خانه / کتابخانه تخصصی / تازه‌های کتابخانه تخصصی

تازه‌های کتابخانه تخصصی

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان‌ماه ۹۷

کتاب‌های حقوقی فارسی آبان‌ماه 97

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان‌ماه ۹۷ رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۲ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ک‎۸‎س‎۲ ساده ساز نوين آيين دادرسي کيفري/ حميدرضا کلانتري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶. ۵ KMH‎ ۳۵۷۳‎ /ک‎۴‎پ‎۹ پيشگيري فناورانه از تخلفات و جرايم مالياتي در ايران/ نگارنده سعيده کريمي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۷. ۲۹ HV‎ ۹۰۷۶‎ /ج‎۹‎د‎۲ دادرسي …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی آبان‌ماه ۹۷

پایان‌نامه‌‌های حقوقی فارسی آبان‌ماه 97

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی آبان‌ماه ۹۷     شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۴۷۳ اصل رفتار ملي در قواعد و رويه هاي سازمان جهاني تجارت/ مجيد هراتيان نژادي.- به راهنمايي محسن محبي با مشاوره محمد شمسايي؛ اسفنديار اميدبخش.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق وعلوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۷٫ ۸۸۹ تعهدات بين المللي دولت جمهوري …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی مهرماه ۹۷

mehr-97

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی مهرماه ۹۷   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات DT470 جاسوسي سايبري از ديدگاه حقوق بين الملل/ آيدا آقاجاني رونقي.- به راهنمايي.آرامش شهبازي با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده.حقوق و علوم سياسي، گروه حقوق بين الملل عمومي، رشته حقوق) ؛ ‎۱۳۹۷. DT471 قتل و نابودسازي به عنوان جنايت عليه بشريت در حقوق …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های کتاب‌های فارسی شهریورماه ۹۷

shahrivar97

تازه‌های کتاب‌های فارسی شهریورماه ۹۷   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۹۹۷۹ KMH‎ ۵۰۰‎ /ت‎۹‎م‎۳ مختصر حقوق مدني/ نوشته محمدمهدي توکلي.- ويرايش ‎۴.- تهران: مکتوب آخر: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷. ۹۹۸۰ KMH‎ ۸۷۳‎ /۳ /ع‎۸‎ح‎۴ حدود اصل نسبي بودن احکام حقوقي/ قاسم عليرضا نژاد گوهرداني.- تهران: حقوق يار، ‎۱۳۹۷.  

بیشتر بخوانید »

تازه‌های کتاب‌های فارسی تیرماه ۹۷

tir97

تازه‌های کتاب‌های فارسی تیرماه ۹۷   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۹۹۷۴ KMH‎ ۳۳۵۰‎ /ش‎۷‎ح‎۷ حقوق حفاري: حقوق حفاري چاه هاي نفت و گاز فراساحلي/ فريده .شعباني‌جهرمي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۷. ۹۹۷۵ K‎ ۳۸۲۰‎ /ز‎۲‎ح‎۷ حقوق بين الملل اقتصادي/ آيگناتس زايدل هوهن فلدرن؛ ترجمه و تحقيق سيدقاسم .زماني.- ويرايش ‎۴.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های کتاب‌های فارسی خردادماه ۹۷

khordad97

تازه‌های کتاب‌های فارسی خردادماه ۹۷   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۹۹۷۲ KMH‎ ۵۰۰‎ /ق‎۴‎م‎۳ مجموعه پرسش هاي چهار گزينه اي حقوق مدني/ مولف مجيد قرباني لاچواني.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۷. ۹۹۷۳ BP‎ ۱۵۵‎ /ش‎۲‎الف‎۶ اصول فقه دانشگاهي/ محمدرضا شب خيز، عباد محمدتبار.- ويرايش ‎۲؟.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷.  

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی شهریورماه ۹۷

shahrivar97

تازه‌های مقالات فارسی شهریورماه ۹۷   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۳۷۱ حقوق مدني – گزيده کتاب/ محمدتقي عبده. (بروجردي).- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۱، آبان: ص ۱۰-‎۴۱. ۱۳۳۷۲ تاريخچه پيدايش دادستان ها/ محمدتقي عبده (بروجردي).- مجد. ‎۱۳۹۶، سال اول، شماره ‎۱، آبان: ص ۴۲-‎۴۳. ۱۳۳۷۳ شان نزول تعادل قوا و نزول شان آن: ارتباط ميان تعادل و …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی تیرماه ۹۷

tir97

تازه‌های مقالات فارسی تیرماه ۹۷   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۳۳۹ تحول حقوق کيفري در قتل عمدي از منظر قانون مجازات. اسلامي (‎۱۳۹۲)/ محمد مصدق، اميرحسين مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۲۷، فروردين و ارديبهشت: ص ۳-‎۱۱. ۱۳۳۴۰ بررسي مقررات جديد هيئت هاي انضباطي نيروهاي مسلح .با رويکرد علمي و کاربردي – قسمت پاياني/ محمدرضا …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی خردادماه ۹۷

khordad97

تازه‌های مقالات فارسی خردادماه ۹۷   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۳۳۴ ارزهاي مجازي، فرصت ها و تهديدهاي واقعي./ امير ناصر اخوان، پيام سعيدي.- فصلنامه علمي تخصصي رهيافت پيشگيري. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۲، زمستان: ص. ۲۴-‎۳۳. ۱۳۳۳۵ بررسي علل بروز و روش هاي پيشگيري از فساد اداري/ ولي رستمي، حسن کبگاني، معين طالبي زاده.- فصلنامه علمي تخصصي رهيافت پيشگيري. …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی اردیبهشت‌ماه ۹۷

تازه های مقالات ـ اردیبهشت 97

تازه‌های مقالات فارسی اردیبهشت‌ماه ۹۷   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۳۰۵ بررسي اجمالي تغييرات قانون جديد آيين دادرسي کيفري/ محمد نيازي.- دانش پژوهان. ۱۳۹۳-‎۱۳۹۴، سال. دوازدهم- سيزدهم،شماره ۳۶-‎۳۴، پاييز-زمستان؛ شماره شماره ،سال دوازدهم-سيزدهم ۳۴-‎۳۶، پاييز-زمستان: ص. ۶۴-‎۸۷. ۱۳۳۰۶ بررسي و نقد حکم اولي حرمت ازدواج فرزندپذير با فرزندخوانده/ سيدعلي جواهري.- دانش پژوهان. ۱۳۹۳-‎۱۳۹۴، سال .دوازدهم- سيزدهم،شماره ۳۶-‎۳۴، پاييز-زمستان؛ …

بیشتر بخوانید »