جستجو
دادرسي بي‌طرفانه در امور كيفري ـ چ 2
شماره محصول :
قیمت محصول : 240,000 ریال
تخفیف : 2,400 ریال
قیمت نهائی محصول : 213,600 ریال
وزن محصول : 550 گرم
10%
تخفیف
مشخصات

این كتاب دارای سه بخش میباشد. بخش اول به بررسی مفهوم، قلمرو و مبانی بی‌طرفی در دادرسی کیفری پرداخته که دارای دو فصل است که به تبیین و تمیز مفهوم بیطرفی در دادرسی (فصل اول)، و قلمرو و مبانی بیطرفی در دادرسی (فصل دوم) می‌پردازد. در بخش دوم كتاب به نقش مقنن در تأمین بیطرفی پرداخته، در دو فصل به تنظیم ساختار بیطرف و ابزارهای تضمین آن (فصل اول)، و بسترهای ضروری برای بیطرفی ساختاری (فصل دوم)، بحث شده است. در بخش سوم، از مقتضیات عملی بیطرفی که مربوط به بیطرفی در مرحله قضاوت عملی می‌باشد، بحث شده، از بیطرفی شخص قاضی (فصل اول)، و بیطرفی اشخاص دخیل در پرونده (فصل دوم) سخن می‌گوییم.

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
جستجوی کتاب بر اساس موضوعات
سبد خرید
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28576173
اکنون :
68