جستجو
مشخصات کتاب
جايگاه شركتهاي فرامليتي در حقوق بين‌الملل نویسنده : بابك صباحي، استاد راهنما: ابراهيم بيگ‌زاده؛ استاد مشاور: سيدعلي هنجني. تعداد بازدید : 46 ناشر : كارشناسي ارشد،گروه حقوق بين‌الملل، دانشگاه شهيد بهشتي، 1374 کتاب های مرتبط :

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27721406
اکنون :
45