جستجو
وقف و مطالعه آن در قوانین، دکترین حقوقی و فقه ـ چ 1
شماره محصول :
قیمت محصول : 500,000 ریال
تخفیف : 5,000 ریال
قیمت نهائی محصول : 445,000 ریال
وزن محصول : 680 گرم
10%
تخفیف
مشخصات

این اثر پس از بررسی تاریخچهای از وقف در ایران، به تبیین فرایند قانونگذاری آن پرداخته، قوانین و مقررات راجع به موقوفات، به دو دسته تقسیم شدهاند، دسته اول، مقررات خاص وقف، و در دسته دوم، تمام قوانین کاربردی در زمینه اداره امور موقوفات بررسی شده، پس از هر قانون، آیین‌نامه اجرایی آن قانون را آورده است. در این کتاب، از موضوع بسیاری از استفتائات الهام گرفته شده و از منظر حقوقی، مشکلات راجع به موقوفات، مورد بررسی قرار گرفته، این اثر مجموعه مدونی از مقررات وقف میباشد که در ذیل هر ماده، ترمینولوژی، ابهامات، تاریخچه، نواقص، الحاقات، رویه قضایی و مطالعه آن در قوانین، دکترین حقوقی و فقه مورد بررسی قرار گرفته است.

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
جستجوی کتاب بر اساس موضوعات
سبد خرید
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28576173
اکنون :
64