سایر مصوبات

سایر مصوبات – دهه سوم آبان ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۸/۳۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   ساير مصوبات نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»        بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۳۵۶/۹۰۰۰ قوه قضائیه مبنی بر …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه دوم آبان ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۸/۲۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   ساير مصوبات دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضائیه      نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»  …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه سوم مهر ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۷/۳۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   ساير مصوبات بخشنامه در خصوص محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا       بخشنامه در خصوص محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۳۵-۲۳/۰۷/۱۳۹۷ شماره ۹۰۰۰/۳۴۸۷۲/۱۰۰-۱۳۹۷/۷/۲۲ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه دوم مهر ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۷/۱۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   ساير مصوبات نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی     …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه اول مهر ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۷/۱۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   ساير مصوبات نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»     نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه دوم شهریور ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۶/۲۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   ساير مصوبات مصوبات وزارت کشور پیرامون تبدیل روستاهای مرکز بخش به شهر          مصوبات وزارت کشور پیرامون تبدیل روستاهای مرکز بخش به شهر منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۰۸-۲۰/۰۶/۱۳۹۷ شماره ۸۷۹۷۹-۱۳۹۷/۵/۲۱ جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با …

بیشتر بخوانید »

سایر مصوبات – دهه اول شهریور ۹۷

سایر مصوبات منتشره از   ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۶/۱۰  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   ساير مصوبات بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم …

بیشتر بخوانید »