جستجو
مشخصات کتاب
مجازات مالي در حقوق‌اسلامي نویسنده : علي قاسمي‌تروجني، استاد راهنما: عبدالكريم عبداللهي؛ استاد مشاور: -. تعداد بازدید : 39 انتشارات : كارشناسي ارشد،گروه حقوق فقه و مباني حقوق، دانشگاه فردوسي مشهد، 1373 کتاب های مرتبط :

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
18