خانه / کتابخانه آنلاین / تازه‌های کتابخانه آنلاین

تازه‌های کتابخانه آنلاین

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان‌ماه ۹۷

مقالات حقوقی فارسی آبان‌ماه 97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان‌ماه ۹۷     رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۱۳۲۲ تحول حقوق کيفري در جنايت بيشتر از مقصود، اشتباه در هويت و ترک فعل از منظر قانون مجازات اسلامي (‎۱۳۹۲)/ محمد مصدق، محمدصادق مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎۱۲۹، مرداد و شهريور: ص ۳-‎۷. ۳۱۳۲۳ دريافت و پذيرش سياست …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهرماه ۹۷

مقالات حقوقی فارسی مهرماه 97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهرماه ۹۷       رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۱۱۴۴ DM13227 تحليل تاريخي نقش شيخ طوسي در عرفي شدن نفقه زوجه/ مجيد دهقان، حسنعلي علي اکبريان.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۱، بهار و تابستان: ص. ۵-‎۲۸. ۳۱۱۴۵ DM13228 مفاد قاعده الخراج بالضمان و قواعد مشابه/ سعيد خردمندي.- فقه …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریورماه ۹۷

shahrivar97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریورماه ۹۷     رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۰۸۰۱ DM12893 جايگاه تعليق اجراي مجازات در قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۹۲/ رمضان عبدي، سيد ابراهيم قدسي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۹۲-‎۱۱۰. ۳۰۸۰۲ DM12894 مروري بر مباني جرم شناسي بزه ديدگي کودکان/ کاظم علي پور …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مردادماه ۹۷

mordad97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مردادماه ۹۷   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۰۵۵۴ DM12665 آثار مورد حمايت در پيش نويس لايحه حمايت از حقوق ادبي و هنري ايران و کنوانسيون برن/ داود اندرز، ابوالفضل احمدزاده، زهرا اکبريان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱-‎۳۶. ۳۰۵۵۵ DM12666 نگرش تحليلي به امکان …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیرماه ۹۷

tir97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیرماه ۹۷   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۰۵۰۴ DM12628 تنوع معاني فقهي عدالت، چالش ها و پاسخ ها (بررسي تحليلي ماهيت ساختاري عدالت قاضي در کلام فقهاي اماميه)/ مسيب داوري، محمدرسول آهنگران، کاظم رحمان ستايش.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۱، بهار: ص ۱-‎۲۴. ۳۰۵۰۵ DM12629 موارد نقض …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خردادماه ۹۷

khordad97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خردادماه ۹۷   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۰۳۸۲ DM12506 بررسي تطبيقي حمايت از خريدار با حسن نيت در فقه و.حقوق تطبيقي/ علي اکبر ايزدي فرد، علي صداقتي، مجيد عباس تبار.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۱، بهار: ص ۱۱-‎۳۲. ۳۰۳۸۳ DM12507 تاملي فقهي در مدلول …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت‌ماه ۹۷

تازه های مقالات ـ اردیبهشت 97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت‌ماه ۹۷   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۰۰۷۶ بررسي علمي و کاربردي موضوع “قصاص” از منظر قانون.مجازات اسلامي (‎۱۳۹۲)/ محمد مصدق، امير حسين مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ‎۱۲۶، بهمن و اسفند: ص ۳-‎۹. ۳۰۰۷۷ بررسي مقررات جديد هيئت هاي انضباطي نيروهاي مسلح.با رويکرد علمي و کاربردي …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های خارجی اردیبهشت‌ماه ۹۷

تازه های کتاب های لاتین ـ اردیبهشت 97

NO. DOC NO. TITLE – AUTHOR – SPECIFICATION ۶۶ LT127 Making public-private partnerships in infrastructure successful in Vietnam: A need for a better procurement legal mechanism/ Huong Van Nguyen.- Supervisor: Sharon Christensen; Bill Duncan.- P.H.D. University: Queensland University of Technology; Faculty: Law; Studied Course: Law; 2017. ۶۷ LT128 Incentives and contract design: a case study of farmland lease contracts in …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های خارجی فروردین‌ماه ۹۷

تازه-های-کتاب-های-لاتین-ـ-فروردین-97

NO. DOC NO. TITLE – AUTHOR – SPECIFICATION ۱ LT1 Watermarks as Evidence in Civil Law/ Martyn M.N.C. Schellekens.- Supervisor: S.L. Gellaerts.- Advisor: M.H.M. Schellekens.- M.A. University: Tilburg; Faculty: Law; Department: LLM Law & Technology; 2011. ۲ LT2 On Steel Birds of Prey; an analysis of the legal and ethical aspects of the US deployment of Unmanned Combat Aerial Vehicles …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین‌ماه ۹۷

تازه های مقالات ـ فروردین 97

  رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۰۰۱۴ DM12240 انجام عين تعهد در تقابل با قابليت جمع فسخ قرارداد و پرداخت خسارات: سنجش کارآيي در نظام ضمانت اجراهاي قراردادي/ علي انصاري، حسن باديني، احد شاهي دامن جاني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۱۷۹-‎۱۹۸. ۳۰۰۱۵ DM12241 عکس: جلوه اي از هنر يا تقليد …

بیشتر بخوانید »