خانه / آرشیو کتب منتشره مؤسسهپەڕە 10

آرشیو کتب منتشره مؤسسه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فهرست مطالب: دیباچه توضيحات تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقدمه ‎‎‎‎‎طليعه نهضت ‎حكومت اسلامي خشم ملت ‎‎‎‎‎بهايي كه ملت پرداخت ‎‎‎‎‎شيوه حكومت در اسلام ‎‎‎‎‎ولايت فقيه عادل ‎‎‎‎‎اقتصاد وسيله است نه هدف ‎‎‎‎‎زن در قانون اساسي ارتش مكتبي ‎‎‎‎‎قضاء در قانون اساسي قوه مجريه وسايل ارتباط جمعي نمايندگان فصل اول ـ اصول كلي فصل …

بیشتر بخوانید »

کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین و اجرای آن در ایران

کنوانسیون بین المللی حقوق معلولین

کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین و اجرای آن در ایران     فهرست مطالب: پیشگفتار مقدمه ۱) ايالات متحده ۲) فرانسه ۳) ايران ۴) اسناد بين‌المللي فصل اول: شناخت مفاهیم، اصول و حقوق موجود در کنوانسیون مبحث اول: معرفی کلی، ضرورت و چگونگی تدوین کنوانسیون گفتار اول: معرفی کنوانسیون گفتار دوم: ضرورت و اهمیت کنوانسیون گفتار سوم: مراحل تدوین و تصویب …

بیشتر بخوانید »

حقوق مالکیت فکری و فعالیت های فضایی

حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری و فعالیت های فضایی – چاپ دوم   فهرست مطالب: فصل اول: نظام حقوقی حاکم بر مالکیت فکری در ماورای جو مبحث اول- مفاهیم و کلیات گفتاراول- معیارهای ارائه شده در تحدید حدود ماورای جو مبحث دوم- ارتباط حقوق مالکیت فکری و فضا گفتار اول- جایگاه حقوق فضا در معاهدات مالکیت فکری ۱- کنوانسیون پاریس و فضا …

بیشتر بخوانید »

حقوق کار

حقوق کار

حقوق کار   فهرست مطالب: ديباچۀ استاد ارجمند آقای دکتر سید باقر میرعباسی پيشگفتار بخش اول: کليات حقوق کار فصل اول: پيدايش و تعريف حقوق کار گفتار اول: زمينه‌هاي پيدايش حقوق کار گفتار دوم: تعريف حقوق کار فصل دوم: ويژگي‏هاي حقوق کار گفتار اول: حمايتي بودن حقوق کار گفتار دوم: آمرانه بودن مقررات حقوق کار گفتار سوم: فرا ملي بودن …

بیشتر بخوانید »

ماهیت تعهدات حقوق بشری در نظام بین‌المللی

ماهیت تعهدات حقوق بشری

ماهیت تعهدات حقوق بشری در نظام بین‌المللی فهرست مطالب: سخن ناشر پیشگفتار مقدمه فصل اول: مبانی نظری عدم تقابل در نظام بین‌المللی مبحث اول: حقوق بین‌الملل: حقوق تبادلی یا غیرتبادلی؟ گفتار اول- جایگاه تقابل در روند شکل گیری و تکامل حقوق بین‌الملل الف- مفهوم تقابل ب- تقابل در منابع حقوق بین‌الملل ج- کارایی تقابل  به عنوان ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل …

بیشتر بخوانید »

سلسله مراتب در حقوق بین‌الملل: جایگاه حقوق بشر

سلسله مراتب در حقوق بین الملل

سلسله مراتب در حقوق بین‌الملل: جایگاه حقوق بشر     فهرست مطالب: مقدمه مترجم سلسله‌مراتب در حقوق بین‌ الملل: جایگاه حقوق بشر سابقه و هدف روش‌شناسی بررسی اجمالی فصل‌ها تعارضات هنجاری و سلسله مراتب در حقوق بین‌ الملل: به سوی یک سیستم حقوقی عمودی  بین المللی مقدمه جامعه بین‌ المللی و سیستم ارزشی آن در حقوق بین‌ الملل ۲-۱٫ سیستم …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانین و مقررات کار

مجموعه قوانین و مقررات کار

مجموعه قوانین و مقررات کار فهرست مطالب: قانون كار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ ‌فصل اول ـ تعاريف كلي و اصول ‌فصل دوم ـ قرارداد كار ‌مبحث اول ـ تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن ‌مبحث دوم ـ تعليق قرارداد كار ‌مبحث سوم ـ خاتمه قرارداد كار ‌مبحث چهارم ـ جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار ‌فصل …

بیشتر بخوانید »

مجموعه اسناد بین‌المللی (۱)

مجموعه اسناد بین‌المللی

مجموعه اسناد بین‌المللی (۱) منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، معاهده  وین درباره حقوق معاهدات (۱۹۶۹) فهرست مطالب: سخن ناشر مقدمه منشور ملل متحد فصل اول ـ اهداف و اصول فصل دوم ـ عضویت فصل سوم ـ ارکان  ۲۳ فصل چهارم ـ مجمع عمومی ـ ترکیب فصل پنجم ـ شورای امنیت ـ ترکیب فصل ششم ـ حل و …

بیشتر بخوانید »

راهنمای دیوان کیفری بین‌المللی

راهنمای دیوان کیفری بین‌ المللی

راهنمای دیوان کیفری بین‌ المللی فهرست مطالب:  مقدمه دیوان کیفری بین‌المللی در یک نگاه ارکان دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی ۳٫۱٫ صلاحیت زمانی ۳٫۲٫ صلاحیت شخصی ۳٫۳٫ صلاحیت موضوعی (جرایم داخل در صلاحیت دیوان) فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی متهم نزد دیوان کیفری بین‌المللی ۵٫۱٫ بازداشت و احضار ۵٫۲٫ حقوق متهم ۶٫مراحل دادرسی در دیوان کیفری بین‌المللی …

بیشتر بخوانید »

حمایت از مهاجران غیرقانونی در حقوق بین الملل

حمایت از مهارجران غیرقانونی

حمایت از مهاجران غیرقانونی در حقوق بین‌الملل فهرست مطالب: اختصارات چکیده مقدمه فصل نخست: تحلیل مفهوم و مبانی مهاجرت غیرقانونی درآمد مبحث نخست: مفهوم شناسی: بیگانگان، مهاجران غیرقانونی، پناهندگان، پناهجویان و آوارگان گفتار نخست: مفهوم جابه‌جایی‌ گفتار دوم: مهاجرت بند نخست: تقسیم‌بندی مهاجران الف) با توجه به علت خروج از کشور ب) با توجه به نحوۀ ورود و خروج از …

بیشتر بخوانید »