جستجو
34رکورد در مدت زمان 1.170ثانیه
جستجو برای :
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1397/02/21 با توجه به مفاد و نظریه فوق وزارت دادگستری نمی تواند عهده دار امور مربوط به قوه قضاییه گردد و مصوبه
آخرین آرای وحدت رویه 8 اردیبهشت 1397 11:29
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1397/01/21 با موضوع: ابطال مصوبات شماره 91/216ـ ۲۶/۲/۱۳۹۱، 92/1359ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲، 93/1296ـ ۱۵/۹/۱۳۹۳ و 92/1740ـ ۲۵/۱۲
سایر مصوبات 26 فروردین 1397 10:29
سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1396/12/21 تا 1396/12/29 توسعه آموزش عمومی قرآن کشور منتشره در روزنامه رسمی شماره 21268-22/12/1396 Normal 0 false false false EN
آخرین آرای وحدت رویه 15 فروردین 1397 10:39
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/12/11 سازمان امور مالیاتی کشور منتشره در روزنامه رسمی شماره 21263-16/12/1396 Normal 0 false false false EN-US X
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/10/21 ، 616/95، 598/95، 570/95، 354/95، 536/95، 1261/95، 1274/95، 1281/95، 1291/95، 1293/95، 1294/95، 1300/95
-‎۱۰۹. ۲۸۷۷۰ DM11336 نظریات مشورتی اداره کلی حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه.- پیام آموزش. ‎۱۳۸۲، سال
/ اداره کل قوانین و مقررات کشور.- تهران: ریاست جمهوری، اداره کل قوانین و مقررات کشور، ‎۱۳۶۹. ۹۳۲۹ KF‎ ۸۴۹
] شهرداری ها در آیینه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مشتمل بر موضوعات مرتبط با (وظایف شهرداری
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/04/11 در روزنامه رسمی شماره 21065-17/04/1396 Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA شماره هـ/1248/95-۱۳۹۶/۳/۲
. ۱۲۷۴۶ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه- بخش دوازدهم/ رضا تاجگر.- کانون. ‎۱۳۹۵، سال پنجاه و ششم
  • تعداد رکوردها : 34
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28576173
اکنون :
72