جستجو
مشخصات کتاب
اقدامات شوراي امنيت درمورد عراق پس از دفع تجاوز به كويت بررسي تحول مفهوم تهديد بر صلح وگسترش اختيارات شوراي امنيت نویسنده : شيرين رشته احمدي، استاد راهنما: سيدجمال سيفي؛ استاد مشاور: اردشير اميرارجمند. تعداد بازدید : 41 انتشارات : كارشناسي ارشد،گروه حقوق بين‌الملل، دانشگاه شهيد بهشتي، 1374 کتاب های مرتبط :

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
11