خانه / کتابخانه تخصصی / تازه‌های کتابخانه تخصصی

تازه‌های کتابخانه تخصصی

تازه‌های کتاب‌های فارسی اردیبهشت‌ماه ۹۷

تازه های کتاب های فارسی اردیبهشت 97

رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۹۹۶۷ K‎ ۸۴۰‎ /الف‎۷‎ت‎۷ تعارض قوانين در قراردادها و الزامات غيرقراردادي/ مرضيه افضلي مهر.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۷. ۹۹۶۸ JZ‎ ۵۱۸۵‎ /ز‎۲‎ک‎۵ کشورهاي در حال توسعه و نظام حل و فصل اختلاف سازمان جهاني تجارت/ سپيده زبردست، با ديباچه سيدقاسم زماني.- تهران: موسسه مطالعات و …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی اردیبهشت‌ماه ۹۷

تازه های پایان نامه ها ـ اردیبهشت 97

رکورد عنوان – پديدآور – مشخصات ۸۴۹ جرم در سنجه جرم شناسي پست مدرن/ حسين گلدوزيان.- به راهنمايي علي حسين نجفي ابرندآبادي با مشاوره اسماعيل هادي تبار؛ کيومرث کلانتري.- دکتري (دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه جزا و جرم شناسي، رشته حقوق) ؛ ‎۱۳۹۶. ۸۵۸ جايگاه هرمنوتيک در تفسير معاهده در چارچوب کنوانسيون وين حقوق معاهدات (‎۱۹۶۹)/ کتايون …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی فروردین‌ماه ۹۷

تازه های پایان نامه ها ـ فروردین 97

  رکورد عنوان – پديدآور – مشخصات ۸۵۵ نقش نظرات مستقل قضات ديوان بين المللي دادگستري در توسعه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه/ رقيه ابراهيمي.- به راهنمايي حسين شريفي طرازکوهي با مشاوره سيدقاسم زماني.- دکتري (دانشگاه بين المللي امام رضا عليه السلام، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه حقوق، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۶. ۸۵۶ تقابل ميان حق …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی اسفند‌ماه ۹۶

تازه های مقالات ـ اسفند 96

  رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۲۹۰ چرايي و چگونگي رد صلاحيت هاي گسترده/ سعيد دهقان.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۷-‎۱۴. ۱۳۲۹۱ مطالعه موردي عملکرد مجلس و شوراي نگهبان درباره سپنتانيکنام: اصل برابري عموم و منع تبعيض ناروا/ سيدمحمود کاشاني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره …

بیشتر بخوانید »

تازه های کتاب‌های فارسی اسفند‌ماه ۹۶

تازه های کتاب های فارسی ـ اسفند 96

  رکورد رده بندي کنگره ۹۹۵۹ K‎ ۲۴۷‎ /۶ /ض‎۹‎الف‎۴ از حق مداري تا حکومت قانون: مجموعه مقالات اهدايي به استاد دکتر محمد محمدي (گرگاني)/ به اهتمام محمدرضا ضيايي بيگدلي.- تهران: انتشارات گنج دانش، ‎۱۳۹۶. ۹۹۶۰ BP‎ ۲۳۱‎ /س‎۴‎الف‎۸ امکان سنجي انتخابات در نظام اسلامي/ محمدسروش محلاتي.- تهران: ميراث اهل قلم، ‎۱۳۹۳. ۹۹۶۱ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /ف‎۷‎س‎۹ سير عقل در منظومه …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی اسفندماه ۹۶

تازه های پایان نامه های اسفند

  رکورد عنوان – پديدآور – مشخصات ۸۴۸ حق پناهندگي و تعهدات دولت ها بر مبناي حقوق بين الملل بشر: مطالعه موردي وضعيت پناهجويان سوري در قاره اروپا/ سرور فرخ احمدي.- به راهنمايي پوريا عسگري با مشاوره سيد قاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علووم سياسي، رشته حقوق بشر) ؛ ‎۱۳۹۵. ۸۴۹ نفي خشونت و افراطي …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی بهمن‌ماه ۹۶

تازه های مقالات ـ بهمن 96

رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۲۵۱ تبيين کرامت ذاتي انسان در رويکرد علامه جعفري/ سيدمحمد صادق احمدي.- حقوق اساسي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎۲۵، بهار و تابستان: ص. ۱-‎۲۵. ۱۳۲۵۲ آزادي آکادميک در نظام بين المللي حقوق بشر/ رضا اسلامي، پيمان مرادي.- حقوق اساسي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎۲۵، بهار و تابستان: ص. ۲۷-‎۷۱. ۱۳۲۵۳ مصونيت پارلماني نمايندگان مجالس …

بیشتر بخوانید »

تازه های کتاب‌های فارسی بهمن‌ماه ۹۶

تازه های کتاب های فارسی ـ بهمن 96

رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۹۹۰۲ HV‎ ۸۰۷۹‎ /پ‎۹‎ن‎۳ بايسته هاي مقابله با پولشويي در بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي ايران/ مجيد نجات زادگان؛ با مقدمه عباس شيخ الاسلامي، حميدرضا ميرزاجاني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶. ۹۹۰۳ KMH‎ ۸۵۸‎ /ش‎۹۴‎ح‎۷ حقوق قراردادها: انعقاد، آثار و انحلال/ عبدالحسين شيروي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی بهمن‌ماه ۹۶

تازه های پایان نامه ها ـ بهمن 96

رکورد عنوان – پديدآور – مشخصات ۸۴۶ تعهدات حقوق بشري دولت ايران در قبال کودکان کار/ اميررضا آذرشاد.- به راهنمايي آرامش شهبازي با مشاوره مهدي هداوند.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بشر) ؛ ‎۱۳۹۶.

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی دی‌ماه ۹۶

تازه های مقالات ـ دی 96

رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۱۹۹ شفافيت، شاه کليد عدم انحراف اقتصادي/ داور درخشان.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص.‎۱۱. ۱۳۲۰۰ لزوم پيش بيني سوت زني در نظام تقنيني کشور/ صدوقي، اکبر.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص.‎۱۲. ۱۳۲۰۱ گفت و گو با مسلم آقايي طوق پيرامون قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي: مشکلات قانون …

بیشتر بخوانید »