آرشیو کتب منتشره مؤسسه

مفهوم منازعه مسلحانه غیربین المللی در حقوق بشردوستانه بین المللی

مفهوم منازعه مسلحانه غیربین المللی در حقوق بشردوستانه بین المللی   فهرست مطالب: مقدمه بخش اول ریشه های مفهوم منازعه مسلحانه غیربین المللی و توسعه آن در حقوق بشردوستانه بین المللی ۱-اعمال قواعد بشردوستانه بین المللی در منازعه داخلی پیش از معاهدات ژنو ۱۹۴۹ ۱-۱ رویه شناسایی (رسمی) و اعمال قواعد بشردوستانه در حقوق بین المللی کلاسیک ۱-۲ عدم اعمال …

بیشتر بخوانید »

سرمایه گذار در رویه ي داوري بین المللی

سرمایه گذار در رویه ي داوري بین المللی

سرمایه گذار در رویه ي داوري بین المللی – چاپ دوم فهرست مطالب: دیباچه استاد دکتر محسن محبی آغاز سخن فصل اول: سرمایه گذار در حقوق سرمایه گذاری بین الملل نقش حقوق بین الملل در تبیین مفهوم سرمایه گذار ۱-۱-۱) سرمایه گذار از منظر موازین عرفی حقوق بین الملل ۲-۱-۱) سرمایه گذار در حقوق معاهدات سرمایه گذاری بین المللی ۱-۲-۱-۱) …

بیشتر بخوانید »

حقوق بین المللی پول، جلد نخست:صندوق بین المللی پول

حقوق بین المللی پول

حقوق بین المللی پول جلد نخست:صندوق بین المللی پول فهرست مطالب: بخش نخست. پول و حاکمیت پولی فصل نخست. پول فصل دوم. تبعات بین المللی حاکمیت پولی بخش دوم. صندوق بین المللی پول به عنوان نهاد تابع حقوق بین الملل فصل نخست. تاریخچه و اهداف تشکیل صندوق بین المللی پول فصل دوم. ساختار، مصونیت ها و مزایای صندوق فصل سوم. …

بیشتر بخوانید »

قراردادهاي نفتی بین المللی – چاپ اول

قراردادهای نفتی بین المللی

قراردادهاي نفتی بین المللی فهرست  مطالب: پیشگفتار مترجمان فصل اول کلیات اول ـ مقدمه دوم ـ  قلمرو، هدف و روش شناسی کتاب فصل دوم سیر تاریخی توافقات نفتی بین المللی اول ـ سیر تکاملی قراردادهای امتیازي قبل از دهه پنجاه دوم ـ اولین قراردادهای امتیازی در مناطق دریایی سوم ـ قراردادهای امتیازی سنتی چهارم  پایان دوران نظام قراردادهای امتیازی اولیه …

بیشتر بخوانید »

حقوق بین الملل و مقابله با انتقال و صدور آلودگیهاي زیست محیطی

حقوق بین الملل و مقابله با آلودگی های زیست محیطی

حقوق بین الملل و مقابله با انتقال و صدور آلودگیهاي زیست محیطی دیباچه مقدمه فصل ۱ تبیین مفاهیم آلودگی، انتقال و صدور آن گفتار اول: تعریف آلودگی و عناصر آن گفتار دوم:انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی گفتار سوم: آلودگی هاي زیست محیطی فرامرزي و سنجش آن با انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی فصل۲ شیوه هاي انتقال …

بیشتر بخوانید »

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم رایانه‌‌ ای

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم رایانه‌‌ ای

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم رایانه‌‌ای (مطالعۀ تطبیقی با اسناد بین‌المللی) فهرست مطالب: درآمد فصل اول ـ مباحث مقدماتی مبحث اول: اصطلاحات گفتار اول: رايانه گفتار دوم: اينترنت گفتار سوم: شبكه گفتار چهارم: فضاى سايبر گفتار پنجم: سياست جنايي گفتار ششم: پيشگيري گفتار هفتم: جرایم رایانه‌‌ ای گفتار اول: تاریخ پیدایش رایانه گفتار دوم: تاريخ پيدايش و تحول جرم …

بیشتر بخوانید »

حق اطلاع از سرنوشت متهم – چاپ اول

حق اطلاع از سرنوشت متهم

حق اطلاع از سرنوشت متهم؛ با تأکید بر حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: مفاهیم، پیشینه، مبانی و منابع ۱-۱- تعاریف و مفاهیم ۱-۱-۱- معنای حق اطلاع از سرنوشت متهم ۱-۱-۲- ناپدید کردن اجباری ۱-۱-۳- تعریف و مفهوم افراد تحت بازداشت ۱-۱-۴- مفهوم مظنون، متهم و مجرم ۱-۱-۵- حقوق شهروندی ۱-۱-۶- تعریف خانواده …

بیشتر بخوانید »

چارچوب حقوقی حمایت از طب سنتی چاپ اول

چارچوب حقوقی حمایت از طب سنتی

چارچوب حقوقی حمایت از طب سنتی   فهرست مطالب: مقدمه هدف بخش اول کلیات مقدمه بخش اول گفتار اول: حقوق مالكيت فكري بند اول: مفهوم دارايي‌ هاي فكري و حقوق ناشي از آن بند دوم: تاریخچه حقوق مالکیت فکری بند سوم: شاخه هاي حقوق مالكيت فكري بند چهارم: هدف نظام حقوق مالکیت فکری گفتار دوم: دانش سنتی بند اول: میراث …

بیشتر بخوانید »

صلاحیت در فضای مجازی از منظر حقوق بین‌الملل

صلاحیت‌ در فضای مجازی

صلاحیت در فضای مجازی از منظر حقوق بین‌الملل فهرست مطالب: دیباچه مقدمه فصل اول: مفهوم، گستره، ويژگي‌ ها و تاريخچه فضاي مجازي مبحث اول: مفهوم فضاي مجازي و عناصر آن گفتار اول: مفهوم فضا گفتار دوم: مفهوم مجازي (سايبر) گفتار سوم: مفهوم فضاي مجازي مبحث دوم: گستره فضاي مجازي گفتار اول: شبكه‌ های رايانه‌ ای محلي گفتار دوم: شبكه‌ های …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانين و مقررات ثبت اختراعات و علائم تجاري

مجموعه قوانين و مقررات ثبت اختراعات

مجموعه قوانين و مقررات ثبت اختراعات و علائم تجاري فهرست مطالب: قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب۱۳۸۶/۱۱/۳) فصل اول ـ اختراعات فصل دوم ـ طرح‌های صنعتی فصل سوم ـ علائم، علائم جمعی و نامهای تجاری فصل چهارم ـ مقررات عمومی آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري بخش اول ـ كليات بخش دوم ـ …

بیشتر بخوانید »