آثار حقوقی الحاق ایران به پیمان منشور انرژی (ECT) در حوزه نفت و گاز

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. آثار حقوقی الحاق ایران به پیمان منشور انرژی (ECT) در حوزه نفت و گاز

آثار حقوقی الحاق ایران به پیمان منشور انرژی (ECT)
در حوزه نفت و گاز

خرید

فهرست مطالب:

دیباچه

فصل اول: (کلیات)پدیدار شناسی

مبحث نخست: پیشینه، اهداف، ارکان و ساختار پیمان

گفتار نخست: زمینه شکل گیری (پیشینه)

گفتار دوم: اهداف و ارکان معاهده

گفتار سوم: ساختار مدیریتی و تشکیلاتی

مبحث دوم: وضعیت حقوقی معاهده و روند الحاق

گفتار نخست: وضعیت حقوقی

گفتار دوم: روند الحاق

مبحث سوم: پیمان منشور انرژی و سایر نهادهای بین‌المللی

گفتار نخست: منشور انرژی و سازمان تجارت جهانی (WTO)

گفتار دوم: منشور انرژی و سازمان اوپک (OPEC)

گفتار سوم: منشور انرژی و سازمان اکو (ECO)

فصل دوم: رژیم سرمایه‌گذاری در منشور و مقرّرات ایران

مبحث نخست: مفاهیم و قلمرو قواعد سرمایه‌گذاری در منشور

گفتار نخست: مفاهیم

گفتار دوم: قلمرو قواعد

گفتار سوم: مقایسه با مقررات ایران

مبحث دوم: قواعد حاکم بر سرمایه‌گذاری در منشور انرژی

گفتار نخست: قواعد حاکم پیش از انجام سرمایه گذاری

گفتار دوم: قواعد حاکم پس از انجام سرمایه گذاری

گفتارسوم: مقایسه با مقررات ایران

مبحث سوم: تسهیلات و تضمینات سرمایه‌گذاری خارجی در منشور انرژی

گفتار نخست: تسهیلات

گفتار دوم: تضمینات سرمایه‌گذاری خارجی

فصل سوم: تجارت و ترانزیت در منشور انرژی و مقررات ایران

مبحث نخست: تجارت

گفتار نخست: قواعد تجاری منشور در ارتباط با موافقتنامه عمومی راجع به تجارت کالا (گات 1994)

گفتار دوم: قواعد تجاری منشور در ارتباط با موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی

گفتار سوم: موضوعات شبه تجاری

گفتار چهارم: مقایسه با قوانین و مقررات تجاری ایران

مبحث دوم: ترانزیت

گفتار نخست: قواعد حاکم بر ترانزیت در منشور انرژی و پروتکل ترانزیت

گفتار دوم: موقعیت و مقررات ترانزیتی ایران

فصل چهارم: حل و فصل اختلافات در منشور انرژی و مقررات ایران

مبحث نخست: حل و فصل اختلافات در حوزه سرمایه‌گذاری

گفتار نخست: قواعد حل اختلاف میان سرمایه گذار خارجی و دولت

گفتار دوم: حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری میان دولت ها

گفتار سوم: مقایسه با مقررات ایران

مبحث دوم: حل و فصل اختلافات در حوزه تجارت

گفتار نخست: قلمرو قواعد تجاری منشور

گفتار دوم: ساز و کار حل اختلاف توسط هیأت رسیدگی (پانل)

گفتار سوم: مقایسه با مقررات ایران

مبحث سوم: حل و فصل اختلافات در سایر حوزه ها

گفتار نخست: حوزه ترانزیت

گفتار دوم: حوزه مالیات، رقابت و محیط زیست

پیوست‌ها

مولف:

دکتر اسدا… صحرانورد

تاریخ و نوبت چاپ:

1393، اول

قیمت:

180.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …