آیین دادرسی مالیاتی پاره ی نخست

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. آیین دادرسی مالیاتی پاره ی نخست

آیین دادرسی مالیاتی (پاره ی نخست):

مبانی حقوقی اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر

نشانچه‌‌‌ها

دیباچه‌‌‌ نویسنده

بخش نخست: مبانی حقوقی اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی

گفتار نخست: تعریف و مفهوم اختلاف مالیاتی

بند نخست: اختلاف

بند دوم: مالیات

بند سوم: تعریف اختلاف مالیاتی و بُنپارهای آن در حقوق دادرسی های مالیاتی

بند چهارم: تعریف دادرسی

گفتار دوم: گونه‌‌‌های اختلاف مالیاتی

بند نخست: از حیث گونه‌‌‌ های مالیات

بند دوم: از حیث مراحل مالیات

بند سوم- از حیث پایه و منبع مالیاتی

بند چهارم: از حیث آرمان مالیات

بند پنجم: پیامدهای حقوقی دسته‌‌‌بندی اختلاف‌‌های مالیاتی

گفتار سوم: تفاوت بین اختلاف مالیاتی با دعوای مالیاتی

بند نخست: اختلاف مالیاتی؛ وضعیت غیرقطعی حقوقی

بند دوم: مفهوم دعوا در دکترین‌‌‌های حقوقی ایران

بند سوم: جنبه‌‌‌های دعوای مالیاتی

بند چهارم: پیامد حقوقی دسته بندی دعاوی مالیاتی و ارکان حقوقی آن

بند پنجم: ریشه‌‌‌های پیدایی اختلاف و دعوای مالیاتی

گفتار چهارم: حقّ بشری مؤدی بردادخواهی و گونه های دادخواهی مالیاتی

بند نخست: حقّ بشری داد‌‌‌خواهی مؤدیان مالیاتی

بند دوم: جایگاه حقّ بر دادخواهی مالیاتی در منشور بین‌ المللی حقوق بشر

بند سوم: جایگاه حقّ بر دادخواهی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران

بند چهارم: گونه‌‌‌ های دادخواهی مالیاتی

طرح موضوع

بند ششم: طرق وشیوه‌‌‌ های رسیدگی به دادخواهی مالیاتی

گفتار پنجم: موارد و مصادیق اختلاف با توجّه به اصل تفکیک منابع مالیاتی طرح موضوع

گفتار ششم: تبیین مفهومی آیین دادرسی مالیاتی

بند اول- تعریف و مفهوم آیین دادرسی مالیاتی

بند دوم – آرمان‌‌‌ های آیین دادرسی مالیاتی

بند سوم – محتوا و ماهیّت آیین دادرسی مالیاتی

بند چهارم – ویژگی‌‌‌های قواعد و قوانین مربوط به آیین دادرسی مالیاتی

گفتار هفتم مفهوم و گونه‌‌‌ های صلاحیّت در رسیدگی و دادرسی مالیاتی

بند اول- مفهوم صلاحیّت و پیامد‌‌‌های آن در آیین دادرسی مالیاتی

بند دوم- گونه‌‌‌های صلاحیّت در آیین دادرسی مالیاتی

بند سوم – اختلاف در صلاحیّت مراجع دادرسی مالیاتی

بند چهارم – حل اختلاف صلاحیّت بین مراجع قضایی و مراجع اداری دادرسی مالیاتی

گفتار هشتم: منابع آیین دادرسی مالیاتی

بند سوم – منابع آیین دادرسی مالیاتی

گفتار نهم: پیوند آیین دادرسی مالیاتی بادیگر شاخه‌‌‌های دانش حقوق

بند اول – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق عمومی و حقوق خصوصی

بند دوم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق اساسی

بند سوم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق مدنی

بند چهارم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق تجارت

بند پنجم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق کیفری

بند ششم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق اداری

بند هفتم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق بین‌ الملل

نمونه‌‌‌ای از جنبه‌‌‌های بین‌ المللی مالیات در حقوق مالیاتی ایران

بند هشتم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق بشر

بند نهم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حسابداری و حسابرسی

بند دهم- پیوند بین آیین دادرسی مالیاتی با اقتصاد و حقوق اقتصادی

بند یازدهم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق قضای مجازی

گفتار دهم: الگوهای حقوقی دادرسی مالیاتی

بند دوم – الگوی فرانسوی یا دوگانگی

الف – نظام حقوقی دادگاه‌‌‌های اداری در فرانسه

ب – چگونگی رسیدگی به اعتراض‌‌‌ها و اختلافات مالیاتی در نظام حقوقی فرانسه

بند سوم- الگوی آلمانی یا هم‌‌‌آمیخته (مختلط یا تلفیقی)

بند چهارم – الگوی ایران

مؤلف:

میرمحسن طاهری تاری

تاریخ و نوبت چاپ:

1394، اول

قیمت: 

450.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …