقرارسيف اله احدي، محمدتقي فخلعي، محمدحسن حائريزوجه، مهر، ملکيت متزلزل، تصرف
پژوهشي پيرامون شرط خيار به موجب استيمارمحمدعلي خورسنديان، مجيد سربازيان، سجاد برزگريشرط موامره، استيمار، خيار شرط، تعهد براي ثالث، فسخ عقد
بررسي تاثير جهت نامشروع در صحت و فساد معاملاتابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، معصومه حميديمعامله، صحت، فساد، جهت نامشروع، حق الله، حق الناس
واکاوي ادله فقهي شيعه درباره شرطيت بلوغ در صحت معاملاترضاعلي کرميبلوغ متعاملين، شرط صحت معامله، شرطيت بلوغ در معاملات
بررسي قاعده فقهي “حرمت اکل مال به باطل” از دريچه حقوق و اقتصادشادي کسنويقاعده فقهي “حرمت اکل مال به باطل”، کارايي اقتصادي، هزينه – فايده
آثار سوگند نفي علم در فقه و حقوق ايرانهمايون مافي، رضا رضايي مقدمآثار، سوگند، نفي علم، فقه، حقوق ايران
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
فقه و حقوق خانوادهشماره ۶۷سال بیست و دوم۱۳۹۶پاییز – زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي فقهي- حقوقي لزوم سکونت زوجين در منزل مشترکپوريا رضي، ميثم رامشينکاح، طلاق رجعي، سکونت، حق و حکم
مطالعه فقهي ـ حقوقي اذن زوج در اعمال جراحي زيبايي زوجهحميدرضا صالحي، نرگس باقري مطلقزوج، زوجه، جراحي زيبايي ضروريف جراحي زيبايي غيرضروري، رياست شوهر، نفقه، مخارج درمان، تمکين
سياست هاي کلان فرهنگي خانواده در پرتو آموزه هاي دينيفاطمه سرخ حصاري، فائزه عظيم زاده اردبيليفرهنگ، پيشرفت فرهنگي، سياست هاي کلان فرهنگي، تحکيم و تعالي خانواده، سياست هاي کلان فرهنگي
اعتبار عربي بودن در صيغه عقد نکاح از منظر فقه اماميه و حقوق ايرانسيد احمد مير حسيني، احمد صابري مجداشتراط عربيت، صيغه نکاح، اصالة الفساد، توقيفيت عقد نکاح
جايگاه فقهي و حقوقي مهريه در نظام حقوقي ايران با تأکيد بر قانون حمايت خانواده ‎۱۳۹۱عبدالله بهمن پوري، سهيلا جعفرپورقانون حمايت خانواده، نکاح، مهريه، ماده ۲۲ قانون حمايت خانواده ‎۱۳۹۱، ملائت مرد
بازخواني ادله فقهي حق امتناع زوجهاعظم غياثي ثانينکاح، عقد معاوضي، حق حبس، مهريه، تمکين، اعسار زوج، قاعده اقدام
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
کانون وکلای دادگستری مرکزشماره ۲۳۸سال شصت و نهم۱۳۹۶تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
آينده اکنون رسيده است: ضرورت حضور موثر جامعه وکالت ايران در IBAسعيد دهفان
ضرورت رسيدگي قضايي در بررسي صلاحيت هاسيدمحمود کاشاني
آثار حقوقي تلف عين مستاجرهامير حسين آبادي
حق مرخصي زندانيان: بررسي ماده ‎۵۲۰ قانون آيين دادرسي کيفريعبدالفتاح سلطاني
نکات کليدي قراردادهاي دولتي در حقوق تجارت بين المللمهراب داراب پور، عرفان فيض مغربيقراردادهاي دولتي، حل و فصل اختلافات، قانون حاکم، شرط ثبات، شرط مذاکره ي مجدد، قوه ي قاهره
تحليلي بر حقوق بنيادين در قانون اساسي ايران: جمهوريت؛ معيار سنجش اعتبار و مشروعيت نظام سياسيعليرضا دبيرنياسلطنت، جمهوري، قرارداد اجتماعي، مشروعيت، حاکميت قانون
مسئوليت توليدکننده و حقوق مصرف کنندهسعيد رضاييقرارداد، مصرف کننده، مسئوليت مدني توليدکننده، تجارت الکترونيک، ضمانت اجرا
اصلاحات در ديوان عالي کشور فرانسهاسماعيل شايگان
تحديد تشريفاتي ازدواج اتباع ايراني با اتباع خارجيسيداحمد باخترازدواج، اتباع ايراني، اتباع خارجي، تابعيت، ضمانت اجرا، تشريفات، محدوديت
بازخواني مقررات مربوط به جلب ثالث به دعوي در قانون آيين دادرسي مدنينصرالله قهرماني
هداياي دوران نامزدي و زندگي مشترکعباس ميرشکاري
جرم شناسي شيطان گرايي و کارآگاه نوپديد در نگاهي به سريال کارآگاه واقعيعباس ايماني
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
کانون وکلای دادگستری مرکزشماره ۲۳۹سال شصت و نهم۱۳۹۶پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
چرايي و چگونگي رد صلاحيت هاي گستردهسعيد دهقان
مطالعه موردي عملکرد مجلس و شوراي نگهبان درباره سپنتانيکنام: اصل برابري عموم و منع تبعيض نارواسيدمحمود کاشاني
وکالت؛ نهاد مدني يا نهاد صنفي؟سعيد دهقان
ممنوعيت سوء استفاده از حقامير حسين آبادي
ستم هايي که بر اصل ‎۱۶۸ قانون اساسي رفته استعبدالفتاح سلطاني
تحليلي بر حقوق بنيادين در قانون اساسي ايران: اراده ملت؛ خود قانون و برتر از قانون اساسيعليرضا دبيرنياقانون، نظام حقوقي، اراده ملت، قدرت، آزادي
بررسي تحولات وکالت در اروپا: پيش به سوي تدوين کنوانسيوني درباره حرفه وکالتابراهيم يوسفي محله
تاثير بحران هاي اقتصادي در افزايش بزهکاري کودکان و نوجوانانسياوش سعيد فوائدي
بازبيني مشمولين صندوق حمايت وکلاحميدرضا پرتو، اسدالله صحرانوردوکلا، صندوق حمايت، تامين اجتماعي، مضاعف، بيمه
واکاوي دعوي ورود ثالثيحيي جليلوند
تاثير انحلال بر ديون موجل شرکت هاي تجاريعباس ميرشکاري، محمدکاظم مهتاب پور، مونا عبديحال شدن ديون موجل، فوت، ورشکستگي، انحلال اشخاص حقوقي
قلمرو لازم الاجرا بودن اسناد تسهيلات بانکيشيما رستاقي
نقد دو راي متشابه با استنادات قانوني متفاوت: دارا شدن ناعادلانهنصرالله قهرماني
حقوق در انديشه سعدياحمد طاهريگلستان، بوستان، نصيحت الملوک، حقوق
هوش معنوي وکالت در فيلم پل جاسوسانعباس ايماني
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
کانون شماره ۱۶۷ و ۱۶۸سال پنجاه و هفتم۱۳۹۶ 
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
آينده اکنون رسيده است: ضرورت حضور موثر جامعه وکالت ايران در IBAسعيد دهفان
ضرورت رسيدگي قضايي در بررسي صلاحيت هاسيدمحمود کاشاني
آثار حقوقي تلف عين مستاجرهامير حسين آبادي
حق مرخصي زندانيان: بررسي ماده ‎۵۲۰ قانون آيين دادرسي کيفريعبدالفتاح سلطاني
نکات کليدي قراردادهاي دولتي در حقوق تجارت بين المللمهراب داراب پور، عرفان فيض مغربيقراردادهاي دولتي، حل و فصل اختلافات، قانون حاکم، شرط ثبات، شرط مذاکره ي مجدد، قوه ي قاهره
تحليلي بر حقوق بنيادين در قانون اساسي ايران: جمهوريت؛ معيار سنجش اعتبار و مشروعيت نظام سياسيعليرضا دبيرنياسلطنت، جمهوري، قرارداد اجتماعي، مشروعيت، حاکميت قانون
مسئوليت توليدکننده و حقوق مصرف کنندهسعيد رضاييقرارداد، مصرف کننده، مسئوليت مدني توليدکننده، تجارت الکترونيک، ضمانت اجرا
اصلاحات در ديوان عالي کشور فرانسهاسماعيل شايگان
تحديد تشريفاتي ازدواج اتباع ايراني با اتباع خارجيسيداحمد باخترازدواج، اتباع ايراني، اتباع خارجي، تابعيت، ضمانت اجرا، تشريفات، محدوديت
بازخواني مقررات مربوط به جلب ثالث به دعوي در قانون آيين دادرسي مدنينصرالله قهرماني
هداياي دوران نامزدي و زندگي مشترکعباس ميرشکاري
جرم شناسي شيطان گرايي و کارآگاه نوپديد در نگاهي به سريال کارآگاه واقعيعباس ايماني
بررسي موضوع محروميت از تصدي سردفتري دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري در قانون مجازات اسلاميمحمد عظيميان
آثار تعليق سردفتر و يا دفتريار در راستاي جرايم ارتکابيميثم نعمت اللهي، ليلا خداداديسردفتر، دفتريار، تعليق، محروميت از حقوق اجتماعي، نسخ قانون
شرط مجهولي که جهل به آن موجب جهل به عوضين شودصابر ناظمي پول
بررسي بازنشستگي اختياري و عدم احتساب سوابق انفصال موقتخسرو عباسي داکاني
لزوم احراز هويت به روش ترکيبي در دفاتر اسناد رسميسيدمحسن ميرياحراز هويت، ترکيبي، سردفتر
بررسي کاستي هاي مواد ‎۱۴۷ و ‎۱۴۸ قانون ثبت و مقايسه آن با قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب سال ‎۱۳۹۰محمدرضا غفاري، طلوع ابطحيسند مالکيت، قولنامه، تصرف، روش ثبتي، نظام ثبتي
مقارنه عقود مخاطره با ساير عقودمنصوره داورپناهعقود مخاطره، عقود احتمالي، عقود بختکي، عقود مغابنه، عقود مسامحه، غرر ذاتي، غرر عرضي
ضمان يدعلي لعلي، سيامک لطفياني، سيدمحي الدين امام زادهيد، ضمان يد، ضامن، غاصب، مال مغضوب، منافع مستوفات و غير مستوفات
عنصرشناسي بزه اخلال در نظام اقتصادي ايرانعلي توسلي، بهنوش فلاحت پيشهبزه اخلال، نظام اقتصادي، عناصر جرم
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مبانی فقهی حقوق اسلامیشماره ۱۹سال دهم۱۳۹۶بهار – تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي تطبيقي ضمان منافع مال مغصوب در فقه اسلامياکبر احمديغصب، ضمان، منافع، استيفاء شده، غير مستوفات
نقدي بر قانون جديد نحوه اجراي محکوميت هاي مالي از منظر فقهسلمان احمدي، عليرضا امينيقانون، محکوميت هاي مالي، طلبکار، بدهکار، اعسار
به کارگيري سلاح کشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين المللرضيه افضل زاده، مهدي رهبرسلاح کشتار جمعي، سم، کشتار جمعي، (NPT)، فساد در زمين، حفظ نفس و قتل نفس
تحليل شرايط احرازي رفع مسئوليت عامل زيان در قاعده هشدارپرويز اکبري، اصغر عربياناقدام، تقصير، قطع رابطه استناد، مسئوليت، هشدار
مطالعه تطبيقي بيع اسپرم در فقه مذاهب اسلاميايوب شافعي پور، حسين نورالدينيبيع، اسپرم، مني، حيوان، انسان، فقه، مذاهب اسلامي
تقدم اصل و ظاهر بر يکديگر در فقه شيعه و حقوق موضوعه ايرانابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، سميه نجفي کشکولياصل، ظاهر، تعارض، استصحاب، اصل عدم، اصل صحت
واکاوي تعهدات بر ذمه ميت در حقوق ايرانسيدمحمدحسين کاظمي بازاردهي، عباسعلي سلطاني، حسين ناصري مقدمتعهد، ميت، حقوق ايران، ديون
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مجلس و راهبردشماره ۹۲سال بیست و چهارم۱۳۹۶زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
مسئوليت مدني ناشي از عيب توليد با رويکردي بر توليد محصولات تراريخته (به همراه مطالعه اي تطبيقي)ميلاد مشايخ، مرتضي شهبازي نيا، غفور خوئينيعيب توليد، مسئوليت محض، عرضه کننده، زيست فناوري، تراريخته
درجه بندي تعزيرات: از نوآوري تا بازانديشيحميد بهره مندتعزيرات، نظام درجه بندي، رويه قضايي، قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲
در انتظار قانون گرايي: تحليل متني  نظريه حاکميت قانون در ايرانسيدشهاب الدين موسوي زاده مرکيهجامعه شناسي قانون گرايي، جامعه شناسي حقوق عمومي، فرهنگ، حقوق
مهلت معقول در مرحله پيش دادرسي  کيفري؛ از سازوکارهاي اعمال تا ضمانت اجراي نقضعليرضا نوريان، احسان سليميدادرسي عادلانه، مهلت معقـول، دادرسي کيفري، سياست جنايي، اطاله دادرسي
جمع ضمانت اجراهاي اصلي تخلف از اجراي قرارداد در فقه اماميه، حقوق ايران و انگلستانسيديونس نوراني مقدم، بيژن حاجي عزيزي، محمدجواد عيوضيضمانت اجرا، تخلف، جمع، مسئوليت قراردادي، فسخ، اجراي عين تعهد
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات پیشگیری از جرمشماره ۴۳سال دوازدهم۱۳۹۶تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي نقش ساختار سازماني کلانتري و پاسگاه ها در پيشگيري انتظامي مناطق حاشيه نشين کلان شهر مشهد مقدسعبدالله هندياني … [و ديگران]ساختار، پيشگيري انتظامي، پيشگيري از جرم، حاشيه نشيني، کلان شهر مشهد
بررسي مباني پيشگيري اجتماعي از جرم و پليس جامعه محورمراد عباسياصول، مفاهيم، پيش گيري اجتماعي از جرم، پليس جامعوي، مشارکت جامعوي
مقايسه بهزيستي روانشناختي زندانيان جرايم مختلفاحمد سوري، مقداد ابراهيمي آزادبهزيستي، روان شناختي، خودمختاري، رشد شخصي، تسلط بر محيط
بررسي تاثير خانواده نابسامان در گرايش افراد به جرائم مواد مخدر و راهکارهاي پيشگيرانهاکبر زمان زاده، نوروز قانع فرخانواده نابسامان، جرائم مواد مخدر، زندانيان مواد مخدر
بايسته هاي ميانجي گري کيفري در بوته سياست تقنيني نوين ايران (با تاکيد بر قانون آيين دادرسي کيفري و آيين نامه ميانجي گري کيفري)مهديه مهديزاد پايدار، شادي عظيم زادهعدالت ترميمي، ميانجي گري کيفري، قانون آيين دادرسي کيفري ‎۹۲، آيين نامه ميانجي گري کيفري
بهبود اثربخشي در اجراي پروژه هاي پيشگيري وضعي از جرممجيد قورچي بيگيپيشگيري وضعي، جابه جايي بزهکاري، فرصت مجرمانه، طراحي و اجراي پيشگيري وضعي، اخلاق پيشگيري
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات حقوق انرژيشماره ۱دوره سوم۱۳۹۶بهار – تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
حل و فصل اختلافات در ساختار تامين مالي پروژه با تاکيد بر يکپارچگي قرارداديعلي رضاييدادرسي قضايي، داوري، رابطه قراردادي افقي و عمودي، قراردادهاي وابسته به هم
بررسي اصول ارتقاي سلامت در قانون برگزاري مناقصات ايران و سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD)رضا طجرلو، زهرا باباييسلامت، شفافيت، رقابت، مناقصه، نظارت
بررسي تخصيص مسئوليت ريسک هاي سيلان و فوران در قراردادهاي حفاري دريايي و امکان پوشش بيمه اي آن ريسک هاحميدرضا علومي، آزاده حاج محمدجعفربيمه اکتشاف و توسعه انرژي، بيمه پذيري، سيلان، قرارداد حفاري روزانه، قرارداد حفاري کليد در دست، قرارداد حفاري عمقي، فوران
تحليل کارايي انواع قراردادهاي بالادستي در توليد صيانتي از مخازن گاز ميعانيعباس کاظمي نجف آبادي، عليرضا غفاريالگوي قرارداد نفتي ايران، توليد صيانتي، قراردادهاي خدمت، قراردادهاي مشارکت در توليد، مخازن گاز ميعاني
آثار حقوقي فساد بر قراردادهاي نفت و گازجعفر نوري يوشانلويي، عصمت شاه مرادياقدام به فساد، داوري، فساد، قراردادهاي نفتي، قانون مقر، کرسنت
چالشي فراروي جايگاه حقوقي ديوان عدالت اداري در حل و فصل اختلافات در حوزه آبمرتضي نجابت خواهتجديدنظر، چاه هاي فاقد پروانه، حقوق آب، حل و فصل اختلافات، ديوان عدالت اداري، کميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني، نظارت قضايي
دادرسي آب در کميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني؛ چالش ها و راهکارهامحمدرضا ويژه، مسلم ميريچاه، ديوان عدالت اداري، شرکت آب منطقه اي، قانون تعيين تکليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري، کميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني، مراجع شبه قضايي، وزارت نيرو
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات حقوق خصوصیشماره ۴دوره چهل و هفتم۱۳۹۶زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
تحليلي بر روابط شرط پذيرش مسئوليت/جبران خسارت و انتقال آن به بيمه گرمحمود باقري، عادل ابراهيم پور اسنجانبيمه اوليه، بيمه ثانويه، بيمه شده اضافي، تقصير سنگين، قائم مقامي، نفع بيمه پذير
تجارت جنين در حقوق داخلي و بين الملليبهرام تقي پوربارداري به حساب ديگري، تجارت جنين، اسپرم و تخمک
دکترين استيفاي حق در حوزه علائم تجاري با نگاهي بر حقوق مصرف کنندهسعيد حبيبا، محبت مظفريحوزه جغرافيايي، دکترين استيفاي حق، علائم تجاري، گمراهي مصرف کننده
مقايسه ابعاد حقوقي اعتبارات اسنادي و تعهد پرداخت بانکيمحسن صادقي، سميرا سليمان زادهاعتبارات اسنادي، تجارت الکترونيکي، تعهد پرداخت بانکي، eUCP، UCP، URBPO
بانکداري بدون ربا و آزادسازي خدمات بانکي در سازمان جهاني تجارتامير صادقي نشاط، سيدمرتضي پورميرغفاريالحاق، تجارت خدمات بانکي، دسترسي به بازار، قانون عمليات بانکي بدون ربا، گاتس، مقررات داخلي
وضعيت حقوقي “مراعي” به منزله وضعيتي در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذعباس کريمي، هادي شعباني کندسريبطلان، تامين يا سقوط حق، ذي نفع ثالث، صحت، طلب، مالکيت بالقوه، مراعي، نفوذناپذيري (موقوف)
تصفيه ويژهعباس ميرشکاري، افروز صمدياصل برابري، تصفيه ويژه، فوت بدهکار، ورشکستگي انحلال شرکت
بيشينه سازي ثروت به مثابه معياري براي ارزيابي قواعد حقوقيسيدمرتضي نعيميارزيابي قواعد حقوقي، بيشينه سازي ثروت، ريچارد پازنر، عمل گرايي حقوقي، هدف حقوق
مرجع صالح براي رسيدگي اعتراض شخص ثالث به راي و اعتراض ثالث اجرايي (با تاکيد بر رويه قضايي ايران)خيرالله هرمزي، حبيب بابايي قره قشلاقياعتراض شخص ثالث، دادگاه صادرکننده راي، دادگاه مجري حکم و توقيف اموال، مرجع صالح
حقوق رقابت بين المللمحمدحسين وکيلي مقدماقدامات ضد رقابت تجاري، تجارت بين الملل، حقوق ضد تراست، رقابت جهاني، سياست رقابتي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات حقوقي دانشگاه شيرازشماره ۴سال نهم۱۳۹۶زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
واکاوي حکم سرقت از موقوفهاردوان ارژنگ، فاطمه علي زادهوقف عـام، وقف خـاص، موقـوفه، سرقت، حد
نظريه وکالت حکمي در فقه اسلامي، حقوق ايران و حقوق برخي از کشورهاي اروپاييعلي اصغر حاتمي، قادر شنيوروکالت حکمي، فقدان سمت، حسن نيت، عزل وکيل، قاعده استاپل
بررسي مباني فقهي مسئوليت مدني ناشي از نقص علم بشرجمشيد جعفر پور، مجتهد سليماني ابوالحسن، محمد رحيمي سکه روانيتوليدکننده، مصرف کننده، ضمان، قواعد فقهي
تأملي بر مفهوم تعهد و التزام در فقه اماميه و حقوق ايراننصراله جعفريالتزام، تعهد، عقد، رابطه حقوقي، فقه اماميه
انتقال موافقتنامه داوريعلي رضايي، ميلاد اميريموافقتنامه داوري، انتقال قرارداد، انتقال قهري، انتقال تبعي، انتقال ارادي
تقابل مجازات جايگزين حبس با قانون وصول در حقوق ايرانابوالحسن شاکري، سيد مسود حيدريمجازات، جايگزين، جزاي نقدي، محکوم، گذشت شاکي
تخريب و غارت ميراث فرهنگي در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بين الملل کيفريسهراب صلاحياشغال عراق، تخريب و غارت ميراث فرهنگي، مسئوليت کيفري، مراجع صالح قضايي
آثار حقوقي جعل امضاي صادرکننده و ظهرنويس چک (مطالعه تطبيقي در نظام هاي حقوقي رومي- ژرمني، کامن لا و حقوق ايران)ابراهيم عبدي پور فرد، علي فتوحي رادسند تجاري، چک، جعل امضا، مالک واقعي، دارنده با حسن نيت
اقليت هاي قومي در ايـران يا اقوام ايـراني؟ از نگاهي ژورناليستي تا ديـدگاهي حقـوقيمصطفي فضائلي، موسي کرمياقليت قومي، اقوام ايراني، جمهوري اسلامي ايران، نظام بين الملل حقوق اقليت ها
وضعيت حقوقي همکاران داوطلب اداره در نظام حقوقي ايرانجعفر قاسمي، مرتضي نجابت خواه، فرهنگ فقيه لاريجانياستخدام، دستگاه اجرايي، قانون مديريت خدمات کشوري، کارمند دستگاه اجرايي، همکاران داوطلب
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات راهبردی زنانشماره ۷۶سال نوزدهم۱۳۹۶تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
تاملي بر نظريه ي خانه نشيني زن در فقه اسلاميفرج الله هدايت نيازن، خانه نشيني، حضور اجتماعي، فقه اسلامي
تحليل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبيين چالش هاي آنسيد عليرضا ميرکمالي، سيدمهدي کاظمينکاح موقت، ثبت نکاح، حمايت خانواده
نقدي بر ادله ي لزوم رشد کيفري از منظر فقه و حقوقعبدالله بهمن پوري، عبدالرضا شريفي، ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقيسن مسئوليت کيفري، رشد کيفري، سن بلوغ، عقل
بررسي حقوقي اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وي در ازدواج مجدد زوجمهدي رحماني، حميد ابهري، علي اکبر ايزدي فردوحدت رويه، تمکين، ازدواج مجدد، وکالت در طلاق، عدم تمکين
نگاهي بر رويه ي نهادهاي بين المللي در هنجارسازي و توسيع مفاهيم حوزه ي زنانهاله حسيني اکبري نژاد، حوريه حسيني اکبري نژادزنان، حقوق بشر، منع تبعيض، برابري، حق سلامت
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات فقه و حقوق اسلاميشماره ۱۷سال نهم۱۳۹۶پاییز – زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
واکاوي مستندات مسئوليت قانوني مبتني بر تقصير قاضيبهرام انواري اوغول بيک، سيدمحمدصادق موسويقاضي، تقصير، مسئوليت مدني، مسئوليت کيفري
ماهيت حق انصراف در قراردادهاي الکترونيکيسعيده باقري اصل … [و ديگران]حق انصراف، ماهيت، قرارداد الکترونيکي، ارتباطات الکترونيکي، مصرف کننده
تبعيت مسئوليت قراردادي از اراده طرفين در قانون مدني ايرانسعيد بيگدليماده ‎۲۲۱ ق.م، مسئوليت قهري، مسئوليت قراردادي، اصل حاکميت اراده
نقد و بررسي راي شماره ‎۷۰۸ ديوان عالي کشورمرتضي حاجي پورمهريه، حق حبس، اعسار، تقسيط و ديوان عالي
اثر تفاوت دين مورث و وارث در توراثبيژن حاجي عزيزي، نگين غلاميکفر، ماده ‎۸۸۱ مکرر ق.م، قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، کليمي مسيحي، تعارض قوانين
درنگي در جرم انگاري “پولشويي”غفور خوئيني، حميد مسجدسرايي، سهيل کبيريپولشويي، ارکان جرم، فعاليت مجرمانه
حدود اعتبار شرط وجه التزام از حيث “ميزان” در تعهدات پوليسيدحسين سادات حسينيوجه التزام، بار اثبات، قواعد آمره، نظم عمومي، مبناي قانوني، ضمانت اجراي تعهد، خسارت تاخير
جرم انگاري همجنس گرايي با رويکرد انتقادي به ماده ‎۲۳۷ ق.م.ا. مصوب ‎۹۲مريم عزيزيان، سعيد مولوي وردنجانيهمجنس گرائي، همجنس بازي، کلي طبيعي، تانث و تذکر، جرم انگاري
تعهدات غرامتي و نفقه اي در مسووليت مدنيعلي قسمتي تبريزيمسووليت مدني، جبران خسارت، تعهد نفقه اي، تعهد غرامتي
مولفه هاي تاثيرگذار در اجراي حدودعابدين مومني، سيدمحمود علوي، حامد رستمي نجف آباديزمان، مکان، حال مجرمان، حدود، اجراي حد
تاثير وصف احصان بر مجازات فاعل لواطسيداحمد ميرخليلي، عباس کلانتري خليل آباد، محمد نظري ندوشنمجازات لواط، احصان، ماده ‎۲۳۴ ق.م.ا، اعراض مشهور فقها
تاملي در تعميم ادله جواز قضاوت بانوان به خنثيپروانه نخعي، احمد عابديني، محمدعلي حيدريمتعلقات احکام، خنثي، خنثاي مشکل، ضابطه احکام خنثي
اسقاط پذيري حق ازدواج سرپرست قانوني با فرزند خواندهسعيد نظري توکلي، سميه نظريحق، اسقاط حق، ازدواج، سرپرست قانوني، فرزند خوانده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *