جستجو
مشخصات کتاب
انديشهء مجرمانه تا تحقق فعل مجرمانه نویسنده : شاپور اسماعيليان، استاد راهنما: تاج‌زمان دانش؛ استاد مشاور: آشوري،‌ محمد، گلدوزيان. تعداد بازدید : 43 ناشر : كارشناسي ارشد،گروه حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه تهران، 1374 کتاب های مرتبط :

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
24612250
اکنون :
94