جستجو
آینده حقوق بین‌الملل محیط زیست ـ چ1
شماره محصول :
قیمت محصول : 210,000 ریال
تخفیف : 2,100 ریال
قیمت نهائی محصول : 186,900 ریال
وزن محصول : 500 گرم
10%
تخفیف
مشخصات

کتابی که در پیش رو دارید مجموعه مقالاتی از پژوهشگران و اندیشمندان صاحب نام عرصه حقوق بین‌الملل محیط زیست در دانشگاههای مختلف جهان است. چنان که ملاحظه خواهید نمود هریک از مقالات موجود در یکی از حوزههای مربوط به حقوق محیط زیست نگاشته شده، و وجه مشترک همگی آنها نگاه به آینده و بررسی ظرفیتها در مقابله با چالشهای جدید و در حال ظهور محیط زیستی است، به گونهای که اگر به تمامیت این مباحث نگریسته شود بسان سمفونی منظمی است که ندای حقوق بین‌الملل محیط زیست در مواجهه با چالشهای جدید زیست‌محیطی را به گوش میرساند.

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
جستجوی کتاب بر اساس موضوعات
سبد خرید
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28576173
اکنون :
62