جستجو
مشخصات کتاب
ايرادات مقدماتي (به صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري و قابليت استماع دعاوي نزد آن) نویسنده : حسين رستم‌زاده، استاد راهنما: باوند؛ استاد مشاور: ميرعباسي، ضيائي بيگدلي. تعداد بازدید : 90 ناشر : كارشناسي ارشد،گروه حقوق بين‌الملل، دانشگاه علامه طباطبايي، 1374 کتاب های مرتبط :

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27721406
اکنون :
39