جستجو
مشخصات کتاب
بررسي مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي در قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران نویسنده : جمال اكبري، استاد راهنما: محمود آخوندي؛ استاد مشاور: -. تعداد بازدید : 43 ناشر : كارشناسي ارشد،گروه حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه تربيت مدرس، 1374 کتاب های مرتبط :

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27721406
اکنون :
36