جستجو
کارگاه های آموزشی حقوق برای حقوقدانان
کارگاه های آموزشی حقوق برای غیرحقوقدانان
کارگاه های آموزشی حقوق برای عموم
فیلم کارگاه های آموزشی
حقوق اراضی و املاک
اعتبارات اسنادی

انواع مطالبات زوجه و شیوه های وصول آن

    

بررسی دعاوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

    

بررسی قانون حمایت خانواده

    

حقوق بانکی

    

قراردادهای تجاری بین المللی

    

مدیریت و مهندسی قراردادهای بین المللی تجاری و صنعتی

    

مهارت های مذاکره در قراردادهای بین المللی

    

حقوق ثبت

 

قراردادهای تجاری بین المللی (قراردادهای لیسانس، خرید سهام)

 

قراردادهای تجاری بین المللی ( دلالی موردی ، فرانشیز)

 

آشنایی با حقوق بازار سرمایه

 

حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی

 

ناگفته هایی از حقوق شرکت های سهامی

 

بررسی روابط  موجر و مستأجر

 

آیین دادرسی کار

 

 

جدول زمانی کارگاههای آموزشی
لیست کلیه کارگاه های آموزشی
گزارش کارگاه های برگزار شده
پیشنهاد کارگاه های تخصصی حقوق

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان 1396

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز 1396

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل تابستان 1396

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار 1396

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان 1395

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز 1395

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل تابستان 1395

جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار 1395

جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان 1394

جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز 1394   

جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار 1394      

جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار 93
 جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل تابستان 93
  جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز 93
   جدول زمان بندی کارگاه های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان 93
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

لیست کامل دوره های برگزار شده را اینجا ببینید .

دانش پژوهان وعلاقمندان گرامی می‌توانند در صورت تمایل جهت ارائه پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی، با ورود به لینک زیر جدول پیوست را تکمیل نمایند

 

فرم پیشنهاد برگزاری دوره/ کارگاه آموزشی

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
اکنون :