جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 211469
  تاریخ انتشار : 17 خرداد 1396 13:32
  تعداد بازدید : 931

  قوانین

  قوانین منتشره از تاریخ 1396/03/01 لغایت 1396/03/10


  قوانین منتشره از تاریخ

  1396/03/01 لغایت 1396/03/10

  قوانین

  قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور        

  قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور 

  قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور         

  قانون موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان          

   

     قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21036-09/03/1396

  شماره 37/14750-۱۳۹۶/۲/۳۰

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۳۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

  شماره ۲۴۹۱۱-۱۳۹۶/۳/۴

  مجلس شورای اسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 37/14750 مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  رئیس جمهور ـ حسن روحانی

   

  قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور

  ماده واحده ـ احکام مالیاتی قوانین به شرح پیوست نسخ می گردد.

  تبصره ۱ـ متن منقح موضوع این قانون بر اساس بند (۵-۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می گردد.

  تبصره ۲ـ فهرست قوانین منقضی و منسوخ صریح به ضمیمه این قانون اعلام می گردد.

   

  پیوست

  این پیوست اعم است از قوانینی که اجرا شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب قوانین لاحق، نسخ ضمنی شده است.

  ۱- ماده (۵) قانون امتیاز تأسیس کارخانه چرم و صابون پزی به ربیع زاده و شرکا مصوب ۱۲۸۹/۸/۲۵؛

  ۲- تخفیف نصف مالیات قریه کهنویه و معزآباد یزد مصوب ۱۲۸۹/۱۰/۱۴؛

  ۳- مواد اول، چهارم و پنجم قانون تحدید تریاک مصوب ۱۲۸۹/۱۲/۲۳؛

  ۴- ماده (۳) قانون استقراض دو کرور و نیم لیره انگلیسی مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۳؛

  ۵- تفویض قریه آوه خالصه به ملکیت به وراث مرحوم آیت الله طهرانی مصوب ۱۲۹۰/۴/۲۱؛

  ۶- تخفیف مالیاتی قراء سیزده گانه غربی دزفول و اخذ عشریه از عایدات مالکی مصوب ۱۲۹۰/۵/۲۰؛

  ۷- تخفیف فرع قنات یوسف آباد به فرویه یزد مصوب ۱۲۹۰/۵/۲۰؛

  ۸- تخفیف نصف ثانی مالیات قنوات کهنویه و معزآباد یزد مصوب ۱۲۹۰/۶/۸؛

  ۹- تخفیف مالیات قنات یعقوبیه یزد و اخذ عشریه از عایدات مصوب ۱۲۹۰/۷/۳؛

  ۱۰- قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا ۱۳۲۹ مصوب ۱۲۹۳/۱۲/۲۶؛

  ۱۱- قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران مصوب ۱۲۹۴/۳/۱۵؛

  ۱۲- مواد (۱۱) و (۱۴) قانون سربازگیری مصوب ۱۲۹۴/۸/۹؛

  ۱۳- ماده (۲) قانون اجازه الحاق آب کوه رنگ به زاینده رود مصوب ۱۳۰۱/۱/۷؛

  ۱۴- ماده واحده قانون تخفیف مالیاتی قریه ندوشن یزد مصوب ۱۳۰۱/۴/۳؛

  ۱۵- قانون مالیات کتیرا مصوب ۱۳۰۱/۴/۱۱؛

  ۱۶- بند (۱)، بند (۲)، بند (۳) تفسیر قانونی در مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون شهریه ها موضوعه ۱۷ اسد سنه ۱۳۰۱ و انضمام ماده الحاقیه به قانون مربوطه مصوب ۱۳۰۱/۶/۱۸؛

  ۱۷- ماده الحاقیه تفسیریه قانون مالیات کتیرا موضوعه یازدهم سرطان/۱۳۰۱ مصوب ۱۳۰۱/۶/۲۷؛

  ۱۸- ماده واحده قانون اجازه پرداخت یک هزار و دویست و هشتاد و نه قران مستمری و تخفیفات سادات زنوز و احتساب آن در مقابل مالیات معوق ایشان مصوب ۱۳۰۳/۸/۳؛

  ۱۹- ماده واحده قانون دویست هزار تومان اعتبار و اجازه اخذ صدی پنج اضافه بر مالیات برای اجرای قانون مالیات املاک اربابی و دواب مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۱؛

  ۲۰- قانون الغای مالیات های صنفی و مالیات سرشماری مصوب ۱۳۰۵/۹/۲۰؛

  ۲۱- قانون معافیت زراعت چای از تأدیه مالیات مصوب ۱۳۰۵/۹/۲۷؛

  ۲۲- ماده (۴) قانون اعتبار برای تشکیل مدارس ابتدایی و تعلیمات عمومی مصوب ۱۳۰۶/۲/۱۴؛

  ۲۳- ماده واحده قانون اجازه پرداخت اعتبارات مربوطه به قانون تعلیمات عمومی از محل عایدات عمومی مملکتی مصوب ۱۳۰۶/۷/۱۳؛

  ۲۴- قانون اعتبار بلدیه تهران و واگذاری عواید مستغلات به بلدیه ها مصوب ۱۳۰۶/۸/۳۰؛

  ۲۵- قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۱۳۰۶/۱۲/۲۰؛

  ۲۶- تبصره (۱) ماده واحده قانون یکصد و پنجاه هزار تومان اعتبار برای تکمیل اجرای قانون ممیزی و قانون خالصجات انتقالی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۶؛

  ۲۷- قانون الغای مالیات اغنام و احشام مصوب ۱۳۰۷/۵/۲۱؛

  ۲۸- قانون مالیات ذبایح مصوب ۱۳۰۷/۱۱/۱۸؛

  ۲۹- تبصره (۳) قانون اجازه پرداخت بودجه های بلدیه ها از ابتدای سال ۱۳۰۸ مصوب ۱۳۰۸/۳/۱۲؛

  ۳۰- ماده (۱) و تبصره (۱)، ماده (۲) و تبصره آن، ماده (۳) و تبصره های (۱) و (۲) آن، ماده (۵) و تبصره آن، تبصره (۱) ماده (۶)، ماده (۷)، مواد (۸) و (۹) از قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۲؛

  ۳۱- قانون واگذاری وصول مالیات مستغلات بر عهده بلدیه ها مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۳؛

  ۳۲- قانون معافیت مازوت وارده برای مصرف سوخت کشتی شن کشی مؤسسه کشتیرانی شوروی از حقوق گمرکی و مالیات راه مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۳؛

  ۳۳- ماده (۳۲) نظامنامه بلدیه مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۴؛

  ۳۴- قانون اجازه معافیت اشیاء وارده جهت دفع ملخ به وسیله مأمورین دولت شوروی از مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳۰۹/۱۱/۱۶؛

  ۳۵- قانون متمم قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۱۳۱۰/۲/۵؛

  ۳۶- قانون تفسیر ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۱۰/۴/۲۰؛

  ۳۷- قانون راجع به مستغلات انتقالی مصوب ۱۳۱۰/۷/۶؛

  ۳۸- قانون اجازه معافیت مصالح و مواد شیمیایی جهت دفع ملخ وارده در سال ۱۳۰۹ از حقوق گمرکی و سایر عوارض و مالیات ها مصوب ۱۳۱۰/۷/۶؛

  ۳۹- قانون راجع به بقایای مالیاتی مصوب ۱۳۱۰/۱۰/۱۴؛

  ۴۰- قانون اجازه معافیت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق و عوارض گمرکی و سایر مالیات ها مصوب ۱۳۱۱/۲/۶؛

  ۴۱- قانون اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۱۱/۵/۱۱؛

  ۴۲- ماده (۳) قانون اعتبار جهت جنس برای خوزستان و بنادر جنوب و دادن قرض جنسی و اصلاحات بلدی در نقاط مزبوره مصوب ۱۳۱۱/۶/۲۹؛

  ۴۳- قانون معافیت قسمتی از وسایط نقلیه بلدی و مریضخانه های شیر و خورشید سرخ از تأدیه حق الثبت مصوب ۱۳۱۱/۷/۱۲؛

  ۴۴- قانون اجازه معافیت اجناس وارده جهت خوزستان و بنادر جنوب از پرداخت مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳۱۱/۸/۵؛

  ۴۵- قانون اصلاح ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۴؛

  ۴۶- تبصره (۱) ماده واحده قانون راجع به عایدات و مخارج قسمت های راه آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان مصوب ۱۳۱۲/۸/۱۸؛

  ۴۷- نظامنامه قانون مالیات بر عایدات مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲؛

  ۴۸- قانون الغای قانون حق الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات در نفت و بنزین مصوب ۱۳۱۳/۹/۱۵؛

  ۴۹- مواد (۱۸) و (۱۹) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب۱۳۱۳/۱۲/۲۲؛

  ۵۰- نظامنامه اجرای تبصره اول ماده اول قانون اصلاح قانون مالیات بر عایدات مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷؛

  ۵۱- قانون اصلاح قانون مالیات نفت و بنزین مصوب ۱۳۱۴/۷/۲۴؛

  ۵۲- قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۱۶/۸/۲۵؛

  ۵۳- نظامنامه جرائم متخلفین از مقررات قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۱۶/۹/۲۵؛

  ۵۴- اصلاح ماده چهارم آیین نامه جرائم متخلفین از مقررات مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۱۷/۴/۱۲؛

  ۵۵- قانون اصلاح مواد اول و دوم قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین مصوب ۱۳۱۷/۵/۱۶؛

  ۵۶- ماده (۱) و تبصره ماده (۶) آیین نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳۱۷/۷/۱۳؛

  ۵۷- ماده (۷) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب ۱۳۱۷/۱۲/۲۱؛

  ۵۸- قانون اصلاح قانون مالیات نفت و بنزین مصوب ۱۳۱۸/۶/۴؛

  ۵۹- ماده (۷) و تبصره آن و ماده (۸) از قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور مصوب ۱۳۱۸/۱۲/۲۸؛

  ۶۰- مواد (۳)، (۶)، (۱۸) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۱۳۱۹/۱۲/۲۹؛

  ۶۱- مواد اول، سوم و پنجم و هفتم و بند (۲) ماده دهم قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی و مالیات راه مصوب ۱۳۲۰/۴/۲۲؛

  ۶۲- قانون اجازه الصاق تمبر به پروانه های ورود و صدور کالا و حذف گواهی نامه صدور واردات و صادرات مصوب ۱۳۲۱/۳/۷؛

  ۶۳- مواد (۱۰) و (۱۳) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۱۳۲۱/۹/۵؛

  ۶۴- ماده (۲) قانون اجازه صدور پانصد میلیون ریال اسناد خزانه مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷؛

  ۶۵- ماده (۱۷) آیین نامه قانون کمک به کارمندان دولت مصوب ۱۳۲۲/۸/۲؛

  ۶۶- ماده (۲) قانون اجازه ضرب مسکوک نقره مصوب ۱۳۲۲/۸/۲۶؛

  ۶۷- آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ آبان ماه ۱۳۲۲ مصوب ۱۳۲۳/۳/۱؛

  ۶۸- اصلاح تبصره ماده اول و اضافه تبصره (۳) به ماده (۱۶) آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب هفتم مردادماه ۱۳۲۳ (کمیسیون قوانین دارایی) مصوب ۱۳۲۳/۵/۷؛

  ۶۹- تبصره اضافی به ماده (۲۴) آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۳/۱۲/۱۹؛

  ۷۰- تعرفه بند (ز) ماده (۱۱) آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۳/۱۲/۲۷؛

  ۷۱- قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۴/۹/۲۲؛

  ۷۲- ماده (۱۴) قانون اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۲۷/۱۱/۲۶؛

  ۷۳- قانون مربوط به جمع آوری غله مصوب ۱۳۲۸/۳/۱۲؛

  ۷۴- ماده واحده قانون اجازه اجرای شش فقره لایحه وزارت دارایی پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۲۸؛

  ۷۵- قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۸/۴/۲۹؛

  ۷۶- قانون مربوط مالیات بر درآمد صاحبان وسایط رانندگی مصوب ۱۳۲۹/۴/۵؛

  ۷۷- آیین نامه کمیسیون های تشخیص و توافق مصوب ۱۳۲۹/۴/۲۸؛

  ۷۸- آیین نامه جرائم مالیاتی مصوب ۱۳۲۹/۴/۳۱؛

  ۷۹- آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۱۳۲۹/۴/۳۱؛

  ۸۰- آیین نامه مربوط به هزینه های قابل قبول به حساب درآمد مشمولین مالیات مصوب ۱۳۲۹/۵/۴؛

  ۸۱- آیین نامه مالیات املاک مزروعی مصوب ۱۳۲۹/۵/۴؛

  ۸۲- آیین نامه مالیات مستغلات مصوب ۱۳۲۹/۵/۴؛

  ۸۳- آیین نامه مربوط به قرائن و امارات مشمولین مالیات مصوب ۱۳۲۹/۸/۲۰؛

  ۸۴- آیین نامه مالیات بر درآمد معاملات رهنی و نزولی و بیع شرطی مصوب ۱۳۲۹/۹/۴؛

  ۸۵- الحاق ماده (۸) به آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۱۳۲۹/۹/۲۰؛

  ۸۶- الحاق ماده (۵) به آیین نامه جرائم مالیاتی مصوب ۱۳۲۹/۱۱/۷؛

  ۸۷- ماده واحده الحاقی به آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۱۳۲۹/۱۱/۷؛

  ۸۸- تبصره های (۳) و (۴) ماده واحده لایحه قانونی مربوط به اجازه انتشار دو میلیارد ریال برگ های وام یکصد ریالی به دولت مصوب ۱۳۳۰/۵/۲۶؛

  ۸۹- اصلاح آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۱۳۳۰/۹/۳؛

  ۹۰- لایحه قانونی درباره مجازات مأمورین وصول که از تسلیم مفاصاحساب به مؤدیان مالیاتی استنکاف نمایند مصوب ۱۳۳۱/۶/۴؛

  ۹۱- لایحه قانونی مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۳۱/۹/۱۲؛

  ۹۲- لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۲/۱/۲۹؛

  ۹۳- لایحه قانونی اصلاح ماده (۲۸) قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۳۱/۸/۲۸؛

  ۹۴- لایحه قانونی واگذاری باقیمانده وجوه دریافتی بابت صدی یک شورای کشاورزی به صندوق تعاون و عمران شهرستان ها مصوب ۱۳۳۱/۹/۵؛

  ۹۵- لایحه قانونی معافیت صندوق های روستایی و شرکت های تعاونی از حق الثبت و عوارض تمبر سهام و مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۱/۹/۱۹؛

  ۹۶- ماده (۱) (موضوع اصلاح مواد (۸) و (۹) ) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۱/۰۹/۲۷؛

  ۹۷- لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۹؛

  ۹۸- لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۲۰؛

  ۹۹- ماده (۲) و تبصره آن، مواد (۳) و (۴) از لایحه قانونی تعدیل اجاره بها و احداث خانه های ارزان مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۲۱؛

  ۱۰۰- لایحه قانونی مالیات اتومبیل و رادیو مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۸؛

  ۱۰۱- لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ تیر ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۱۲؛

  ۱۰۲- بند (ی) ماده (۴) لایحه قانونی سازمان صنایع کشور مصوب ۱۳۳۱/۱۲/۲۰؛

  ۱۰۳- لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۲/۱/۲۹؛

  ۱۰۴- لایحه قانونی بخشودگی مالیات بر ارث موقوفات پرورشگاه ایتام کرمان مصوب ۱۳۳۲/۲/۲۱؛

  ۱۰۵- لایحه قانونی بخشودگی جرائم و خسارت دیرکرد مالیات املاک مزروعی مصوب ۱۳۳۲/۲/۲۳؛

  ۱۰۶- ردیف های (۱) تا (۶) (صورت شماره ۱) صورت درآمد عمومی کل کشور که برای سال ۱۳۳۲، ماده هفتم متمم بودجه سال ۱۳۱۸ـ ماده سوم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ـ ماده ششم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ـ ماده هیجدهم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ـ ماده دهم متمم بودجه سال ۱۳۲۱ـ ماده ۱۳ متمم بودجه سال ۱۳۲۱) فهرست مواد متمم بودجه سال های قبل موضوع تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۳۲ از لایحه قانونی اجرای ماده واحده مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۱؛

  ۱۰۷- لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۱؛

  ۱۰۸- لایحه متمم لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۱؛

  ۱۰۹- لایحه قانونی مالیات مقطوع کسبه و پیشه وران و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۶؛

  ۱۱۰- ماده ۲۸ لایحه قانونی اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران مصوب ۱۳۳۲/۴/۶؛

  ۱۱۱- لایحه قانونی معافیت کارگاه های ریسندگی و بافندگی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض مصوب ۱۳۳۲/۴/۲۴؛

  ۱۱۲- لایحه قانونی اصلاح مالیات مستغلات موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۳۲/۵/۱۵؛

  ۱۱۳- لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۱۳۳۲/۵/۱۹؛

  ۱۱۴- موقوف الاجرا شدن لایحه قانونی مالیات اتومبیل های سواری و رادیو مصوب ۸ بهمن ۱۳۳۱ مصوب ۱۳۳۲/۸/۲۵؛

  ۱۱۵- تصویب نامه جهت تسریع امر وصول مالیات های معوقه و ارفاق به مؤدیان مالیاتی مصوب ۱۳۳۲/۹/۹؛

  ۱۱۶- اجازه شمول معافیت و بخشودگی مالیاتی کارخانه قالی شویی فنی ایران مصوب ۱۳۳۳/۹/۱۷؛

  ۱۱۷- مواد ۷، ۸ و تبصره ۱ ماده ۵۷ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۲۵؛

  ۱۱۸- لایحه قانونی راجع به تمدید بخشودگی جرائم مالیات مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲؛

  ۱۱۹- لایحه قانونی مربوط به بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲؛

  ۱۲۰- لایحه قانونی مربوط به تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲؛

  ۱۲۱- بند (الف) ماده ۳ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲۳؛

  ۱۲۲- بند (۹) ماده ۷ و ماده ۲۸ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۴/۲/۱۰؛

  ۱۲۳- ماده ۴۵ قانون بانکداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۵؛

  ۱۲۴- ماده ۱۰۹ الحاقی و تبصره قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱؛

  ۱۲۵- مـواد ۲، ۴ و ۵ قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۱۳۳۴/۵/۵؛

  ۱۲۶- قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۴/۵/۱۰؛

  ۱۲۷- ماده ۵ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۳۴/۵/۱۱؛

  ۱۲۸- قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۶؛

  ۱۲۹- آیین نامه طرز تشخیص و رسیدگی هیئت کارشناسی مستغلات موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸؛

  ۱۳۰- آیین نامه هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع تبصره ۱ ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸؛

  ۱۳۱- آیین نامه اقدامات اجرائی برای وصول مالیات موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸؛

  ۱۳۲- آیین نامه جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸؛

  ۱۳۳- مواد ۱ تا ۵ آیین نامه وصول مالیات در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸؛

  ۱۳۴- آیین نامه طرز رسیدگی کمیسیون های تشخیص مالیات بر درآمد موضوع ماده ۲۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸؛

  ۱۳۵- آیین نامه طبقه بندی پزشکان و جراحان موضوع تبصره ۱ بند ۱ ماده ۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸؛

  ۱۳۶- آیین نامه هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع تبصره ۱ ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸؛

  ۱۳۷- آیین نامه تقویم مزایای غیرنقدی حقوق بگیران موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸؛

  ۱۳۸- آیین نامه اصول تشکیلات و وظایف هیئت عالی حل اختلاف مالی موضوع ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۲۱؛

  ۱۳۹- قانون راجع به معافیت املاک مزروعی جدیدالاحداث و مستغلات جدیدالبنا مرزنشینان تا شعاع ۷۲ کیلومتر مصوب ۱۳۳۵/۹/۱؛

  ۱۴۰- ماده ۱ تصمیم متخذه کمیسیون همکاری مجلسین به استناد قانون اعطای اختیار به کمیسیون همکاری مجلسین مصوب ۱۳۳۵/۹/۲۴؛

  ۱۴۱- قانون مربوط به معاف بودن هدایای سازمان های خیریه کشور آمریکا از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و عوارض داخلی مصوب ۱۳۳۵/۱۰/۲۰؛

  ۱۴۲- قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۳۵/۱۲/۲۳؛

  ۱۴۳- قانون مربوط به تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۶/۷/۳۰؛

  ۱۴۴- قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد و حل اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۳۶/۱۱/۳؛

  ۱۴۵- آیین نامه اجرائی ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۳۷/۲/۲۹؛

  ۱۴۶- قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۷/۴/۱؛

  ۱۴۷- آیین نامه های اجرائی قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۷/۴/۲۴؛

  ۱۴۸- ماده واحده قانون راجع به معافیت دستگاه فرستنده تلویزیون از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳۳۷/۴/۲۹؛

  ۱۴۹- لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۷/۶/۱۵؛

  ۱۵۰- تبصره (۲) ماده واحده قانون راجع به اجازه تأسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس مصوب ۱۳۳۸/۱/۲۴؛

  ۱۵۱- ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶؛

  ۱۵۲- تبصره (۱) ماده واحده قانون راجع به اجازه اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران مصوب ۱۳۳۸/۲/۱۹؛

  ۱۵۳- بند (۱) ماده ۱۵ قانون راجع به تشکیل شوراهای کشاورزی مصوب ۱۳۳۸/۳/۱۳؛

  ۱۵۴- آیین نامه اجرائی ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۸/۴/۲۰؛

  ۱۵۵- آیین نامه مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۰؛

  ۱۵۶- قانون راجع به ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی در مورد پرداخت مالیات مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱؛

  ۱۵۷- مواد ۷، ۸ و تبصره ۲ آن و ماده ۵۴ از قانون مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۶؛

  ۱۵۸- بند (۳) ماده ۳ و ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۶؛

  ۱۵۹- ماده ۵۳ و بند (۲) ماده ۷۶ و ماده ۸۶ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹/۳/۷؛

  ۱۶۰- ماده ۸ قانون مربوط به تملک زمین ها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب ۱۳۳۹/۳/۱۷؛

  ۱۶۱- قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۹/۳/۲۴؛

  ۱۶۲- اضافه کردن تبصره به ماده (۱۰) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مصوب ۱۳۴۰/۶/۴؛

  ۱۶۳- نحوه وصول مالیات بر درآمد کسبه و صنعتگران دستمزد بگیر مصوب ۱۳۴۰/۶/۲۰؛

  ۱۶۴- بندهای ۵، ۸، ۹ و ۱۰ تصویب نامه مربوط به لغو اخذ متری ۵۰ ریال بهای آسفالت در شهر تهران مصوب ۱۳۴۰/۶/۲۹؛

  ۱۶۵- ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۱۹؛

  ۱۶۶- ماده ۸۶ لایحه قانونی انجمن های ولایتی و ایالتی مصوب ۱۳۴۱/۷/۱۴؛

  ۱۶۷- لایحه قانونی تکمیل قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب اسفندماه ۱۳۳۵ مصوب ۱۳۴۱/۱۲/۲۵؛

  ۱۶۸- مصوبه هیئت وزیران راجع به معاف بودن شرکت سهامی باطری سازی نیرو از پرداخت هرگونه حق الثبت یا حق تمبر و مالیات مصوب ۱۳۴۲/۲/۱۸؛

  ۱۶۹- ماده ۳ (موضوع اصلاح بند (الف) ماده ۱۱ تصویب نامه جایگزین قانون شماره ۱۰۱۵۲/۴ـ ۱۳۴۰/۱۱/۱) تصویب نامه قانونی راجع به تأمین حمل ونقل هوایی تجارتی و حمایت از شرکت های هواپیمایی ملی ایران مصوب ۱۳۴۲/۶/۲۷؛

  ۱۷۰- تبصره (۲) ماده ۱۴ اصلاحی از متن قانون اصلاح مواد ۱۴ و ۱۷ لایحه قانونی تشکیل انجمن های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوبه چهارم شهریورماه ۱۳۴۲ مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳؛

  ۱۷۱- قانون مربوط به معافیت سربازان دانش (دانش آموز) آموزشگاه های رانندگی ارتش از پرداخت یکصد ریال بهای گواهینامه و پنجاه ریال تمبر مالیاتی مصوب ۱۳۴۳/۳/۲۵؛

  ۱۷۲- قانون راجع به اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۱۴ خردادماه ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین مصوب ۱۳۴۳/۴/۲؛

  ۱۷۳- تبصره (۲) ماده واحده قانون مربوط به اهدای یک قطعه زمین به مساحت 694260 مترمربع و ساختمان احداثی در آن اهدائی از طرف مجلس شورای ملی به وزارت فرهنگ مصوب ۱۳۴۳/۴/۱۶؛

  ۱۷۴- قانون مربوط به استرداد مالیات دریافتی از پیمانکاران تجدید بنای قریه فیض آباد مصوب ۱۳۴۳/۴/۱۶؛

  ۱۷۵- قانون تسهیل وصول مالیات ها مصوب ۱۳۴۳/۴/۲۸؛

  ۱۷۶- ماده ۳۱ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب ۱۳۴۳/۵/۳؛

  ۱۷۷- قانون راجع به مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۴۳/۷/۲۸؛

  ۱۷۸- قانون راجع به معافیت موقوفات مرحوم احمد یزدان پناه دیلمقانی از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث مصوب ۱۳۴۳/۸/۱۹؛

  ۱۷۹- ماده ۵ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۱۳۴۳/۹/۸؛

  ۱۸۰- اصلاح ماده ۳ و الحاق مواد ۴ و ۵ و ۶ به آیین نامه هزینه های قابل قبول مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ (مصوب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی) مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۳؛

  ۱۸۱- تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۲۷؛

  ۱۸۲- قانون برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستایی از ماده ۵ لایحه قانونی شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۳۴/۰۵/۱۱مصوب ۱۳۴۴/۳/۲۳؛

  ۱۸۳- قانون ترخیص اتومبیل فولکس واگن اهدایی دولت آلمان غربی مصوب ۱۳۴۴/۱۲/۱۷؛

  ۱۸۴- تبصره ۲۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۱۳۴۵/۳/۸؛

  ۱۸۵- ماده ۹ قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوایی کشوری مصوب ۱۳۴۵/۴/۱۴؛

  ۱۸۶- بندهای (الف) و (د) و تبصره (۴) ماده ۱ و ماده ۳ آیین نامه مزایا و معافیت های کارشناسان خارجی مصوب ۱۳۴۵/۴/۲۳؛

  ۱۸۷- ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران (قانون تأسیس بانک توسعه کشاورزی ایران) مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۹؛

  ۱۸۸- ماده ۳۸ قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۹؛

  ۱۸۹- جزء ۳۳ قسمت دوم ماده واحده (موضوع الحاق ماده ۱۰۹ و تبصره آن) قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷؛

  ۱۹۰- تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸؛

  ۱۹۱- ماده واحده و بند های (ب) و (پ) و تبصره ۶ قانون اخذ مالیات از اتومبیل های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸؛

  ۱۹۲- قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸؛

  ۱۹۳- اصلاح ماده ۶ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب تیرماه ۱۳۳۷ مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸؛

  ۱۹۴- لغو تصویب نامه شماره ۴۱۲۶۸ مورخ ۱۳۴۱/۱۰/۱۳ مربوط به مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸؛

  ۱۹۵- لغو تصویب نامه ۲۰۲۲۴ مورخ۱۳۴۰/۱۰/۷ مربوط به لغو مالیات مستغلات غیراجاری مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸؛

  ۱۹۶- لغو تصویب نامه شماره ۱۸۳۲۶/ت مورخ ۱۳۴۰/۶/۲۲مربوط به مالیات پیشه وران مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸؛

  ۱۹۷- لغو تصویب نامه شماره ۴۱۰۳۸ مورخ ۱۳۴۱/۸/۲۹ مربوط به تکمیل قانون مالیات بر ارث مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸؛

  ۱۹۸- لغو تصویب نامه مربوط به مالیات پیشه وران مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸؛

  ۱۹۹- لغو تصویب نامه شماره ۶۲۴۶ مورخ ۱۳۴۱/۳/۳۱ مربوط به قطع مرور زمان مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸؛

  ۲۰۰- لغو تصویب نامه شماره ۵۲۳۹۶ مورخ ۱۳۴۱/۱۲/۲۷ مربوط به تجدیدنظر در ارزیابی اموال غیرمنقول مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸؛

  ۲۰۱- لغو تصویب نامه شماره ۵۶۶۶ مورخ ۱۳۴۲/۴/۹ مربوط به تصفیه به بقایای مالیاتی مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸؛

  ۲۰۲- لغو تصویب نامه شماره ۲۶۲۱۲ مورخ ۱۳۴۰/۸/۲۷ مربوط به توافق با مؤدیان مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸؛

  ۲۰۳- لغو تصویب نامه شماره ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۴۲/۲/۲۶ مربوط به نرخ بهره وام های خارجی مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸؛

  ۲۰۴- لغو تصویب نامه شماره ۲۲۷۴۲ مورخ ۱۳۴۱/۶/۲۰ دولت راجع به مالیات پیشه‏وران مصوب ۱۳۴۶/۲/۲۷؛

  ۲۰۵- لغو تصویب نامه شماره ۱۱۲۴ مورخ ۱۳۴۲/۱/۲۴ مربوط به سازمان تشخیص مالیات مصوب ۱۳۴۶/۲/۲۷؛

  ۲۰۶- لغو تصویب نامه شماره ۲۳۲۰ مورخ ۱۳۴۲/۲/۱۵ مربوط به تصفیه بقایای مالیاتی مصوب ۱۳۴۶/۲/۲۷؛

  ۲۰۷- لغو تصویب نامه شماره ۲۷۰۵۶ مورخ ۱۳۴۰/۹/۵ مربوط به مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۴۶/۲/۲۷؛

  ۲۰۸- لغو تصویب نامه شماره ۱۹۸۲۲ مورخ ۱۳۴۰/۹/۹ مربوط به مالیات مقاطعه کاران مصوب ۱۳۴۶/۳/۲؛

  ۲۰۹- لغو تصویب نامه شماره ۳۴۴۴۶ مورخ ۱۳۴۰/۱۲/۷ مربوط به ممیزی املاک مزروعی مصوب ۱۳۴۶/۳/۲؛

  ۲۱۰- لغو تصویب نامه شماره ۲۲۰۰۲ـ ۱۳۴۱/۷/۱۰ مربوط به صاحبان املاک و باغات مصوب ۱۳۴۶/۳/۲؛

  ۲۱۱- لغو تصویب نامه شماره ۳۱۳۰۴ـ ۱۳۴۰/۱۰/۲۸ مربوط به اظهارنامه مؤدیان مصوب ۱۳۴۶/۳/۲؛

  ۲۱۲- لغو تصویب نامه شماره ۳۵۸۳۲ـ ۱۳۴۰/۱۲/۹ مربوط به رسیدگی به دفاتر بازرگانان مصوب ۱۳۴۶/۳/۲؛

  ۲۱۳- لغو تصویب نامه شماره ۹۱۶۲/ت مورخ ۱۳۴۰/۴/۵ مربوط به تمدید مدت مرور زمان مصوب ۱۳۴۶/۳/۲؛

  ۲۱۴- لغو تصویب نامه شماره ۱۸۴۸ـ ۱۳۴۱/۲/۶ مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی مصوب ۱۳۴۶/۳/۲؛

  ۲۱۵- لغو تصویب نامه شماره ۶۹۸ مورخ ۱۳۴۲/۴/۱ مربوط به قبوض اقساطی و دستور پرداخت ها مصوب ۱۳۴۶/۳/۱۵؛

  ۲۱۶- لغو تصویب نامه شماره ۲۵۶۱۲/ت مورخ ۱۳۴۱/۸/۲۷ مربوط به معافیت نقل و انتقالات املاک مالکینی که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت واگذار نموده اند مصوب ۱۳۴۶/۳/۱۵؛

  ۲۱۷- منتفی بودن تصویب نامه اختصاصی شش درصد عوارض دروازه ای به جمعیت حمایت کودکان مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۰؛

  ۲۱۸- جدول معافیت های صنعتی مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۹؛

  ۲۱۹- تبصره ۱ ماده واحده قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۵؛

  ۲۲۰- تبصره ماده ۲ قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۲۶؛

  ۲۲۱- آیین نامه اجرائی بندهای ۸، ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب بیست و هشتم اسفندماه ۱۳۴۵ موضوع معافیت مالیاتی موقوفات عام و مؤسسات عام المنفعه و انجمن های مربوط به اقلیت های مذهبی مصوب ۱۳۴۶/۱۱/۲۴؛

  ۲۲۲- بند ۳ تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۲۷؛

  ۲۲۳- تبصره ۱ ماده ۱۱ الحاقی از متن بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۷/۲/۴؛

  ۲۲۴- جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم مورخ ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ مصوب ۱۳۴۷/۲/۲۲؛

  ۲۲۵- آیین نامه اجرای مفاد تبصره ماده ۱۲۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ راجع به تعیین نصاب حداکثر برای بعضی از هزینه های قابل قبول در محاسبه درآمد مشمول مالیات مصوب ۱۳۴۷/۴/۱۲؛

  ۲۲۶- تبصره (۱) ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷/۴/۲۷؛

  ۲۲۷- تبصره (۱) ماده ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷؛

  ۲۲۸- تبصره ماده ۴ و ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۶۲/۱۰/۲۰) قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳؛

  ۲۲۹- تبصره ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۷/۱۱/۸؛

  ۲۳۰- عبارت «و از لحاظ مالیات بر در آمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد» از انتهای ماده ۳۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴؛

  ۲۳۱- ماده ۲۱ و تبصره قانون بیمه های اجتماعی روستائیان مصوب ۱۳۴۸/۲/۲۱؛

  ۲۳۲- بند (ج) ماده ۳ قانون لغو عوارض دروازه ای مصوب ۱۳۴۸/۲/۲۳؛

  ۲۳۳- ماده ۱۲ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۸/۴/۱۶؛

  ۲۳۴- آیین نامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ مصوب ۱۳۴۸/۹/۱۹؛

  ۲۳۵- تبصره ماده ۵ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای مصوب ۱۳۴۸/۱۱/۱۹؛

  ۲۳۶- بند (۱) تبصره ۳ ماده واحده قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۱۳۴۸/۱۱/۲۶؛

  ۲۳۷- ماده ۵۰ اساسنامه بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۸/۱۲/۱۹؛

  ۲۳۸- قانون اصلاح پاره ای مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ و الحاق موادی به قانون مذکور مصوب ۱۳۴۸/۱۲/۲۴؛

  ۲۳۹- قانون اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۲۳؛

  ۲۴۰- بند (۶) ماده ۱۰ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۲۷؛

  ۲۴۱- دومین جدول معافیت های صنعتی مصوب ۱۳۵۰/۱/۳۰؛

  ۲۴۲- اصلاح بعضی از مواد آیین نامه اجرائی موضوع بندهای ۸ و ۹ و۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۰/۲/۲؛

  ۲۴۳- اصلاح آیین نامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۰/۲/۲۳؛

  ۲۴۴- ماده واحده و بندهای اصلاح جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۰/۲/۳۰؛

  ۲۴۵- جدول معافیت های معدنی موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۹۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ مصوب ۱۳۵۰/۲/۳۰؛

  ۲۴۶- ماده ۷ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۱۵؛

  ۲۴۷- مواد ۱۰۷ الی ۱۱۰ و ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶؛

  ۲۴۸- ماده ۵۶ و تبصره های آن و ماده ۵۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶؛

  ۲۴۹- تبصره (۱۰) ماده واحده قانون واگذاری بیمارستان های وزارت بهداری مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۲؛

  ۲۵۰- ماده ۶ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۹؛

  ۲۵۱- ماده ۱۵ قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۹؛

  ۲۵۲- قانون اخذ مالیات از صفحات گرامافون مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰؛

  ۲۵۳- قانون اجازه انتقال پنجاه درصد مشاع از حقوق و منافع شرکت نفت کنتینانتال ایران به شرکت نفت فیلیپس ایران مصوب ۱۳۵۰/۴/۲؛

  ۲۵۴- قانون استرداد قسمتی از مالیات بر درآمد بانک رفاه کارگران مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۲۵؛

  ۲۵۵- ماده ۴ قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۲۸؛

  ۲۵۶- تبصره ماده ۱ و ماده ۴ و تبصره های آن قانون صنعت گاز مصوب ۱۳۵۱/۲/۲۵؛

  ۲۵۷- اجازه پذیرفتن پرداختی مؤسسات بیمه به صندوق تأمین خسارت های بدنی جزو هزینه های قابل قبول مصوب ۱۳۵۱/۸/۲۹؛

  ۲۵۸- قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی آیین نامه اجرائی موضـوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۱/۹/۸؛

  ۲۵۹- ماده ۱۱ قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۹؛

  ۲۶۰- قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۷؛

  ۲۶۱- ماده ۵ قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۷؛

  ۲۶۲- ماده ۶ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۳۵۲/۲/۱۸؛

  ۲۶۳- ماده ۵ آیین نامه اجرائی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۰؛

  ۲۶۴- اصلاح بند ب ماده ۱۰ اصلاحی آیین نامه اجرائی موضوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۳؛

  ۲۶۵- بند (ب) ماده واحده قانون تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح ماده ۵ صندوق مزبور مصوب ۱۳۵۲/۱۰/۱۷؛

  ۲۶۶- ماده ۴ قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۲۴؛

  ۲۶۷- قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۱۴؛

  ۲۶۸- ماده ۶ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و درجه داران و افراد کادر ثابت و هم ردیفان ژاندارمری کشور و شهربانی کشور مصوب ۱۳۵۳/۴/۳؛

  ۲۶۹- بند (ج) ماده واحده (موضوع الحاق ماده ۱۳ و تبصره آن) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک و الحاق چند ماده به قانون مزبور مصوب ۱۳۵۳/۵/۱؛

  ۲۷۰- تبصره ۴۹، بند (الف) تبصره ۷۱، تبصره های ۸۵، ۹۰، ۹۱، ۹۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵؛

  ۲۷۱- قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۱۲؛

  ۲۷۲- ماده ۸ قانون تشکیل صندوق پس انداز مستخدمان رسمی کشوری مصوب۱۳۵۳/۱۲/۲۷؛

  ۲۷۳- دومین جدول معافیت های معدنی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۷؛

  ۲۷۴- سومین جدول معافیت های صنعتی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۷؛

  ۲۷۵- ماده ۲ و ماده ۶ و تبصره آن از قانون معاملات زمین مصوب ۱۳۵۴/۲/۲۸؛

  ۲۷۶- مواد ۵ و ۲۷ قانون تشکیل صندوق مشترک شهرداری ها مصوب ۱۳۵۴/۲/۲۸؛

  ۲۷۷- تبصره های ۱ و ۲ الحاقی ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد، موضوع بند ب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ و چهار تبصره به ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب ۱۳۵۴/۰۲/۳۱؛

  ۲۷۸- مواد ۱۰ و ۱۴ قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مصوب ۱۳۵۴/۳/۵؛

  ۲۷۹- مواد ۱۱۰ و ۱۱۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳؛

  ۲۸۰- بند (۳) ماده ۵۰ و ماده ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵؛

  ۲۸۱- قانون معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکت های سهامی ایران از پرداخت مالیات مصوب ۱۳۵۵/۲/۹؛

  ۲۸۲- طرز مصرف درآمد حاصل از اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳۵۵/۴/۶؛

  ۲۸۳- آیین نامه اجرائی قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳۵۵/۵/۱۳؛

  ۲۸۴- ماده ۳ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹؛

  ۲۸۵- قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۵۵/۱۱/۱۷؛

  ۲۸۶- ماده ۹ و ماده ۱۰ و تبصره ۲ آن و ماده ۵۲ از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷؛

  ۲۸۷- ماده ۲۹ قانون خانه انصاف مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵؛

  ۲۸۸- بند (الف) ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۱۲ قانون مالیات های مستقیم و الحاق یک بند به تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ مصوب ۱۳۵۶/۴/۵؛

  ۲۸۹- مواد ۵ و ۷ و ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرائی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۶/۴/۲۷؛

  ۲۹۰- ماده ۷ و تبصره (۲) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب ۱۳۵۶/۸/۲۱؛

  ۲۹۱- ماده ۷ اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶/۸/۲۵؛

  ۲۹۲- قانون اصلاح تبصره (۱) ماده ۷۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۶/۱۲/۱۶؛

  ۲۹۳- قانون معافیت انجمن سلطنتی اسب از پرداخت مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۵۷/۳/۹؛

  ۲۹۴- قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مصوب ۱۳۵۷/۹/۲۵؛

  ۲۹۵- ماده ۳ لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۲۹؛

  ۲۹۶- ماده ۱۵ قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲؛

  ۲۹۷- بندهای (ب) و (ج) و ماده ۶ لایحه قانونی متمم تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۱؛

  ۲۹۸- ماده ۵ و تبصره های ۱ و ۲ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۸؛

  ۲۹۹- تبصره ۳۸ لایحه بودجه سال ۱۳۵۸ مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۵؛

  ۳۰۰- تبصره (۷) ماده واحده لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۸/۶/۸؛

  ۳۰۱- لایحه قانونی مربوط به استفاده از معافیت های مقرر در سومین جدول معافیت های صنعتی و دومین جدول معافیت های معدنی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۷ موضوع ماده ۹۸ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۲ ذیل آن مصوب ۱۳۵۸/۶/۸؛

  ۳۰۲- لایحه قانونی اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳۵۸/۶/۱۳؛

  ۳۰۳- لایحه قانونی اصلاح ماده ۲۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۶؛

  ۳۰۴- ماده ۱ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷؛

  ۳۰۵- لایحه قانونی بازپرداخت وجوه مربوط به بخشودگی مالیاتی سود ویژه پرداختی به کارگران موضوع بند۹ ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷؛

  ۳۰۶- لایحه قانونی راجع به اصلاح بندهای الف و ب ماده ۳ لایحه تأدیه و تسویه مالیاتی مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۲۹ مصوب ۱۳۵۸/۹/۳؛

  ۳۰۷- ماده ۱۵ لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب ۱۳۵۸/۹/۳؛

  ۳۰۸- لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۵۷ مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۴؛

  ۳۰۹- ماده واحده لایحه قانونی معافیت مالیات حقوق کارمندان دفتر نمایندگی سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری خلق چین مقیم تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۰۳؛

  ۳۱۰- لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت مالیات بر حقوق افرادی که از بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سراسر کشور حقوق دریافت می دارند مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۴؛

  ۳۱۱- لایحه قانونی راجع به افزایش قیمت انواع سیگارهای تولیدی توسط شرکت دخانیات ایران مصوب ۱۳۵۹/۳/۱؛

  ۳۱۲- لایحه قانونی اصلاح قانون اخذ مالیات از اتومبیل های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۱۳۵۹/۳/۱؛

  ۳۱۳- لایحه قانونی اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت مصوب ۱۳۵۹/۳/۱؛

  ۳۱۴- لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۳/۳؛

  ۳۱۵- لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱؛

  ۳۱۶- لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵؛

  ۳۱۷- قانون مربوط به کسر وجوهی که به عنوان ترمیم خرابی های ناشی از جنگ و یا به منظور کمک به افراد مناطق جنگ زده به حسابی که از طرف دولت تعیین گردیده پرداخت شده یا بشود از جمع درآمد مشمول مالیات مصوب ۱۳۶۰/۲/۶؛

  ۳۱۸- تبصره ۶۵ لایحه بودجه سال ۱۳۶۰ مصوب ۱۳۶۰/۵/۷؛

  ۳۱۹- قانون راجع به انجام تعهدات ناشی از پرداخت مالیات بر درآمد قراردادهای پیمانکاری منعقده بین شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی مصوب ۱۳۶۱/۰۳/۲۳؛

  ۳۲۰- قانون راجع به اصلاح قسمتی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی مصوب ۱۳۶۱/۷/۲۹؛

  ۳۲۱- تبصره های ۸۳ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۲۶؛

  ۳۲۲- ماده واحده قانون راجع به اعطای معافیت مالیاتی کالاهایی که اجازه صدور دارند مصوب ۱۳۶۲/۲/۲۹؛

  ۳۲۳- قانون راجع به اصلاح ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ مصوب ۱۳۶۲/۳/۲۴؛

  ۳۲۴- قانون راجع به الحاق یک بند به عنوان بند ۱۳ به ماده ۱۰ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۱ مصوب ۱۳۶۲/۶/۸؛

  ۳۲۵- قانون راجع به رفع اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۱؛

  ۳۲۶- ماده واحده قانون راجع به اصلاح ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب دی ماه ۱۳۴۷ مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۲۰؛

  ۳۲۷- تبصره های۵۵، ۶۲ و ۷۲ قانون بودجه سال۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰؛

  ۳۲۸- قانون راجع به اصلاح ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ و حذف تبصره های ۱ و ۲ ماده مزبور مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۹؛

  ۳۲۹- قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲؛

  ۳۳۰- بند (الف) تبصره ۴۳ و بندهای (الف) و (ب) تبصره ۴۴ و بند (الف) تبصره ۵۰ و تبصره ۵۶ و تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۲۹؛

  ۳۳۱- قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب ۱۳۶۴/۱۰/۱۲؛

  ۳۳۲- ماده واحده قانون آزادی معاملات وسایط نقلیه مصوب ۱۳۶۵/۴/۱۹؛

  ۳۳۳- تبصره (۱۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضاء هیئت علمی و اعضاء غیر هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۶۵/۵/۷؛

  ۳۳۴- قانون اصلاح تبصره ۴ قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب ۱۳۶۴ و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به قانون مزبور مصوب ۱۳۶۵/۵/۸؛

  ۳۳۵- قانون تعدیل مالیات حقوق مصوب ۱۳۶۶/۳/۲۶؛

  ۳۳۶- قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۳/۲۶؛

  ۳۳۷- ماده ۲۹ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۶/۴/۱۱؛

  ۳۳۸- تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲؛

  ۳۳۹- ماده ۱۶ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷؛

  ۳۴۰- قانون شمول قانون راجع به الحاق یک بند به عنوان بند ۱۳ به ماده ۱۰ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ به خلبانان و کادر پروازی و عملیاتی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب ۱۳۶۷/۲/۲۸؛

  ۳۴۱- قانون معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی بانک های کشور مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۴؛

  ۳۴۲- ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایران گردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰/۷/۷؛

  ۳۴۳- بند (ج) و تبصره های (۱، ۲، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و ۲۲) و ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲؛

  ۳۴۴- تبصره (۳) ماده واحده قانون تشکیل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳۰؛

  ۳۴۵- قانون استفساریه موضوع بند الف ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۲/۶/۱۰؛

  ۳۴۶- قانون معافیت شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع از پرداخت مالیات مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰؛

  ۳۴۷- قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴/۷/۱۶؛

  ۳۴۸- تبصره (۲) ماده ۲ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی مصوب ۱۳۷۴/۹/۱۲؛

  ۳۴۹- قانون الحاق یک بند به ماده (۲۲) قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب۱۳۷۱ مصوب ۱۳۷۴/۹/۱۲؛

  ۳۵۰- تبصره (۱) ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲؛

  ۳۵۱- ماده ۴ قانون اجازه تأسیس شرکت دولتی مرکز نگهداری و تعمیرات جزئی یا کلی هواپیماهای بازرگانی غیرنظامی مصوب ۱۳۷۵/۲/۳۰؛

  ۳۵۲- قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۹؛

  ۳۵۳- بند ۲ نظر مجلس (تفسیر) قانون استفساریه از مؤسسات، واحدها و مراکز فرهـنگی مندرج در قـانون اهداف و وظـایف وزارت فـرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ و تبصره ۶ ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۷۶/۱/۳۱؛

  ۳۵۴- قانون معافیت شرکت های پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات مصوب ۱۳۷۶/۳/۶؛

  ۳۵۵- ماده ۷ و تبصره قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰؛

  ۳۵۶- قانون معافیت سازمان بیمه خدمات درمانی از پرداخت مالیات حق بیمه های دریافتی مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۱۴؛

  ۳۵۷- ماده واحده و بندهای ۳ و ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده ۲۲ قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶؛

  ۳۵۸- بند (الف) ماده ۶ و ماده ۱۱ قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴؛

  ۳۵۹- قانون استفساریه راجع به شمول تبصره (۱۷) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها به خودروهای اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۶؛

  ۳۶۰- قانون اصلاح بند (۱) تبصره (۱) ماده (۳) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۲؛

  ۳۶۱- قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۱۳؛

  ۳۶۲- ماده ۷۲ به همراه تبصره ۱ آن از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷؛

  ۳۶۳- مواد ۴ و ۱۳ و ۴۸ و ۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷؛

  ۳۶۴- ماده ۳۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸؛

  ۳۶۵- تفسیر ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۸؛

  ۳۶۶- بند (ی) ماده ۳۰، (د) ماده ۳۱، قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴؛

  ۳۶۷- ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶؛

  ۳۶۸- ماده ۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵؛

  ۳۶۹- ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱.

   

  ضمیمه ۱ـ قوانین منقضی

  ۱- مواد ۴ و ۵ قانون امتیاز تأسیس سیم نقاله مصوب ۱۲۹۰/۸/۴؛

  ۲- مواد ۴ و ۶ قانون امتیاز ایجاد کارخانه کبریت سازی آذربایجان مصوب ۱۳۰۱/۱۰/۱۵؛

  ۳- مواد ۲۰ و ۲۳ قانون شرایط اساسی امتیاز نفت شمال به یک کمپانی معتبر مستقل آمریکایی (اتازونی) مصوب ۱۳۰۲/۳/۲۳؛

  ۴- ردیف های (۲) و (۴) جدول ماده ۱ (موضوع عایدات پیش بینی شده) و ماده ۱۵ قانون بودجه مملکتی سنه ۱۳۰۳ شمسی مصوب ۱۳۰۳/۱۰/۱۱؛

  ۵- قانون معافیت اتومبیل باری کارخانه کبریت سازی تبریز از باج راه و مالیات نواقل مصوب ۱۳۰۴/۶/۱۹؛

  ۶- ماده ۱۰ قانون امتیاز انحصاری تأسیس کارخانه های عصاره گیری سوس به آقایان حسنعلی خان هدایت و عزت ا... خان هدایت مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱؛

  ۷- ردیف های (۲) و (۴) جدول ماده ۱ (موضوع عایدات پیش بینی شده) و مواد ۸ و ۲۱ قانون بودجه سنه ۱۳۰۴ مملکتی مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۲۱؛

  ۸- بند ۵ و ۶ ضمیمه «صورت جزء اعتبارات مخارج مملکتی بابت سنه ۱۳۰۷» قانون بودجه یک ساله ۱۳۰۷ مملکتی مصوب ۱۳۰۷/۳/۳۱؛

  ۹- مواد ۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷متمم قانون بودجه یک ساله یکهزار و سیصد و هفت مملکتی مصوب ۱۳۰۷/۴/۱۹؛

  ۱۰- مواد ۷ و ۹ قانون اجازه اعطای امتیاز انحصاری ساختن و به کار انداختن خط تراموای بین محمره و عبادان به آقای میرزا حسین خان موقر مصوب ۱۳۰۷/۴/۳۱؛

  ۱۱- قسمت اول و دوم ضمیمه قانون بودجه یکساله۱۳۰۸ مملکتی مصوب ۱۳۰۷/۱۲/۲۶؛

  ۱۲- تبصره ماده واحده و ردیف های اول و ششم و بیست و سوم «صورت ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۰۹ کل مملکتی» قانون بودجه سال ۱۳۰۹ کل مملکتی مصوب ۱۳۰۸/۱۲/۲۸؛

  ۱۳- مواد ۳ و ۱۱ قانون متمم بودجه سال ۱۳۰۹ مملکتی مصوب ۱۳۰۹/۴/۳؛

  ۱۴- ماده ۸ قانون امتیاز انحصاری استخراج معادن ذغال سنگ اطراف مشهد به آقای ولی خان اسدی مصوب ۱۳۰۹/۷/۲۷؛

  ۱۵- مواد ۱۶ و ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۰ مملکتی مصوب ۱۳۰۹/۱۲/۲۸؛

  ۱۶- ماده واحده قانون راجع به نرخ تسعیر جنس مالیاتی مصوب ۱۳۱۰/۵/۲۴؛

  ۱۷- ردیف های ۱ و ۲ فصل (۱) و فصل (۲) و ردیف های ۱ و ۲ و ۳ فصل (۸) قسمت اول ضمیمه قانون بودجه یک ساله ۱۳۱۱ مملکتی مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۳؛

  ۱۸- ماده ۲۲ قانون متمم بودجه یک ساله ۱۳۱۱ مملکتی مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۸؛

  ۱۹- ماده ۳ قانون اعطای امتیاز استخراج ذغال سنگ اطراف شهر تبریز به آقای مسعودخان عدل مصوب ۱۳۱۱/۳/۲۴؛

  ۲۰- ردیف های (۱) و (۲) و (۳) صورت ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی قانون بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی مصوب ۱۳۱۲/۲/۲؛

  ۲۱- مواد ۱۲ و ۳۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی مصوب ۱۳۱۲/۳/۴؛

  ۲۲- بندهای (الف و ب و ج و د) ماده ۶ و مواد ۱۱ و ۲۳ قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفط [نفت] انگلیس و ایران محدود مصوب ۱۳۱۲/۳/۷؛

  ۲۳- ماده ۳ قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه های فلاحتی و صنعتی مصوب ۱۳۱۲/۱۰/۱۷؛

  ۲۴- ردیف های (۱) و (۲) و (۴) و (۶) صورت ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۱۳ مملکتی (باب اول ـ عایدات) قانون بودجه کل سال هزار و سیصد و سیزده مملکتی مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۱۳؛

  ۲۵- مواد ۹، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲ و ۳۶ (موضوع ماده ۱۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۰ مملکتی) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳ مملکتی مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۶؛

  ۲۶- ردیف های (۱) و (۲) و (۳) و (۵) و (۶) صورت ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۱۴ (باب اول ـ عایدات) قانون بودجه کل سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب ۱۳۱۳/۱۲/۱۵؛

  ۲۷- ردیف های (۱) و (۲) و (۴) و (۵) و (۶) صورت ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری (باب اول ـ عایدات) قانون بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری مصوب ۱۳۱۴/۱۲/۱۹؛

  ۲۸- ماده ۲ قانون اجازه استخدام آقای ویلیام ماکنزی تبعه انگلیس به عنوان محاسب متخصص مصوب ۱۳۱۵/۲/۱۳؛

  ۲۹- بندهای ۱ و ۲ ماده ۸، ماده ۱۱، بند (ج) ماده ۲۱ اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال شرق به شرکت نفت آمریکا و ایران مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۱۵؛

  ۳۰- بندهای ۱ و ۵ ماده ۹، مواد ۱۰ و ۱۷ اجازه ساختن و نگهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۱۸؛

  ۳۱- ردیف های (۱) و (۲) و (۴) و (۵) و (۶) و (۷) و (۱۰) صورت ضمیمه لایحه قانون بودجه سال ۱۳۱۶ کشور (باب اول ـ درآمد) قانون بودجه سال ۱۳۱۶ کل کشور مصوب ۱۳۱۵/۱۲/۲۳؛

  ۳۲- ردیف های (۱ تا ۸) صورت ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۱۷ کشور (باب اول ـ درآمد) قانون بودجه کل سال ۱۳۱۷ کشور مصوب ۱۳۱۶/۱۲/۱۵؛

  ۳۳- جزء (۵) بند (الف) ماده واحده قانون اجازه استخدام آقای هانس ناتر تبعه سویس و آقای هاری هاکلین تابع سوئد مصوب ۱۳۱۷/۶/۲۷؛

  ۳۴- ردیف های (۱ تا ۷) صورت ضمیمه (قسمت دوم ـ درآمد) قانون بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب ۱۳۱۷/۱۲/۱۴؛

  ۳۵- بند ۵ ماده واحده قانون اجازه استخدام نوزده نفر مهندسین و متخصصین خارجی برای ساختمان راه آهن مصوب ۱۳۱۸/۳/۱۰؛

  ۳۶- بند ۵ ماده واحده قانون اجازه استخدام هیجده نفر مهندسین و متخصصین کارمندان خارجی ساختمان خطوط راه آهن و صورت پیوست آن مصوب ۱۳۱۸/۶/۸؛

  ۳۷- ردیف های (۱ تا ۸) صورت پیوست قانون بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور (فصل اول ـ درآمد) قانون بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور مصوب ۱۳۱۸/۱۲/۱۶؛

  ۳۸- بند ۵ ماده واحده قانون اجازه استخدام بیست و هفت نفر مهندسین و متخصصین کارهای ساختمانی راه آهن مصوب ۱۳۱۹/۴/۲؛

  ۳۹- ردیف های (۱ تا ۸) و (۱۰) و (۱۲) صورت پیوست قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور (درآمد سال ۱۳۲۰ کشور) قانون بودجه کل ۱۳۲۰ کشور مصوب ۱۳۱۹/۱۲/۱۵؛

  ۴۰- مواد ۲، ۴، ۹ و ۳۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۱۳۱۹/۱۲/۲۹؛

  ۴۱- ماده ۱۱ و تبصره های ۱ و ۲ قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۱۳۲۰/۸/۸؛

  ۴۲- ردیف های ۱ تا ۸ و ردیف های ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ «صورت پیوست قسمت بودجه درآمد سال ۱۳۲۱ کشور» قانون بودجه کل سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۱۳۲۱/۱/۳۰؛

  ۴۳- ماده ۹ قانون اجازه استخدام و حدود اختیارات دکتر میلیسپو رئیس کل دارایی مصوب ۱۳۲۱/۸/۲۱؛

  ۴۴- ماده ۵۱ (موضوع ماده ۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور و مواد ۲، ۳، ۴ و ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۱۳۲۱/۹/۵؛

  ۴۵- ماده ۷ قانون اجازه استخدام شش نفر اتباع امریکای شمالی برای همکاری رئیس کل دارایی مصوب ۱۳۲۲/۴/۹؛

  ۴۶- تبصره ماده ۳ قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مهرماه ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۲۲/۷/۲۸؛

  ۴۷- بند (ج) ماده واحده قانون اجازه استخدام چند نفر افسر آمریکایی برای مستشاری اداره کل ژاندارمری مصوب ۱۳۲۲/۷/۲۸؛

  ۴۸- ماده ۲ قانون اجازه استخدام عده از اتباع امریکا برای کارمندی ادارات دارایی مصوب ۱۳۲۲/۸/۱؛

  ۴۹- ردیف های (۱تا ۸) و (۱۰) و (۱۲) و (۱۵) ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۲۲ کشور مصوب ۱۳۲۲/۸/۲۴؛

  ۵۰- مواد ۲ و ۴ قانون اجازه استخدام آقای دکتر لوئی دلپی رئیس بنگاه مایه سازی دامپزشکی حصارک مصوب ۱۳۲۲/۸/۲۸؛

  ۵۱- تبصره ماده ۱ قانون استخدام دو نفر پزشک متخصص از اتباع دول متحده آمریکا برای وزارت بهداری مصوب ۱۳۲۲/۸/۲۸؛

  ۵۲- مواد ۴، ۵، ۸، ۱۴، ۱۸ و ۲۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ کل کشور مصوب ۱۳۲۲/۸/۳۰؛

  ۵۳- تمدید مدت تبصره ماده (۱) آیین نامه مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۴/۳/۳۱؛

  ۵۴- بند (الف) ماده واحده قانون اجازه استخدام آقای دکتر بنت ـ ف ـ اوری مشاور فنی وزارت بهداری مصوب ۱۳۲۴/۸/۲۲؛

  ۵۵- تبصره (۵) ماده واحده قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مردادماه ۱۳۲۷ مصوب ۱۳۲۷/۶/۲؛

  ۵۶- تبصره (۱) ماده واحده قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهرماه ۱۳۲۷ مصوب ۱۳۲۷/۸/۵؛

  ۵۷- تبصره های (۵ و ۹) ماده واحده قانون اجازه پرداخت دودوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماه اول سال (۱۳۲۸) مصوب ۱۳۲۸/۱/۲۹؛

  ۵۸- تبصره های ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۴، ۲ و بند ۹ تبصره ۳۲ ماده ۲، ردیف های ۱ تا ۷ و ردیف ۱۴ «صورت پیوست بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور (درآمد) » قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور مصوب ۱۳۲۸/۴/۲۳؛

  ۵۹- تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه استخدام چهار نفر از اتباع کشور سوئد به عنوان کارشناس فنی شهربانی به مدت دو سال مصوب ۱۳۲۸/۴/۳۰؛

  ۶۰- اجازه وصول مالیات وسایط نقلیه موتوری در سال های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ طبق آیین نامه سال ۱۳۲۹ مصوب ۱۳۳۰/۳/۹؛

  ۶۱- بنـد ۲ ماده واحده قانون مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر مصوب ۱۳۳۱/۵/۲۰؛

  ۶۲- لایحه راجع به تسویه حساب مالیات های معوقه مصوب ۱۳۳۱/۵/۳۰؛

  ۶۳- لایحـه قانونی متمم لایحه قانونی مصوب سی ام مردادماه ۱۳۳۱ راجع به حساب های معوقه مالیات ها مصوب ۱۳۳۱/۶/۴؛

  ۶۴- لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی مصوب۱۳۳۱/۱۰/۲۰؛

  ۶۵- لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۱۳۳۲/۲/۱۷؛

  ۶۶- لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۱۳۳۲/۵/۱۹؛

  ۶۷- مواد ۷ و ۸ و تبصره ۱ ماده ۵۷ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۲۵؛

  ۶۸- لایحه قانونی مربوط به تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲؛

  ۶۹- تبصره (۲) ماده واحده قانون تمدید مدت رسیدگی کمیسیون های مشترک به لوایح تصویبی آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۲۱؛

  ۷۰- ردیف های (۱ تا ۶) و (۸) جدول ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۳۴ کل کشور مصوب ۱۳۳۴/۱/۲۷؛

  ۷۱- قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۴/۵/۱۰؛

  ۷۲- ردیف های ۱ تا ۶ ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۹؛

  ۷۳- تبصره های (۶ و ۱۷و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۲) و ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور مصوب ۱۳۳۵/۱۲/۲۸؛

  ۷۴- تبصره (۱) ماده واحده تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام یک نفر منشی کارشناس صنعتی برای دفتر فنی مصوب ۱۳۳۶/۲/۲۲؛

  ۷۵- بند (۳) ماده واحده تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام دو نفر منشی خارجی جهت دفتر فنی مصوب ۱۳۳۶/۴/۲۴؛

  ۷۶- ردیف های (۱ تا ۴) ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۲۹؛

  ۷۷- بند (الف) ماده ۱ لایحه قانونی دایر به اجازه تجدید استخدام آقای دکتر بالتازار رئیس بنگاه پاستور مصوب ۱۳۳۷/۲/۲۴؛

  ۷۸- تصمیم متخذه کمیسیون دارایی راجع به موعد تسلیم اظهارنامه مشمولین مالیات مستغلات غیراجاری مصوب ۱۳۳۷/۸/۷؛

  ۷۹- ضمیمه تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره بودجه اداری سال ۱۳۳۸ تشکیلات مرکزی سازمان برنامه مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۹؛

  ۸۰- تبصره (۲) ماده واحده قانون راجع به اجازه استخدام دوازده نفر مهندس و متخصص از اتباع آلمان غربی مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۸؛

  ۸۱- تبصره ۱۰ و ۲۵ و ردیف های (۱ تا ۶) و (۹ تا۱۲) جدول «فصل اول بودجه درآمد سال ۱۳۳۸» قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۸؛

  ۸۲- ردیف های (۱ تا ۷) و (۱۰) جدول درآمد قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹؛

  ۸۳- قانون راجع به اعطای اختیار به کمیسیون مشترک دارائی مجلسین در مورد اصلاحات مالیاتی مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۲۲؛

  ۸۴- ماده واحده قانون اجازه تمدید مدت استخدام آقای مهندس پل فورل تبعه کشور فرانسه به مدت یک سال مصوب ۱۳۳۹/۳/۱۸؛

  ۸۵- تبصره های ۱۴ و ۱۵ و ردیف های (۱ و ۲) ضمیمه (بودجه درآمد ۱۳۴۰ وزارتخانه ها و ادارات کل و شرکت ها و بنگاه ها) قانون بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور مصوب ۱۳۴۳/۷/۲۸؛

  ۸۶- تبصره های ۹ و ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور مصوب ۱۳۴۳/۸/۱۷؛

  ۸۷- تبصره ۵ و ردیف های (۱ و ۲) جدول ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۴۲ مصوب ۱۳۴۳/۸/۲۴؛

  ۸۸- بخش های اول و دوم (صورت تلفیق شده درآمدهای دولت و مؤسسات وابسته (ضمیمه بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور)، بخش اول جدول درآمدهای عادی (مالیات های مستقیم) و ردیف های طبقه بندی (۲، ۲۹، ۳ـ ۲۹، ۱ـ ۲۱)، بخش دوم جدول درآمدهای عادی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور مصوب ۱۳۴۳/۵/۴؛

  ۸۹- تبصره های ۷ و ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۲۷؛

  ۹۰- قانون مالیات مقطوع سال چهل و چهار پیشه وران و مقررات تسهیل مالیات مصوب ۱۳۴۴/۹/۱۶؛

  ۹۱- ردیف های (۲ و ۳ و ۴) جدول «پیش بینی افزایش درآمد سال ۱۳۴۴»، جزء (د) بند (۵) قرارداد منضم به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۱۳۴۵/۳/۸؛

  ۹۲- قانون مالیات سال ۱۳۴۵ پیشه وران مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۱؛

  ۹۳- ردیف های (۱) و (۳ تا ۷) جدول پیش بینی افزایش درآمدهای عمومی سال۱۳۴۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲؛

  ۹۴- ماده ۲۰ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹؛

  ۹۵- ماده ۱۱ و تبصره آن قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی مصوب ۱۳۴۶/۱۰/۲۷؛

  ۹۶- تبصره های ۶ و ۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۲۷؛

  ۹۷- ماده ۶ قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب ۱۳۵۰/۱/۲۱؛

  ۹۸- لایحه قانونی تمدید مدت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم راجع به معافیت های صادراتی مصوب ۱۳۵۰/۱۱/۹؛

  ۹۹- جزء (ب) بند ۲۰ (موضوع الحاق تبصره ۱ ماده ۷۵) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۷؛

  ۱۰۰- تبصره های ۱۴ و ۱۶ بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۷؛

  ۱۰۱- تبصره ۴۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۷؛

  ۱۰۲- بند (ج) ماده واحده (موضوع الحاق ماده ۱۳ و تبصره آن) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک و الحاق چند ماده به قانون مزبور مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۴؛

  ۱۰۳- بند (الف) ماده واحده قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب ۱۳۵۴/۴/۳؛

  ۱۰۴- تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۲۱؛

  ۱۰۵- معافیت های زمان دار در قسمت اول ماده واحده قانون معافیت های مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۷؛

  ۱۰۶- تبصره های ۳۱ و ۴۰ و ۴۱ و ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۵/۱۲/۲۶؛

  ۱۰۷- آیین نامه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم راجع به تمدید معافیت مالیاتی صادرکنندگان کالای ایرانی مصوب ۱۳۵۶/۷/۲۷؛

  ۱۰۸- تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور مصوب ۱۳۵۶/۱۲/۲۵؛

  ۱۰۹- مواد ۱، ۲، ۴ و ۵ لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۲۹؛

  ۱۱۰- بند (الف) و مواد ۴ و ۵ لایحه قانونی متمم تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۱؛

  ۱۱۱- جزء (و) بند ۶ ماده واحده لایحه قانونی راجع به چگونگی پرداخت حق السهم سال ۱۳۵۸ کارگران واحدهای مشمول قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه های صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۴؛

  ۱۱۲- لایحه قانونی تمدید مدت تشکیل مجامع عمومی و تسلیم اظهارنامه مالیاتی بانک ها و مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴؛

  ۱۱۳- لایحه قانونی مبدأ و منتهای ایام قهری و اضطراری در شهرستان های غرب کشور مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۸؛

  ۱۱۴- ماده ۱ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۳/۳؛

  ۱۱۵- لایحه قانونی راجع به موعد تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به پایان سال ۱۳۵۸ بانک ها و مؤسسات اعتباری ملی شده مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۵؛

  ۱۱۶- لایحه قانونی راجع به موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت هایی که ملی شده و یا توسط دولت برای آنها سرپرست و یا مدیر تعیین شده است مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱؛

  ۱۱۷- لایحه قانونی راجع به تمدید مدت مذکور در ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱؛

  ۱۱۸- لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به ادامه سال مالی ۱۳۵۷ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری ملی شده تا ۱۳۵۸/۳/۱۷ مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵؛

  ۱۱۹- قانون راجع به اضافه شدن مدت شش ماه به موعد تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و اظهارنامه مالیاتی شرکت های تحت نظر بنیاد مستضعفان مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۱۹؛

  ۱۲۰- لایحه راجع به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت های مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت مصوب ۱۳۶۰/۵/۱۹؛

  ۱۲۱- قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب ۱۳۶۰/۸/۷؛

  ۱۲۲- تبصره های ۸۱، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷ و ۸۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۶؛

  ۱۲۳- تبصره (۱) ماده ۱۱ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷؛

  ۱۲۴- قانون تمدید مدت اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۳؛

  ۱۲۵- قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ مصوب ۱۳۶۲/۵/۲۰؛

  ۱۲۶- قانون معافیت جامعه الامام الصادق (ع) از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات اراضی بایر و حق تمبر نقل و انتقالات املاک مصوب ۱۳۶۲/۸/۳؛

  ۱۲۷- بند (الف) تبصره ۳۳ و تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰؛

  ۱۲۸- بندهای (ج) و (د) و (ه) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۲۹؛

  ۱۲۹- ماده ۲۵ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴ مصوب ۱۳۶۴/۲/۱۷؛

  ۱۳۰- بند (ج) ماده ۱۶لایحه بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۶؛

  ۱۳۱- ماده ۲۵ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵ مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۷؛

  ۱۳۲- ردیف ۳ از بند (الف) ماده واحده جداول اصلاح درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار (ارقام به هزار ریال) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۱۴؛

  ۱۳۳- بندهای (ب) و (ج) تبصره ۱۶، قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸؛

  ۱۳۴ـ تبصره (۳) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۶/۳/۲۴؛

  ۱۳۵- بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مصوب ۱۳۶۶/۷/۲۱؛

  ۱۳۶- بند (الف) ماده واحده (جدول شماره ۱ درآمدهای عمومی مبالغ به هزار ریال) قانون اصلاح برخی از ارقام و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۱۰؛

  ۱۳۷- بند (۱۵) تبصره ۱۲، بند (ج) تبصره ۳۳، جزء (۳) بند (الف) تبصره ۱۶، قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۱۸؛

  ۱۳۸- قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۹؛

  ۱۳۹- بند (الف) تبصره ۵، بند (۱۴) تبصره ۱۲، بندهای (الف) و (ب) و (ج) تبصره ۳۳، قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۹؛

  ۱۴۰- تبصره ماده واحده قانون افزایش مجدد اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۱؛

  ۱۴۱- بند (ب) تبصره ۶، تبصره های ۷، ۳۲ و ۵۰، قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۱۱؛

  ۱۴۲- بند (الف) تبصره ۵ و جزء (۳) بند (الف) ) تبصره ۱۶ و تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۹کل کشور مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۲۸؛

  ۱۴۳- تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور مصوب ۱۳۶۹/۴/۲۶؛

  ۱۴۴- مواد ۱، ۲، ۹ و ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۰؛

  ۱۴۵- جزء ۲ بنـد (ب) تبصره (۱۰) قانون متـمم بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۵، ۱۳۶۹/۹/۲۷ مجلس شـورای اسـلامی، مجـمع تشخیص مصلحت نظام؛

  ۱۴۶- بند (الف) تبصره ۵، جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (۱۶) تبصره ۲۹، بند (الف) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور مصوب ۱۳۶۹/۱۱/۱۱؛

  ۱۴۷- قانون اصلاح ماده ۲۰ اصلاحی قانون برق ایران مصوب ۱۳۶۲/۵/۲۰؛

  ۱۴۸- بند (الف) تبصره ۵، بندهای (د) و (ه) تبصره ۸، تبصره ۱۵، جزء (۳) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (۱۳) تبصره ۲۹، تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۱۰؛

  ۱۴۹- قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب۱۳۷۱/۲/۲؛

  ۱۵۰- بند (ج) تبصره ۵، بندهای (د) و (ه) تبصره ۸، بند (الف) تبصره ۱۰، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (ب) تبصره ۳۴، تبصره ۳۵، بند (ب) تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۱۲؛

  ۱۵۱- ماده واحده و تبصره ۲ (در قسمت مالیات) قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب ۱۳۷۲/۷/۲۷؛

  ۱۵۲- قانون تفسیر بندهای ب، ج تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۲؛

  ۱۵۳- بند (ح) تبصره ۲، بند (ج) تبصره ۵، بندهای (د) و (ه) تبصره ۸، بند (الف) تبصره ۱۰، بند (ب) تبصره ۱۴، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، جزء (۲) بند (الف) تبصره ۲۳، بند (ب) تبصره ۳۳، تبصره ۳۴، تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳؛

  ۱۵۴- قانون تمدید مدت اجرای قانون اجازه تعیین میزان حقوقی گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب ۱۳۷۲/۷/۲۷ مصوب ۱۳۷۳/۴/۲۱؛

  ۱۵۵- بند (الف) تبصره ۶۰، تبصره ۷۱، جزء های (۳) و (۱۱) بند (۱) بخش دوم، جزء (۱۲) بند (۶) بخش دوم، جزء های (۱) و (۶) بند (۹) بخش دوم، زیرجزء (۳ـ ۲) بند (۳) بخش سوم، قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۹/۲۰؛

  ۱۵۶- بند (د) تبصره ۲، بند (ب) تبصره ۵، بند (ه) تبصره ۸، بند (الف) تبصره ۱۰، بند (ب) تبصره ۱۴، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، جزء (۲) بند (الف) تبصره ۲۳، بندهای (الف) و (ب) تبصره ۳۳، تبصره های ۳۴ و ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸؛

  ۱۵۷- قانون استرداد مالیات بر درآمد شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی به منظور خرید کشتی و هواپیما مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۹؛

  ۱۵۸- قانون تمدید مهلت اجرای قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب ۱۳۷۴/۲/۲۷؛

  ۱۵۹- اصلاح بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۰؛

  ۱۶۰- بند (د) تبصره ۲، بند (ب) تبصره ۵، بند (ج) تبصره ۸، بند (الف) تبصره ۱۰، بند (الف) تبصره ۱۴، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، تبصره های ۳۴ و ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور مصوب ۱۳۷۴/۱۱/۱۱؛

  ۱۶۱- بند (د) تبصره ۲، بندهای (ز) و (ی) و (ل) تبصره ۵، بند (ج) تبصره ۸ و جزء های (۱) و (۴) بند (د) تبصره ۸، بندهای (الف) و (ف) تبصره ۱۰، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، تبصره های ۳۴ و ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۴؛

  ۱۶۲- بند (د) تبصره ۲، بندهای (ح) و (ط) و (ی) تبصره ۵، بند (ج) تبصره ۸ و جزء (۲) بند (د) تبصره ۸، بندهای (الف) و (م) تبصره ۱۰، جزء (۲) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (الف) تبصره ۳۳، بند (الف) تبصره ۳۴، بند (۱) تبصره ۴۵، تبصره های ۴۸ و۵۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۸؛

  ۱۶۳- بندهای (ج) و (ش) و جزء (۴) بند (ق) تبصره ۲، بندهای (ح) و (ط) و (ی) تبصره ۵، بند (ب) و (ج) تبصره ۸، بندهای (الف) و (ط) تبصره ۱۰، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (۴) تبصره ۲۴، بند (الف) تبصره ۳۳، بند (و) تبصره ۴۸، بند (ب) تبصره ۵۲، تبصره ۵۸، قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور مصوب ۱۳۷۷/۱۱/۱۳؛

  ۱۶۴- بندهای (س) و (ع) تبصره ۲، بندهای (ز) و (ح) و جزء (۱) بند (ی) تبصره ۵، بندهای (الف) و (ط) و (ع) تبصره ۱۰، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (۵) تبصره ۲۴، جزء (۱) بند (ج) تبصره ۲۷، بند (ه) تبصره ۳۳، تبصره ۳۵، بند (د) تبصره ۴۸، جزء (۱) بند (ج) تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۲۴؛

  ۱۶۵- بند (ه) ماده ۴، بند (ج) ماده ۱۷، ماده ۲۶، بند (ب) ماده ۴۹، مواد ۵۸ و ۵۹ و ۶۲، بند (د) ماده ۶۴، ماده ۶۶، بند (ب) ماده ۱۱۳، بند (الف) ماده ۱۲۰، بند (د) ماده ۱۲۲، بند (ب) ماده ۱۲۵، بند (الف) ماده ۱۳۸، بند (الف) ماده ۱۳۹، بند (۵) ماده ۱۴۰، بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۴۴، بند (الف) ماده ۱۷۵، بند (ح) ماده ۱۹۶، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷؛

  ۱۶۶- بندهای (ح) و (ی) و (س) تبصره ۵، بندهای (ط) و (ن) و (س) تبصره ۱۰، بند (الف) تبصره ۱۴، بند (ج) تبصره ۲۴، بند (ج) تبصره ۲۷، بند (ه) تبصره ۳۳، بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (ح) و (و) و (ز) تبصره ۳۵، بند (ح) تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۲؛

  ۱۶۷- بندهای (ب، ز) ماده واحده قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب ۱۳۸۰/۷/۳؛

  ۱۶۸- بندهای (ح) و (ط) و (ی) و (ک) و (ل) و (ن) و (ع) تبصره ۱، بند (ب) تبصره ۲، بندهای (م) و (ف) تبصره ۵، بند (د) تبصره ۱۴، جزء (۲) بند (ن) تبصره ۲۱، جزء (۶) بند (س) تبصره ۲۱، قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۲۲، ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

  ۱۶۹- تبصره ۲، بندهای (ت) و (ژ) تبصره ۵، قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۱۱؛

  ۱۷۰- ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶؛

  ۱۷۱- بند (ذ) تبصره ۱، بند (الف) تبصره ۲، بندهای (ت) و (ژ) تبصره ۵، بند (د) تبصره ۱۲، قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴، ۱۳۸۲/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

  ۱۷۲- قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶؛

  ۱۷۳- ماده ۴، بند (و) ماده ۷، بند (الف) ماده ۸، مواد ۹ (موضوع مواد ۱۷ و ۲۶ قانون برنامه سوم توسعه) و۲۰ (موضوع ماده ۱۲۲ قانون برنامه سوم توسعه)، بند (د) ماده ۳۳، بند (و) ماده ۳۵، بند (الف) ماده ۴۰، ماده ۴۷، ماده ۵۱ (موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۴۴ قانون برنامه سوم توسعه)، بندهای (الف) و (ب) ماده ۸۲، ماده ۱۲۹ (موضوع ماده ۱۷۵ قانون برنامه سوم توسعه)، بند (۵) ماده ۱۳۳، ردیف (۳) جدول شماره ۴، بند (ب) جدول شماره ۸، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱؛

  ۱۷۴- بندهای (ت) و (چ) و (د) تبصره ۱، بند (ب) و جزء (۲) بند (چ) تبصره ۸، بند (ح) و جزء های (۱) و (۹) بند (د) تبصره ۱۱، قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۵؛

  ۱۷۵- تبصره های (۲) و (۶) ماده واحده قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور مصوب ۱۳۸۴/۱۱/۴؛

  ۱۷۶- بندهای (ب) و (ج) و (د) و (و) تبصره ۱، بند (۲) تبصره ۲، بند (ب) تبصره ۸، بند (ح) تبصره ۹ و جزء های (۱) و (۸) بند (ه) تبصره ۱۱، بند (د) تبصره ۱۵، جزء (۱) بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۵؛

  ۱۷۷- بند های (ب) و (ج) و (د) و (و) تبصره ۱، بندهای (الف) و (ی) و (ف) تبصره ۲، بند (ه) تبصره ۴، زیرجزء (۴ـ ۱) جزء (۴) بند (د) و زیرجزء (۶ ـ ۱ـ ۱) جزء (۶) بند (د) تبصره ۶، بند (ک) تبصره ۹، جزء های (۱) و (۳) و (۴) و (۱۱) بند (ج) تبصره ۱۱، بند (ر) تبصره ۱۴، زیرجزء (۱) بند (ه) تبصره ۱۹، قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۴؛

  ۱۷۸- جزء های (الف) و (ج) و (د) و (ح) و (ک) بند ۷، بندهای ۱۰ و ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۱؛

  ۱۷۹- ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۵ مصوب ۱۳۸۷/۵/۶؛

  ۱۸۰ـ جزءهای (۲ و۳) بند (ه) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱۵؛

  ۱۸۱- جزءهای (الف)، (ج)، (د) و (ل) بند ۷، زیرجزءهای (ب۴) و (ب۵) جزء (ب) بند۱۱، بندهای ۳۶، ۳۸ و ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶؛

  ۱۸۲- ماده ۹ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۶؛

  ۱۸۳- جزء های (الف) و (ج) و (ز) بند ۴، جزءهای (و) و (ز) و (ک) بند ۷، جزء های (ح) و (ط) و (ک) بند ۸، زیرجزء (۱) جزء (ب) بند ۱۵، بند (۱۷) (موضوع بند ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴؛

  ۱۸۴- قانون تسری حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب۱۳۶۶ـ به مالیات ها و عوارض کالا و خدمات مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۹؛

  ۱۸۵- جزء های (الف و پ) بند۱، جزء های (پ و ت) بند۴۰، تبصره بند۴۷، بند۶۲، بند ۷۱ و تبصره ۲ آن، بند ۷۶ و بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹؛

  ۱۸۶- جزء های (۱) و (۳) و (۴) و (۱۰) و (۱۲) و (۱۳) بند ۳، جزءهای (۸) و (۹) بند ۷، جزءهای (۱۳) و (۱۴) و (۱۵) بند ۲۴ و بندهای۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۱۳۹۱/۲/۳۰؛

  ۱۸۷- جزء های (۱) و (۳) و تبصره های آن و جزءهای (۴) و (۹) و (۱۲) بند ۳، جزء های (۳) و (۹) بند ۲۷، بند ۳۱، تبصره (۱) بند ۳۸، جزء (۲) بند ۴۰، بندهای۴۲، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، تبصره (۱) بند ۵۳، بندهای۵۶، ۵۷، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۸۴ و ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۹؛

  ۱۸۸- بندهای (الف)، (د)، (ز)، (ح) و (ک) تبصره ۲، بندهای (و)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره ۳، بندهای (ه)، (ح) و (ط) تبصره ۶، تبصره ۹، جزءهای ۲، ۳ و ۴ بند (الف) تبصره ۱۰، بند (ه) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶؛

  ۱۸۹- بند (ه‍) تبصره (۲)، بند (ز) تبصره (۳)، بندهای (ه‍)، (ح)، (ط) و (ک) تبصره (۶) و بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه‍)، (ح)، (ی) و (م) تبصره (۹) و جزءهای (۴) و (۵) بند (الف) تبصره (۱۰) و بخش های سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم و بند (۸) بخش نهم ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور؛

   

  ضمیمه۲ـ قوانین منسوخ صریح

  ۱ـ مواد ۹۱، ۹۲، ۹۴، ۹۵ و تبصره (تنبیه) آن، ماده ۱۰۶ قانون انجمن های ایالتی و ولایتی 1286/2/00؛

  ۲ـ ماده ۹۴ قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶/۳/۱۰؛

  ۳ـ ماده ۲۹، مواد ۵۱ و ۶۰، بند تاسع ماده ۹۰، بند هفتم ماده ۲۲۲، بند پنجم ماده ۲۶۴، بند نهم ماده ۳۶۹، بند چهارم ماده ۳۷۹، ماده ۳۸۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۲۸۶/۹/۲۶؛

  ۴ـ بند (ثالثاً) ماده ۸۵ نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب ۱۲۸۸/۱۰/۱۷؛

  ۵ ـ قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه مصوبه پنجم شهر ربیع الاول ۱۳۲۸ قمری مصوب ۱۲۸۸/۱۲/۲۶؛

  ۶ ـ قانون راجع به روده مصوب ۱۲۸۹/۲/۸؛

  ۷ـ مواد ۱۱ و ۱۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰؛

  ۸ ـ قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران مصوب ۱۲۹۰/۳/۲۳؛

  ۹ـ قانون مالیات مستغلات مصوب ۱۲۹۴/۶/۷؛

  ۱۰ـ قانون مالیات دخانیات مصوب ۱۲۹۴/۷/۶؛

  ۱۱ـ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون وسایط نقلیه مورخه پنجم ربیع الاول ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۰۳/۷/۱۳؛

  ۱۲ـ قانون اصلاح قانون مالیات دخانیات مصوب ۶ میزان ۱۳۳۳ مصوب ۱۳۰۳/۱۲/۲۷؛

  ۱۳ـ قانون مالیات املاک اربابی و دواب مصوب ۱۳۰۴/۱۰/۲۰؛

  ۱۴ـ قانون مالیات روده مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۸؛

  ۱۵ـ قانون مالیات راه و الغای عوارض و مالیات های بلدی مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۹؛

  ۱۶ـ قانون معافیت ساروج گچ و آهک از تأدیه مالیات راه مصوب ۱۳۰۵/۹/۲۷؛

  ۱۷ـ قانون راجع به مالیات راه بنزین و نفت مصوب ۱۳۰۶/۷/۱۳؛

  ۱۸ـ بخشی از ماده واحده که مربوط به ایلات تحت قاپو نشده است، از قانون الغای مالیات اغنام و احشام مصوب ۱۳۰۷/۵/۲۱؛

  ۱۹ـ قانون معافیت تدارکات وزارت جنگ و امنیه از تأدیه مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳۰۷/۹/۲۰؛

  ۲۰ـ ماده یازدهم قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۰۷/۱۲/۱۶؛

  ۲۱ـ ماده ۷ و تبصره آن و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۱۳۰۷/۱۲/۲۹؛

  ۲۲ـ ماده سی و یکم قانون تأمین مدعی به مصوب ۱۳۰۸/۱۲/۲۶؛

  ۲۳ـ قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت و غیره مصوب ۱۳۰۹/۱/۱۲؛

  ۲۴ـ قانون حق الثبت وسایط نقلیه مصوب ۱۳۰۹/۱/۱۲؛

  ۲۵ـ ماده دوم قانون بلدیه مصوب ۱۳۰۹/۲/۳۰؛

  ۲۶ـ بند (ج) ماده ۱۱ قانون اجازه تأسیس بانک فلاحتی مصوب ۱۳۰۹/۶/۹؛

  ۲۷ـ ماده ۱ و تبصره اول آن قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۲؛

  ۲۸ـ مواد ۴ تا ۱۰ قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۳؛

  ۲۹ـ ماده ۶ قانون اصلاح قانون اتاق های تجارت مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۱۵؛

  ۳۰ـ قانون اصلاح قانون مالیات راه مصوب ۱۳۱۱/۶/۸؛

  ۳۱ـ فصول اول و سوم قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب ۱۳۱۲/۸/۲۹؛

  ۳۲ـ مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۱۰؛

  ۳۳ـ تبصره (۳) ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹؛

  ۳۴ـ قانون اصلاح قانون مالیات عایدات مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۴؛

  ۳۵ـ مواد ۲ و ۳ قانون الغای مالیات ارضی و دواب مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۴؛

  ۳۶ـ ماده ۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری مصوب ۱۳۱۴/۱۲/۲۰؛

  ۳۷ـ قانون متمم قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر مصوب ۱۳۱۵/۸/۱۲؛

  ۳۸ـ ماده ۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب ۱۳۱۷/۱۲/۲۱؛

  ۳۹ـ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۱۷/۱۲/۲۸؛

  ۴۰ـ مواد۳، ۵، ۶، ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۱۳۱۹/۱۲/۲۹؛

  ۴۱ـ مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اتاق های بازرگانی مصوب ۱۳۲۱/۴/۲؛

  ۴۲ـ مواد ۱۰ و ۱۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۱۳۲۱/۹/۵؛

  ۴۳ـ بند (ج) ماده واحده قانون اجازه استخدام هیئتی از افسران و درجه داران ارتش کشورهای متحده امریکا برای وزارت جنگ مصوب ۱۳۲۲/۸/۱؛

  ۴۴ـ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۲/۸/۱۹؛

  ۴۵ـ مواد ۴۸ و ۱۵۱ تصمیم قانونی دایر به اجرای منقضی آیین نامه مصوب کمیسیون اصلاح آیین نامه داخلی مصوب ۱۳۲۸/۲/۲۵؛

  ۴۶ـ مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۷ قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان مصوب ۱۳۲۸/۳/۱۷؛

  ۴۷ـ تبصره (۱) ماده ۷ و تبصره (۲) ماده ۸ قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۸/۴/۲۹؛

  ۴۸ـ قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۰/۴/۱۲؛

  ۴۹ـ لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۱/۱/۲۹؛

  ۵۰ ـ لایحه قانونی درباره مجازات مأمورین وصول که از تسلیم مفاصاحساب به مؤدیان مالیاتی استنکاف نمایند مصوب ۱۳۳۱/۶/۴؛

  ۵۱ ـ تبصره ۲ بند (ج) ماده ۱ اصلاحی لایحه ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی مصوب ۱۳۳۱/۷/۱۴؛

  ۵۲ ـ بند (۱۱) ماده ۵۶، ماده ۶۸ لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱؛

  ۵۳ ـ لایحه قانونی اصلاح ماده ۲۸ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۳۱/۸/۲۸؛

  ۵۴ ـ لایحه قانونی واگذاری باقیمانده وجوه دریافتی بابت صدی یک شورای کشاورزی به صندوق تعاون و عمران شهرستان ها مصوب ۱۳۳۱/۹/۵؛

  ۵۵ ـ مواد ۸ و ۹ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۱/۹/۵؛

  ۵۶ ـ لایحه قانونی مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۳۱/۹/۱۲؛

  ۵۷ ـ لایحه قانونی معافیت صندوق های روستایی و شرکت های تعاونی از حق الثبت و عوارض تمبر سهام و مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۱/۹/۱۹؛

  ۵۹ ـ ماده ۳، بند (ز) ماده ۱۰ لایحه تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی مصوب ۱۳۳۱/۹/۳۰؛

  ۶۰ ـ لایحه قانونی بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۱؛

  ۶۱ ـ مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۶ لایحه قانونی اتاق های بازرگانی مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۳؛

  ۶۲ ـ ماده ۱ (موضوع اصلاح تبصره ۲ بند (ج) ماده ۱) لایحه قانونی متمم لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۳؛

  ۶۳ ـ لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۹؛

  ۶۵ ـ ماده ۵۴ لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۱؛

  ۶۶ ـ تبصره ۲ ماده ۳، ماده ۲۱ لایحه قانونی تأسیس بانک ساختمانی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۱؛

  ۶۷ ـ لایحه قانونی مالیات اتومبیل و رادیو مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۸؛

  ۶۸ ـ لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ تیر ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۱۲؛

  ۶۹ ـ ماده ۲۹ اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران مصوب شانزدهم اسفندماه ۱۳۳۱ (کمیسیون پست و تلگراف و تلفن) مصوب ۱۳۳۱/۱۲/۱۶؛

  ۷۱ـ لایحه قانونی راجع به مرور زمان مالیاتی موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیرماه ۱۳۲۸ و مجازات کارمندان متخلف مصوب ۱۳۳۱/۱۲/۲۷؛

  ۷۲ـ لایحه قانونی بخشودگی مالیات بر ارث موقوفات پرورشگاه ایتام کرمان مصوب ۱۳۳۲/۲/۲۱؛

  ۷۳ـ لایحه قانونی بخشودگی جرائم و خسارت دیرکرد مالیات املاک مزروعی مصوب ۱۳۳۲/۲/۲۳؛

  ۷۴ـ ماده ۶ لایحه قانونی شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۳۲/۳/۶؛

  ۷۵ـ ردیف های ۱ تا ۶ (صورت شماره ۱) صورت درآمد عمومی کل کشور که برای سال ۱۳۳۲، (ماده هفتم متمم بودجه سال ۱۳۱۸ـ ماده سوم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ـ ماده ششم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ـ ماده هیجدهم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ـ ماده دهم متمم بودجه سال ۱۳۲۱ـ ماده ۱۳ متمم بودجه سال ۱۳۲۱) فهرست مواد متمم بودجه سال های قبل موضوع تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۳۲ لایحه قانونی اجرای ماده واحده مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۱؛

  ۷۶ـ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۶؛

  ۷۷ـ لایحه متمم لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۱؛

  ۷۸ـ لایحه قانونی مالیات مقطوع کسبه و پیشه وران و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۶؛

  ۷۹ـ بنـد (۱۱) ماده ۵۶، مـواد ۶۵ و ۶۸ لایحه قانونی شهرداری (اصلاح شده) مصوب ۱۳۳۲/۳/۲۵؛

  ۸۱ ـ لایحه قانونی معافیت کارگاه های ریسندگی و بافندگی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض مصوب ۱۳۳۲/۴/۲۴؛

  ۸۲ ـ مواد ۸ و ۱۱، ماده ۱۲ و تبصره آن، مواد ۱۳ و ۱۴، ماده ۱۵ و تبصره های آن، ماده ۱۶، مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۱، ماده ۲۹ و تبصره های آن، ماده ۳۲، ماده ۳۵ لایحه قانونی بنگاه عمرانی کشور مصوب ۱۳۳۲/۵/۷؛

  ۸۳ ـ لایحه قانونی اصلاح مالیات مستغلات موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۳۲/۵/۱۵؛

  ۸۴ ـ لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۱۳۳۲/۵/۱۹؛

  ۸۵ ـ لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۲/۵/۱۹؛

  ۸۶ ـ موقوف الاجرا شدن لایحه قانونی مالیات اتومبیل های سواری و رادیو مصوب ۸ بهمن ۱۳۳۱ مصوب ۱۳۳۲/۸/۲۵؛

  ۸۷ ـ جزء های (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده ۲۸ و ماده ۲۹، جزء (ب) ماده ۳۱، ماده ۳۳، جزءهای (الف)، (ب) و (د) ماده ۳۴، ماده ۳۵، جزء (الف) ماده ۵۱، جزء (د) ماده ۱ قسمت دوم، ضمیمه ۲ لایحه قانون راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن مصوب ۱۳۳۳/۸/۶؛

  ۸۸ ـ بند (۴) ماده ۲۰ و بند (۵) ماده ۲۱ لایحه قانونی مربوط به تأسیس اتاق های بازرگانی مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۷؛

  ۸۹ ـ ماده ۴۳ لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۴/۴/۲۴؛

  ۹۰ـ ماده ۱۱ موافقت نامه و بند (۲) پروتکل ۲ قانون مربوط به موافقت نامه به منظور تسهیل و بسط ترانزیت و حمل ونقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه مصوب ۱۳۳۴/۱۲/۱۰؛

  ۹۱ـ تبصره ۹ ماده ۸، تبصره ۴ ماده ۹، تبصره های ۲ و ۴ ماده ۶، تبصره ۲ ماده ۱۲، ماده ۳۴، ماده ۱۵ و تبصره های آن، تبصره الحاقی ماده ۱۲، تبصره ۱۱ ماده ۱۰ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۶؛

  ۹۲ـ تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۳۳۵ کل کشور مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۹؛

  ۹۳ـ ماده ۲۶ قانون بیمه های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه ها و کارخانجات ارتش مصوب ۱۳۳۵/۲/۲۹؛

  ۹۴ـ تبصره ماده ۱۲ و ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب ۱۳۳۵/۵/۶؛

  ۹۵ـ بند (الف) ماده ۱۳ آیین نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۱۳۳۵/۷/۱۷؛

  ۹۶ـ قسمتی از مواد ۷ و ۲۷ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۳۵/۱۲/۲۳؛

  ۹۷ـ تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور مصوب ۱۳۳۵/۱۲/۲۸؛

  ۹۸ـ بند (ط) ماده ۸، بند (الف) ماده ۹ و تبصره آن، بندهای (ه، و، ز، ح) ماده ۱۱ لایحه قانونی مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب ۱۳۳۶/۵/۷؛

  ۹۹ـ تبصره ۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۲۹؛

  ۱۰۰ـ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۷/۴/۱؛

  ۱۰۱ـ ماده ۹۶ و تبصره آن قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱؛

  ۱۰۲ـ تصویب نامه قانونی راجع به مالیات پیشه وران مصوب 134/00/00؛

  ۱۰۳ـ تصویب نامه قانونی دولت راجع به تمدید مدت مرور زمان مصوب ۱۳۴۰/۳/۳۱؛

  ۱۰۴ـ تصویب نامه قانونی راجع به اصلاح ماده ۶ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۴۰/۴/۲۴؛

  ۱۰۵ـ اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۴۰/۵/۷؛

  ۱۰۶ـ تبصره های ۱۴ و ۱۵ و ردیف های (۱ و ۲) فصل اول بودجه درآمد ۱۳۴۰ وزارتخانه ها و ادارات کل و شرکت ها و بنگاه ها تصویب نامه قانونی بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور مصوب ۱۳۴۰/۵/۲۵؛

  ۱۰۷ـ اضافه کردن تبصره به ماده (۱۰) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مصوب ۱۳۴۰/۶/۴؛

  ۱۰۸ـ بند (۷) اساسنامه دانشگاه پهلوی مصوب ۱۳۴۰/۶/۵؛

  ۱۰۹ـ تمدید مدت مقرر در بند (و) تبصره (۳) ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۷ تا آخر سال ۱۳۴۰ مصوب ۱۳۴۰/۶/۸؛

  ۱۱۰ـ نحوه وصول مالیات بر درآمد کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۱۳۴۰/۶/۲۰؛

  ۱۱۱ـ بندهای ۵، ۸، ۹ و ۱۰ تصویب نامه مربوط به لغو اخذ متری ۵۰ ریال بهای آسفالت در شهر تهران مصوب ۱۳۴۰/۶/۲۹؛

  ۱۱۲ـ ماده ۸ تصویب نامه دولت راجع به نحوه خرید دهات شش دانگی مالکینی که شخصاً داوطلب فروش باشند و ترتیب فروش آن به زارعین مصوب۱۳۴۰/۸/۱۰؛

  ۱۱۳ـ تصویب نامه قانونی راجع به توافق با مؤدیان مصوب ۱۳۴۰/۸/۲۴؛

  ۱۱۴ـ تصویب نامه قانونی راجع به لغو مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۴۰/۹/۴؛

  ۱۱۵ـ تصویب نامه قانونی دولت راجع به مالیات مقاطعه کاران مصوب ۱۳۴۰/۹/۸؛

  ۱۱۶ـ تصویب نامه قانونی راجع به لغو مالیات مستغلات غیر اجاری مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۶؛

  ۱۱۷ـ تصویب نامه قانونی دولت راجع به اظهارنامه مؤدیان مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۲۷؛

  ۱۱۸ـ تصویب نامه قانونی مربوط به ممیزی املاک مزروعی مصوب ۱۳۴۰/۱۲/۵؛

  ۱۱۹ـ تصویب نامه قانونی دولت راجع به رسیدگی به دفاتر بازرگانان مصوب ۱۳۴۰/۱۲/۵؛

  ۱۲۰ـ تصویبنامه مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی مصوب ۱۳۴۱/۲/۵؛

  ۱۲۱ـ تصویب نامه مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی مصوب ۱۳۴۱/۲/۵؛

  ۱۲۲ـ لایحه قانونی قطع مرور زمان موضوع ماده (۲۹) قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه ۱۳۳۵ مصوب ۱۳۴۱/۳/۳۰؛

  ۱۲۳ـ بند (ب) ماده ۵ و تبصره ماده ۶ لایحه قانونی برنامه عمرانی سوم مصوب ۱۳۴۱/۶/۱۸؛

  ۱۲۴ـ تصویب نامه قانونی راجع به مالیات پیشه‏وران مصوب ۱۳۴۱/۶/۱۸؛

  ۱۲۵ـ تصویب نامه مربوط به صاحبان املاک و باغات مصوب ۱۳۴۱/۷/۷؛

  ۱۲۶ـ تصویب نامه راجع به معافیت مالیات نقل و انتقالات شیر و خورشید سرخ مصوب ۱۳۴۱/۷/۷؛

  ۱۲۷ـ مواد ۹، ۱۰ و ۲۱ قانون اجازه صدور اوراقی بنام اسناد خزانه به وزارت دارایی مصوب ۱۳۴۱/۸/۹؛

  ۱۲۸ـ تصویب نامه مربوط به معافیت نقل و انتقالات املاک مالکینی که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت واگذار نموده اند مصوب ۱۳۴۱/۸/۲۱؛

  ۱۲۹ـ لایحه قانونی تکمیل قانون مالیات بر ارث مصوب ۱۳۴۱/۸/۲۸؛

  ۱۳۰ـ لایحه قانونی لغو تصویب نامه‏ های مالیات اراضی شهر تهران و چندین شهر دیگر مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۹؛

  ۱۳۱ـ ماده ۲۲ آیین نامه اجرائی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱/۱۱/۱۸؛

  ۱۳۳ـ لایحه قانونی مربوط به تجدیدنظر در ارزیابی اموال غیرمنقول مصوب ۱۳۴۱/۱۲/۲۵؛

  ۱۳۴ـ تصویب نامه هیئت وزیران مربوط به سازمان تشخیص مالیات مصوب ۱۳۴۲/۱/۲۱؛

  ۱۳۶ـ تصویب نامه قانونی راجع به نرخ بهره وام های خارجی مصوب ۱۳۴۲/۲/۲۶؛

  ۱۳۷ـ تصویب نامه قانونی راجع به تصفیه بقایای مالیاتی مصوب ۱۳۴۲/۲/۲۹؛

  ۱۳۸ـ معافیت دانش آموزان آموزشگاه های رانندگی ارتش از پرداخت یکصد ریال بها گواهینامه موضوع تبصره ۳۴ تصویب نامه بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور و پنجاه ریال وجه تمبر مالیاتی مصوب ۱۳۴۲/۳/۱۸؛

  ۱۳۹ـ تصویب نامه هیئت وزیران راجع به قبوض اقساطی و دستور پرداخت مصوب ۱۳۴۲/۳/۲۵؛

  ۱۴۰ـ استرداد مالیات پیمانکاران اصلی تجدیدکننده ساختمان های قریه فیض آباد که بر اثر زلزله ویران شده است به سفارت سوئد مصوب ۱۳۴۲/۳/۲۵؛

  ۱۴۱ـ تصویب نامه قانونی راجع به تصفیه بقایای مالیاتی مصوب ۱۳۴۲/۴/۵؛

  ۱۴۲ـ برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستایی از معافیت های مندرج در ماده ۵ لایحه قانونی شرکت های تعاونی مصوب یازدهم مردادماه ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۲/۵/۹؛

  ۱۴۳ـ تبصره (۱) ماده ۱۰، تبصره (۲) ماده ۱۲، تبصره (۲) ماده ۱۴ اصلاحی، قانونی تشکیل انجمن های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب ۱۳۴۲/۶/۴؛

  ۱۴۴ـ تصویب نامه قانونی راجع به مالیات پیشه وران مصوب ۱۳۴۲/۶/۲۳؛

  ۱۴۵ ـ تصویب نامه اختصاص شش درصد عوارض دروازه ای به جمعیت حمایت کودکان مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳؛

  ۱۴۶ـ ردیف های (۱ و ۲) ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور مصوب ۱۳۴۲/۱۲/۲۹؛

  ۱۴۷ـ ماده ۴ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۱۳۴۳/۹/۸؛

  ۱۴۸ـ بند (۱) ماده ۴، ماده ۲۰ و تبصره آن قانون تأسیس اتاق صنایع و معادن ایران مصوب ۱۳۴۳/۹/۱۵؛

  ۱۴۹ـ مواد ۹، ۱۰ و ۲۱ قانون انتشار اسناد خزانه مصوب ۱۳۴۳/۱۱/۱؛

  ۱۵۰ـ ماده ۲۹، بند (۲) ماده ۱۳۵، (ماده ۲ متمم آیین نامه مشترک بین مجلسین) تصمیم متخذه دایر به اجرای موقت آیین نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶؛

  ۱۵۱ـ تبصره (۲) ماده ۱۴ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۴۴/۹/۱۷؛

  ۱۵۲ـ ماده ۱۹ قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۱۳۴۵/۴/۹؛

  ۱۵۳ـ بند (الف) و تبصره های ۱، ۲ ،۳، ۴، ۵ ماده واحده و بند (ت) قانون اخذ مالیات از اتومبیل های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸؛

  ۱۵۴ـ تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸؛

  ۱۵۵ـ بندهای (الف و ب) ماده ۸ و تبصره ۶ بند (الف) و تبصره بند (ب) ماده ۹ و تبصره ۲ آن و مواد ۵۱ و ۵۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۴۷/۲/۱۵؛

  ۱۵۶ـ تبصره ۱ ماده ۲ قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵؛

  ۱۵۷ـ تبصره ۲۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۲۷؛

  ۱۵۸ـ بند ۲۹ (موضوع اصلاح ماده ۹۶) قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۴۷/۱۱/۷؛

  ۱۵۹ـ بند (۵) ماده ۶۲ و تبصره آن قانون تشکیل انجمن های شهرستان و استان مصوب ۱۳۴۹/۳/۳۰؛

  ۱۶۰ـ ماده ۴ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۹؛

  ۱۶۱ـ تبصره های (۱) و (۲) ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱/۱/۲۰؛

  ۱۶۲ـ ماده ۴ قانون تشکیل شرکت ملی صنایع فولاد ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۹؛

  ۱۶۳ـ تبصره ۴۲ بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۷؛

  ۱۶۴ـ بندهای (۱ تا ۳) ماده ۶ قانون موافقت نامه سرویس های هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و کنفدراسیون سوئیس مصوب ۱۳۵۲/۸/۱۴؛

  ۱۶۵ـ بندهای (الف و ب) ماده ۸ و تبصره ۵ بند (الف) ماده ۸ و ماده ۹ و تبصره (۲) آن و مواد ۵۰ و ۵۱ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۳/۵/۲۰؛

  ۱۶۶ـ بند (۴) ماده ۳، جزء (ب) بند ۲ ماده ۱۲، بندهای (۱ و ۲) ماده ۳۰ قانون نفت مصوب ۱۳۵۳/۵/۸؛

  ۱۶۷ـ ماده ۵۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵؛

  ۱۶۸ـ طرح وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۲۶؛

  ۱۶۹ـ قانون اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳۵۵/۱۱/۱۲؛

  ۱۷۰ـ تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۵/۱۲/۲۶؛

  ۱۷۱ـ ماده ۲۱ قانون شورای داوری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۱؛

  ۱۷۲ـ ماده ۲ و تبصره های آن و ماده ۴ و تبصره های آن قانون تثبیت نسبی بهای زمین و جلوگیری از افزایش نامتناسب آن مصوب ۱۳۵۷/۳/۲۰؛

  ۱۷۳ـ لایحه قانونی اصلاح مالیات حقوق مصوب ۱۳۵۸/۱/۲۸؛

  ۱۷۴ـ تبصره (۲) ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۵۸/۸/۷؛

  ۱۷۵ـ لایحه قانونی راجع به نحوه محاسبه مالیات و سایر هزینه های مربوط به معامله خانه هایی که توسط «مرکز طرح استفاده از خانه های خالی» انجام می پذیرد مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۰؛

  ۱۷۶ـ ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰؛

  ۱۷۷ـ مواد ۱۰ و ۱۸ لایحه قانونی راجع به آیین نامه اجرائی دفتر معاملات مسکن و تغییر نام «دفتر طرح استفاده از خانه های خالی» به «دفتر معاملات مسکن» مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۱؛

  ۱۷۸ـ مواد ۶۰ و ۶۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳؛

  ۱۷۹ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به نحوه محاسبه میزان مالیات و سایر هزینه های مربوط به معامله خانه هایی که توسط دفتر معاملات مسکن انجام می پذیرد مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱؛

  ۱۸۰ـ تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۹؛

  ۱۸۱ـ تبصره های ۲ و ۳ ماده ۴۸، تبصره ماده ۵۲، ماده ۲۳، مواد۶۰، ۶۲، ۷۳ و ۷۹، تبصره ۱ ماده ۱۹۰، فصل های اول و دوم و سوم باب دوم (مواد ۳ تا ۱۶)، تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۰، تبصره ماده ۷۷، ماده ۵۶، تبصره ۳ ماده ۵۷، ماده ۵۸، ماده ۸۵، تبصره های ۵ و ۷ ماده ۱۰۰، ماده ۱۰۴ و تبصره های آن، تبصره ۱ ماده ۱۱۰، تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸۴، بندهای (۷) و (۱۵) و (۱۶) ماده ۹۱، ماده ۱۲۹، ماده ۱۳۲، ماده ۱۳۵، ماده ۱۳۸، ماده ۱۴۰، ماده ۱۴۳ مکرر، تبصره ۱ ماده ۱۴۳، تبصره ماده ۹۸، تبصره ۱ ماده ۲۰۲، ماده ۲۲۱، مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ماده ۲۳۴، ماده ۲۳۶، تبصره ماده ۲۳۷، تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲۳۸، تبصره ماده ۲۴۰، ماده ۲۴۱، ماده ۲۴۷، تبصره ماده ۲۵۱ مکرر، ماده ۲۶۰، تبصره ۲ ماده ۱۳۲، ماده ۱۳۸ و تبصره های قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳؛

  ۱۸۲ـ مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزادشده و خانواده محترم شهدا و مفقودین و اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳؛

  ۱۸۳ـ ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲؛

  ۱۸۵ـ بند ۱ ماده واحده (موضوع اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم) قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده ۲۲ قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶؛

  ۱۸۶ـ قانون اصلاح ماده (۲۲۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۷/۹/۱۸؛

  ۱۸۷ـ مواد ۵ و ۸ قانون موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۲؛

  ۱۸۸ـ قسمتی از ماده ۱ (موضوع اصلاح تبصره (۳) ماده ۲)، مواد ۳، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۹، ۲۴، ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۶، ۴۹، ۵۸، قسمتی از ماده ۵۹ (موضوع قسمت استثنای تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم)، مواد ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۷، ۸۲، ۸۸، ۸۹، ۱۲۷، ۱۳۱ و ۱۳۲ از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷؛

  ۱۸۹ـ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲؛

  ۱۹۰ـ ماده ۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶؛

  ۱۹۱ـ قانون اصلاح ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سـایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب۱۳۸۱ ـ مصوب ۱۳۸۳/۱/۱۹؛

  ۱۹۲ـ احکام مالیاتی مندرج در مواد ۲۹ و ۷۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴؛

  ۱۹۳ـ ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵؛

  ۱۹۴ـ استثنای مذکور در بند (ج) ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی مصوب ۱۳۸۵/۰۵/۲۴؛

  ۱۹۵ـ بند (۲) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵، ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

  ۱۹۶ـ ماده ۴۱ و تبصره ۲ آن و ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷؛

  ۱۹۷ـ جزء (د) بند ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴؛

  ۱۹۸ـ ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانـون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱؛

  ۱۹۹ـ احکام مالیاتی مندرج در ماده ۱۸ (موضوع اصلاح ماده ۲۹ قانون نظام صنفی) و احکام مالیاتی مندرج در ماده ۴۷ (موضوع اصلاح ماده ۷۱ قانون نظام صنفی) قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲.

  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ، یک پیوست و دو ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21036-09/03/1396

  شماره 92/14687-۱۳۹۶/۲/۳۰

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  عطف به نامه شماره 51192/43540 مورخ ۱۳۹۴/۴/۸ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصـویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

  شماره ۲۴۹۰۸-۱۳۹۶/۳/۴

  سازمان حفاظت محیط زیست

  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 92/14687 مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  رئیس جمهور ـ حسن روحانی

   

  قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور

  ماده ۱ـ هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل جبران، سازمان حفاظت محیط زیست می باشد که در این قانون سازمان نامیده می شود.

  تبصره ـ آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد تا مبنای عمل سازمان مذکور و تمامی مراجع ذی ربط قرار گیرد. این آیین نامه باید متضمن حفظ و احیاء تالاب های کشور باشد.

  ماده ۲ـ سازمان مکلف است نیاز آبی زیست محیطی تالاب ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تأمین آن اقدام نماید.

  ماده ۳ـ واردکردن گونه های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالاب ها ممنوع می باشد. فهرست گونه های مذکور توسط سازمان تعیین و هر دو سال یک بار بازنگری و منتشر می شود.

  ماده ۴ـ اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشـخیص مرجع قضائی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محکوم می شوند.

  تبصره ۱ـ درآمدهای ناشی از اجرای وصول جریمه ها و خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص می شود، به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب ها در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می گیرد.

  تبصره ۲ـ سازمان در اجرای این قانون، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد.

  ماده ۵ ـ دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح های لازم جهت تحقق اهداف این قانون را در بودجه های سنواتی سالیانه دستگاه های ذی ربط پیش بینی نماید.

  قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21036-09/03/1396

  شماره 125/14738-۱۳۹۶/۲/۳۰

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  عطف به نامه شماره 52978/38611 مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایـه گذاری بین دولت جمـهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

  شماره ۲۴۹۰۹-۱۳۹۶/۳/۴

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 125/14738 مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقت نامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۱۵) موافقت نامه می باشد.

  رئیس جمهور ـ حسن روحانی

   

  قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور

  ماده واحده ـ موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

  تبصره ـ ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) این موافقت نامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اجرای این موافقت نامه الزامی است و در بند (۲) ماده (۵) منظور از خسارت تأخیر تأدیه، خسارت ناشی از عدم اجرای به موقع تعهدات می باشد.

   

  بسم الله الرحمن الرحیم

  موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور

  مقدمه

  دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور (که هرکدام از این پس «طرف متعاهد» نامیده می شوند)؛

  با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر؛

  و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر؛

  به شرح زیر توافق نمودند:

  ماده ۱ـ تعاریف

  از نظر این موافقت نامه:

  ۱ـ اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع دارایی از جمله، اما نه منحصراً موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری شود:

  الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس یا وثیقه،

  ب) سهام، سهم الشرکه، اوراق مشارکت یا هر نوع مشارکت در شرکت ها و نیز هر نوع حقوق مربوط به آنها،

  پ) حق مالکیت نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی می باشد،

  ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی و حسن شهرت تجاری،

  ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.

  ۲ـ اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:

  الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هریک از طرف های متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند.

  ب) اشخاص حقوقی هریک از طرف های متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده باشد.

  ۳ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، هزینه های مالی، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.

  ۴ـ اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد» به معنی هر نوع ارزی است که به طور گسترده برای پرداخت های مبادلات بین المللی به کار گرفته می شود و به طور گسترده در بازارهای اصلی ارزی بین المللی که به موجب اساسنامه صندوق بین المللی پول و اصلاحیه های آن تعییشده اند، معامله می شود.

  ماده ۲ـ دامنه شمول موافقت نامه

  ۱ـ مفاد این موافقت نامه فقط در موارد زیر اعمال خواهد شد:

  الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران، نسبت به همه سرمایه گذاری های انجام شده توسط سرمایه گذاران جمهوری سنگاپور که طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود پذیرفته و تصویب شوند.

  ب) در مورد جمهوری سنگاپور، نسبت به همه سرمایه گذاری های انجام شده توسط سرمایه گذاران جمهوری اسلامی ایران طبق قوانین و مقررات جمهوری سنگاپور.

  ۲ـ مفاد بند قبل نسبت به همه سرمایه گذاری های انجام شده توسط سرمایه گذاران هر طرف متعاهد، در قلمرو طرف متعاهد دیگر، خواه قبل یا بعد از لازم الاجراشدن این موافقت نامه اعمال خواهد شد. اما نسبت به هرگونه اختلاف در خصوص سرمایه گذاری ایجادشده یا هر ادعای حل و فصل شده، قبل از لازم الاجراشدن آن اعمال نخواهد شد.

  ۳ـ این موافقت نامه نسبت به سرمایه گذارانی که تبعه طرف متعاهد میزبان نیز هستند اعمال نمی شود.

  ماده ۳ـ تشویق و حمایت از سرمایه گذاری

  ۱ـ هریک از طرف های متعاهد سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر را تشویق خواهد کرد.

  ۲ـ هریک از طرف های متعاهد زمینه های مناسب را جهت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد و آن را تشویق خواهد کرد.

  ۳ـ سرمایه گذاری های مصوب و یا پذیرفته شده به موجب ماده (۲) از رفتار و حمایت منصفانه و یکسان طبق این موافقت نامه برخوردار خواهند شد.

  ماده ۴ـ رفتار

  ۱ـ هریک از طرف های متعاهد نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود رفتاری را اعمال خواهد نمود که نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران هر کشور ثالث یا، با رعایت قوانین و مقررات خود، نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران خود، هر کدام که مساعدتر باشد، اعمال می کند.

  ۲ـ قطع نظر از ضوابط مقرر در این موافقت نامه، شرایط مساعدتری که میان هریک از طرف های متعاهد با یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار می گیرد قابل اعمال خواهد بود.

  ۳ـ چنانچه قوانین یا تعهدات هریک از طرف های متعاهد به موجب موافقت نامه های دو جانبه بین المللی موجود یا منعقدشده از این پس بین طرف های متعاهد علاوه بر این موافقت نامه، شامل مقررات مساعدتری باشد که سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقت نامه پیش بینی گردیده است بنماید، چنین مقرراتی تحت تأثیر این موافقت نامه نخواهد بود.

  ۴ـ مفاد این ماده در خصوص رفتاری که نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالث اعمال شده یا در آینده اعمال خواهد شد نباید به نحوی تفسیر شود که یک طرف متعاهد را ملزم به اعطای منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت ناشی از موارد زیر به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نماید:

  الف) هر نوع موافقت نامه موجود یا آتی راجع به تشکیل اتحادیه گمرکی، منطقه آزاد تجاری، بازار مشترک، اتحادیه پولی یا موافقت نامه های بین المللی مشابه یا سایر اشکال موافقت نامه های منطقه ای که هریک از طرف های متعاهد عضو آن هستند یا عضو آن خواهند شد یا تصویب موافقت نامه ای که منجر به تشکیل یا گسترش چنین اتحادیه یا منطقه ای خواهد شد یا هر موافقت نامه تضمین سرمایه گذاری که قبل از سال ۱۳۷۰ هجری شمسی برابر با ۱۹۹۱ میلادی منعقد شده است.

  ب) هر نوع ترتیبات با یک کشور ثالث یا با دولت هایی در یک منطقه جغرافیایی که جهت تشویق همکاری منطقه ای در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، کار، صنعتی یا پولی در چهارچوب طرح های خاص برنامه ریزی شده است.

  ۵ ـ مفاد این موافقت نامه نسبت به مسائل مالیاتی در قلمرو هریک از طرف های متعاهد اعمال نخواهد شد. چنین مسائلی طبق معاهده اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دو طرف متعاهد و قوانین داخلی هر طرف متعاهد خواهد بود.

  ماده ۵ ـ مصادره

  ۱ـ سرمایه گذاری های سرمایه گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، یا مصادره نخواهد شد یا تحت تدابیر دارای اثر مشابه ملی یا مصادره کردن (که از این پس «مصادره» نامیده می شود) قرار نخواهـد گرفت، مگر آنکه اقدام مزبور به روش غیرتبعیض آمیز، برای اهداف عمومی به موجب فرآیند قانونی و در مقابل پرداخت غرامت طبق این ماده انجام پذیرد.

  ۲ـ مصادره با پرداخت سریع و مؤثر غرامت همراه خواهد بود. میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه گذاری مصادره شده بلافاصله قبل از مصادره یا آگاهی عموم از مصادره قریب الوقوع باشد. پرداخت خسارت شامل هزینه های مالی به نرخ تجاری قابل اعمال برای خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت خواهد شد.

  ۳ـ مصادره زمین با رعایت قوانین و مقررات داخلی طرف مصادره کننده خواهد بود.

  ماده ۶- رفتار در خصوص خسارت ها یا زیانها

  سرمایه گذاران هریک از طرف های متعاهد که سرمایه گذاری های آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر به علت جنگ یا مخاصمه مسلحانه، حالت اضطرار ملی، انقلاب، قیام یا شورش در قلمرو طرف متعاهد اخیر دچار خسارت شود، از رفتاری در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت یا دیگر ترتیبات حل و فصل اختلاف برخوردار خواهد شد که ـ در صورت وجود ـ از رفتار طرف متعاهد اخیر با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث، هر کدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.

  ماده ۷ـ بازگشت و انتقال

  ۱ـ هریک از طرف های متعاهد اطمینان خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقت نامه انتقالات به صورت آزاد و بدون تأخیر و بدون تبعیض به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود. انتقالات مزبور به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود:

  الف) وجوه اولیه و وجوه اضافی برای حفظ، توسعه یا افزایش سرمایه گذاری،

  ب) عواید،

  پ) درآمد حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری،

  ت) وجوه لازم برای پرداخت هزینه های ناشی از فعالیت سرمایه گذاری مثل بازپرداخت وام، پرداخت حق الامتیاز و حق پروانه یا سایر هزینه های مشابه

  ث) مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۵) و (۶) این موافقت نامه،

  ج) حقوق ماهیانه، دستمزدها و سایر دریافتی های کارکنانی که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری را کسب کرده اند،

  چ) وجوه پرداختی ناشی از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (۱۱) این موافقت نامه.

  ۲ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل استفاده و به نرخ تسعیر جاری زمان انتقال انجام پذیرد.

  ۳ـ سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می توانند در خصوص چگونگی بازگشت یا انتقالات موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.

  ۴ـ صرف نظر از بندهای (۱) تا (۳) این ماده یک طرف متعاهد می تواند از طریق اعمال عادلانه قوانین خود، به روش غیر تبعیض آمیز و با حسن نیت در موارد زیر از انتقال جلوگیری یا آن را به تأخیر اندازد:

  الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران،

  ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار، قراردادهای بیع سلف، حق خرید یا مشتقات،

  پ) تخلفات جزائی یا کیفری،

  ت) تهیه گزارش مالی یا ثبت اسناد انتقالات هرگاه برای کمک به اجرای قانون یا مراجع سیاست گذاری مالی ضروری باشد.

  ث) اطمینان از اجرای آراء، قرارها یا احکام در رسیدگی های اداری یا قضائی

  ج) تأمین اجتماعی، بازنشستگی دولتی یا طرح های پس انداز اجباری

  ۵ ـ در صورت وجود یا خطر بروز مشکل جدی در تراز پرداخت ها، یک طرف متعاهد می تواند به طور موقت انتقالات را محدود نماید مشروط به اینکه طرف متعاهد مزبور اقدامات یا برنامه ای را طبق اساسنامه صندوق بین المللی پول اجرا کند. محدویت های [محدودیت های] مذکور باید به طور عادلانه، به روش غیر تبعیض آمیز و با حسن نیت اعمال شود، نباید بیشتر از حدی باشد که برای تعدیل شرایط تراز پرداخت ها ضرورت دارد، نباید سبب زیان های غیرضرور به منافع تجاری، اقتصادی و مالی طرف متعاهد دیگر شود و باید به تدریج و هماهنگ با بهبود شرایط حذف شود. این قبیل محدودیت های وضع یا حفظ شده یا هـرگونه تغییر در آنها باید فوری به اطلاع طرف متعاهد دیگر برسد. طرف متعاهدی که این محدودیت ها را اعمال می نماید باید مشورت هایی را با طرف متعاهد دیگر برای بازنگری محدودیت های وضع شده توسط آن، شروع نماید.

  ماده ۸ ـ قوانین

  به منظور اجتناب از هرگونه تردیدی، اعلام می گردد که همه سرمایه گذاری ها با رعایت این موافقت نامه، تابع قوانین و مقررات لازم الاجرا در قلمرو طرف متعاهدی خواهد بود که این گونه سرمایه گذاری ها در آن انجام شده است.

  ماده ۹ـ جانشینی

  ۱ـ هرگاه یکی از طرف های متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد تضمین جبران خسارت، بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به عمل آورده، جانشین سرمایه گذار شود:

  الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،

  ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،

  پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده (۱۱) این موافقت نامه حل و فصل خواهد شد.

  ۲ـ هرگونه پرداخت انجام شده توسط یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به سرمایه گذاران خود بر حق سرمایه گذاران مزبور برای مطالبه حقوق خود از طرف متعاهد دیگر بر اساس ماده (۱۱) این موافقت نامه تأثیر نخواهد گذاشت.

  ماده ۱۰ـ منع برخورداری از منافع

  چنانچه یک طرف متعاهد احراز نماید که شرکت سرمایه گذار به اشخاصی که تابع یک طرف غیرمتعاهد یا طرف متعاهد منع کننده هستند تعلق دارد یا توسط آنها کنترل شود و فعالیت های تجاری عمده ای در قلمرو طرف متعاهد دیگر ندارد، می تواند منوط به مشورت و اطلاعیه قبلی مانع برخورداری سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر که شرکت سرمایه گذار طرف مزبور است، و سرمایه گذاری او از این موافقت نامه شود.

  ماده ۱۱ـ حل و فصل اختلاف ها میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر

  ۱ـ چنانچه هر اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک سرمایـه گذار طرف متعاهد دیگر در باره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف های اختلاف در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را به صورت دوستانه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.

  ۲ـ چنانچه این اختلاف ها نتواند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ درخواست برای حل و فصل دوستانه حل و فصل شود، سرمایه گذار مربوط می تواند اختلاف را به دیوان یا دادگاه صالح طرف متعاهد میزبان یا داوری بین المللی ارجاع نماید.

  ۳ـ چنانچه سرمایه گذار اختلاف را به دیوان یا دادگاه صالح طرف متعاهد میزبان یا به داوری بین المللی ارجاع کند، این انتخاب قطعی خواهد بود.

  ۴ـ چنانچه اختلاف به داوری بین المللی ارجاع شود سرمایه گذار مربوط می تواند اختلاف را به مراجع زیر ارجاع کند:

  الف) مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری تأسیس شده به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر که در تاریخ ۱۸ مارس ۱۹۶۵ میلادی (برابر با ۱۳۴۳/۱۲/۲۷ هجری شمسی) در واشنـگتن برای امضاء مفتـوح شد، چنانچه یا به محـض اینکه دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور پیوسته باشند، هریک از طرف های متعاهد بدین وسیله پذیرش خود را از این قواعد داوری اعلام می کند.

  ب) دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تأسیس می شود، یا

  پ) هر داوری بین المللی دیگر یا دیوان داوری موردی که طرف های اختلاف در مورد آن توافق نمایند.

  ۵ ـ هریک از طرف های متعاهد بدین وسیله موافقت خود را نسبت به ارجاع اختلاف سرمایه گذاری به دیوان یا دادگاه صالح طرف متعاهد میزبان یا داوری بین المللی اعلام می نمایند.

  ۶ ـ طرف های اختلاف می توانند به موجب قواعد داوری قابل اعمال به موجب جزء (ب) و (پ) بند (۴) ماده (۱۱) در خصوص محل داوری توافق نمایند. چنانچه طرف های اختلاف توافق ننمایند، دیوان، محل داوری را بر اساس قواعد داوری قابل اعمال تعیین خواهد نمود، به شرط آنکه محل داوری در قلمرو هریک از طرف های متعاهد یا کشور ثالثی باشد که عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده که در ۱۰ ژوئن سال ۱۹۵۸ میلادی (برابر با ۱۳۳۷/۳/۲۰ هجری شمسی) در نیویورک باشد.

  ۷ـ تصمیم های داوری برای طرف های اختلاف قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

  ماده ۱۲ـ حل و فصل اختلاف ها بین طرف های متعاهد

  ۱ـ کلیه اختلاف های ایجادشده بین طرف های متعاهد در خصوص اجرا یا تفسیر این موافقت نامه ابتدا به طور دوستانه و از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد.

  ۲ـ اگر اختلاف نتواند ظرف مدت شش ماه از تاریخ آغاز مذاکره حل و فصل شود، بنا به درخواست هریک از طرف های متعاهد، ضمن ارسال اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر، اختلاف به دیوان داوری ارجاع خواهد شد.

  ۳ـ چنانچه اختلاف به دیوان داوری ارجاع شود دیوان مذکور در هر مورد خاص به شکل زیر تشکیل خواهد شد: هریک از طرف های متعاهد یک داور انتخاب خواهد نمود و این دو داور یک تبعه کشور ثالث را که به تأیید دو طرف متعاهد رسیده است به عنوان سر داور انتخاب خواهند نمود. داوران باید ظرف مدت دو ماه و سر داور ظرف مدت چهار ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری انتخاب شوند.

  ۴ـ چنانچه ظرف مدت های تعیین شده در بند (۳) این ماده انتصابات لازم انجام نشده باشد، هریک از طرف های متعاهد، در صورت فقدان هر توافق دیگر، می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری برای انتصابات لازم دعوت به عمل آورد. اگر رئیس دیوان تبعه هریک از طرف های متعاهد باشد، یا اگر به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از نائب رئیس، یا چنانچه او نیز تبعه هریک از طرف های متعاهد باشد یا به نحوی از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان که تبعه هیچ یک از طرف های متعاهد نباشد برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آمد.

  ۵ ـ دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تصمیم مزبور برای هر دو طرف متعاهد لازم الاتباع خواهد بود. هریک از طرف های متعاهد باید هزینه های عضو دیوان و هزینه های نمایندگی خود را در رسیدگی داوری بپردازد. هزینه های رئیس و هزینه های باقیمانده باید به طور مساوی توسط طرف های متعاهد پرداخت شود. در هر صورت دیوان می تواند در تصمیم خود، تعیین کند که سهم بیشتری از هزینه ها توسط یکی از دو طرف متعاهد پرداخت شود و این تصمیم برای دو طرف متعاهد الزام آور خواهد بود.

  ۶ ـ دیوان داوری با رعایت سایر مقرراتی که طرف های متعاهد توافق نموده اند آیین رسیدگی و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

  ۷ـ تصمیم دیوان داوری برای طرف های متعاهد قطعی و لازم الاتباع است.

  ماده ۱۳ـ استثنائات عمومی

  مشروط به اینکه اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض غیرعادلانه یا خودسرانه نسبت به طرف متعاهد دیگر یا سرمایه گذاران آن در جایی که شرایط مشابه حاکم است یا محدودیت غیرمستقیم نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو یک طرف شود، هیچ یک از مفاد این موافقت نامه به گونه ای تعبیری نخواهد شد که موجب جلوگیری از انجام یا اتخاذ اقدامات ضروری زیر توسط یک طرف متعاهد شود:

  ۱) برای حمایت از اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی، استثنائات مربوط به نظم عمومی وقتی می تواند مورد استناد واقع شود که خطری جدی و قابل توجه متوجه یکی از منافع حیاتی جامعه باشد،

  الف) برای حمایت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه،

  ب) برای رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقت نامه از جمله، در رابطه با موارد زیر، سازگار نیستند:

  ۱ـ جلوگیری از اعمال فریبکارانه و متقلبانه یا پرداختن به آثار قصور در اجرای یک قرارداد.

  ۲ـ حمایت از حریم خصوصی افراد در خصوص پردازش و انتشار داده های شخصی و حمایت از محرمانه بودن سوابق و حساب های شخصی،

  ۳ـ ایمنی

  ماده ۱۴ـ استثنائات امنیتی

  هیچ یک از مفاد این موافقت نامه نباید به نحوی تفسیر شود که:

  الف) یک طرف متعاهد را ملزم به ارائه هر نوع اطلاعاتی کند که افشای آن مغایر منافع مهم امنیتی آن باشد، یا

  ب) موجب منع یک طرف متعاهد از انجام اقداماتی شود که برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری باشد:

  ۱ـ در خصوص مواد شکافت پذیر یا قابل گداخت یا موادی که از آنها مشتق می شوند،

  ۲ـ اقـداماتی که در زمان جنگ یا دیگر حالت های اضطراری در روابط بین المللی انجام می شود،

  ۳ـ اقدامات در خصوص تولید یا عرضه تسلیحات و تجهیزات نظامی،

  پ) حمایت از زیر ساخت های عمومی مهم، از جمله، زیرساخت های مربوط به ارتباطات، برق و آب در مقابل تلاش های عامدانه با هدف ناتوان ساختن یا تخریب این زیرساخت ها اما محدود به آنها نمی شود یا،

  ت) منع یک طرف متعاهد از انجام هرگونه اقدامی بر اساس تعهدات خود به موجب منشور سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی.

  ماده ۱۵ـ لازم الاجراشدن، مدت و خاتمه

  ۱ـ این موافقت نامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هریک از طرف های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراشدن این موافقت نامه به عمل آورده است برای مدت پانزده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقت نامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف های متعاهد یک سال قبل از انقضاء یا خاتمه آن طرف متعاهد دیگر را به طور کتبی از تصمیم خود مبنی بر فسخ این موافقت نامه مطلع سازد.

  ۲ـ در مورد سرمایه گذاری های انجام شده یا به دست آمده قبل از تاریخ فسخ موافقت نامه، مفاد تمامی مواد دیگر این موافقت نامه همچنان برای یک دوره پانزده ساله از تاریخ فسخ آن مجری خواهد بود.

  ماده ۱۶ـ زبان و تعداد متون

  این موافقت نامه در دو نسخه به زبان های فارسی و انگلیسی تنظیم شده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشند.

  این موافقت نامه در تهران در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۴ (هجری شمسی) مطابق با ۲۹ فوریه ۲۰۱۶ میلادی به امضاء نمایندگان دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سنگاپور رسید.

  از طرف جمهوری اسلامی ایران

  از طرف جمهوری سنگاپور

  علی طیب نیا

  اس.ایسواران

  وزیر امور اقتصادی و دارایی

  وزیر تجارت و صنعت (صنعت)

   

  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت نامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


  قانون موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21036-09/03/1396

  شماره 117/14715-۱۳۹۶/۲/۳۰

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  عطف به نامه شماره 52507/16224 مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

  شماره ۲۴۹۰۶-۱۳۹۶/۳/۴

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 117/14715 مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقت نامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۸) موافقت نامه می باشد.

  رئیس جمهور ـ حسن روحانی

   

  قانون موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

  ماده واحده ـ موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

  تبصره ـ در اجرای این موافقت نامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

   

  بسم الله الرحمن الرحیم

  موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

  مقدمه:

  دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می شوند،

  با ابراز تمایل به گسترش روابط دوجانبه به صورت پایدار و بلندمدت،

  با اعتقاد به ضرورت ایجاد همکاری های مؤثر و درازمدت در راستای منافع کشور طرف های متعاهد،

  با اقدام طبق حقوق بین الملل لازم الاجرا برای طرف های متعاهد،

  با در نظر گرفتن مقررات موافقت نامه های بین المللی الزام آور برای طرف های متعاهد در زمینه همکاری های اقتصادی،

  با توجه به عضویت جمهوری لهستان در اتحادیه اروپا،

  با تأکید بر علاقمندی خود جهت تقویت همکاری های دوجانبه،

  به شرح زیر توافق نمودند:

  ماده ۱ـ طرف های متعاهد از توسعه همکاری های اقتصادی سودمند دوجانبه در همه زمینه ها و بخش های اقتصادی بر اساس برابری و منافع متقابل و طبق قوانین ملی حاکم در کشور طرف های متعاهد حمایت می کنند.

  ماده ۲ـ

  ۱ـ اجرای ماده (۱) به ویژه به شرح زیر خواهد بود:

   (۱) همکاری های انجام شده به موجب این موافقت نامه از جمله شامل زمینه های زیر خواهد بود:

  الف) صنعت

  ب) مهندسی برق و حرارت

  پ) سوخت

  ت) معدن

  ث) حمل ونقل

  ج) کشاورزی

  چ) گردشگری

  ح) بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط

  خ) تأمین مالی پروژه های اقتصادی

  د) حفاظت از محیط زیست

  ذ) ساخت و ساز با تأکید ویژه بر روی سازه های کارآمد انرژی

  (۲) همکاری در زمینه صدور گواهی و استانداردسازی؛

  (۳) توسعه خدمات مشاوره ای، حقوقی، بانکی و فنی از جمله مواردی که منجر به اجرای طرح های سرمایه گذاری در قلمرو کشور طرف های متعاهد می شود؛

  (۴) آغاز و پشتیبانی از اشکال متعدد ارتباط ها، تبادل نیروهای کارشناسی و فنی، همکاری در زمینه انتقال فناوری های مرتبط با حفاظت از محیط زیست، همکاری علمی و تبادل کارکنان، آموزش، شرکت در بازارهای مکاره و نمایشگاه های تجاری، تبادل هیأتهای اقتصادی، رویدادهای تبلیغی و سایر تعهدات مربوط به همکاری در زمینه های اقتصادی و گردشگری؛

  (۵) ترغیب ارتباط دوجانبه میان شرکت های طرف های متعاهد از جمله بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط.

  ۲ـ به منظور اجرای همکاری های اقتصادی موضوع این موافقت نامه، طرف های متعاهد، بخش خصوصی و مؤسسات متخصص ذی ربط کشور خود را تشویق خواهند نمود تا امکان اجرای پروژه های همکاری اقتصادی را در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار دهد.

  ماده ۳ـ

  ۱ ـ مقام های صلاحیتدار طرف های متعاهد تأسیس دفاتر نمایندگی، شعبه ها یا واحدهای ترغیب کننده فعالیت های اقتصادی کشور طرف دیگر را تشویق خواهند نمود.

  ۲ـ قواعد تأسیس و نحوه انجام فعالیت های دفاتر نمایندگی، شعبه ها و سایر واحدهای ترغیب کننده فعالیت های اقتصادی، بر اساس قوانین لازم الاجرای کشور طرف متعاهدی می باشد که در قلمرو آن، مؤسسات مذکور فعالیت اقتصادی را انجام می دهند.

  ماده ۴ـ به منظور تسهیل همکاری های اقتصادی، مقام های صلاحیتدار طرف های متعاهد، طبق قانون داخلی مربوط خود، نسبت به تبادل اطلاعات زیر اقدام خواهند نمود:

  ۱ـ قوانین حاکم بر شرایط انجام فعالیت اقتصادی، سرمایه گذاری ها، استانداردسازی و صدور گواهی، شرایط اعطای امتیازها، گواهینامه ها و مجوزها، حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و فکری و حق التألیف و حقوق ناشی از آن و سایر زمینه های مبتنی بر علایق دو جانبه؛

  ۲ـ انجام اقداماتی که منجر به ایجاد روابط بین شرکای اقتصادی بالقوه می شود، از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری بازارهای مکاره و نمایشگاه ها و هیأتهای اقتصادی؛

  ۳ـ پروژه های مورد علاقه جهت ایجاد ارتباط در زمینه های علمی و فناوری، ترغیب انتقال دانش، تجربیات و فناوری در حوزه های حفاظت از محیط زیست از طریق برگزاری فراهمایی (کنفرانس) ها، هم اندیشی (سمینار) ها و نشست های رو در روی تجاری

  ماده ۵ ـ

  ۱ـ طرف های متعاهد به منظور اجرای مفاد این موافقت نامه، کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی را که از این پس «کمیسیون» نامیده می شود، تشکیل خواهند داد.

  ۲ـ وظایف کمیسیون به ویژه شامل موارد زیر می باشد:

  (۱) پیگیری اجرای مفاد این موافقت نامه؛

  (۲) بازنگری و ارزیابی دوره ای همکاری های اقتصادی؛

  (۳) ارائه پیشنهادهایی با هدف توسعه بیشتر همکاری های اقتصادی؛

  (۴) شناسایی مشکلاتی که مانع توسعه همکاری های اقتصادی می شود و پیشنهاد اقدامات مناسب برای رفع موانع مزبور؛

  (۵) گفتگو و مذاکره در خصوص موضوعات بحث برانگیز مربوط به اجرا و تفسیر این موافقت نامه

  ۳ـ کمیسیون شامل بخش های ایرانی و لهستانی خواهد بود که بر اساس همترازی تأسیس خواهد شد. رؤسای بخش های ملی این کمیسیون، وزیر امور اقتصادی کشور طرف های متعاهد می باشد. هریک از این رؤسا، معاون، دبیر و سایر اعضای بخش خود را تعیین می نماید. هر بخش می تواند در صورت ضرورت، از کارشناسان و مشاوران برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت به عمل آورد.

  ۴ـ گروه های کاری زیر می تواند در چهارچوب کمیسیون تشکیل شود:

   (۱) گروه های کاری دائمی برای همکاری در بخش های منتخب اقتصادی،

   (۲) گروه های کارشناسی عملیاتی موقتی جهت بررسی موضوعات خاص در حوزه همکاری های اقتصادی

  ۵ ـ کمیسیون در تاریخ های مورد توافق وزرای امور اقتصادی کشور طرف های متعاهد به تناوب در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان تشکیل جلسه خواهد داد.

  ۶ ـ هر طرف متعاهد هزینه های مربوط به هیأتهای خود که در جلسات کمیسیون حضور می یابند را پرداخت خواهد نمود.

  ۷ـ تشریفات (پروتکل های) نشست کمیسیون به زبان های فارسی، لهستانی و انگلیسی تنظیم خواهد شد و توسط رؤسای بخش های ذی ربط امضاء می گردد. این تشریفات (پروتکل ها) حاوی تصمیم هایی خواهد بود که در نشست کمیسیون اتخاذ می شود.

  ۸ ـ کمیسیون آیین کار خود را تعیین خواهد نمود.

  ماده ۶-

  ۱ـ مفاد این موافقت نامه خدشه ای به حقوق و تعهدات ناشی از موافقت نامه های بین المللی که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان عضو آنها هستند، یا حقوق و تعهدات ناشی از عضویت آنها در سازمان های بین المللی وارد نخواهد کرد.

  ۲ـ این موافقت نامه خدشه ای به حقوق و تعهدات ناشی از عضویت جمهوری لهستان در اتحادیه اروپا وارد نخواهد کرد.

  ماده ۷ـ طرف های متعاهد، کلیه اختلافات ناشی از اجرا و یا تفسیر مفاد این موافقت نامه را از طریق مذاکره و مشورت حل و فصل خواهند نمود.

  ماده ۸ ـ

  ۱ـ این موافقت نامه طبق قانون داخلی طرف های متعاهد، به تصویب می رسد. این امر از طریق تبادل یادداشت کتبی رسمیت خواهد یافت. این موافقت نامه از روز دریافت آخرین یادداشت لازم الاجرا می گردد.

  ۲ـ این موافقت نامه برای یک دوره زمانی نامحدود منعقد گردیده است. این موافقت نامه می تواند از طریق اطلاعیه کتبی هریک از طرف های متعاهد فسخ گردد. در این صورت، این موافقت نامه شش ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت مبنی بر فسخ، خاتمه خواهد یافت.

  ۳ـ بنا بر درخواست هریک از طرف های متعاهد، این موافقت نامه می تواند بر اساس رضایت متقابل کتبی اصلاح و یا تکمیل گردد.

  برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که به نحو مقتضی از طرف دولت های متبوع خود مجاز می باشند، این موافقت نامه را امضاء نمودند.

  این موافقت نامه شامل یک مقدمه و هشت ماده در تهران و در تاریخ ۴ مهرماه ۱۳۹۴ هجری شمسی مطابق با ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، لهستانی و انگلیسی امضاء گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت بروز اختلاف در تفسیر موافقت نامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

   

  از طرف

  از طرف

  دولت جمهوری اسلامی ایران

  دولت جمهوری لهستان

   

  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت نامه، شامل مقدمه و هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27271821
اکنون :
22