جستجو
انتقال قراردادها ـ نظریه عمومی ـ عقود معین ـ چ 1
شماره محصول :
قیمت محصول : 350,000 ریال
تخفیف : 3,500 ریال
قیمت نهائی محصول : 311,500 ریال
وزن محصول : 580 گرم
10%
تخفیف
مشخصات

یکی از مفاهیم جدید حقوق مدنی در سال‌های اخیر، نهاد انتقال قرارداد است. چنین پیشرفتی در حقیقت، زاده نیازهای تجار و اشخاص در قلمرو قراردادها بوده است. اثر حاضر علاوه‌بر ارائه نظریه عمومی، انتقال عقد را در عقود معین نیز بررسی کرده است. در بسط نظریه عمومی، انتقال عقد به سه نوع انتقال ارادی، تبعی و قهری تفکیک شده و علاوه‌بر قواعد عمومی و مشترک، احکام اختصاصی هریک از اقسام انتقال عقد نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. این اثر به چهار فصل تقسیم میشود: كليات، شرايط و موانع انتقال قرارداد و مقايسه آن با مفاهيم مشابه، آثار انتقال قرارداد، قواعد انتقال عقود معين و غيرمعين.

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
جستجوی کتاب بر اساس موضوعات
سبد خرید
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28580339
اکنون :
35