جستجو
مشخصات کتاب
حقوق و تضمينهاي مربوط به مجرم در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران نویسنده : جعفر رشادتي، استاد راهنما: منوچهر خزاني؛ استاد مشاور: -. تعداد بازدید : 38 ناشر : كارشناسي ارشد،گروه حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه شهيد بهشتي، 1374 کتاب های مرتبط :

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27721406
اکنون :
48