جستجو
آیین دادرسی مالیاتی پاره سوم
شماره محصول :
قیمت محصول : 00 ریال
قیمت نهائی محصول : 00 ریال
وزن محصول : 0 گرم
مشخصات

تعارض منافع بین مؤدیان مالیاتی با دستگاه مالیات‌ستانی دولت، آغازگاه پیدایی اختلاف در یک دادرسی مالیاتی در مفهوم عام آن و رسیدگی به اختلاف و دعاوی مالیاتی در مراجع اداری، انتظامی و قضایی عمومی و اختصاصی، تاکنون پژوهش‌ و بررسی حقوقی گسترده، با شرح وبسیط مسایل و چالش‌های حقوقی مربوط به آن کم‌تر صورت گرفته است. اندک پژوهش صورت گرفته در این شاخه از دانش حقوقی مالیاتی، در رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی، کتاب‌های مربوط به حقوق مالیه عمومی و اقتصاد و بخش دولتی به صورت بیان کلیّاتی از قوانین و مقررات مربوط به چگونگی حل اختلافات مالیاتی در مراجع اداری زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور و تا حدودی نیز، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی اختصاصی بسنده شده است؛ بی‌آن‌که، آن‌چه بایسته و شایسته است به مباحث چالشی و تحلیلی حقوقی موضو توجّه کافی شده باشد.

نوشتار پیش‌رو، در سه پاره و پوشینه، برای نخستین بار، جهت گسترش ادبیات تخصّصی حقوق مالیاتی، در دسترس قرار می‌گیرد و به جنبه‌های علمی و کاربردی آیین دادرسی مالیاتی در مفهوم عامّ آن، به عنوان یکی از مسایل مهمّی که مؤدیان مالیاتی، قانون‌گذار، دستگاه مالیات ستانی دولت، دادرسان مالیاتی، حسابرسان مالیاتی، کارشناسان و مشاوران رسمی مالیاتی، وکلای دادگستری، و قضاوت مراجع قضایی به‌ویژه دیوان عدالت اداری، مدیران مالی شرکت‌ها، بازرگانان، صنعت‌گران و فعّالین اقتصادی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، دانشجویان و استادان حقوق، اقتصاد و بازرگانی، حسابداری و مدیریت مالی با مباحث گوناگون آن سروکار دارند، می‌پردازد. از این‌رو، این نوشتار همه‌ی کسان یاد شده می‌تواند بهره‌رسان باشد.

نظر شمانمایش غیر عمومی
جستجوی کتاب بر اساس موضوعات
سبد خرید
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
20200140
اکنون :
275