گروه‌های پژوهشی:

گروه‌های پژوهشی پژوهشكده حقوق در حال حاضر عبارتند از:

گروه پژوهشی حقوق خصوصی

گروه پژوهشی حقوق جزا و جرم‌شناسی

گروه پژوهشی حقوق عمومی و بين‌الملل

گروه‌های پژوهشی پژوهشکده حقوق متشکل از اعضای هیأت علمی و تعدادی از محققان برجسته ‌کشور هستند. و علاوه بر اعضای رسمی هیأت علمی گروه‌های پژوهشي، تعداد زيادي از محقّقان، استادان و دانشجويان نيز با پژوهشكده همكاري مي‌نمايند .   پژوهشكده حقوق تعدادي طرح پژوهشي را نيز اجرا كرده است. که حاصل برخی از آنها در سال‌های گذشته در قالب کتاب یا مقالات یا بخش‌های ویژه مجله پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.یا نتایج متعلقه به دستگاه‌های سفارش‌دهنده طرح‌های پژوهشی تحویل گردیده است.   ترجمه و تأليف كتاب نيز در دستور كار پژوهشكده حقوق قرار دارد.كه تاكنون