خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقاله فارسی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقاله فارسی

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت 98

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت ۹۸ رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۲۳۲۶ DM14292 معاونت در ارتکاب فعل متخلفانه بين المللي دولت در طرح مسئوليت بين المللي دولت ‎۲۰۰۱/ مهدي حدادي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱-‎۳۰. ۳۲۳۲۷ DM14293 رمانتيسيسم حقوقي: ساويني و مفهوم volkgeist در حقوق/ مسعود زماني.- مطالعات …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن‌ماه ۹۷

تازه‌های مقالات فارسی بهمن‌ماه 97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن‌ماه ۹۷ رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۱۹۱۴ رعايت اصل رقابت در انعقاد قراردادهاي اداري/ حسن ناعمه.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۶، زمستان: ص ۷-‎۳۵. ۳۱۹۱۵ تروريسم دولتي: پندار يا واقعيت؟!/ نواب محمدي ده چشمه.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۶، زمستان: ص ۳۷-‎۶۷. ۳۱۹۱۶ مطالعه تطبيقي معيار …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی‌ماه ۹۷

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی‌ماه 97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی‌ماه ۹۷     رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۱۸۶۴ DM13880 رويکردي حقوقي به تفاوت هاي نسلي در تعاملات زناشويي (مطالعه موردي زنان شهر تهران)/ ام البنين چابکي.- مطالعات زن و خانواده. ‎۱۳۹۷، دوره ششم، شماره ‎۱(پياپي‎۱۱)، بهار و تابستان: ص. ۹-‎۲۶. ۳۱۸۶۵ DM13869 نگرشي اخلاقي ـ حقوقي به جايگاه اصل …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر ماه ۹۷

مقالات حقوقی فارسی چاپی و الکترونیک آذرماه 97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذرماه ۹۷   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۱۶۹۴ برخي از جلوه هاي بارز الگوي دادرسي منصفانه در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ‎۱۳۹۲/ بهارک شاهد، نسرين مهرا.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۲، پاييز – زمستان: ص ۵-‎۳۰. ۳۱۶۹۵ مباني نظريه انتخاب منطقي در پيشگيري …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهرماه ۹۷

مقالات حقوقی فارسی مهرماه 97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهرماه ۹۷       رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۱۱۴۴ DM13227 تحليل تاريخي نقش شيخ طوسي در عرفي شدن نفقه زوجه/ مجيد دهقان، حسنعلي علي اکبريان.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۱، بهار و تابستان: ص. ۵-‎۲۸. ۳۱۱۴۵ DM13228 مفاد قاعده الخراج بالضمان و قواعد مشابه/ سعيد خردمندي.- فقه …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی خردادماه ۹۷

مقالات حقوقی فارسی خردادماه 97

تازه‌های مقالات فارسی خردادماه ۹۷   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۳۳۴ ارزهاي مجازي، فرصت ها و تهديدهاي واقعي./ امير ناصر اخوان، پيام سعيدي.- فصلنامه علمي تخصصي رهيافت پيشگيري. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۲، زمستان: ص. ۲۴-‎۳۳. ۱۳۳۳۵ بررسي علل بروز و روش هاي پيشگيري از فساد اداري/ ولي رستمي، حسن کبگاني، معين طالبي زاده.- فصلنامه علمي تخصصي رهيافت پيشگيري. …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت‌ماه ۹۷

مقالات حقوقی فارسی اردیبهشت‌ماه 97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت‌ماه ۹۷   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۰۰۷۶ بررسي علمي و کاربردي موضوع “قصاص” از منظر قانون.مجازات اسلامي (‎۱۳۹۲)/ محمد مصدق، امير حسين مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ‎۱۲۶، بهمن و اسفند: ص ۳-‎۹. ۳۰۰۷۷ بررسي مقررات جديد هيئت هاي انضباطي نيروهاي مسلح.با رويکرد علمي و کاربردي …

بیشتر بخوانید »

مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان ۹۶

مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان ۹۶   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل اندیشه های حقوق عمومی شماره ۲ (پیاپی ۷) سال چهارم ۱۳۹۴ بهار – تابستان عنوان‏ نویسنده کلیدواژه بررسي نوع نگرش کارکردگرايي به انسان و تأثير آن برحقوق بنيادين بشر علي اسداله زاده، خيراله پروين کارکردگرايي، حقوق بنيادين بشر، حقوق طبيعي، حقوق موضوعه تحليل …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی اسفند‌ماه ۹۶

مقالات حقوقی فارسی اسفند‌ماه 96

تازه‌های مقالات فارسی اسفند‌ماه ۹۶   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۲۹۰ چرايي و چگونگي رد صلاحيت هاي گسترده/ سعيد دهقان.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۷-‎۱۴. ۱۳۲۹۱ مطالعه موردي عملکرد مجلس و شوراي نگهبان درباره سپنتانيکنام: اصل برابري عموم و منع تبعيض ناروا/ سيدمحمود کاشاني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن‌ماه ۹۶

مقالات حقوقی فارسی بهمن‌ماه 96

رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۲۹۸۱۸ DM12072 مبناي حق اسلامي لزوم پيروي از خدا/ احمد اسماعيل تبار.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۵، شماره ‎۷۳ و ‎۷۴، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۹. ۲۹۸۱۹ DM12073 دفاع اختلال رواني در زمان ارتکاب جرم: تقابل حقوق متهم با منافع قرباني در حقوق کيفري بين المللي/ عليرضا تقي پور.- ديدگاه هاي حقوق …

بیشتر بخوانید »