جستجو
مطالعه تطبیقی نظریه حسن ‌نیت در حقوق قراردادها ـ چ 1
شماره محصول :
قیمت محصول : 120,000 ریال
تخفیف : 1,200 ریال
قیمت نهائی محصول : 106,800 ریال
وزن محصول : 485 گرم
10%
تخفیف
مشخصات

این کتاب مشتمل بر دو بخش می‌باشد: در بخش نخست با عنوان مفهوم و آثار حسن نیت، مفهوم حسن نیت و تعاریف آن در منابع معتبر حقوقی، نظرات علمای حقوق و رویه قضایی بحث شده و سپس ارتباط این مفهوم با مفاهیم مشابه مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم به تأثیر حسن نیت در مراحل مختلف قرارداد و ضمانت اجرای آن می‌پردازد. فصل اول در بخش دوم به مطالعه تطبیقی حسن نیت در کشورهای حقوق نوشته و کشورهای حقوق کامن‌لا پرداخته‌ و در فصل دوم اعتبار حقوقی حسن نیت در حقوق ایران و فقه امامیه مورد مطالعه و تحلیل حقوقی قرار گرفته است.

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
جستجوی کتاب بر اساس موضوعات
سبد خرید
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28580339
اکنون :
23