جستجو
مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه (همراه با متن راهنمای تفسیری صلیب سرخ) ـ چ 1
شماره محصول :
قیمت محصول : 180,000 ریال
تخفیف : 1,800 ریال
قیمت نهائی محصول : 160,200 ریال
وزن محصول : 500 گرم
10%
تخفیف
مشخصات

مشارکت مستقیم در مخاصمات، با توازن میان مفاهیم «مخاصمات» و «مشارکت» معنی می‌یابد. در بررسی مفهوم مخاصمات، «آستانة خسارت» و «پیوند خصمانه» نقشی اساسی دارند. مخاصمه بدون حصول خسارت نیز ممکن است؛ لذا از آنجا که آستانۀ خسارت، لزوماً خسارت عینی و فیزیکی نیست، ممکن است توجه به سمت قصد فرد غیرنظامی معطوف گردد. این کتاب در دو بخش «پیشینه و مبانی مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات» و «عناصر مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه» به تشریح تحولات مفهوم مشارکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه، مفاهیم کلیدی در تعریف مشارکت مستقیم در مخاصمات، آستانه خسارت، رابطه علیت مستقیم و پیوند خصمانه می‌پردازد. بخش انتهای کتاب به راهنمای تفسیری صلیب سرخ اختصاص دارد.

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
جستجوی کتاب بر اساس موضوعات
سبد خرید
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28576173
اکنون :
68