جستجو
کارگاه های آموزشی حقوق برای حقوقدانان
کارگاه های آموزشی حقوق برای غیرحقوقدانان
کارگاه های آموزشی حقوق برای عموم
فیلم کارگاه های آموزشی

اظهارنامه و نحوه تنظیم و نگارش آن

 

شرح کاربردی حقوق خانواده

 

نحوه نگارش قراردادهای بین المللی لیسانس به صورت کاربردی

 

دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضایی

فن وکالت

دادرسی کار در مراجع حل اختلاف کار ایران

قراردادهای حفاری در صنعت نفت

آیین نگارش حقوقی

نظام بین‌المللی مالیاتی

 

نحوه تنظیم و نگارش قراردادهای تجاری بین المللی به صورت کاربردی (مقدماتی)

حقوق اراضی ومنابع طبیعی شهری

کارگاه حرفه‌ای ابطال رای داور

قراردادهای کار، حق بیمه و دادرسی آن

بیمه و بررسی شروط آن در قراردادهای نفتی (با تأکید بر قراردادهای نفتی ایران)

 

حقوق شرکت‌های تجاری با تاکید بر شرکت‌های سهامی

حقوق جزای پزشکی

 

مسئولیت اداری حقوقی و کیفری اعضای کمسیون مناقصات کمیته‌های بازرگانی

 

حقوق و تخلفات گمرکی

 

آیین اعتراض به اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا

حقوق بیمه

 

جایگاه کمسیون ماده 5 در حقوق مدیریت شهری

 

ثروت فن بیان و زبان بدن در وکالت

 

بررسی عقود و معاملات بانکی

نکات کاربردی نگارش خواسته

 

بیمه کشتی

 

دعاوی ثلاث

اعتبارات اسنادی

مباحث حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی

 

مهارت‌های فن مذاکره در قراردادهای بین‌المللی

مدیریت دعاوی در قراردادهای متعارف پیمانکاری با بررسی تطبیقی انواع دیگر قراردادها

قراردادهای بین المللی فروش گاز و حل و فصل اختلافات قراردادهای گاز

آیین دادرسی کاربردی در اقامه دعوا و دفاع از دعوا

داوری سرمایه گذاری بین المللی

شوراهای حل اختلاف در عرصه عمل با تأکید بر قانون جدید و آیین‌نامه اجرایی آن

روش های اخذ سند مالکیت املاک مبایعه نامه ای و تغییر وضعیت املاک و اراضی ثبت شده

 

کاربرد سند در مقام دعوا و دفاع
آشنایی با اینکوترمز 2010
آشنایی با مقررات دیوان عدالت اداری و صلاحیت آن در رسیدگی به دعاوی
قرارداد کار
ابعاد حقوقی قراردادهای تأمین مالی بین الملی
حقوق اراضی و املاک
اعتبارات اسنادی

انواع مطالبات زوجه و شیوه های وصول آن

    

بررسی دعاوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

    

بررسی قانون حمایت خانواده

    

حقوق بانکی

    

قراردادهای تجاری بین المللی

    

مدیریت و مهندسی قراردادهای بین المللی تجاری و صنعتی

    

مهارت های مذاکره در قراردادهای بین المللی

    

حقوق ثبت

 

قراردادهای تجاری بین المللی (قراردادهای لیسانس، خرید سهام)

 

قراردادهای تجاری بین المللی ( دلالی موردی ، فرانشیز)

 

آشنایی با حقوق بازار سرمایه

 

حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی

 

ناگفته هایی از حقوق شرکت های سهامی

 

بررسی روابط  موجر و مستأجر

 

آیین دادرسی کار

 

 

جدول زمانی کارگاههای آموزشی
لیست کلیه کارگاه های آموزشی
گزارش کارگاه های برگزار شده
پیشنهاد کارگاه های تخصصی حقوق

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل تابستان 1397

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار 1397

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان 1396

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز 1396

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل تابستان 1396

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار 1396

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان 1395

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز 1395

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل تابستان 1395

جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار 1395

جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان 1394

جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز 1394   

جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار 1394      

 

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان 1396

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز 1396

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل تابستان 1396

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار 1396

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان 1395

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز 1395

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل تابستان 1395

جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار 1395

جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان 1394

جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز 1394   

جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار 1394      

 

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان 1396

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز 1396

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل تابستان 1396

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار 1396

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان 1395

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز 1395

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل تابستان 1395

جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار 1395

جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان 1394

جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز 1394   

جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار 1394      

جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار 93
 جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل تابستان 93
  جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز 93
   جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان 93
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

لیست کامل دوره های برگزار شده را اینجا ببینید .

دانش پژوهان وعلاقمندان گرامی می‌توانند در صورت تمایل جهت ارائه پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی، با ورود به لینک زیر جدول پیوست را تکمیل نمایند

 

فرم پیشنهاد برگزاری دوره/ کارگاه آموزشی

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
اکنون :