خانه / آرشیو منشورات مؤسسه (پەڕە 3)

آرشیو منشورات مؤسسه

آشنایی با قراردادهای نفتی

آشنایی با قراردادهای نفتی ـ چاپ 2 ـ کاظمی نجف آبادی-min

آشنایی با قراردادهای نفتی     توضیحات : فهرست مطالب سخن ناشر پیشگفتار مقدمه قراردادهای نفتی قراردادهای بین‌المللی نفتی طرفین قراردادهای نفتی انواع قراردادهای نفتی مروری بر مطالب کتاب فصل اول مفاهیم و مقدمات بخش اول: مفهوم نفت بخش دوم: مفهوم عملیات نفتی بخش سوم: مفهوم قرارداد نفتی بخش چهارم: مفهوم مالکیت نفت بخش پنجم: ملی کردن و ملی بودن …

بیشتر بخوانید »

نسبیت احکام دیوان بین‌المللی دادگستری

نسبیت احکام دیوان بین‌المللی دادگستری ـ چاپ 1 ـ شاملو-min

نسبیت احکام دیوان بین المللی دادگستری     توضیحات :  فهرست مطالب سخن ناشر دیباچه دکتر سیّدقاسم زمانی چکیده مقدمه بخش اول: ماهیت و آثار اصل نسبیت آراء قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری فصل اول: مبانی نظری و سیر تاریخی اصل نسبیت آراء گفتارا ول: مفهوم اصل نسبیت آراء در گستره تاریخ گفتار دوم: مراجع قضایی بین‌المللی فصل دوم: مبنا و …

بیشتر بخوانید »

لایحه تجارت

لایحه تجارت (جدید) ـ چاپ 2 ـ شهردانش-min

لایحه تجارت     توضیحات : كتاب اول تجارت و مقررات حاكم بر آن باب اول ـ تاجر و قائم مقام تجارتي فصل اول ـ دلالي فصل دوم ـ حق‌العمل كاري فصل سوم ـ نمايندگي تجارتي فصل چهارم ـ تصدي حمل و نقل باب دوم ـ حقوق و تكاليف تاجر فصل اول ـ تنظيم و نگهداري دفاتر تجاري فصل دوم …

بیشتر بخوانید »

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ (همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی تا آبان ۱۳۹۵)

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انفلاب در امور مدنی ـ شهردانش-min

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ (همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی تا آبان ۱۳۹۵)     توضیحات : فهرست مطالب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب؛ کتاب اول ـ درا مور مدنی کلیات باب اول ـ در صلاحیت دادگاه‌ها باب دوم ـ وکالت در دعاوی باب سوم ـ دادرسی نخستین باب چهارم …

بیشتر بخوانید »

حقوق بین‌الملل کیفری

حقوق بین الملل کیفری ـ چاپ 3 ـ مهدی مؤمنی-min

حقوق بین الملل کیفری     توضیحات : فهرست مطالب سرآغاز بخش اول: مفاهیم اساسی و اصول حاکم بر حقوق بین‌المللی کیفری فصل اول: تعریف و جایگاه حقوق بین‌المللی کیفری در میان رشته‌های حقوقی فصل دوم: منابع حقوق بین‌المللی کیفری فصل سوم: اصول حاکم بر حقوق بین‌المللی کیفری فصل چهارم: جرم بین‌المللی و مسؤولیت کیفری ناشی از آن بخش دوم: …

بیشتر بخوانید »

نظام حقوق بین‌الملل اقتصادي و سازمان جهانی تجارت

نظام حقوق بین‌الملل اقتصادی و سازمان جهانی تجارت ـ چاپ 1 ـ حسینی-min

نظام حقوق بین الملل اقتصادی و سازمان جهانی تجارت     توضیحات : فهرست مطالب فصل اول: حقوق بین‌الملل اقتصادي چیست ؟ استیو چارنویتر فصل دوم: حمایت متقابل به عنوان یک اصل تفسیر و قانون‌ساز: نقطه عطفی براي موضوع «سازمان جهانی تجارت و نظام‌هاي معارض» ریکاردو پاونی فصل سوم: حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاري بر دو راهی الزام‌آور بودن و انعطاف‌پذیري: تحلیل …

بیشتر بخوانید »

مسئولیت کیفری نیابتی

مسئولیت کیفری نیابتی ـ چاپ 2 ـ رنجبر-min

مسئولیت کیفری نیابتی     توضیحات : فهرست مطالب دیباچه استاد دکتر محمدعلی اردبیلی مقدمه بخش اول: شناخت مسئولیت کیفری نیابتی فصل اول: مفهوم‌شناسی مسئولیت کیفری نیابتی، مقايسهِ عناوین مشابه، منابع تاریخی و فلسفي مبحث اول: مفهوم‌شناسی مسئولیت کیفری نیابتی و مقايسه عناوین مشابه گفتار اول: مفهوم‌شناسی مسئولیت کیفری نیابتی گفتار دوم: مقايسه عناوين مشابه مسئوليت كيفري نيابتي و تعيين …

بیشتر بخوانید »

قراردادهای تجاری بین‌المللی: انتقال فنّاوری

قراردادهای تجاری بین‌المللی (انتقال فناوری) ـ چاپ 2 ـ ماندگار-min

قراردادهای تجاری بین‌المللی: انتقال فنّاوری     توضیجات : فهرست اجمالی مطالب دیباچه مقدمه بخش اول: تحلیل مفاهیم بنیادین فصل اول: مفاهیم و عناصر ساختاری موضوع گفتار نخست: تعریف و بیان خاستگاه طرح بحث گفتاردوم: انتقال فنّاوری در آیینه حقوق مالکیت‌های فکری فصل دوم: کنترل و هدایت قراردادهای انتقال فنّاوری گفتار نخست: رویکردهای تجاری محدودکننده در مبادلات فنّاوری گفتار دوم: …

بیشتر بخوانید »

قاعده جرم‌انگار در فلسفه حقوق جنایی – دفتر یکم

قاعده جرم‌انگار ـ چاپ 2 ـ محمدی-min

قاعده جرم انگار در فلسفه حقوق جنایی ـ دفتر یکم     توضیحات : فهرست اجمالي بخش يكم: تحليل هستاري قاعده جرم‌انگار فصل يكم: چيستي قاعده جرم‌انگار مبحث يكم: قاعدة‌جرم‌انگار در پرتو مفهوم عام قاعدة حقوقي مبحث دوم: قاعده جرم‌انگار در كسوت قاعده‌اي ويژه فصل دوم: چگونگي قاعده جرم‌انگار مبحث يكم: قاعده جرم‌انگار در بستر سامانه قواعد حقوقي مبحث دوم: …

بیشتر بخوانید »

ایران و چالش‌های حقوقی بین‌المللی معاصر (مجموعه مقالات) ـ جلد دوم

ایران و چالش‌های حقوقی بین‌المللی معاصر ـ جلد دوم ـ چاپ 1 ـ زمانی ـ عابدینی-min

ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر ( مجموعه مقالات ) ـ جلد دوم     توضیحات : فهرست مطالب پیشگفتار مشخصات نویسندگان تحلیل حقوقی رفتار ایران و قطر در بهره‌برداری از میدان مشترک پارس جنوبی فرخزاد جهانی ایران و چالش‌های حقوقی عضویت در معاهدات بین‌المللی حقوق مالکیت فکری زهرا شاکری چالش‌ها و موانع اجرای تعهدات زیست‌محیطی بین‌المللی در …

بیشتر بخوانید »