جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 211474
  تاریخ انتشار : 17 خرداد 1396 15:11
  تعداد بازدید : 318

  سایر مصوبات

  سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1396/03/01 تا 1396/03/10  سایر مصوبات منتشره از

    1396/03/01 لغايت 1396/03/10

   در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
  ساير مصوبات
    

  نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»        

   

     نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21029-01/03/1396

  ۸۷۷ [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.]

  شماره۱۳۲۹۰هـ ب ـ۱۳۹۶/۲/۲۴

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۰۶۵/ت۵۴۱۷۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵، موضوع: «رفع مشکلات استان خوزسـتان»، متعـاقب بررسی ها و اعلام نـظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مـقرر در قانون، آن بخش از مـصوبه که مورد ایـراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

  «علاوه بر ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ که صلاحیت های قانونی شورای برنامه ریزی و توسعه استان را مورد تأکید قرار می دهد، مطابق جزء «۳» بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ «دولت موظف است سه درصد (۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز و دوسوم به مناطق و شهرستان های کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه های عمرانی در قالب بودجه های سنواتی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه این استان ها اختصاص دهد»، علی هذا، اقدام دولت به درج عبارت «با هماهنگی شورای برنامه ریزی و توسعه استان» در جزء «۳» بند (الف) مصوبه به جای عبارت «تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان» از این حیث که عبارت جایگزین در متن مصوبه، مصرّح به لزوم اخذ مصوبه شورای یادشده نمی باشد مغایر قانون است.»

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27271821
اکنون :
21