سایر مصوبات

سایر مصوبات – دهه اول بهمن ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۱/۱۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   ساير مصوبات دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه        نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی   …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه سوم دی ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۰/۳۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   ساير مصوبات آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی        آیین‌نامه نظارت بر تولید و نشر آثار ادبی و تاریخی دفاع مقدس       آیین‌نامه حفظ و نگهداری اسناد و مدارک دفاع ‌مقدس        آیین‌نامه اجرایی شورای هماهنگی حفظ آثار و …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه دوم دی ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۰/۲۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   ساير مصوبات آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی         آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۰۵-۱۹/۱۰/۱۳۹۷ شماره ۹۷/۱۰۴۵۳۳-۱۳۹۷/۱۰/۱۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه اول دی ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۰/۱۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   ساير مصوبات دستورالعمل اجرایی مواد۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی   پیوست‌های(۱) و (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون دریایی ایران منتشرشده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۶۱ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۷     بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۷۹۸۱/۹۰۰۰ قوه قضائیه درخصوص «تفویض اختیار به …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه سوم آذر ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۹/۳۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   ساير مصوبات نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»        دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه دوم آذر ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۹/۲۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   ساير مصوبات نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»         اصلاح بند «ب» ردیف ۱ـ۲ …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه سوم آبان ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۸/۳۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   ساير مصوبات نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»        بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۳۵۶/۹۰۰۰ قوه قضائیه مبنی بر …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه دوم آبان ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۸/۲۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   ساير مصوبات دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضائیه      نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»  …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه سوم مهر ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۷/۳۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   ساير مصوبات بخشنامه در خصوص محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا       بخشنامه در خصوص محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۳۵-۲۳/۰۷/۱۳۹۷ شماره ۹۰۰۰/۳۴۸۷۲/۱۰۰-۱۳۹۷/۷/۲۲ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه دوم مهر ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۷/۱۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   ساير مصوبات نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی     …

بیشتر بخوانید »