سایر مصوبات

سایر مصوبات – دهه اول خرداد ۹۸

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۳/۱۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۸۵۸۴/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر» آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی        شیوه‌نامه‌های انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «تشکل‌های مردم‌نهاد»، «بنگاه‌های اقتصادی عمومی» و «مؤسسات …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه سوم اردیبهشت ۹۸

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۲/۳۱  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران     نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»        مصوبات بیست و دومین جلسه شورای‌عالی عتف    …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه اول اردیبهشت ۹۸

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۲/۱۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران     آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب‌وذهاب گواهان          آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس         …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه سوم فروردین ۹۸

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۱/۳۱  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران       نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»            نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه دوم فروردین ۹۸

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۱/۲۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران     الحاق فصل دوازدهم به آیین دادرسی کار              الحاق فصل دوازدهم به آیین دادرسی کار منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۷۲-۱۹/۰۱/۱۳۹۸ شماره ۷۰۶-۱۳۹۸/۱/۵ به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه سوم اسفند ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران     نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»        بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۳۸۳۹/۱۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه دوم اسفند ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۲/۲۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران       بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۱۳۷۴/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸» نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه اول اسفند ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۲/۱۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران       دستورالعمل نحوه به‌کارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف        آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی         دستورالعمل نحوه به‌کارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه سوم بهمن ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۱/۱۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران     توافق‌نامه تشکیل هیئت هماهنگی صدور مجوز مؤسسات قرآنی مردمی         نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده ‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه اول بهمن ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۱/۱۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه        نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی       …

بیشتر بخوانید »