جستجو
مشخصات کتاب
بررسي مسايل فقهي اختلافي بين اماميه و شفافعيه (بخش عبادات) نویسنده : محمدجواد موسي‌زاده‌گسكري، استاد راهنما: كاظم مديرشانه‌چي ؛ استاد مشاور: عبدالكريم عبداللهي‌نژاد. تعداد بازدید : 33 ناشر : كارشناسي ارشد،گروه حقوق فقه و مباني حقوق، دانشگاه فردوسي مشهد، 1373 کتاب های مرتبط :

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27721406
اکنون :
37