مصوبات شوراها

آخرین مصوبات شوراها – دهه سوم شهریور ۹۷

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران     الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری ب ـ شورای‌عالی اداری مصوبه شورای‌عالی اداری با موضوع: «نظام‌نامه مدیریت توسعه فرهنگ‌سازمانی» در دستگاه‌های اجرایی مصوبه شورای‌عالی اداری با موضوع: «نظام‌نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی» در دستگاه‌های اجرایی مصوبه شورای‌عالی اداری با موضوع: برنامه جامع اصلاح نظام اداری …

بیشتر بخوانید »

آخرین مصوبات شوراها – دهه دوم شهریور ۹۷

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   شورايعالي انقلاب فرهنگی      مصوبه سیاست‌ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی جانبازان و معلولان از طریق ورزش     شوراي‌عالي انقلاب فرهنگی مصوبه سیاست‌ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی جانبازان و معلولان از طریق ورزش …

بیشتر بخوانید »

آخرین مصوبات شوراها – دهه اول شهریور ۹۷

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران شورايعالي شهرسازی و معماری مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ایجاد شهرک‌های صنعتی غیردولتی واقع در حریم و محدوده شهرهای استان تهران مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح ویژه شهر نطنز مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر …

بیشتر بخوانید »