خانه / آخرین مقالات و کتب حقوقی منتشره در کشور / مقالات حقوقی منتشره در کشور – پاییز ۹۷

مقالات حقوقی منتشره در کشور – پاییز ۹۷

مقالات حقوقی منتشره در کشور – پاییز ۹۷

 

عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
آموزه های فقه مدنیشماره ۱۷سال هفتم۱۳۹۷بهار و تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
تبيين مقتضاي عقد و قاعده سياق با نگاهي ويژه به شرط توارث در عقد منقطعمريم صباغي ندوشن، محمدحسن حائري، حسين صابريتوارث، شرط، مقتضاي عقد، عقد منقطع، سياق
ماهيت حقوقي قرارداد مشارکت در توليد از منظر حقوق ايران و فقه اماميهابوطالب کوشا، مصطفي شفيع زاده خولنجانينفت، سرمايه گذاري خارجي، قراردادهاي بالادستي، قرارداد مشارکت در توليد، جعاله
نقدي بر تفاسير حقوقي ماده ‎۲۱۸ قانون مدني و ارائه تفسير بر پايه آموزه هاي فقه اماميهامين سليمان کلوانق، احمد باقري، احمد مرتاضيمعامله صوري، جهت معامله، ماده ‎۲۱۸ قانون مدني، وجوب نيت اداي دين، جهت نامشروع
بررسي فقهي و حقوقي راهکارهاي تعيين ضامن در تداخل عرضي اسبابعبدالحسين رضائي راد، معصومه سياحي، خسرو نشانتداخل اسباب، مسئوليت، ضامن، خسارت، تقصير
بررسي انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوي در صورت اشتراط ضمان عاملصديقه سادات فقيه، حسين ناصري مقدم، علي اصغر ابوالحسنيشرط ضمان امين، عقد مضاربه، شرط نتيجه، شرط فعل، شرط نامقدور، انقلاب عقد، حيل‌الربا
بازپژوهي ادله فقهي سقوط خيار غبن با تصرف قبل از علمسيد محمد مهدي صابر، محمد رضا کيخا، اميرحمزه سالارزاييخيار غبن، تصرف، علم به غبن، ضرر، ماده قانوني
امکان سنجي فقهي  وقف حقوق معنوي با نگاهي به ماده ‎۵۵ قانون مدنيرضا نيکخواه سرنقي، محمدحسن جوادي، سيد علي حسينيوقف، مالکيت معنوي، مالکيت فکري، ماده ‎۵۵ قانون مدني
جايگاه قاعده تحذير در مسئوليت مدني اشخاص و دولتابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، محمد دانش نهادتحذير، دولت، آسيب‌ديده، تقصير
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش حقوق کیفریشماره ۲۳سال ششم۱۳۹۷تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
جرم شناسي پست مدرن و رويکرد آن به جرم و علت شناسي جناييعلي حسين نجفي ابرند آبادي، حسين گلدوزيانجرم شناسي پست، مدرن- نسبي گرايي، ديناميک غير خطي، نظريه آشوب
نظام حقوقي جبران خسارت ناشي از بازداشت متهمان بي گناه؛ پژوهشي در حقوق ايران و حقوق تطبيقياسماعيل شايگان، محمد آشوريمسئوليت مدني، مسئوليت مدني دولت، بازداشت موقت، تقصير و خطاي قاضي، دعواي رجوعي
جبران خسارت متهمان بازداشت شده بي گناه در نظام عدالت کيفري ايران و فرانسهمحمد باقر مقدسي، ابراهيم رضا قلي زادهجبران خسارت، بازداشت، متهمان بي گناه، اصل برائت، کميسيون جبران خسارت
نقش و جايگاه بزه ديده در حقوق تحقيقات جناييعباس شيري ورنامخواستيتحقيقات جنايي، بزه ديده، شکايت، اعلام، گزارش دهي
واکنش بازارهاي خريد و فروش مواد مخدر در برابر تدابير کنترلي پليسي: کاهش يا جابجاييآزاده صادقي، محمد فرجيهابرنامه هاي پليسي، جابجايي، اثربخشي، فروشندگان مواد مخدر
کاستي هاي تقنيني در کاهش فساد در معاملات دولتي در پرتو رهنمودهاي OECDمهدي فضلي، ابوالفتح خالقيمعاملات دولتي، مناقصه، مزايده، پيشگيري، فساد
تاثير عدالت ترميمي بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقاليپونه طبيب زاده، رضا اسلاميعدالت ترميمي، جامعه انتقالي، اهداف عدالت انتقالي، سازش، حکومت قانون، صلح پايدار
بررسي جايگزين هاي زندان با تکيه بر ديدگاه زندانياناعظم مهدوي پور، نجمه شهراني کراني، شهين دارابي پناهحبس، جايگزينهاي حبس، جمعيت کيفري، هزينه هاي اقتصادي زندان
تاملي در ديه صدمات وارده بر ستون فقراتمحمد حسين شاکر، حميد صديق آخاصدمات ستون فقرات، ديه ستون فقرات، عوارض صدمات، تداخل ديات، تعدد جنايات
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش حقوق عموميشماره ۵۸سال بیستم۱۳۹۷بهار
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غير بين الملليولي اله نوري، سيدقاسم زمانياصل تناسب، مخاصمات مسلحانه غير بين المللي، اصل تفکيک، ضرورت نظامي، پروتکل الحاقي دوم ‎۱۹۷۷
حمايت هاي احتياطي و مساعدتي از حقوق مسافران هواپيما در صورت ورشکستگي شرکت هاي هواپيماييمحمدحسن صادقي مقدم، سيدعلي خزائي، ميلاد سلطانيورشکستگي شرکت هاي هواپيمايي، حمايت از مصرف کننده، خسارت، حمايت احتياطي، حمايت مساعدتي
جايگاه رويه قضايي و قانون به عنوان منابع حقوق در دکترين حقوقيحسن وکيليانقانون گذاري، قانون، رويه قضايي، قاعده گذاري قضايي، کامن لا، حقوق مدون
دولت ممتنع: خوانش انتقادي نظريه امتناع دولت مدرن اسلامي حلاقمهدي مرادي برليان، سيدعليرضا حسيني بهشتيحلاق، دولت ممتنع، حکمراني اسلامي، خوانش هابزي از دولت مدرن، خوانش نوکانتي از دولت مدرن
حق فراموش شدن در ترازو: نياز ناشي از فضاي مجازي يا تهديدي براي آزادي بيان!؟سيدمحمدهادي قبولي درافشان، مصطفي بختياروند، اکرم آقامحمديحق فراموش شدن، حريم خصوصي، آزادي بيان، کرامت انساني، قاعده لاضرر
رابطه ميان عرف موخر و معاهده، در چارچوب ماده ‎۱۰ اساسنامه ديوان کيفري بين الملليهيبت اله نژدي منش، هاجر راعي دهقياساسنامه ديوان کيفري بين المللي، عرف موخر، عرف موجود، معاهده بين المللي
نسل جديد موافقت نامه هاي بين المللي؛ برجامعليرضا ظاهري، مجتبي نظيفبرجام، موافقت نامه بين المللي، کارآمدي، مکانيسم اجرا، پايبندي
بررسي نهادهاي تنظيم کننده بازار برق در حقوق ايران و ايالات متحده آمريکاام ليلا فقيه عبدالهي، روح الله موذنيانحصار، رقابت، کميسيون تنظيم مقررات انرژي فدرال، نهادهاي تنظيمي، هيات تنظيم بازار برق
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش حقوق خصوصیشماره ۲۴سال ششم۱۳۹۷پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
سلب مالکيت غير مستقيم سرمايه گذاران خارجي؛ جستاري در حقوق ايران و بين المللمحمدصادق تيموري… [و ديگران]سلب مالکيت غيرمستقيم، سلب مالکيت خزنده، سلب مالکيت ضابطه مند، سرمايه گذاري خارجي، ايکسيد
مسئوليت حقوقي سازمان هاي داوري ناشي از استنکاف از رسيدگي به اختلافات ارجاعياويس رضوانيانداوري تجاري بين المللي، سازمان داوري، مسووليت قراردادي، مطالبه خسارت، تحريم هاي بين المللي
تاثير قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ‎۱۳۹۲ بر امکان مطالبه خسارات معنوي و عدم نفع در نظام حقوقي ايرانپژمان محمدي، امير مرادپورشاد، حجت مبينخسارت معنوي، اتلاف، عدم نفع، قلمرو مسئوليت مدني، منافع ممکن الحصول
مطالعه تطبيقي عناصر نقض علامت تجاري در حقوق آمريکا و ايرانمهسا مدني، زهره فرخينقض علامت تجاري، استفاده تجاري، احتمال گمراهي، حقوق آمريکا، حقوق ايران
محدوديت هاي دکترين انطباق دقيق اسناد با تاکيد بر شيوه ي نوين تعهد پرداخت بانکي (BPO)علي مقدم ابريشمي، خديجه جمالي نياتجارت الکترونيک، دکترين انطباق دقيق اسناد، انتقال داده ها، تعهد پرداخت بانکي، اعتبار اسنادي
تحليل و نقد قانون باي دال آمريکا در خصوص حقوق مالکيت فکري در تحقيقات تامين مالي شده توسط بخش عموميمحمد هادي ميرشمسي، مريم فرضيتحقيقات تامين مالي شده عمومي، حقوق مالکيت فکري، قانون باي دال، تحقيقات دانشگاهي، تجاري سازي
دستور پرداخت در انتقال الکترونيکي وجه به مانند ايجاب انتقال تعهدحميد ميري، منصور اميني، سامان متقي شهريانتقال وجه، انتقال تعهد، رضايت، نماينده، انتقال اعتبار
نوآوري هاي حقوق قراردادهاي جديد فرانسه و تطبيق آن با نظام حقوقي ايرانجعفر نوري يوشانلوئي، ابوالفضل شاهيناراده ي يکجانبه، اصلاحيه، حقوق قراردادها، عدالت قراردادي، کارايي اقتصادي، نقش قاضي

عنوان نشریه

شماره دورهدوره سالسالفصل

پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب

شماره ۲سال چهارم۱۳۹۷

تابستان

عنوان‏نویسنده

کلیدواژه

درنگي مقايسه اي بر قاعده تلف مبيع قبل از قبض در ماده ‎۳۸۷ قانون مدني (مطالعه تطبيقي در فقه اماميه، حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي)سيد عبدالمطلب احمدزاده بزاز، سيد محمد هادي قبولي درافشان، سيد محمد صادق قبولي درافشانتلف مبيع، قبض، فقه اماميه، ماده ي ‎۳۸۷ قانون مدني، کنوانسيون بيع
تاملي بر جايگاه نافرماني مدني در اسناد بين المللي، فقه سياسي شيعه و نظام حقوقي ايرانمحمد جواد ارسطا، مينا اکبرينافرماني مدني، مقاومت در برابر قانون، فقه سياسي شيعه، نظم حقوقي نظارت
بازپژوهي مقابله با نقض فرضي قرارداد بر مبناي راهکار الزام به اجراي عين تعهد در نظام حقوق عرفي (انگليس و آمريکا) و حقوق اسلامابراهيم تقي زاده، محمدحسين فلاح يخداني، مجيد سربازياننقض فرضي، اجراي عين تعهد، مطالبه ي خسارت، کنوانسيون بيع بين المللي کالا
مطالعه تطبيقي مميزات شهادت در وصيت در فقه و حقوق ايران و آمريکامهدي دادمرزي، مهرداد صادقيان ندوشنشهادت، وصيت، ايمان شاهد، دعاوي مالي، تعدد گواهان، وصيت در آمريکا
ايفاء عين تعهد قراردادي و موانع آن درفقه و نظام هاي مختلف حقوقيهدايت اله سلطاني نژادالزام متعهد، اجراي عين تعهد، نقض قرارداد، جبران خسارت، موانع
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني مالک يا متصرف در مقابل واردين مجاز و غيرمجاز در حقوق انگلستان و نظام حقوقي اسلامحجت مبين، احمد اميريواردين مجاز، واردين غيرمجاز، مسئوليت مدني، متصرف، مالک
اسيد پاشي بر روي زنان از منظر نظام حقوقي اسلام و نظام بين المللي حقوق بشرعلي مشهدي، موسي کرمي، حسين حبيبي کجيدياسيدپاشي، حقوق اسلام، حقوق بشر، تبعيض مبتني بر جنسيت، خشونت عليه زنان
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل

پژوهش هاي اخلاقي

شماره ۱سال نهم۱۳۹۷

پاییز

عنوان‏نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي خسارت معنوي در حقوق ايران و مصر از منظر اخلاقيحسن اژدري، نجادعلي الماسي، ايرج پورعرفانخسارت، خسارت معنوي، حقوق مصر، حقوق ايران، جبران مالي
مسئوليت مدني و اخلاقي دولت در اعمال سياست هاي مالي بر مبناي ضابطه تقصير سنگينغفور خوييني، ابوالحسن مجتهد سليماني، سيداميرحسين بحرينيسياست هاي مالي، مسئوليت مدني، تقصير سنگين، دولت، اخلاق
بررسي مسئوليت مدني و اخلاقي در حوزه سنجش از دورابوالحسن مجتهد سليماني، پرويز ضياييان فيروزآبادي، سيمين اسدزاده طالعيمسئوليت، سنجش از دور، مطلق، تقصير، اخلاق
مباني اخلاقي – روانشناختي ضرورت جرم انگاري جرايم دولتي با تاکيد بر مدل هاي حکومتيمعاذ عبدالهي، سيدمحمود ميرخليليمباني اخلاقي، مباني روان شناختي، جرم انگاري، جرايم دولتي، مدل هاي حکومتي
مباني و دلايل نظارت مردم بر دولت در قانون اساسي با تاکيد بر رويکرد اخلاقيعلي کاظم زادهنظارت، قانون اساسي، دولت، امر به معروف، مسئوليت، موازين اخلاقي
تحليل جرم شناختي عارضه هيپوگليسمي و بررسي تاثير آن بر رفتار مجرمانهصفورا محمدصالحي دارانيديابت، جرم، مسئوليت کيفري
تحليل سياست جنايي امنيت مدار در پرتو اصول اخلاقي و موازين حقوق بشرياسلام مندني، محمد آشوريسياست جنايي، امنيت، امنيت مداري، اصول اخلاقي، موازين حقوق بشري
جلوه هاي الزامات اخلاقي شهروندان در حقوق کيفري ايرانعباس زراعت، ميثم نعمت الهيشهروندي، حقوق کيفري، حق و تکليف، شهروند مسئول، سياست جنايي مشارکتي، الزامات اخلاقي
حفظ حقوق شهروند مجازي در راستاي منشور حقوق شهروندينفيسه نکويي مهر، عاطفه حسيني فردفضاي مجازي، حقوق شهروندي، شهروند مجازي، هويت مجازي
استانداردهاي اخلاقي و رفتاري: خوانش حقوقي و آثار اجتماعي آن هامحمدرضا ويژه، آزاد رضائياستانداردهاي اخلاقي، استانداردهاي رفتاري، قواعد رفتاري، اعتماد عمومي، تعالي اخلاقي، کثرت گرايي حقوقي، هنجار حقوقي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل

پژوهشنامه حقوق اسلامي

شماره ۱ (پیاپی ۴۷)سال نوزدهم۱۳۹۷

بهار و تابستان

عنوان‏نویسنده کلیدواژه
ماهيت فقهي و حقوقي قرض دادن برگه چک و روابط اطراف آناسماعيل نعمت اللهيچک، قرض، دين، ضمان، حواله، تعهد به پرداخت توسط ثالث
بررسي رابطه تحريم و تجريم در پرتو قاعده التعزير لکل عمل محرمعلي غلاميتحريم، تجريم، تعزير، معصيت، قاعده التعريز لکل عمل محرم
اثر معاملات اضطراري ناشي از اکراه در فقه اماميه و حقوق ايرانسيدمصطفي سعادت مصطفوي، عليرضا نورآبادياکراه، اضطرار، فقه اماميه، ضمانت اجرا
نقش دادرسي اساسي در حفظ و صيانت از انتخاب (راي) مردم در فرانسه و ايرانمحسن ايرج، خيراله پرويندادرس اساسي، انتخابات، نظارت، قانون اساسي
رهيافتي بر ساختار حقوقي – سياسي دولت مدرن در کشورهاي اسلامياسماعيل آجرلو، فيروز اصلانيدولت مدرن، دولت اسلامي، نظام سياسي، کشور اسلامي
حمايت از انتقال گيرنده با حسن نيت در حقوق ايران و فرانسهپوريا رضي، ابراهيم عبدي پور فردحسن نيت، ظاهر، اعتماد عمومي، تصرف مالکانه
مباني فقهي و حقوقي نظريه تعديل قضايي قراردادها در نظام حقوقي ايران و مصرعبدالله خطيب، محمدرضا فلاح، علي تولاييتعديل قضايي، تغيير اوضاع و احوال، قواعد فقهي و حقوقي، حقوق ايران و مصر
از شناسايي منع تجسس به مثابه قاعده اي فقهي تا انعکاس آثار آن در نظام دادرسي کيفري ايرانغلامحسن کوشکي، رضا موسوي آزادهتجسس، حريم خصوصي، دادرسي کيفري، قاعده فقهي
تبارشناسي مال: مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام و غربمحمود کاظمي، رحيم پيلوارمال، شيء، تميز ماليت، معيار شخصي، مال عرفي
شروط صحت وصيت به نفع حمل در فقه و حقوق اسلاميسيدمهدي دادمرزي، روح الله رضاييوصيت، حمل، وجود حمل، قبول وصيت، موصي له
مطالعه تطبيقي فروش خودياريسيدمهدي موسوي، احمد امير معزي، احمد حسني کارمزديفروش خودياري، ضمانت اجراي غيرقضايي، تبديل سهام، تقاص، امتناع از پذيرش حق
واکاوي تاثير اراده در تکوين ايقاعاتابوالحسن مجتهد سليماني، سيدمحمدصادق موسوي، محسن امامي قشلاقيايقاع، اراده، عدم نفوذ، قصد

عنوان نشریه

شماره دورهدوره سالسالفصل

پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي

شماره ۵۳سال چهاردهم۱۳۹۷

پاییز

عنوان‏نویسنده

کلیدواژه

قواعد لفظي اصول فقه و تاثير آن در تحقق عدالت قضايي در دادرسي مدنيحميد بهراميان، مصطفي رجايي پور، حسين احمريعدالت قضايي، قواعد لفظي اصول فقه، راي وحدت رويه، عام و خاص، مطلق و مقيد، مفهوم و منطوق
بررسي فقهي و حقوقي خيار رويت در معاملات الکترونيکيمحمدمهدي زارعي، سيدمهدي جانعلي نژادخيار رويت، معاملات، الکترونيکي، اينترنت، مسقطات
مباني فقهي تجديدنظرخواهي راي قضاتجعفر جعفرزاده، محمد جعفري هرندي، رحمت فرحزاديتجديدنظرخواهي، دادرسي عادلانه، اعتبار امر مختومه، مباني فقهي
واکاوي تطبيقي دفاع مشروع در فقه اماميه و حقوق بين المللسيدحسين حسيني زندآبادي … [و ديگران]دفاع، دفاع مشروع، حقوق بين الملل، فقه اماميه
ارزيابي فقهي شروط بيع صرف با تاملي در شرطيت تقابض در مجلسميثم خزائي، سيدمحمدحسن سيادت، طه زرگريانبيع صرف، تقابض در مجلس، شرطيت تقابض
مذاق شريعت و کارکردهاي آن با تاکيد بر فقه جزايي اماميهعادل ساريخاني، مسعود نيک پرورمذاق شريعت، تشريع، تفسير اراده شارع
بررسي ماهيت و خصوصيات اذن در تصرفابوذر صيادي کوشک قاضي، رضا عباسيان، سيدمحمدهادي مهدوياذن، انشاء، قصد، رضا، ابراز اذن
تاملي بر وصيت افراد بلاوارث در مازاد بر ثلث مال در فقه شيعه و حقوق ايرانابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، صالح سعادتوصيت، موصي، ثلث اموال، بلاوارث، حاکم
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل

پژوهش هاي حقوق تطبيقي

شماره ۱سال بیست و دوم۱۳۹۷

بهار

عنوان‏نویسنده کلیدواژه
تبليغات مقايسه اي در فقه اسلامي، حقوق ايران، فرانسه و اتحاديه اروپاسيدعلي رضوي، سيدمحمد رضوي، علي اصغر صائميتبليغات مقايسه اي، رقابت نامشروع، حقوق مصرف کننده
مطالعه تطبيقي الزام به ايفاي عين تعهد و فسخ قرارداد در حقوق ايران و آلمانعلي طهماسبينقض قرارداد، ايفاي عين تعهد، ضمانت اجرا، مقابله با خسارت
ارزيابي مباني نظري ظهور حقوق فرامليمحمدصالح عطار، عليرضا ابراهيم گلمبناي نظري، حقوق فراملي، جهان شمول گرايي، تکثرگرايي
ضابطه نزديکترين ارتباط در قانون حاکم بر معاملات با حق وثيقه (مطالعه تطبيقي در حقوق اتحاديه اروپايي، حقوق آمريکا و حقوق ايران)حسن علي پور … [و ديگران]حق وثيقه، تعهد شاخص، مقرره رم يک، ارتباط عمده، اقامتگاه بدهکار
مباني مسووليت مدني ناشي از فعل شيء (ساختمان و حيوان) در حقوق ايران و فرانسه بر اساس قانون مدني ‎۲۰۱۶ فرانسهمهدي محمدي، مهرزاد ابدالي، پروين اکبرينهمسووليت مدني، شيء، فعل شيء، حفاظت
تعهد به عدم مساعدت به حفظ وضعيتي که در نتيجه نقض يک قاعده آمره حقوق بين الملل عام ايجاد شده استجمشيد ممتاز، مسعود عليزاده، شهرام زرنشانحق تعيين سرنوشت مردم، قاعده آمره، اعمال مقام اشغالگر، اشغال غير قانوني
بحثي پيرامون منبع نظم عمومي در حقوق قراردادهاي ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا، انگيس و فرانسهاکبر ميرزانژاد جويباريمنبع، اخلاق حسنه، قانون آمره، موازين شرع، اصل آزادي قراردادي

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

پژوهش هاي حقوق تطبيقي

شماره ۲

سال بیست و دوم

۱۳۹۷

تابستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

تاثير عرف و عادت در تعيين تعهدات بايع در کنوانسيون بيع بين المللي کالا مصوب ‎۱۹۸۰ با مطالعه تطبيقي در حقوق ايرانفخرالدين اصغري آقمشهدي … [و ديگران]عرف تجاري، بايع، تعهدات، بيع بين المللي
استانداردسازي منعطف اداره دلائل در داوري تجاري بين الملليلعيا جنيدي، مرتضي شهبازي نيا، سارا زمانياداره دلائل، استانداردسازي منعطف، خطوط راهنما، داوري تجاري بين المللي، قانون تکميلي
الزامات ناظر بر ارکان اداره و حسابرسي شرکت هاي سهامي در چهارچوب اصول حاکميت شرکتي (مطالعه تطبيقي حقوق ايران، انگلستان و ايالات متحده)سيدمحمدرضا حسينيحاکميت شرکتي، مطالعه تطبيقي، اداره شرکت هاي سهامي، تحليل اقتصادي حقوق، حقوق و اقتصاد
دادرسي منصفانه در رسيدگي به رويه هاي ضد رقابتي در پرتو مقررات خارجيرضا خشنودي، مينا حسينيحقوق رقابت، دادرسي منصفانه، رسيدگي رقابتي
نحوه محاسبه زيان وارده به اموال در خسارت مشترک دريايي بر اساس مقررات يورک آنتورپ ‎۲۰۱۶ با مطالعه تطبيقي در حقوق انگلستان و ايرانام البنين رمضان زاده، محمد عيسائي تفرشيخسارت مشترک دريايي، ارزيابي خسارت مشترک، زيان، مقررات يورک آنتورپ ‎۲۰۱۶
ارزيابي مباني نظري مفهوم پردازي حقوق فرامليمحمدصالح عطار، عليرضا ابراهيم گلمبناي نظري، حقوق فراملي، پوزيتيويسم حقوقي، جامعه شناسي حقوقي
تاملي بر استثنائات سنتي و نو ظهور در قلمرو اصل استقلال اعتبارات اسناديهمايون مافي، علي صداقتياعتبار اسنادي، اصل استقلال، استثناي تقلب، استثناي بطلان، استثناي عدم مشروعيت

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

پژوهش هاي حقوق تطبيقي

شماره ۳

سال بیست و دوم

۱۳۹۷

پاییز

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

تاملي در دعواي جلب شخص ثالث در حقوق ايران و قواعد آيين دادرسي مدني فدرال آمريکاخليل احمديدعواي جلب ثالث، دعواي طاري، هم منشاء، مرتبط بودن
رابطه تجارت آزاد و حفاظت از محيط زيست در حقوق بين المللمحمود جلالي، عليرضا آرش پور، مهسا نوابي فردحقوق محيط زيست، اسناد تجاري بين المللي، سازمان تجارت جهاني، گات
کاوشي در بايسته هاي اعمال قاعده درا در اجراي مجازات از منظر فقه جزايي و حقوق موضوعهمحمدجعفر حبيب زاده، سيددريد موسوي مجاب، عرفان خرمي عراقيقاعده درا، کرامت ذاتي، شبهه اثبات، دادرسي عادلانه
جمهوريت و اسلاميت در قانون اساسي ايران؛ حاکميت دوگانه يا واحدعليرضا دبيرنياحاکميت، مشروعيت، قانون اساسي، اسلاميت، جمهوريت
سلب مالکيت زيست محيطي در رويه داوري سرمايه گذاري خارجيالناز نساري، سيدقاسم زمانيسلب مالکيت زيست محيطي، حل تعارض، سرمايه گذاري خارجي، ديوان داوري
بررسي تطبيقي اصل انصاف و اصول عدل و انصافانسيه مطيعي، مسعود البرزي ورکياصل انصاف، اصول عدل و انصاف، حقوق هاي ملي، حقوق بين الملل
منافع سه گانه در خسارت هاي قراردادياسماعيل نعمت اللهيقرارداد، خسارت، منفعت انتظا، منفعت اعتماد، منفعت استرداد

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

پژوهش های فقهی

شماره ۲

سال چهاردهم

۱۳۹۷

تابستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

تطبيق اختيارات دادستان با اصول دادرسي عادلانه و موازين فقهي در تحقيقات مقدماتيسعيد رازاني، محمدجواد فتحي، مهدي شيداييان، عباس منصورآبادياستقلال مقام تحقيق، اصول دادرسي عادلانه، تحقيقات مقدماتي، مقام تعقيب
درنگي در روايي حبس انفراديحميد مسجدسرايي، محمدحسن نجاريحبس انفرادي، زندان، زندان تک نفره، سلول انفرادي، شکنجه
بررسي مرجع در تکفير معينمحمد علي راغبي، محمود محامد، محمد جواد محمديتکفير، حاکم شرع، عرف خاص، عرف عام، فقيه، کفر
بررسي اعتبار اصل صحت در ايقاعاتعليرضا انتظاري نجف آبادي، روح الله مرتضايياصل، ايقاع، صحت، عقد، قاعده، مباني اصل صحت، معامله

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

پژوهش نامه فقهی

شماره ۱۲

سال ششم

۱۳۹۷

بهار و تابستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

بررسي تاثير اذن بر ضمان در حقوق ايران و فقه اماميهمحسن اسماعيلي، هادي دهنوي، مهدي حبيبيانمسئوليت مدني، ضمان يد، اذن، ماهيت اذن، يد اماني، قاعده استيمان، اذن مطلق
مضاربه با پول الکترونيکصادق الهامپول الکترونيک، مضاربه، معاملات بانکي، دين، ربا
بررسي ماهيت و شرايط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانون گذاريامير حسين ورشوچي منفرد، مهدي ساجديعادت، عرف، استنباط، حکم شرعي، قانون گذاري
خسارت تاخير تاديه بر مبناي ضمان منافعسيد امرالله حسينيخسارت، تاخير تاديه، عدم النفع، ضرر، منفعت
بررسي فقهي – حقوقي ابعاد جرم انگاري عزاداري هاي نوينمحمود جمال الدين زنجاني، مسعود جهاندوست دالنجان، محمدجواد فلاح يخدانيجرم انگاري، عزاداري، عسر و حرج، وهن مذهب، عناصر جرم

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

پژوهش هاي حقوق تطبيقي

شماره ۴

دوره بیست و یکم

۱۳۹۶

زمستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

قلمرو حمايت از خريدهاي با حسن نيت در نظام حقوقي انگليس، فرانسه و آلمانمنصور اميني، مرتضي بهادرخريدار با حسن نيت، تملک اموال، مالک اصلي، نمايندگي ظاهري، بازار آشکار
تکوين قواعد علم حقوق بر اساس نظام مسئله – حکمميثم آرائي درونکلا، عباسعلي کدخدايي، عباس کوچ نژادمسئله، حکم، مکاتب حقوقي، حقوق طبيعي، حقوق موضوعه
بررسي خودداري از پذيرش اجراي قرارداد از سوي متعهدله در حقوق ايران و فقه اماميه با نگاهي به اصول حقوق قراردادهاي اروپا و کنوانسيون بيع بين المللي کالامحمدباقر پارساپور، احسان قديمي، حميد کبيري شاه آبادمتعهد، متعهدله، اجراي قرارداد، خودداري از پذيرش اجراي قرارداد
شروط استثنا در مسووليت قراردادي (مطالعه تطبيقي در فقه اماميه، حقوق ايران و حقوق انگليس)محمد عيسائي تفرشي، خديجه شيرواني، عليرضا آبينشرط، شرط استثنا، شروط غيرمنصفانه، تحديد مسووليت، اسقاط مسووليت
واکاوي مباني، مفهوم و کارکرد نهاد قائم مقامي در قراردادها در حقوق ايران و فرانسهعاصم محمدي، سيدحکمت الله عسکريقائم مقام، قرارداد، تعهد، دارايي
مطالعه تطبيقي مباني جرم انگاري جرائم سايبر در نظام کيفري ايران و آلمانعلي علمداري، محمد فرجيهاجرائم سايبر، مباني جرم انگاري، اصل صدمه، قيم مآبي حقوقي، اصل استقلال فردي

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

پژوهش های روابط بین الملل

شماره ۲۶

دوره هفتم

۱۳۹۶

زمستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

حق تعويض و تعمير کالا در کنوانسيون بيع بين المللي کالا ‎۱۹۸۰ و حقوق ايرانمحمدرضا شرافت پيما، جعفر کامليمطابقت کالا، ضمانت اجرا، تعهد بايع، حق تعمير، حق تعويض
الگوي حقوقي تعادل بين خودمختاري مناطق و يکپارچگي ملت در انديشه دادگاه قانون اساسي اسپانيا (مطالعه موردي: استقلال طلبي کاتالان)احمد اعتماد، حسين رحمت اللهيحق تعيين سرنوشت، يکپارچگي ملت، تجزيه طلبي، استقلال، خودمختاري

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

پژوهش نامه فقهی

شماره ۱۱

سال ششم

۱۳۹۶

پاییز و زمستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

ضرورت تحديد مجازات زندان با تکيه بر تفاوت حبس و سجن در منابع و ادبيات فقهيغلامحسين الهام، امير وطني، محبوبه حسن زادهجرم، مجازات، حبس، زندان، تعزير
بررسي فقهي ماهيت عقد اجاره به شرط تمليک در بانکداري بدون ربا ج.ا.ايرانحسينعلي سعدي، محمود اکبريماهيت قرارداد اجاره به شرط تمليک، اجاره به شرط تمليک، اجاره، شرط تمليک، بانکداري بدون ربا
چيستي و چرايي تغيير حکم در فقه عامهحسين بيرشک، عبدالسلام اماميفتوا، تغيير حکم، فقيهان اهل سنت، فقه عامه، مقتضيات زمان و مکان
بيع کار در فقه اماميهسيامک جعفرزاده، سيد سلمان مرتضويبيع کار، معاوضه کار، عامل کار، عقد بيع
بررسي مباني فقهي و حقوقي تعدد و تداخل ديات در حقوق ايران (با محوريت قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲)عابدين مؤمني، محسن نورپور، علي زاهد، احسان آهنگريعدم تداخل اسباب و مسببات، تعدد ديات، تداخل ديات، روايت ابي عبيده

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

پژوهشهاي حقوقي

شماره ۳۵

سال هفدهم

۱۳۹۷

پاییز

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

توسعه نسل هاي حقوق بشر در تصميمات ديوان بين المللي دادگستريحسين يزداني … [و ديگران]نسل هاي حقوق بشر، ديوان بين المللي دادگستري، اسناد بين المللي، حقوق بين الملل
انتقال مالکيت و اجاره اشياء فضايي موجود در مدار در پرتو حقوق بين الملل فضاييحسنا خالوندي، سيدهادي محموديانتقال مالکيت، اجاره، مسئوليت بين المللي، مسئوليت جبران خسارت، ثبت، دولت مناسب، دولت پرتاب کننده، دولت ثبت کننده، قطعنامه هاي ۱۱۵/‎۵۹ و ۱۰۱/‎۶۲ مجمع عمومي سازمان ملل متحد
ارتباط حق بر غذا و سياست هاي تجارت جهاني کشاورزي: تعامل يا تقابل؟فرهاد طلايي، علي رزم خواهحق بر غذا، سازمان جهاني تجارت، موافقت نامه کشاورزي، دامپينگ، حمايت هاي داخلي، يارانه ها
تحليل حقوقي – اقتصادي ماده ‎۲۱ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ‎۱۳۹۵فيصل عامري، مسلم حاج محمديحوادث رانندگي، مسئوليت مدني، ماده ‎۲۱ قانون بيمه اجباري، صندوق تامين خسارت هاي بدني، تحليل اقتصادي حقوق
دگرديسي مفهوم نظريه تفکيک قوا به مفهومي کارکرديمحمدرضا ويژه، زهره سادات اميرآفتابيتفکيک قواي کارکردي، تفکيک قواي کلاسيک، دوگانگي سياست و اداره، کارکرد نظارت در قواي سه گانه، نهادهاي مستقل حکومتي
برابري و عدم تبعيض در نظام حقوق بشرعلي سالاريبرابري، عدم تبعيض، حقوق بشر، برابري ماهوي
اعتراض ثالث به راي ورشکستگي در آيينه رويه قضايينعمت اله حاجعلي، ابوذر کوهنورداعتراض ثالث، ورشکستگي، رويه قضايي، اعلاني بودن، اعتبار مطلق
ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنيادين حقوق بشر و حقوق بشردوستانههاله حسيني اکبرنژاد، حوريه حسيني اکبرنژادترور هدفمند، توسل به زور، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، تروريسم، مخاصمه مسلحانه
گستره مسئوليت محقق در برابر خسارات زيست محيطي ناشي از تحقيقات دانشگاهيکوثر فيروزپورحق بر محيط زيست، حق بر تحقيق، مسئوليت مدني، حقوق ايران
راهکارهاي برون رفت از بن بست هاي مذاکراتي و حل تعارض مسائل نفتيمحمد عليخانيمذاکره، برون رفت از بن‌بست ها، استراتژي هاي مذاکراتي، مذاکره مجدد، مديريت تعارض قراردادي
تاثير فقه اسلامي در شکل گيري حقوق کامن لابرهام محمد عطاءالله؛ ترجمه حمزه اميني نسبفقه اسلامي، حقوق کامن لا، نظام حقوقي، حقوق تطبيقي، تاريخ حقوق

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي

شماره ۱۲

سال ششم

۱۳۹۷

پاییز و زمستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

برخي از جلوه هاي بارز الگوي دادرسي منصفانه در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ‎۱۳۹۲بهارک شاهد، نسرين مهرادادرسي منصفانه، برابري سلاح ها، حقوق متهم، بي طرفي مقام قضايي
مباني نظريه انتخاب منطقي در پيشگيري وضعيمهدي مقيميپيشگيري وضعي، عقلانيت، منطق، محاسبه، اقتصاد، نفع، هزينه
پيشگيري از انتقال عوايد ناشي از جرايم سازمان يافته در حقوق کيفري ايران و اسناد بين الملليياسر غلام نژاد، محمدعلي مهدوي ثابتجرايم سازمان يافته، عوايد ناشي از جرم، جرم، اسناد بين المللي
بررسي رويکرد قانون آيين دادرسي کيفري (‎۱۳۹۲) به حقوق شاهد و مطلع در مرحله تحقيقات مقدماتي و ميزان انطباق آن با اسناد بين المللي و منطقه ايعباس اختري، حسنعلي موذن زادگانحقوق شاهد، حقوق مطلع، تحقيقات مقدماتي، قانون آيين دادرسي کيفري، اسناد بين المللي و منطقه اي
تحليل حقوقي بزه تغيير کاربري غيرمجاز از طريق ديوارکشي اراضي زراعي و باغ ها با تاکيد بر رويه قضاييحميد بهره مند، ناصر قنبريانتغيير کاربري غيرمجاز، ديوارکشي، اراضي زراعي، باغ، رويه قضايي
تحليل کيفرشناختي قانون جزاي عرفي مصوب ‎۱۲۹۵ شمسيمهدي صبوري پور، ايرج خليل زادهتاريخ حقوق کيفري، کيفرشناسي، قانون جزاي عرفي، نصرت الدوله، گونه شناسي جرايم و مجازات ها
امکان سنجي کاربست نهادهاي جزايي نوپيدا در حدودحسين خدايار، رحيم نوبهارنهادهاي جزايي نوپيدا، حد، تعطيل حد، تاخير در اجراي حد، ممنوعيت مجازات مضاعف

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

پژوهشنامه متين

شماره ۷۸

سال بیستم

۱۳۹۷

بهار

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

بررسي قاعده الخراج بالضمان با رويکردي بر نظرات امام خميني (س)سيدمحمد موسوي بجنوردي، محدثه مقدم فرخراج، منافع، منافع مستوفات، ضمان قراردادي، ضمان واقعي، ماليات، حکومت اسلامي
بازخواني حقوقي – فقهي ضرب زن در متون ديني و آراي امام خميني (س)جلال سلطان احمدي، مهري يزداني، آرزو ملکشاهزن، خانواده، تنبيه بدني، نشوز، وظايف همسري

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

شماره ۳۶

دوره چهاردهم

۱۳۹۷

تابستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

تحليل شوراي تامين از منظر اصل قانونمندي در حقوق کيفري ايرانمنصور رحمدلکميسيون امنيت اجتماعي، شوراي تأمين، شرور، خطرناک
مطالعه تطبيقي استقلال و بي طرفي داور اختصاصيسيدفرهاد بطحائي … [و ديگران]استقلال داور، بي طرفي داور، داور اختصاصي، سرداور، داور خنثي
روان شناسي اقدامات تروريستي: هراس و هراس افکنينوروز کارگري، نسرين مهراترور، هراس افکني، روانشناسي تروريسم
جرم تهديد در حقوق کيفري ايران و آمريکامحمدمهدي رحيمي … [و ديگران]تهديد، ضرر، ترس، ارعاب، تهاجم، جرم
بررسي تطبيقي حقوق زن در قرآن و اعلاميه جهاني حقوق بشرعلي اصغر کاظمي زند، مهدي مختاريآيات قرآن، اعلاميه جهاني حقوق بشر، حقوق زنان، برابري، تبعيض
سياست کيفري امنيت مدار ايران در تعديل مجازات هامصطفي افشين پور، مهدي نقويسياست کيفري، تعديل مجازات ها، سياست کيفري امنيت مدار

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

شماره ۳۷

دوره چهاردهم

۱۳۹۷

پاییز

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

موانع حقوقي مقابله با فساد مالياتيعزيزاله نوروزي، ولي رستمي، محسن شکرچي زادهماليات، نظام مالياتي، موانع حقوقي، فساد مالياتي
تحليل مفهوم و تفاوت هاي جرايم شديد از اشدمحمد جوانمردي، حسين آقايي ميبدي، محمدعلي مهدوي ثابتجرايم شديد، جرايم اشد، مجازات قانوني
چالش هاي عدول از اصول راهبردي کيفري مندرج در قانون اساسيسيدمحمدصادق احمدي، محمد شريف شاهي، محمد شمعياصول کلي حقوق، منابع، مباني، اصل برائت، اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها
مباني و ضرورت هاي اعمال جايگزين هاي حبس در مورد کودکان و نوجوانان (در پرتو نگاه تطبيقي به تجربه حقوق ايران و آمريکا)مسعود همت، حميدرضا حيدرپور، ژيلا بزي تنهاجايگزين هاي حبس، دادرسي کيفري افتراقي، کودکان و نوجوانان مرتکب جرم، نظام حقوقي ايران، نظام حقوقي آمريکا
مقايسه تطبيقي ارکان خسارت معنوي در حقوق ايران و فرانسهاحمد يوسفي صادقلو، زينب سرمست درگاهخسارات معنوي، جبران خسارات معنوي، مصاديق معنوي، مسايل حقوق زيان هاي معنوي
حقوق بانک ها در مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در اعتبارات اسناديمحمدرضا باقري، جعفر جمالي، محمود خادماناعتبارات اسنادي، نوسان نرخ ارز، تعهد ارزي، مديريت بازار ارز، پوشش ريسک نوسان، بحران ارزي

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

تحقيقات حقوقی آزاد

شماره ۳۸

سال یازدهم

۱۳۹۶

زمستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

جايگاه و مباني انفساخ در نظام حقوقي ايرانعلي اصغر اسکندري پسيانانحلال، انفساخ، فسخ، اقاله، شرط فاسخ، انقضاي قرارداد، بطلان اعمال حقوقي
ماهيت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصي در حقوق ايرانعلي آل بويه، محمدرضا نعيميحق ارتفاق، حقوق و تکاليف دولت، تملک، تصرف بلاعوض، ولايت و اعمال حاکميت، جبران خسارت، ملک خصوص
تحليل جنبه هاي حقوقي موسسات گزارش اعتبار در ايرانخليل جمعه زاده بهابادي، مصطفي ملکيموسسات گزارش اعتبار، گزارش اعتبار، موسسات گزارش اعتبار، پيشگيري وضعي، جرايم اقتصادي
بررسي حقوقي جرم شناسي هرزه نگاري جنسي کودکانمحمدعلي حاجي ده آبادي، پونه هوشمند، سپيده سفيديهرزه نگاري، مبتذل، مستهجن، افساد في الارض، منافي عفت، صور قبيحه
بررسي سياست جنايي تقنيني ايران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنيمحسن عيني، محمدرضا خضابي خسرقيسياست جنايي، تقلب، مواد خوردني
تربيت جنسي کودکان و نوجوانان با رويکرد اسلامي بستري براي پيشگيري از جرائم و انحرافاتمسلم قباديان، سعيد دهقان، اژدر شمخانيتربيت جنسي، پيشگيري از جرم، اسلام، انحرافات
رشد جزائي و کمال عقل کودک در جرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۹۲نگين هاشمي، احمدرضا توحيدي، مريم لطفيرشد جزايي، مسئوليت کيفري، پزشکي قانوني، کمال عقل
تحليل جرم شناختي کارکردهاي جرايم مانع در حقوق شهروند مدار و حقوق امنيت محور با تاکيد بر حقوق کيفري ايرانراضيه همراهي، جلال جعفري، محمد قنبريانحراف، جرم مانع، پيشگيري، حقوق جزاي متعارف و امنيت گرا

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

تعالي حقوق

شماره ۲۱

سال نهم

۱۳۹۷

زمستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

مطالعه تطبيقي قاعده ايجاد انگيزه براي گزارش دهي فساد و سازکارهاي حقوقي براي تحقق آنمحمدرضا قاسمي، سيدمحمدمهدي غماميگزارش دهي، نظارت، فساد، مشارکت مردمي، شفافيت
بايسته هاي دستگيري متهم در نظام حقوقي انگلستان و اسناد بين الملليعبدالرضا جوان جعفري، محمد نوروزيانگلستان، اسناد بين المللي، متهم، افسر پليس، بايسته هاي بازداشت
صلاحيت دادگاه ويژه سنگال: مزيت روش کپي و الحاق در اساس نامه نويسياحمدرضا توحيدي، محمد ستايش پوردادگاه ويژه سنگال، صلاحيت ذاتي، صلاحيت شخصي، صلاحيت زماني، صلاحيت مکاني، متد کپي و الحاق
ممنوعيت دريافت وکالت بلاعزل از توليدکنندگان وام گيرندهعلي طهماسبي، عبدالله جمشيديتوليدکننده، بانک، تسهيلات، وام، وثيقه، وکالت بلاعزل
ماهيت قرارداد فورفيتينگ در حقوق ايران و آمريکاسيدعلي اکبر طبايي، سعيد حقيقيانتقال طلب، فورفيتينگ، بيع دين، مطالبات، تامين مالي، تجارت بين الملل
بررسي تطبيقي مسووليت مدني قاضيبهنام رضاوندي، عباس نجفيقاضي، تقصير، اشتباه، مسووليت مدني
انتخابي بودن دادستان: مفهوم شناسي و چالش هاي فرارونبي اله غلامي، محمد متين پارسادادستان، مقام تعقيب، عوام گرايي، انتصاب دادستان، انتخاب دادستان

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

جستارهای حقوق عمومی

شماره ۵

سال دوم

۱۳۹۷

تابستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

نسبت صلاحيت هاي رئيس جمهور و مسؤوليت اجراي قانون اساسيمحمدرضا رزاقي، ابراهيم ايوبي بيدگيصيانت از قانون اساسي، اجراي قانون اساسي، نظارت، ضمانت اجرا
نقش و جايگاه پروتکل هاي الحاقي به کنوانسيون ژنو ‎۱۹۴۹ در حقوق بين المللحسين جهان تيغ، حسين نجفيپروتکل هاي الحاقي ‎۱۹۷۷، کنوانسيون هاي ژنو ‎۱۹۴۹، حمايت از نظاميان در جنگ، حمايت از غيرنظاميان در جن
نقش ضابطين دادگستري در حفظ حقوق شهرونديقاسم مراديحقوق شهروندي، ضابط دادگستري، حقوق متهم
تبيين مشروعيت نظام دموکراتيک مبتني بر قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايرانطيبه اسد آبادي، محمد علي دارابيمشروعيت، دموکراسي، قدرت، قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران
حدود صلاحيت و نحوه رسيدگي مراجع قضايي به جرايم موضوع ماده ‎۶۰۰ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات در خصوص ماموران مالياتيحمزه بهفرماليات، مامور مالياتي، مودي مالياتي، اخذ ماليات، دولت، دادرسي مالياتي
ضد مبناگروي و همدردي؛ تحليل انتقادي رويکرد ريچارد رورتي به حقوق بشرحسين نيکوي بندريريچارد رورتي، ضدمبناگروي، همدردي، تربيت احساسات، داستان گويي، حقوق بشر
انديشه قانون در بنياد نظري دموکراسي و جمهوري اسلامينوربخش رياحيقانون، دموکراسي، جمهوري اسلامي

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

حقوق اداري

شماره ۱۵

سال پنجم

۱۳۹۷

تابستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

خصوصي سازي وظايف واحدهاي حقوقي دستگاه هاي اجرايي در حقوق ايران و فرانسهعلي مشهدي، اسماعيل کشاورزخصوصي سازي، امور حقوقي، اعمال دولتي، مشاوره حقوقي، برون سپاري
جايگاه معاون اول به عنوان کفيل رئيس جمهور و مسئوليت هاي پيش بيني شده وي در نظام حقوقي ايرانمحمد مظهري، مرتضي قاسم آبادي، علي رضا ناصريمعاون اول، قانون اساسي، رئيس جمهور، نظارت، نظام حقوقي ايران
درآمدي بر ويژگي هاي مقررات اقتصادي خوب و کارامد در حقوق رقابتمرتضي اصغرنيا، ولي رستميحقوق رقابت، تسهيل رقابت، انحصار طبيعي، مقررات اقتصادي کارامد، تنظيم مقررات
شايسته گزيني در نظام حقوق استخدامي ايران و آمريکاسيد محمد مهدي غمامي، سيد حسن حسينيعدالت، شايسته گزيني، حاکميت قانون، استخدام، کارامدي

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

حقوقي دادگستري

شماره ۱۰۱

سال هشتاد و دوم

۱۳۹۷

بهار

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

اصل ترافعي بودن محاکمات کيفري در حقوق ايرانعباس زراعت، محمود اشرافيتساوي سلاح ها، دادرسي عادلانه، رسيدگي ترافعي، دادرسي کيفري
بايسته هاي کيفرگزيني در رويارويي با جرايم سايبري با تاکيد بر رويه قضاييجلال توحيدي نافع، حسين اميرليکيفرگزيني، جرم سايبري، مجرم سايبري، پرونده شخصيت، تناسب جرم و مجازات
بررسي قابليت جبران پذيري عدم النفع در فقه اماميهمحمد روشن، علي اکبر جعفري، مجتبي جهان تيغيعدم النفع، لاضرر، اتلاف و تسبيب، ضمان يد و غصب
شرع گرايان و قانون در عصر انقلاب مشروطه ايرانمحمد راسخ، فاطمه بخشي زادهمفهوم قانون، انقلاب مشروطه ايران، شرع، متفکران شرع گرا، خاتميت پيامبر، بدعت، استحسان عقلي
رويکرد قانون آيين دادرسي کيفري ‎۱۳۹۲ به جرايم منافي عفتمهدي شيدائيان، زينب شيدائيانجرايم منافي عفت، تعقيب، تحقيق، بزه پوشي، سياست جنايي اسلام
تحليل حقوقي ارکان دعواي اعتراض به تشخيص اراضي مليحسن لطفي، ياسر غلامياراضي ملي، اعتراض به تشخيص، خواهان، خوانده، خواسته
اثر حاکميت نوع نظام ادله اي بر هدف دادرسي مدني در حقوق ايرانرحيم مختاريدادرس، کشف حقيقت، نظام ادله اي، طريقيت ادله، حصر ادله
بررسي تطبيقي مفهوم و معيارهاي تشخيص نقض اساسي قراردادرسول قاسمي، سيدمحمدهادي مهدوي، داوود نصيراننقض اساسي، فسخ، الزام به اجراي عين تعهد، جبران خسارت، حق حبس
زيرساخت فني – حقوقي تصديق هويت در بانکداري نوين با نگاهي به جرم دسترسي غيرمجازحسين ميرمحمدصادقي، افشين آذري متينامضاي الکترونيکي، گواهي الکترونيکي، گذرواژه، توکن، دسترسي غيرمجاز
حق اتباع و سرمايه گذاران خارجي در دسترسي به شبکه انرژيحميدرضا نيک بخت، مهدي هفتاني، سارا ميرمحمدصادقيانرژي، مسئوليت، دولت، شبکه، سرمايه گذاري خارجي، اتباع خارجي

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

حقوق پزشکي

شماره ۴۵

سال دوازدهم

۱۳۹۷

تابستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

مسووليت انتظامي پرستاران و ضمانت اجراهاي آنحميدرضا صالحي … [و ديگران]پرستاران، مسووليت، تخلف انتظامي، مسووليت انتظامي
مقايسه نحوه محاسبه بار بيماري ها بر اساس شاخص DALY با نحوه محاسبه پرداخت ديهاکبر حسينعلي زاده، سيدمحمدصادق موسوي، احمد کوشابار بيماري ها، (شاخص DALY)، ديه، ارش
جرائم محتمل در ختنه دختران و ضرورت جرم انگاري آنعلي غلامي، ندا مقدميختنه دختران، حق حيات، سلامت جسماني و رواني، فقه اماميه، جرم انگاري
آسيب هاي سياست جنايي تقنيني ايران در ديه عقلابوالحسن شاکري، رحمت اله رضاييتکرر اغماء، جنون ادواري، صدمه به احساسات، زوال عقل، نقصان عقل
کاربست هاي سياست جنايي در حمايت از سلول هاي بنيادي با نگاهي به حقوق فرانسه و انگلستاناحمد پورابراهيم … [و ديگران]سياست جنايي، سلول بنيادي، پزشکي، حقوق تطبيقي

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

حقوق پزشکي

شماره ۴۶

سال دوازدهم

۱۳۹۷

پاییز

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

نقش سياسي شهروندان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديدگاه هاي ناظر بر آنلادن حيدريقانون اساسي، حق سياسي، حق تعيين سرنوشت، ولايت فقيه
محدوديت هاي آزادي احزاب: همسنجي قانون اساسي ايران و فرانسهمحمد مظهري، آرين قاسمي، فرزاد جنگجوي (خراطا)محدوديت هاي آزادي ها، احزاب سياسي، قانون اساسي، ايران، فرانسه
تحليل گفتمان حقوق شهروندي در گستره انديشه پسانوين حکومت مداريآرين پتفت، پرويز دهقانيحقوق شهروندي، اداره شايسته، حکمراني خوب، حکومت مداري، عرصه پست مدرن
بازتفسير حقوق شهروندي در بستر مدرنيته ايراني: مطالعه موردي رساله “يک کلمه”سيدسالار اجتهدنژاد کاشانيحقوق شهروندي، مدرنيته هاي چندگانه، مدرنيته ايراني، رساله يک کلمه، طرح واره هاي فرهنگي
کارنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري از ‎۱۳۸۸ تا ‎۱۳۹۴ در ترازوي حقوق شهروندي (حقوق مدني و سياسي)وحيد آگاه، محمدنبي بوربوريحقوق شهروندي، حقوق مدني و سياسي، ديوان عدالت اداري، هيات عمومي ديوان عدالت اداري
واکاوي نقش تکامل حقوق شهروندي اسلامي در بلوغ فرهنگي شهروندانفاطمه سادات ميرباقري طباطبايي مهرآبادي، احمدرضا خزائيحق، حقوق، حقوق شهروندي، بلوغ فرهنگي
نقش مقررات سايبري جهت صيانت از حقوق شهروندي در پرتو حقوق بشر (با تاکيد بر نسل سوم)علي غلامعلي پورفضاي سايبري، مقررات سايبري، حقوق شهروندي، حقوق بشر، نسل سوم
حق بر سلامت و بهداشت عمومي از منظر حقوق بنيادين بشر با تاکيد بر سند ‎۲۰۳۰ يونسکويوسف باقري حامد … [و ديگران]حق بر سلامت و بهداشت عمومي، حقوق بشر، اسناد بين المللي، سازمان جهاني بهداشت، امنيت انساني، سند ۲ يونسکو
خشونت جنسي نسبت به کودک به مثابه نقض حقوق بشرمنصوره فصيح رامنديکودک، خشونت، حقوق بشر، خشونت جنسي، جرائم جنسي
ديدگاه فقهي عفو در حقوق شهروندي اسلاميسيدجمال حسيني، علي بهرامي نژادصفح، حق، شهروند، حقوق شهروندي
بررسي جايگاه زنان زنداني در حقوق شهروندي اسلاميسيدمحمد احمدي، جمشيد معصوميجرم، زن، زندان، حقوق شهروندي

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

حقوق اسلامي

شماره ۵۳

سال چهاردهم

۱۳۹۶

تابستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

حق حاکميت و تعيين سرنوشت از منظر فقه سياسي شيعهعباس عمادي، ابوالفضل شکوري، مسعود غفاريحق حاکميت سياسي، حق تعيين سرنوشت، فقه سياسي، فقه سنتي، فقه نوانديش
تاملي “ايضاحي – انتقادي – اصلاحي” در اصول و مواد قانوني مربوط به احوال شخصيه اقليت هاي ديني و مذهبي در حقوق ايرانمصطفي دانش پژوهاقليت هاي ديني، اقليت هاي مذهبي، ايرانيان غيرشيعه، اهل کتاب، ذمي، احوال شخصيه، قانون ملي، قانون ديني و مذهبي
لزوم گذار از “تعهد به وسيله” به “تعهد به نتيجه” در تفسير تعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسيسيداحمد حبيب نزاد، سيده زهرا سعيداصل سوم، تعهدات دولت، تعهد به وسيله، تعهد به نتيجه، مطالبه قضايي، قابليت استناد
ماهيت تمليکي بيع کلي بر ذمه و دينعلي محمد حکيميانبيع کلي بر ذمه، کلي در معين، کلي مشاع، بيع دين، عقد عهدي، عقد تمليکي، عين معين
مفهوم و جايگاه عنف در حقوق کيفري ايرانمحسن برهاني، مهسا دادجوعنف، عنف مادي، عنف معنوي، سياست کيفري
تصرفات حقوقي منافي حق مشتري در بيع معلقجواد نيک نژادمعلق عليه، غير نافذ، مراعي، مقتضي، مانع

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

حقوق اسلامي

شماره ۵۴

سال چهاردهم

۱۳۹۶

پاییز

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

چشم انداز رهن منفعت از حيث اجرا در نظام حقوقي ايرانمحمدحسن صادقي مقدم، امين قاسم پوررهن، مدت، سررسيد دين، اجرا، اجاره
حق بر فراموش شدن؛ از مفهوم شناسي تا چالش هاي فراروي آننبي الله غلامي، حسن علي موذن زادگانحق بر فراموش شدن، گوگل، حريم خصوصي، اطلاعات، آزادي بيان
بررسي و نقد نظريه تفکيک قصد و فعل در استفاده از سلاح هسته ايمحمود حکمت نيا، احمد احساني فرسلاح هسته اي، تاثير دوگانه، انفکاک قصد و فعل، تسري فعل به قصد، فعل محسنانه
بررسي فقهي – حقوقي شخصيت حقوقيحسن آقانظريشخص، شخصيت حقوقي، شخصيت حقيقي، سيره عقلاء، سيره متشرعه، اهليت، ذمه
تعارض علم اجمالي با قسم و قسامه (نقدي بر ماده ‎۴۷۷ قانون مجازات اسلامي)اسماعيل آقابابايي بنيعلم اجمالي، جنايت بر نفس، جنايت بر اعضا، قسامه، لوث، اصل برائت
درنگي در مفهوم احساس عدالت قضاييعلي رضا آذربايجاني، محسن کاظمي نجف آبادياحساس عدالت قضايي، دادرسي، اعتماد

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

حقوق اسلامي

شماره ۵۵

سال چهاردهم

۱۳۹۶

زمستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

شايستگي هاي اخلاقي پدر و اثر آن در ولايت قهريمحسن اسماعيليولايت قهري، عدالت، وثاقت، امين قانوني، مسئوليت مدني پدر
امکان فروش مبيع سلف پيش از سررسيد از ديدگاه فقيهان شيعه و اهل سنتعبدالحسين شيروي، هادي رحمانياوراق سلف نفتي، عقد سلف، فروش مبيع سلف، سررسيد، قبض
گستره نظارت شرعي شوراي نگهبان در اصل چهارم قانون اساسي (نسبت سنجي اصول چهارم و يکصد و دوازدهم قانون اساسي)محمدجواد ارسطاشوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، اصل چهارم، اصل يکصد و دوازدهم، حکم حکومتي
مباني نظري سياست جنايي اسلام در برابر مفاسد اقتصاديمحمد حسنيمفاسد اقتصادي، اخلال در نظام اقتصادي، امنيت اقتصادي، عدالت اقتصادي، امنيت قضايي
شرط پرداخت از مال معين در عقد ضماناسماعيل نعمت اللهيعقد ضمان، شرط پرداخت، توقيف مال، تضامن
ضمان مدني ناشي از نقض حق فکري: دعواي مسئوليت يا استيفا؟عبدالله رجبينقض حق فکري، مسئوليت مدني، دارا شدن ناعادلانه، استرداد، سود، زيان

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

حقوق اسلامي

شماره ۵۶

سال پانزدهم

۱۳۹۷

بهار

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

قاعده احترام، تکليف يا مسئوليتاحمد ديلميقاعده احترام، ضمان، مسئوليت مدني، تکليف، حقوق اماميه
تحليل قاعده اغتفار و نقش آن در شروط ضمن عقدعلي اصغر گل محمدي، علي تولايي، سيدجعفر هاشمي باجگانيقاعده اغتفار، متبوع، تابع، شروط ضمن عقد
تحليلي بر ابزار نظارتي استيضاح وزيران در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و ايرادهاي حاکم بر آنحمزه اشکبوس، فيروز اصلانيمسئوليت سياسي، نظارت، مجلس شوراي اسلامي، استيضاح، وزيران، هيئت وزيران
عناصر رهزن و مولفه هاي فهم صحيح تفاوت هاي حقوقي زن و مرد در اسلام با پافشاري بر ديدگاه هاي آيت الله معرفتمحمد عرب صالحي، سعيد متقي فرحقوق زن و مرد، ديه، ارث، منصب قضا، شهادت، تاريخ مندي
اثربخشي اجرايي به حکم کيفري خارجي: توجيه فقهي و کارايي قضاييابراهيم شريفي، حسن پوربافرانيحکم کيفري خارجي، صلاحيت سرزميني، قاعده نفي سبيل، اعتبار حکم خارجي
کيفرگذاري در پرتو اصل کرامت انسانغلام رضا پيوندي، سيدعلي رضا ميربدکيفر، کيفرگذاري، فلسفه کيفري، کرامت انساني، کيفرهاي اسلامي

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

حقوق خصوصي

شماره ۱

دوره پانزدهم

۱۳۹۷

بهار و تابستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

شناخت علامت تاييدي و انواع آن در قياس با ساير علايم و نشان هاي تجاريمنصور اميني، محمدحسن خداداديعلامت تاييدي، علامت تجاري، علامت جمعي، نشان جغرافيايي
تحليل مبناي حقوق مسئوليت مبتني بر توليدعليرضا باريکلوامنيت بازاري، تقصير، محصول معيوب، وظايف توليدکننده
تاثير تقلب در معامله پايه بر اعتبار اسنادي با تاکيد بر رويکرد محاکم حقوقي ايران در پرونده سوء استفاده کلان بانکي (معروف به اختلاس سه هزار ميلياردي)فرشته گروئي، مرتضي شهبازي نيااصل استقلال، استثناي تقلب، اعتبار اسنادي، معامله پايه
آثار الزامات کنوانسيون تنوع زيستي بر قراردادهاي انتقال فناوري زيستيابراهيم عبدي پور فرد، سيدجعفر موسويانتقال فناوري زيستي، دسترسي، قرارداد، کنوانسيون تنوع زيستي، منابع ژنتيک
عقد ضمان، زوال يا بقاي تضمينات تعهد (با نگاهي به حقوق فرانسه)سيدعلي سيداحمدي سجادي، ايمان دهقاني دهجانتقال دين، تضمينات تعهد اصلي، ضمان، فک تضمينات
مطالعه تطبيقي حقوق مالي اجراکنندگان آثار ادبي و هنري (گستره، اسقاط، انتقال)سعيد محسني، سيدمحمدمهدي قبولي درافشانحقوق مالي، حقوق مجاور، مالکيت فکري، هنرمندان مجري
ماهيت سهام وثيقه مديران شرکت هاي سهامي عامميلاد ملائي خاص، محمدرضا اميرمحمديرهن، سهام، شرکت سهامي، مديران شرکت، وثيقه
حق تصويرعباس ميرشکاريتصوير، حريم خصوصي، حقوق شخصيت، قرارداد، مرگ
مسئوليت اجير خاص در نقض قرارداد اجارهاسماعيل نعمت اللهياجير خاص، ضمان، قرارداد اجاره، مسئوليت

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

حقوق بشر

شماره  ۱(پیاپی ۲۵)

جلد سیزدهم

۱۳۹۷

بهار و تابستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

نخستين گام در شناخت حقوق بشرسيدمسعود موسوي کريميحقوق بشر، تعريف بشر، تعريف ارسطويي، ذات گرايي، تعريف به مثابه معني
اخلاق صلح در جهاني متکثر، درآمدي بر فلسفه سياسي نوينمحمدتقي قزلسفليناسيوناليسم، دموکراسي ليبرال، سرمايه داري، خشونت، گفتگوي فرهنگي، مدرنيته
بررسي وضعيت حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه؛ يک ارزيابي نظريعلي اردستاني، الهه کامجوحقوق بشر، ضرورت، حقوق بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه، تعليق
هويت ايراني – اسلامي: تحليلي گفتمانيسيدصادق حقيقتهويت اجتماعي، فرهنگ ايراني، فرهنگ اسلامي، فرهنگ مدرن، نظريه گفتمان
بررسي مطلق گرايي و نسبي باوري در حوزه حقوق زنان (با مقايسه ميان کنوانسيون رفع تبعيض از زنان ‎۱۹۷۹ و منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران ‎۱۳۸۳)علي صفايي سنگري، کوهيار گرديکنوانسيون رفع تبعيض از زنان، منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان، مطلق گرايي، نسبي باوري
وجوه تخفيف مجازات زنان در فقه و قوانين موضوعه ايرانمصطفي بخرد، سيدابوالفضل موسويان، محمدعظيم درويشيتخفيف، علل مخففه، تخفيف مجازات، زنان بزهکار، تفاوت جنسيتي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل

دادرسي

شماره  ۱۲۹سال بیست و دوم۱۳۹۷

مرداد و شهریور

عنوان‏نویسنده کلیدواژه
تحول حقوق کيفري در جنايت بيشتر از مقصود، اشتباه در هويت و ترک فعل از منظر قانون مجازات اسلامي (‎۱۳۹۲)محمد مصدق، محمدصادق مصدق
دريافت و پذيرش سياست جنايي مقنن در قوانين کيفري مصوب ‎۱۳۹۲ – قسمت اولرحيم رحيمي ميلاشيسياست جنايي، سياست جنايي تقنيني، امنيت، پيشگيري کيفري و غير کيفري
عقد مضاربه در نظام بانکداري اسلامي ايران و مالزي – قسمت اولسيدسجاد موسوي حسني، عبدالله کيائيمضاربه، مالزي، بانکداري اسلامي، عامل، قرارداد، سرمايه
وضعيت جنين منجمد در حقوق موضوعه و ديدگاه فقهاايمان حطمي، پروين شريف نياجنين، جنين منجمد، ماليت
مسئوليت پزشکي در امور مدني و جزاييرمضانعلي عين الکماليضمان، مسئوليت، اذن، اجازه، ابراء و برائت، تقصير، قصور پزشکي
اصل شخصي بودن مجازات در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران – قسمت پايانيسيدرضا درويشي
مفهوم و مباني نظري لزوم استدلال در آراء مدني دادگاه هامجيد عارفعلياستدلال، موجه بودن، رأي دادگاه، امر حکمي، امر موضوعي
جايگاه سازمان قضايي نيروهاي مسلح در صيانت از حقوق شهروندي با نگاهي به قوانين آيين دادرسي کيفري مصوب ‎۱۳۹۲علي تقويحقوق شهروندي، آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح، سازمان قضايي نيروهاي مسلح
مسئوليت مدني کارکنان نيروهاي مسلح در پرتو قاعده تحذيرسيدبهزاد رضائي، عبدالمجيد آقايي، سعيد حکيمي هامسئوليت، تحذير، هشدار، نيروهاي مسلح، تسبيب، به کارگيري سلاح، اقدام
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل

دادرسي

شماره  ۱۳۰سال بیست و دوم۱۳۹۷

مهر و آبان

عنوان‏نویسنده کلیدواژه
تحليل و بررسي موضوع تداخل يا عدم تداخل جنايات از منظر قانون مجازات اسلامي (۱۳۹۲)محمد مصدق، محمدصادق مصدق
دريافت و پذيرش سياست جنايي مقنن در قوانين کيفري مصوب ‎۱۳۹۲ – قسمت پايانيرحيم رحيمي ميلاشي
عقد مضاربه در نظام بانکداري اسلامي ايران و مالزي – قسمت پايانيسيدسجاد موسوي حسني، عبدالله کيائي
اسيدپاشي در حقوق جزا و جرم شناسيايوب نوريان، سيدمهدي صنعتياسيدپاشي، انگيزه اسيدپاشي، شروع به اسيدپاشي، افساد في الارض
مباني مشروعيت کيفر حبس در مکاتب کيفريغزاله عليزاده، ريحانه عليزاده، مهدي عليزادهکيفر، مکاتب کيفري، حبس، زندان
نگرشي در جايگزين هاي حبس (دوره مراقبت، خدمات عمومي، جزاي نقدي روزانه)سيدمحسن قائم فرد، ذوالفقار داودياهداف مجازات ها، دوره مراقبت، جبران خسارت بزه ديده، خدمات عمومي
امنيت ملي در قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۹۲ (بررسي جرايم امنيتي مستوجب حد در قانون جديد مجازات اسلامي)سميه اسديامنيت ملي، جرايم عليه امنيت، محاربه، افساد في الارض، بغي
حق اطلاع رساني به بزه ديدگان در فرآيند تحقيقات مقدماتي (در پرتو قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲)زهرا امينيبزه ديده، اطلاع رساني، عدالت قضايي، قانون آيين دادرسي کيفري
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل

دانش حقوق عمومی

شماره  ۱۹سال هفتم۱۳۹۷

بهار

عنوان‏نویسنده کلیدواژه
مبنا، ماهيت و تضمين محدوديت هاي بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانمصطفي منصوريان، حجت الله علم الهديبازنگري در قانون اساسي، بنيان نظام سياسي تغيير ناپذيري، محدوديت هاي زماني، محدوديت هاي موضوعي، محدوديت هاي بازنگري
بررسي سنجه هاي اولويت بندي احکام شريعت در نظام مقاصد حکومت اسلاميمحمد علي الفت پور، قدرت الله رحمانياحکام حکومتي، حکومت اسلامي، مشروعيت، مصلحت
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظام برنامه ريزيمحمود ابراهيمي، ولي رستميبرنامه، برنامه ريزي، برنامه ي دولت، قانون اساسي، نظام برنامه ريزي
تاملي بر لزوم انطباق يا عدم مغايرت قوانين با سياست‌هاي کلي نظاممرتضي حاج علي خمسه، ابراهيم موسي زادهانطباق، عدم مغايرت، سياست هاي کلي نظام، قوانين، هنجار، سلسله مراتب
اعتبار قانون سازمان برق ايران از منظر شوراي نگهبانمحمد برزگر خسروياعتبار حقوقي، انرژي برق، تقنين، قانون اساسي، شوراي نگهبان
تطبيق فرايند تقنين در نظام جمهوري اسلامي ايران با نظريه‌ي قانون گذاري به مثابه‌ي برنامه ريزي در راستاي اجراي قوانين الهيفاطمه سادات نقوي، عليرضا دبيرنياقانونگذاري، مجلس شوراي اسلامي، اجتهاد، حکومت، احکام اسلامي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل

دانش حقوق مدني

شماره ۱ (پیاپی ۱۳)سال هفتم۱۳۹۷

بهار و تابستان

عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي مباني فقهي و حقوقي بيمه تکافل و مقايسه آن با عقود مشابهحيدر اميرپورآزادي اراده، بيمه تکافل، شروط مشارکت، معاوضه، وفاي به عهد
بازپژوهي مستندات فقهي اصل صحت در قراردادها با هدف تعيين محدوده آن در ماده ‎۲۲۳ قانون مدنيمحمدرسول آهنگرانحکم تکليفي، حکم وضعي، صحت واقعي، صحت ظاهري، سيره عقلاء
ابعاد حقوقي نقش و قابليت ايجاد بيمه سپرده در ايرانمحمود باقري، صادق عبدي، نسيم برخيبانک، بيمه، سپرده، سپرده گذار، قانون ايران
محدوديت هاي خسارات قابل جبران در حقوق رقابترضا خشنودي، سيدعليرضا شکوهيان، رضا علي پوربازارهاي جغرافيايي، رويه هاي ضدرقابتي، ضررهاي مستقيم و غيرمستقيم، قلمرو ضرر قابل جبران، معافيت هاي رقابتي
تعهد تشريفاتي در معاملات بورس و اوراق بهادار (تحليل راي هيئت داوري بورس مبني بر اعلان عدم تحقق معامله)عباس کريمي، محمد صادقيبورس و اوراق بهادار، تعهد تشريفاتي، خصوصي سازي، عدم تحقق معامله، هيئت داوري بورس
آثار انتقال عين مستاجره به مستاجر در فقه اسلامي، حقوق ايران و مصرمحمد غلامعلي زاده، محسن سليمانيانتقال تبعي عقد اجاره، انتقال عين مستاجره، انحلال عقد اجاره، مستاجر، موجر
واکاوي فقهي – حقوقي حق حبس و چالش هاي فراروي ماده ‎۱۰۸۵ قانون مدنيرحيمه قرباني، اميرحمزه سالارزائي، محمدرضا کيخاآزادي، اعسار، امتناع، تمکين، حق حبس، حقوق بشر، قانون مدني
بررسي آثار حقوقي مترتب بر تمايز صلاحيت در حقوق عمومي و اهليت در حقوق خصوصيمحمد مظهريحقوق عمومي، حقوق خصوصي، صلاحيت، اهليت، آثار حقوقي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل

دانش انتظامي

شماره ۱ سال بیستم۱۳۹۷

بهار

عنوان‏نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي کنترل تحت نظرگاه پليسي در حقوق ايران و فرانسهعلي القاصي مهر، علي جاني پور، شهرام ابراهيميتحت نظرگاه، پليس، حقوق بنيادين، کنترل، متهم تحت نظر
چالش ها و سازوکارهاي عملي رعايت حق سکوت در فرآيند بازجويي ضابطان دادگستريابراهيم رجبي تاج اميرحق سکوت، چالش ها، سازوکارها، ضابطان دادگستري، بازجويي، مشروعيت تحصيل دليل
مطالعه تطبيقي علوم پليسي – جرم شناسي در نظام اثبات گرايي و اسلاميمهدي مقيميعلوم جرم شناختي اسلامي، علوم جرم شناختي غربي، روش تحقيق، رويکرد اثبات گرايي، استقراء
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل

دانش انتظامي

شماره ۲ سال بیستم

۱۳۹۷

تابستان

عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي فقهي و حقوقي نفقه زوجه و پيامدهاي فردي و اجتماعي ترک انفاق بر امنيت جامعهرويا فرزين رادنفقه زوجه، ترک نفقه، انحلال نکاح، پيامدهاي طلاق
حقوق و نيازهاي بزه ديده در مرحله پليسيعباس شيريبزهديده، بزه ديده شناسي، رفتار کرامت مدار، پليس، مرحله پليسي، آموزش، شکايت کيفري، حفظ اسرار، مراقبت
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل

دانش انتظامي

شماره ۳ سال بیستم۱۳۹۷

پاییز

عنوان‏نویسنده کلیدواژه
نقش پليس در پيشگيري از جرائم کودکان و نوجوانان با تاکيد بر تعامل و مشارکتحسين غلامي، حسنعلي موذن زادگان، مسلم جمشيديپليس، جرائم، کودکان و نوجوانان، پيشگيري، تعامل، مشارکت
نظام حقوقي حاکم بر کنترل اجتماعات در پرتو پليس قانون مداربيژن عباسي، علي بياتيکنترل اجتماعات، آزادي اجتماعات، پليس قانون مدار، نظام حقوقي، نظم عمومي
تبيين وظايف پليس از ديدگاه فقهيحسن اسدي، مهري کاکوييقواعد فقهي، پليس، تکاليف پليس، احکام اسلامي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل

دانشنامه حقوق اقتصادي

شماره ۱۳ سال بیست و پنجم۱۳۹۷

بهار و تابستان

عنوان‏نویسنده کلیدواژه
راهکارهايي براي کاهش اطاله دادرسي مالياتياسدالله ياوري، حامد ادريسيانکاهش اطاله دادرسي مالياتي، هيئت هاي حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي، هيئت ماده ‎۲۵۱ مکرر
تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک هاي غيردولتي با مقررات قانونيفردين قريشيشوراي پول و اعتبار، بانک مرکزي، اساسنامه نمونه، حقوق بانکي، بانک هاي غير دولتي
استانداردهاي بين المللي حمايت از سرمايه گذاري خارجيعلي رضا انصاري مهياري، ليلا رئيسيسرمايه گذاري خارجي، رفتار عادلانه و منصفانه، شرط حمايت و امنيت کامل

رفتار ملي، رفتار ملت کامله الوداد

گفتمان اقتدارگراي سنتي و اقتصاد سياسي تعذيبسيدمحمدجواد ساداتياقتدارگرايي سنتي، فره ايزدي، نظريه سياسي مذهب، اقتصاد سياسي مجازات، هويت هاي تقديرگرا
الزامات مبارزه با پول شويي در حقوق کيفري ايران در پرتو حقوق کيفري فرامليتوحيد شفيع زاده ديزجي، محمدعلي اردبيليپول شويي، جرم فراملي، حقوق کيفري فراملي، مدل همکاري، موافقت نامه همکاري
يک مدل پويا براي بررسي ارتباط حقوق مالکيت فکري و پيچيدگي اقتصادي: مطالعه شاخص جديد نوآوري مبتني بر دانشمهلا آقايي، سيدسعيد ملک الساداتي، مصطفي سليمي فرپيچيدگي اقتصادي، حقوق مالکيت معنوي، روش گشتاورهاي تعميم يافته، نوآوري
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل

ديدگاه هاي حقوق قضايي

شماره ۸۱ دوره بیست و سوم۱۳۹۷

بهار

عنوان‏نویسنده کلیدواژه
گستره حق قيام و نسبت آن با بزه بغيغلامحسين الهام، اميرحسين بحيرايي، علي اصغر فرج پور اصل مرنديحق قيام، حق انقلاب، حقوق اساسي ايران، انديشه غربي، حقوق آمريکا
عدالت نفساني قاضي در فقه اماميه و حقوق ايرانعلي اکبر ايزدي فرد، حسين کاويار، سيدمجتبي حسين نژادقاضي، عدالت عملي، عدالت نفساني، فقه اماميه
حقوق و اختيارات مالي پدر در حقوق ايران و فرانسهغلامعلي سيفي زيناب، مهرانگيز شاهمرادي زوارهاداره امور مالي، مديريت اشتراکي اموال صغير، قدرت پدري، اقتدار ابويني
حق بزه ديده در تعيين کيفر و نحوه اجراي آنعباس شيريبزه ديده، بزه ديده اوليه، بزه ديده ثانويه، انتقام، کيفر، اختيار بزه ديده، تخفيف مجازات، آزادي مشروط، تعليق مجازات، تعويق صدور حکم، نظام نيمه آزادي، عفو، مرور زمان، مجازات تبعي و تکميلي
حمايت از حقوق مصرف کننده در قراردادهاي مشارکت زمانيمحمود صادقي، زينب حسامي شهرضاييمشارکت زماني، حمايت از حقوق مصرف کننده، تاجر، دستورالعمل اتحاديه اروپا
کارآيي اقتصادي و دخالت دولت در قراردادهاحسن لطفيکارآيي اقتصادي، دخالت دولت، قراردادها، اقتصاد بازار، حقوق عمومي
کاربرد عرف در مقام تفسير در حقوق قضايي مبتني بر مباني فقه اماميهسيدمصطفي محقق داماد، محمدامين کيخافرزانهقاعده حقوقي، عقل مسامحي، عرف قولي، حقوق موضوعه
اصل شفافيت قانون و جايگاه آن در رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر و حقوق کيفري ايرانحسنعلي موذن زادگان، حامد رهدارپوراصل کيفيت قانون (کيفي بودن قانون)، اصل شفافيت قانون، ديوان اروپايي حقوق بشر، اصل ‎۱۶۷ قانون اساسي، ماده ‎۲۲۰ قانون مجازات اسلامي
اقامه دعواي جبران خسارت زيست محيطي در نظام حقوق ايرانمجتبي همتيقوه قضائيه، خسارات زيست محيطي، جرايم زيست محيطي، اصول اساسي حمايت محيط زيست، جبران هاي قضايي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل

رای

شماره ۱۷ دوره پنجم۱۳۹۵

زمستان

عنوان‏نویسنده کلیدواژه
ضمانت اجراي خودداري از آزمايش بدنحسن محسنيآزمايش بدن، سوگند، قرينة مثبته، اماره
هدف دادرسي در دعاوي خصوصي  برخوردار از جنبه اقتصاديمحمد صادقيدعواي خصوصي، احقاق حق، فصل خصومت، هدف دادرسي، هيات داوري بورس، کارآيي اقتصادي دعوا
بازپژوهي نظريه صحت فروش مال مرهونهفرزاد جاويدي السعدي، علي ساعتچيفروش مال مرهونه، نظريه صحت، عدم نفوذ، عدم قابليت استناد، حقوق مرتهن
بزه ترک انفاق قبل از شروع زندگي مشترک در پرتو نقد و بررسي دو رايابولفضل يوسفي، طاهره دهقانيترک انفاق، نفقه، زندگي مشترک، تمکين
حق حبس در عقود غير تمليکيمحمد عبدالصالح شاهنوش فروشاني
نقد دادنامه شماره ديوان ۱۷۰/‎۸۶مورخ ۸۶/۰۳/‎۲۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در ارتباط با هيات‌هاي مستشاري و محکمه تجديدنظر ديوان محاسبات کشورروح اله علي دادزاده، علي محمد فلاح زادهديوان محاسبات کشور، هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مراجع اختصاصي دادرسي اداري، هيات هاي مستشاري، محکمه تجديدنظر
اثر تفکيک جهات دعوي طلاق از ناحيه زوجهزکيه نعيميجهت دعوي طلاق، طلاق از ناحيه زوجه، عسر و حرج، شرط ضمن عقد نکاح
حقوق اساسي، موازنه و عقلانيتحسين باقري نياتفسير موازنه، حقوق اساسي، عقلانيت، استدلال
روش نقد و بررسي آراي قضايي در نظام آموزش حقوقي فرانسهسيد ناصر سلطانينقد رويه قضايي، روش نقد رأي، بايسته هاي نقد رأي، فرانسه
گزارش نشست نقد رأي با موضوع: حقوق دارنده علامت تجاري در صورت عدم تمديد اعتبارمهدي کارچانيتمديد اعتبار، علامت تجاري، حق تقدم، مهلت ارفاقي، سبق استعمال، قلمروي عمومي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل

علامه

شماره ۵۲ سال هفدهم۱۳۹۷

بهار

عنوان‏نویسنده کلیدواژه
اصول حاکم بر دعاوي طاري در ايران و کامن لاحسن تيموري غرب، محمد محمدزاده اصلاصول حاکم، دعاوي طاري، کامن لا، قوانين ايران
مباني فقهي و حقوقي حرز درسرقت الکترونيکيايران سليمانيسرقت، حرز، هتک حرز، جرايم رايانه اي، فقه
نگاهي به آسيب هاي نظام حقوق عمومي کشور و راهکارهاي اصلاح و توسعه آنبيژن عباسي، علي سهرابلوحقوق عمومي، آسيب شناسي، توسعه حقوق، قانونگذاري
سير اصول فکري و نهادي حرکت قانون اساسي در اروپاي دوره قرون وسطيسيد محمد تقي علوي، اميررضا محموديقانون اساسي، قرون وسطي، اروپا، حرکت قانون اساسي
مسئوليت کيفري ناشي از تخريب محيط زيستعبدالرضا لطفي، نير پورآذرمحيط زيست، مسئوليت کيفري، تخريب محيط زيست، اقدام مجرمانه، حفاظت از محيط زيست
رابطه انکار و ترديد با جعل (در حقوق دادرسي مدني)احمد مرتاضي، فريد سليمانيانسند، سند عادي، سند رسمي، انکار، ترديد، جعل

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

فقه و اصول

شماره ۲ (پیاپی ۱۱۳)

سال پنجاهم

۱۳۹۷

تابستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

خيار شرط در صلحعبداله بهمن پوري، محمدحسن حائري، محمد تقي فخلعيصلح، خيار شرط، اصل حاکميت اراده
چيستي شناسي  مهر در ازدواج دائم و موقتحسين حلبيان، حسين ناصري مقدمجهاد ابتدايي، جهاد دفاعي، صلح، هرمونتيک، سنت نبوي، نسخ
تبعيض در قصاص در فقه و حقوق موضوعه ايرانابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، فاطمه اکبريانقصاص، تبعيض در قصاص، اولياء دم، عفو، رضايت جاني
بررسي اشکالات چهارگانه بر ديدگاه عدم نفوذ تصرفات اعتباري منافي با تعهد قرارداديجليل قنواتي …[و ديگران]نهي، بطلان، عدم نفوذ، معامله، تصرفات، منافي، قرارداد

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

فقه و اصول

شماره ۳ (پیاپی ۱۱۴)

سال پنجاهم

۱۳۹۷

پاییز

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

تاملي فقهي در قاعده عدم تاخير اجراي حد با عارض شدن جنون (نقدي بر تبصره ‎۱ ماده ‎۱۵۰ قانون مجازات اسلامي سال ‎۹۲)علي اکبر ايزدي فرد، سيد مجتبي حسين نژاد، حامد عابدي فيروزجاييجنون، قاعده عدم تاخير اجراي حد، تبصره ‎۱ ماده ‎۱۵۰ قانون مجازات اسلامي، اطلاق ادله حدود
تحليل عناصر کارامدي علم فقه (مطالعه موردي، شروط امر به معروف و نهي از منکر)عبدالحسين رضائي رادمعروف، منکر، کارامدي فقه، شرطيت ايمني از ضرر، شرطيت تأثير
اثر قصد در قتل عمدمهدي شايق، محمدرضا شايقعنصر رواني جرم، قصد قتل، تقصير جزايي، قتل عمد، قصاص
بررسي قاعده التعزير بما يراه الحاکم همراه با بررسي موردي مجازات زندان تعزيريمهدي شايق، محمدرضا شايقتعزير، زندان، مجازات، تازيانه، حاکم
واکاوي فقهي  حقوقي ماهيت وکالت (عقد يا ايقاع مرکب)احسان علي اکبري بابوکاني، محمدحکيم جواديعقد، ايقاع، ايقاع مرکب، وکالت، ايجاب و قبول، اذن
نقدي فقهي بر تعيين مجازات اعدام در جرايم مواد مخدرعباس کلانتري خليل آباد، نفيسه متولي زاده نائيني، صديقه گلستان رومواد مخدر، مجازات اعدام، قانون مبارزه با مواد مخدر، مفسد في الارض
تعميم شفعه به ساير عقود معاوضيسياوش گودرزي …[و ديگران]شفعه، بيع، عقد معاوضي، لاضرر

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

فقه و تاريخ تمدن

شماره ۵۳

سال سیزدهم

۱۳۹۶

پاییز

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

بررسي تخصيص يا تخصص بودن استثنائات حرمت ربامريم نقدي دورباطي، احمد عابديني نجف آبادي، جواد پنجه پورربا، استثنائات، مفسده، ظلم، تورم، تخصص
شناسايي و اجراي دستور موقت در داوري تجاري بين الملليزهره فهيمي، عبدالله خدابخشي، رضا معبوديداوري، دستور موقت، پيش دستور، شناسايي، اجرا
اثبات نسب در حقوق ايران و مصرعلي اعلامي قره بلاغ، ابوذر ابراهيمي ترکماننسب، اثبات نسب، نسب نامشروع، مصر
بررسي امکان اجراي مجازات هاي سالب حيات از طريق پيوند اعضاي بدن جاني با توجه به قوانين موضوعه ايران و متون فقهيحامد حاتمي نياعدالت کيفري، بازدارندگي، مجرمين خطرناک و عادي، برداشتن اعضا

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

فقه و تاريخ تمدن

شماره ۵۴

سال سیزدهم

۱۳۹۶

زمستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

تحليل مصداقي اعتبار ظهور عرفي خاص دعاوي باب نکاح و طلاقاحسان عوض پور، علي پورجواهري، محمد علي حيدريظهور عرفي، نکاح، طلاق، تحليل مصداقي
بررسي شرط تثبيت در قراردادهاي نفتي بين الملليندا نقيب زاده، اميرحسين ملکي زادهشرط تثبيت، قانون حاکم بر قراردادهاي نفتي، ريسک هاي قراردادي،تعادل اقتصادي، مذاکره مجدد
سلب مالکيت مجازاتي و کارکردهاي آن در فقه و حقوق موضوعه ي ايرانعبدالحميد فرزانهفقه، تعزيرات مالي، سلب مالکيت مجازاتي، مجرم
انتشار احکام قطعي در فقه و حقوق ايرانپويا ايزديانتشار حکم، تشهير، انتشار تصوير، شاهد زور
ابهام زدايي فقهي از رباي معاملي در معدودات مثلي و آثار آن در نظام پولي و مالياحمد علي يوسفي، محمد مادر شاهيابهام زدايي فقهي، رباي معاملي، معدودات مثلي، نظام پولي و مالي
احکام و قواعد فقهي در کاربري فضاي سبزمريم وفادار… [و ديگران]احکام، قواعد فقهي، احکام کاربري فضاي سبز

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

فقه و حقوق اسلامي

شماره ۱۵

دوره هشتم

۱۳۹۶

پاییز و زمستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

امکان سنجي صلاحيت مقررات گذاري شوراي نگهبانجواد تقي زاده، مرتضي نجابت خواه، ميثاق ذاکر عباسيشوراي نگهبان، صلاحيت، قانون اساسي، مقررات گذاري
مسئوليت مدني ناشي از خطرهاي ناشناخته فراورده در حقوق ايران و فقه اماميهاحمد ديلمي، سيدروح اله قاسم زادهانتساب عرفي، خطرهاي ناشناخته، عيب فراورده، فقيهان، مسئوليت مدني
الگوها و ماهيت تکافل در فقه اماميه و عامهمحمد عيسائي تفرشي، عباس کاظمي، محمد الهيالگوهاي تکافل، بيمه هاي متعارف، ماهيت عقد تکافل، مشترک
دفاع نامشروع بودن رفتار زيان ديده در مسئوليت مدني (بررسي تطبيقي در کامن لا، فقه اماميه و حقوق ايران)محسن قاسمياقدام عليه خود، بازدارندگي، رفتار نامشروع، زيان ديده، سقوط مسئوليت
مباني شکل گيري و استمرار اختلاف در قراردادهاي اداري ايرانمصطفي مبارکي، محمدکاظم عمادزاده، غلامحسين مسعوداوراق قرضه، عمل تصدي گري، مزايده، مقاطعه کاري، مناقصه
عدم استقلال آيين دادرسي اداري در چارچوب قانون ديوان عدالت اداريفردين مرادخاني، آيت مولائيآيين دادرسي، آيين دادرسي اداري، تجديدنظر، دادگاه اداري، ديوان عدالت اداري
دادگاه هاي کيفري رسيدگي کننده به جرم هاي اطفال و نوجواناناميرحسن نيازپورآيين دادرسي کيفري، اطفال و نوجوانان، افتراقي شدن، جرم هاي فرجام پذير

دادگاه

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

فقه و مبانی حقوق اسلامي

شماره ۱

سال پنجاه و یکم

۱۳۹۷

بهار و تابستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

شناسايي احکام کيفري خارجي و اجراي آن در نظام حقوقي اسلام و قوانين موضوعه ايرانامين الهيان، مجتبي الهيان، محمدابراهيم الهياناجراي احکام کيفري خارجي، حفظ حاکميت ملي، صلاحيت سرزميني، حقوق اسلامي
باز پژوهي در عيوب مجوز فسخ نکاحسيد مسلم حسيني اديانيافضا، تدليس، جب، جنون، عيوب، فسخ نکاح، قرن
ماهيت توکيل و تاثير فوت يکي از وکلاء در قوام عقد وکالترضا رنجبرانفساخ، ايقاع، جايز، عقد، وکالت
سامان دهي نظريه صحت تاهليعباس کريمي، افروز صمديصحت تأهلي، صحت فعلي، عقد اکراهي، عقد فضولي
عدم لزوم رعايت تمکين عام در صورت تامين انحصاري نفقه توسط زوجهنسرين کريميتمکين، نشوز مرد، نفقه
اجراي حد توسط گناهکار از منظر روايات و فقه اماميهمحمد علي محب الرحمان، محمد مهدي محب الرحماناجراي احکام، حدود، رجم، گناهکار، مجري حد
قلمرو کم فروشي در فقه و حقوق ايرانحميد محمدي راد، زينب ممقانيبخس، ترازوداري، تطفيف، عدالت در توزين، قلمرو کم فروشي، کوتاهي در تعهدات
جرم انگاري بدعت؛ مطالعه تطبيقي در مذاهب اسلاميعلي مظهر قراملکي، علي دادخواهابتداع، بدعت، تعزير، جرم انگاري
ارزيابي مباني فقهي ديه فرزند نامشروع با نگرشي بر ماده ‎۵۵۲ قانون مجازات اسلاميسعيد نظري توکلي، ميثم خزائي، طه زرگريانديه، ديه فرزند نامشروع، متولد از زنا، ولد نامشروع
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل

مبانی فقهی حقوقی اسلامی

شماره ۲۰ سال دهم۱۳۹۶

پاییز و زمستان

عنوان‏نویسنده کلیدواژه
واکاوي شرط اعتبار کارشناسي پزشکي در اثبات ديه ي منفعت عضو، از منظر فقه اماميهمحمد حکيم، حبيب اله طاهريکارشناسي، اهل خبر، کارشناسي پزشکي، فقه پزشکي، شهادت، اطمينان
گستره مفهومي قاعده نفي عسر و حرج در ابواب فقهي و نسبت آن با واژه هاي مشابهخاطره شاهين فرد… [و ديگران]حرج، قاعده نفي حرج، اضطرار، ضرر، ضرورت، مشقت
حکم فقهي قيمت گذاري در بازار اسلاميمحمدصادق فاضل، حسن خدابخشي، اصغر عربيانقيمت گذاري، بناي عقلا، حفظ نظام، تعاون، امين، احسان
رابطه فقهي-حقوقي متقاضيان انجماد گامت با گامت هاي منجمد موجود در بانک هاي انجمادنازلي محموديان، سيد محمد رضا آيتي، محمود عباسيگامت منجمد، ماليت، مالکيت، بانک هاي انجمادي
تاثير پيوند اعضا بر سقوط حق قصاصحسين ناصر خاکي، عليرضا عسگري، احمد مرادخانيپيوند عضو، حق قصاص، مماثلت در قصاص عضو
نسبت سنجي فقهي-حقوقي بخت آزمايي با قمارميثم نظري علوم، محمدحسين اسفنديارپورقمار، بخت آزمايي، لاتاري، مخاطره
شرط متاخر و کاربرد آن در حقوق ايرانسيد ابوالقاسم نقيبي، محمد خانيشرط، مشروط، شرط متاخر، امور اعتباري، قاعده عقلي

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

مجلس و راهبرد

شماره ۹۴

سال بیست و پنجم

۱۳۹۷

تابستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

آسيب شناسي قانون هدفمند کردن يارانه ها؛ از منظر مباني نظري و اجراي آنسيدمحمدهادي سبحانيان، احسان آقاجاني معمار، داريوش ابوحمزهيارانه هاي انرژي، شدت انرژي، بودجه عمومي، آلودگي زيست محيطي، قانون هدفمند کردن يارانه ها
تبيين رانت جويي از طريق مجاري قانوني با رويکرد اقتصاد سياسي: تحليلي بر قانونگذاري در نظام بانکي ايرانفرزانه چهاربند، حسن سبحانيرانت جويي، اقتصاد سياسي، قانون، نظام بانکي
راهبردهاي مشارکت سازمان هاي مردم نهاد در فرايند کيفري (نقد و تحليل ماده (‎۶۶) قانون آيين دادرسي کيفري)مصطفي چکني، محمدحسن حسنيعدالت ترميمي، سازمان هاي مردم نهاد، سياست جنايي، بزه ديده، ذي نفع

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

مجلس و راهبرد

شماره ۹۵

سال بیست و پنجم

۱۳۹۷

پاییز

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

تحليل فقهي مبناي عدم مغايرت در تصويب قوانين اقتصادياحمدعلي يوسفي، محمد مادرشاهيعدم مغايرت، شوراي نگهبان، قوانين اقتصادي، الگوي اقتصادي اسلام
جستاري بر خرابکاري هسته اي در سامانه کيفري ملي با رويکردي به مقررات برخي ديگر از کشورهاسيدمصطفي مشکات … [و ديگران]اختلال، خرابکاري، مواد، وسايل، تاسيسات هسته اي
هنجارهاي مرجع شوراي نگهبان در بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامياسداله ياوري، محمدشهاب جليلوندشوراي نگهبان، قانون اساسي، موازين اسلامي، دادرس اساسي، هنجارهاي مرجع
عوامل شناختي اثرگذار بر ادراک در فرايند قانونگذاريسيدعلي اکبر افجه … [و ديگران]ادراک، عوامل شناختي، مدل هاي ذهني، فرايندهاي ذهني، نظريه داده بنياد کلاسيک
قبض و بسط اصل (۱۶۷) قانون اساسي در قلمرو کيفريرسول احمدزاده، غلامحسين الهاممنابع معتبر فقهي، اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها، حدود، تعزيرات
نقد زباني مقررات حقوق بين الملل خصوصي ايرانامير مقاميزبان، نگارش، قانونگذار، قانون مدني، تابعيت، تعارض قوانين، احاله
بررسي فقهي حقوقي اقتصادي الگوي قراردادهاي نفتيسيدعلي محمد يثربيالگوي قراردادهاي نفتي، اصل (‎۷۷) و (‎۱۲۵)، مجلس، هيئت وزيران، استقلال و قاعده نفي سبيل

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

مطالعات پيشگيري از جرم

شماره ۴۶

سال سیزدهم

۱۳۹۷

بهار

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

نقش رسانه هاي تصويري در پيشگيري و بروز جرايم خشونت آميزمحمود مالمير، علي محموديان چالبطان، آرزو تاجمير رياحيرسانه هاي تصويري، جرايم خشونت آميز، ارتکاب جرايم، فيلم هاي خشن
پيشگيري از بزه ديدگي ناشي از بي توجهي به اطفال در سياست جنايي ايرانسامان عبدالهي، هادي کرامتي معزپيشگيري، بزه ديدگي، بي توجهي به اطفال، پيشگيري اجتماعي، پيشگيري وضعي، جرم انگاري حمايتي
نقش سازمان هاي مردم نهاد ملي و بين المللي در پيشگيري از جرايم زيست محيطيمينا انصاريسازمان هاي مردم نهاد، محيط زيست، پيشگيري وضعي، پيشگيري مشارکتي
بزهکاري يقه سفيداننويسنده: ادوين هاردين ساترلند؛ ترجمه مجيد قورچي بيگييقه سفيدان، بزهکاري

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

مطالعات حقوق انرژی

شماره ۱

دوره چهارم

۱۳۹۷

بهار و تابستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

مالکيت عمومي بر منابع نفتي و تاثير آن بر انتخاب الگوي قراردادي در حوزه بالادستي صنعت نفت و گازمحمدعلي بهمئي، محمد آرينانفال، قراردادهاي نفتي، مالکيت عمومي، منابع نفتي
اثر بازگشت تحريم هاي ثانويه آمريکا بر صنعت نفت و گاز ايران: فرصت ها و تهديدهاسيد محمد حسن رضوي، فاطمه زين الدينيتحريم هاي ثانويه آمريکا، بازگشت تحريم هاي اقتصادي، صنعت نفت و گاز، دسترسي به بازار آمريکا، قانون سيسادا، قانون اختيارات دفاع ملي آمريکا
آسيب شناسي قوانين ايران در قبال صيانت و حفظ منابع آب هاي سطحي و زيرزمينيمحمود روح الامينيآب هاي سطحي، آب هاي زيرزميني، بحران آب، چاه غيرمجاز، سفره هاي آب زيرزميني
قرارداد اجاره کشتي گاز  طبيعي  مايع شده و ارتباط آن با قرارداد فروشمحمد ساردوئي نسب، حامد رسوليحمل (انتقال)، قرارداد اجاره کشتي، قرارداد فروش، گاز طبيعي  مايع شده (ال.ان.جي)
چالش کثرت سازماني در حقوق بين الملل انرژيحجت سليمي ترکمانيحقوق بين الملل انرژي، سازمان جهاني انرژي، کثرت سازماني
مديريت دانش در سير تاريخي قراردادهاي بالادستي صنعت نفت ايرانفيصل عامري، عباس کاظمي نجف آبادي، سيدمهدي ميرفتاحانتقال فناوري، حوزه بالادستي، قراردادهاي نفتي، مدل پروبست، مديريت دانش
نقض اصل لزوم وفاي به عهد به موجب اصل حاکميت دايمي دولت بر منابع طبيعي: جبران خسارت يا پرداخت غرامت؟مهدي عباسي سرمدي، مسعود اماني، محمدجواد گوهريانپرداخت غرامت، حاکميت دولت بر منابع طبيعي، حاکميت مشروع، جبران خسارت، لزوم وفاي به عهد
توسعه صنعت ساخت داخل تجهيزات بخش بالادستي نفت کشور؛ ارزيابي نظام حقوقي در چارچوب سياست‌هاي کلي علم و فناوريعباس کاظمي نجف آبادي، عليرضا غفاريالگوي قرارداد خدمت، سياست هاي کلي علم و فناوري، ساخت داخلي تجهيزات صنايع بالادستي نفت، الگوي قرارداد نفتي ايران
قرارداد ائتلاف استراتژيک در حقوق تجارت بين الملل با تاکيد بر صنعت نفت و گازجعفر نوري يوشانلويي، سميرا غلام دختائتلاف استراتژيک، قرارداد مشارکت، قرارداد رابطه اي، حقوق نفت و گاز، تجارت بين الملل

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

مطالعات حقوق تطبيقي

شماره ۱

دوره نهم

۱۳۹۷

بهار و تابستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

بررسي تطبيقي مسئوليت مدني سبب و مباشر در حقوق ايران و عامل مداخله گر در حقوق انگلستانمنصور اميني، رشيد عنايت تبارسبب، عامل مداخله گر مستقل، عامل مداخله گر وابسته، مباشر
بررسي امکان استناد ثالث به تعهدات قراردادي حرفه اي در دعواي مسئوليت مدنيحسن باديني، مجيد صرفيثالث، حرفه اي، قابليت استناد، مسئوليت محض، مسئوليت مدني
تقليد طنزآميز از علامت تجاري ديگري؛ ناقض حقوق دارنده علامت يا مطابق اصل آزادي بيان؟ (مطالعه تطبيقي)مصطفي بختياروند، مطهره اعرابي جشوقانيآزادي بيان، حقوق انحصاري، دعواي تضعيف، دعواي نقض، نقد
مقدمه اي بر شناخت مفهوم پليس اداري در ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسهمحمد جلالي، ميثا کاميابپليس اداري، پليس قضايي، مقام و مامور پليس، نظم عمومي
مطالعه تطبيقي مفهوم و الزامات علني بودن دادرسي کيفري در حقوق ايران و موازين بين الملليعلي حاجي پور کندرود، سيدمحمد هاشمي، اسدالله ياورياصل علني بودن حقوق ايران، دادرسي، دادرسي کيفري، عناصر مفهومي، معيارهاي بين المللي
مطالعه تطبيقي تعهدات طرفين قراردادهاي خدمات در حقوق ايران و اروپامحمدعلي خورسنديان، ميلاد اميــريتعهد اطلاع رساني، تعهد همکاري، تعيين بها، حقوق اروپايي قراردادها، قرارداد خدمات، مطابقت
مطالعه تطبيقي اعمال تئوري پذيرش خطر در مسئوليت مدني ورزشکاران در حقوق انگليس، فرانسه و ايرانحبيب الله رحيمي، هديه نصيرياذن، حقوق ورزشي، رضايت، مسئوليت مدني، ولنتي
نابودسازي از طريق نقض امنيت انسانيسيدقاسم زماني، رضا شيران خراسانيامنيت انساني، جنايت عليه بشريت، ديوان کيفري بين المللي، نابودسازي
مطالعه تطبيقي جايگاه حقوق اقليت ها در منشور حقوق شهروندي ايران و اعلاميه حقوق اقليت هاي سازمان ملل متحدحجت سليمي ترکماني، جليل حاضر وظيفه قره باغاعلاميه حقوق اقليت ها، حقوق اقليت ها، منشور حقوق شهروندي
بررسي تطبيقي دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئوليت مدني ناشي از حوادث هسته اي در اسناد بين المللي، حقوق ژاپن و ايرانعليرضا شمشيري … [و ديگران]حوادث هسته اي، دادگاه صالح، قانون حاکم، کنوانسيون هاي مسئوليت مدني هسته اي
تحليل اقتصادي حقوق در کشاکش مدرنيته حقوقي و پست مدرنيته حقوقيمهدي شهابيارزش، تحليل اقتصادي حقوق، حقوق پست مدرن، حقوق مدرن، واقعيت
آثار حقوقي تغيير جنسيت بر عقد نکاح در فقه اسلامي و نظام حقوقي کامن لامحسن صفري، سيدمهرداد امير شاهکرميترانس سکشوال، سند بازشناسي جنسيت، قانون بازشناسي جنسيت، هرمافروديت، هويت جنسيتي
اثر قوه قاهره بر دامنه مسئوليت در قانون بيمه اجباري مصوب ‎۱۳۹۵ ش در مقايسه با قوانين سابق و قواعد عام با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسهمهدي فلاح خاريکي، امين فلاح خاريکيبيمه گر، دامنه مسئوليت، رابطه سببيت، قانون بيمه اجباري ‎۱۳۹۵ ش، قوه قاهره
بررسي تطبيقي اصل اختصاص در استرداد مجرمان در نظام حقوقي ايران و ايالات متحده امريکاآزاد قيطولي، مجتبي جاني پور، مهين سبحانياسترداد مجرمان، اصل اختصاص، ايالات متحده امريکا، ايران، معاهده الگو
صدور و اجراي آراي دادگاه هاي امريکا عليه اموال بانک مرکزي ايران از منظر حقوق بين الملل و حقوق امريکاسيامک کرم زادهآراي دادگاه هاي امريکا، اقدامات اجرايي، بانک مرکزي ايران، قانون مصونيت دولت خارجي امريکا، مصونيت قضايي دولت
نهاد اعتراض مستقل در آيين دادرسي مدني فرانسهعباس کريمي، رضا شکوهي زادهاعتراض مستقل، حکم قطعي، تجاوز از حدود اختيارات
تصرفات دادخواهان در دعوا و دادرسي (رويکرد تطبيقي)حسن محسنياسترداد دعوا، انصراف کلي، تصرف در دعوا، ختم، مالکيت
مباني نظري اعمال حقوق بنيادين در حقوق قراردادهايوسف مولائيحقوق اساسي، حقوق خصوصي، روابط قراردادي، عدالت
استثناهاي حق تصويرعباس ميرشکارياشخاص مشهور، تصوير، حريم خصوصي، حقوق بشر، منافع عمومي

عنوان نشریه

شماره دوره

دوره سال

سال

فصل

مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز

شماره ۲

دوره دهم

۱۳۹۷

تابستان

عنوان‏

نویسنده

کلیدواژه

ديپلماسي اقتصـادي ايـران در بستر قوانين برنامه هاي توسعه: آسيب شناسي برنامه هاي چهارم تا ششمفريبرز ارغواني پيرسلامي، محمدحسن غلاميبرنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه، برنامه ششم توسعه، جمهوري اسلامي ايران، ديپلماسي اقتصادي
ارزيابي اصالت ادله الکترونيکي و ارزش اثباتي آن هامصطفي السان، محمدرضا منوچهريدليل الکترونيکي، اصالت، ارزش اثباتي، داده پيام و سند
جستاري بر راهبردهاي کنترل کيفري جرائم حوزه کسب و کارعيسي بني نعيمه، اکبر ورواييجرائم حوزه کسب و کار، کنترل کيفري، جرم انگاري، پاسخ گذاري
بررسي انتقادي آراي اخير دادگاه اروپايي دادگستري و دادگاه اروپايي حقوق بشر در خصوص آزادي مذهب در چارچوب دکترين حاشيه صلاحديدسيده لطيفه حسينيآزادي مذهب، دادگاه اروپايي حقوق بشر، دادگاه اروپايي دادگستري، حاشيه صلاحديد، اصل تناسب
از مسئوليت حقوقي دولت ها تا مسئوليت اخلاقي آن ها در زمينه مقابله با تغييرات آب و هواييحجت سليمي ترکمانيتغييرات آب و هوايي، مسئوليت دولتي، مسئوليت اخلاقي، کنوانسيون ساختاري، پروتکل کيوتو، توافق پاريس
مجوز بهره برداري از آثار فکري در شبکه هاي اجتماعي؛ با نگاهي به رويکرد آمريکا و ايرانسيدحسن شبيري زنجاني، زهرا شاکري، فاطمه خياطيمجوز بهره برداري غير انحصاري، شبکه اجتماعي، حقوق مالکيت فکري، موافقت نامه شروط خدمات (استفاده)، حق بر فراموش شدن
حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بازرگاني به روش شبه دادرسيعبدالحسين شيروي، محمدجواد عبداللهيحل و فصل اختلاف، شبه دادرسي، موافقت نامه شبه دادرسي، دعاوي بازرگاني، آيين رسيدگي
مسائل حقوقي يکپارچه سازي منابع مشترک نفت و گاز بين بلوک هاي مجاور واقع در قلمرو ايرانجواد کاشاني، توحيد قلي زادهمنابع مشترک نفت و گاز، الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران، يکپارچه سازي داخلي، يکپارچه سازي بين المللي، ميدان و ساختار نفتي
تعهد ناشر به اصلاح شايعات در بازار اوراق بهادار (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و امريکا)حسن ره پيک، محسن شمس الهيناشر، بورس، اوراق بهادار، افشا، اطلاعات، شايعات
نظام همکاري با ديوان بين المللي کيفري در چارچوب قطعنامه هاي ارجاعي شوراي امنيت (با نگاهي به وضعيت سودان و ليبي)سيدفضل الله موسوي، راضيه حکمت آراء، عقيل محمديشوراي امنيت، همکاري بين المللي کيفري، ديوان بين المللي کيفري، سودان، ليبي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *