جستجو
مشخصات کتاب
بررسي جرائم ارزي در قوانين و مقررات ايران نویسنده : رحمان عازمي‌صميمي، استاد راهنما: محمدعلي اردبيلي؛ استاد مشاور: سيدرضا نوربها. تعداد بازدید : 27 انتشارات : كارشناسي ارشد،گروه حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه شهيد بهشتي، 1374 کتاب های مرتبط :

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
20