جستجو
مشخصات کتاب
انديشهء مجرمانه تا تحقق فعل مجرمانه نویسنده : شاپور اسماعيليان، استاد راهنما: تاج‌زمان دانش؛ استاد مشاور: آشوري،‌ محمد، گلدوزيان. تعداد بازدید : 45 ناشر : كارشناسي ارشد،گروه حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه تهران، 1374 کتاب های مرتبط :

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27721406
اکنون :
36