جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 211473
  تاریخ انتشار : 17 خرداد 1396 14:58
  تعداد بازدید : 428

  آخرین مصوبات شوراها

  مصوبات مورخ 1396/03/01 لغایت 1396/03/10*** الف) شورای علی شهرسازی و معماری ب) شورای عالی اداری ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) شورای عالی حفاظت محیط زیست و) شورای عالی حفاظت فنی


  مصوبات شوراها

  منتشره از تاریخ
  1396/03/01 لغايت 1396/03/10
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
  شورايعالي شهرسازی و معماری  
       

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر پل دختر  

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سگزآباد  

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر داراب    

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر آسمان آباد 

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر موسیان  

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر لنگرود   

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خرم آباد تعیین کاربری سایت اداری داخل حریم به مساحت ۷۰ هکتار         

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرکرد     

   

     شورای عالی شهرسازی و معماری

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر پل دختر

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21034-07/03/1396

  شماره 7730/300-۱۳۹۶/۲/۲۰

  «طرح جامع شهر پل دختر، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سگزآباد

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21034-07/03/1396

  شماره 7735/300-۱۳۹۶/۲/۲۰

  «طرح جامع شهر سگزآباد، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۶/۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر داراب

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21034-07/03/1396

  شماره 7731/300-۱۳۹۶/۲/۲۰

  «طرح جامع شهر داراب، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید».

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر آسمان آباد

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21034-07/03/1396

  شماره 3803/300-۱۳۹۶/۲/۲

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ایلام

  در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری، به پیوست یک سری اسناد و مدارک طرح جامع ـ تفصیلی شهر آسمان آباد موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای عالی به شرح ذیل، ابلاغ می گردد.

  ۱. یک جلد آلبوم نقشه های طرح

  ۲. دو دفترچه مطالعات طرح

  ۳. یک دفترچه ضوابط و مقررات اجرایی طرح

  دستور فرمایید مراتب به شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ و مراقبت گردد تا با مراعات کامل جنبه های فنی، ضوابط و مقررات طرح و با همکاری مؤثر شورای اسلامی شهر از طریق برنامه ریزی و تصویب طرح ها و لوایح مورد نیاز، موجبات تحقق اهداف مورد نظر طرح در افق برنامه فراهم گردد.

  بعلاوه به استناد ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأکید می گردد این ابلاغ صرفاً شامل اسناد در مقیاس طرح جامع شهر می باشد و اسناد تفصیلی طرح باید به تأیید کمیسیون ماده ۵ استان برسد.

  همچنین به آگاهی می رساند طرح مذکور از تاریخ ابلاغ مصوبه برابر ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا است و کلیه اقدامات شهرداری در خصوص توسعه و برنامه های اجرایی آن در چارچوب اسناد و مدارک ذی ربط امکان پذیر است و ایجاد تغییر در اسناد و برنامه های طرح جامع (اعم از مغایرت های اساسی و غیراساسی) منوط به رعایت ضوابط آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری و سایر مصوبات شورای عالی خواهد بود.

  به موجب ماده ۵ و تبصره های مربوطه از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، محدوده شهر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهری، به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده با امضای استاندار جهت اجرا به شهرداری و دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ می گردد و چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر به انجام نرسد استاندار دستور تدقیق محدوده به سایر مراجع ذیصلاح را صادر خواهد کرد و پیگیری اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرح ها (تفویض شده به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها) خواهد بود.

  اضافه می گردد که برابر تبصره ذیل ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح جامع و تفصیلی شهری مراتب در شورای عالی مطرح و نظر آن شورا قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر موسیان

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21034-07/03/1396

  شماره 6825/300-۱۳۹۶/۲/۱۷

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ایلام

  در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری، به پیوست دو سری اسناد و مدارک طرح جامع ـ تفصیلی شهر موسیان موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای عالی به شرح ذیل، ابلاغ می گردد.

  ۱. یک جلد آلبوم نقشه های طرح

  ۲. دو دفترچه مطالعات طرح

  ۳. یک دفترچه ضوابط و مقررات اجرایی طرح

  دستور فرمایید مراتب به شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ و مراقبت گردد تا با مراعات کامل جنبه های فنی، ضوابط و مقررات طرح و با همکاری مؤثر شورای اسلامی شهر از طریق برنامه ریزی و تصویب طرح ها و لوایح مورد نیاز، موجبات تحقق اهداف مورد نظر طرح در افق برنامه فراهم گردد.

  بعلاوه به استناد ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأکید می گردد این ابلاغ صرفاً شامل اسناد در مقیاس طرح جامع شهر می باشد و اسناد تفصیلی طرح باید به تأیید کمیسیون ماده ۵ استان برسد.

  همچنین به آگاهی می رساند طرح مذکور از تاریخ ابلاغ مصوبه برابر ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا است و کلیه اقدامات شهرداری در خصوص توسعه و برنامه های اجرایی آن در چارچوب اسناد و مدارک ذی ربط امکان پذیر است و ایجاد تغییر در اسناد و برنامه های طرح جامع (اعم از مغایرت های اساسی و غیراساسی) منوط به رعایت ضوابط آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری و سایر مصوبات شورای عالی خواهد بود.

  به موجب ماده ۵ و تبصره های مربوطه از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، محدوده شهر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهری، به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده با امضای استاندار جهت اجرا به شهرداری و دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ می گردد و چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر به انجام نرسد استاندار دستور تدقیق محدوده به سایر مراجع ذیصلاح را صادر خواهد کرد و پیگیری اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرح ها (تفویض شده به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها) خواهد بود.

  اضافه می گردد که برابر تبصره ذیل ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح جامع و تفصیلی شهری مراتب در شورای عالی مطرح و نظر آن شورا قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر لنگرود

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21034-07/03/1396

  شماره 7660/300-۱۳۹۶/۲/۲۰

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان

  احتراماً در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری، به پیوست یک سری اسناد و مدارک طرح جامع شهر لنگرود موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۶ شورای عالی به شرح ذیل، ابلاغ می گردد.

  ۱. یک جلد آلبوم نقشه های طرح

  ۲. یک دفترچه مطالعات طرح

  ۳. یک دفترچه ضوابط و مقررات اجرایی طرح

  دستور فرمایید مراتب به شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ و مراقبت گردد تا با مراعات کامل جنبه های فنی، ضوابط و مقررات طرح و با همکاری مؤثر شورای اسلامی شهر از طریق برنامه ریزی و تصویب طرح ها و لوایح مورد نیاز، موجبات تحقق اهداف مورد نظر طرح در افق برنامه فراهم گردد.

  همچنین به آگاهی می رساند از تاریخ ابلاغ مصوبه برابر ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا است و کلیه اقدامات شهرداری در خصوص توسعه و برنامه های اجرایی آن در چارچوب اسناد و مدارک ذی ربط امکان پذیر است و ایجاد تغییر در اسناد و برنامه های طرح جامع (اعم از مغایرت های اساسی و غیراساسی) منوط به رعایت ضوابط آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری و سایر مصوبات شورای عالی خواهد بود.

  به موجب ماده ۵ و تبصره های مربوطه از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، محدوده شهر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهری، به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده با امضای استاندار جهت اجرا به شهرداری و دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ می گردد و چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر به انجام نرسد استاندار دستور تدقیق محدوده به سایر مراجع ذیصلاح را صادر خواهد کرد و پیگیری اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرح ها (تفویض شده به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها) خواهد بود.

  همچنین لازم است بلافاصله طرح تفصیلی بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر تهیه گردد که در طرح مذکور نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.

  اضافه می گردد که برابر تبصره ذیل ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح جامع و تفصیلی شهری مراتب در شورای عالی مطرح و نظر آن شورا قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خرم آباد تعیین کاربری سایت اداری داخل حریم به مساحت ۷۰ هکتار

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21034-07/03/1396

  شماره 6085/300-۱۳۹۶/۲/۱۲

  استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان

  شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ مغایرت اساسی طرح تفصیلـی با طرح جامع شهر خرم آباد (تعیین کاربری سایت اداری داخل حریم به مساحت ۷۰ هکتار) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۳ شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان، مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به موارد:

  1- در طرح جامع مصوب سال ۱۳۹۱ اراضی مذکور با عنوان «توسعه شهری فراتر از دوره ۱۵ ساله طرح جامع» در نظر گرفته شده است؛ لذا به استناد حکم فوق هرگونه اقدام در اراضی مذکور موکول به پایان افق طرح جامع است.

  ۲- در طرح جامع اخیرالتصویب، سرانه کافی فراتر از استاندارد (۱۰۴ هکتار کاربری اداری ـ انتظامی با سرانه 2/3 مترمربع) در نظر گرفته شده است (لازم به ذکر است سرانه استاندارد شورای عالی ۷۵% (سرانه) 1/5 می باشد).

  ۳ـ به اذعان مطالعات مشاور طرح جامع در وضع موجود حدود ۱۰۰ هکتار کاربری اداری ـ انتظامی وجود دارد که پس از اختصاص این ۷۰ هکتار، تکلیف ۱۰۰ هکتار موجود مذکور مشخص نیست و احتمال عدم تحقق برنامه انتقال ادارات و استفاده انتفاعی از ساختمان های موجود ادارات مختلف وجود دارد.

  ۴ـ استقرار متمرکز عمده ادارات استان در یک نقطه با الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل و اصل عدم تمرکز مراکز کلیدی در یک نقطه مغایرت دارد.

  ۵ ـ بخش قابل توجهی از محدوده مورد نظر با عرصه های منابع طبیعی و طرح جنگل کاری موسوم به بام لرستان تداخل دارد، ضمن اینکه اراضی مذکور مرتع درجه یک هستند و به استناد تبصره۱ ماده ۳۱ قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ اجاره و واگذاری مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع می باشد.

  ۶ ـ رویکرد این طرح، مغایر با اصل توسعه میان افزا (به عنوان یکی از اصول رشد هوشمند و توسعه پایدار شهرها) است. با این رویکرد بافت داخلی شهر خالی شده و گسترش افقی شهر رو به خارج و پیرامون می شود.

  ۷ـ طرح مذکور فاقد هرگونه مطالعات مکان یابی اعم از مطالعات بررسی جنس زمین، رانش، گسل، منابع آب، توپوگرافی و ... بوده و مکان یابی اراضی صرفاً با توجه به بلامعارض بودن انجام شده است.

  لذا با عنایت به موارد فوق با تعیین کاربری اداری (سایت اداری) در حریم شهر مخالفت می نماید. صرفاً عرصه و اعیان احداثات مربوط به ساختمان استانداری لرستان با توجه به اخذ پروانه قبلی، در حد پروانه صادرشده مورد تأیید می باشد. بدیهی است هرگونه واگذاری اراضی با عنایت به مکاتبات قبلی دبیرخانه شورای عالی و دفتر نظارت بر طرح های توسعه فاقد توجیه قانونی است.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرکرد

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21034-07/03/1396

  شماره 2338/300-۱۳۹۶/۱/۲۶

  استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری

  در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیئت محترم وزیران نقشه مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرکرد (تغییر کاربری اراضی روبروی دانشگاه) موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری به تصویب رسیـده است را جهـت اجرا، ابلاغ می گردد.

  «مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرکرد (تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی موسوم به اراضی روبروی دانشگاه)، با قید شروط:

  ۱ـ ممنوعیت هرگونه بارگذاری شهری بر روی کانال های متروکه واقع در این اراضی

  ۲ـ تدقیـق سطوح مربوطه و حرایـم آن تحت کاربـری «حریم سبز حفاظتی» در طرح به تصویب نهایی شورای عالی رسید و مدارک جهت ابلاغ نهایی به پیوست ارسال می گردد.

  همچنین به جهت استفاده ی مالکین و متصرفین اراضی مذکور از مزایای ورود به محدوده شهر در حال و سنوات گذشته و التزام آنها به انجام تعهداتی در قبال شهر و شهروندان، بدین سبب به استحضار می رساند هرگونه تغییر در کاربری های این اراضی و حرایم موجود، در حکم ایجاد مغایرت اساسی در طرح جامع شهر بوده و لازم است در شورای عالی به تصویب نهایی برسد.

  دستور فرمایید مراتب به شهرداری مربوطه و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ و مراقبت گردد تا شهرداری با مراعات کامل جنبه های فنی، ضوابط و مقررات طرح و نیز همکاری مؤثر با شورای اسلامی شهر، موجبات تحقق اهداف مورد نظر فراهم گردد.

   معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27276139
اکنون :
21