جستجو
مشخصات کتاب
ماهيت حقوقي تعهد به نفع شخص ثالث نویسنده : محمدهادي ساعي، استاد راهنما: اسدالله امامي؛ استاد مشاور: حميد بهرامي احمدي، نجادعلي الماسي. تعداد بازدید : 48 ناشر : كارشناسي ارشد،گروه حقوق خصوصي، دانشـگاه امـام صـادق، 1374 کتاب های مرتبط :

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
26376708
اکنون :
231