خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / آیین دادرسی کیفری – جلد اول – چاپ چهلم

آیین دادرسی کیفری – جلد اول – چاپ چهلم

آیین دادرسی کیفری مطابق با آخرین قوانین، آیین‌ نامه‌ ها و آراء وحدت رویه

تا اول مرداد ۱۳۹۸ – جلد اول چاپ ۴۰

 

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
مقدمه

فصل اول: تعقیب کیفری

مبحث اول: مرجع تعقیب
گفتار اول : دادسرا، ویژگی‌ها و تشکیلات
بند اول : تاریخچه دادسرا
بند دوم : ویژگی‌های دادسرا
گفتار دوم : دادسرا، از تکلیف تا اختیار تعقیب
بند اول : اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب
بند دوم : اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب
مبحث دوم : جهات قانونی شروع به تعقیب
گفتار اول : اقرار متهم
گفتار دوم : شکایت شاکی
گفتار سوم : وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس
گفتار چهارم : اعلام جرم توسط دیگران
بند اول : اعلام جرم توسط اشخاص عادی
بند دوم : اعلام جرم توسط سازمان‌های مردم‌نهاد
بند سوم : اعلام جرم توسط مقامات رسمی غیر از ضابطان
بند چهارم : اعلام جرم توسط ضابطان دادگستری
مبحث سوم : شروط و موانع تعقیب
گفتار اول : شروط خاص تعقیب برخی جرائم
بند اول : لزوم شکایت شاکی خصوصی
بند دوم : لزوم تحصیل اجازه از برخی مقامات
گفتار دوم : موانع تعقیب دعوای عمومی
بند اول : مصونیت‌ها
بند دوم : اناطه
بند سوم : جنون متهم قبل از صدور حکم قطعی
مبحث چهارم : جهات سقوط تعقیب
گفتار اول : جهات شخصی سقوط تعقیب کیفری
بند اول : فوت متهم یا محکومٌ‌علیه
بند دوم : گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت
بند سوم : شمول عفو
بند چهارم: توبه
گفتار دوم : جهات عینی سقوط تعقیب کیفری
بند اول : نسخ قانون
بند دوم : اعتبار امر مختوم
بند سوم : مرور زمان
بند چهارم: اِعمال قاعدۀ دَرأ

فصل دوم : تحقیقات مقدماتی

مبحث اول : ویژگیهای تحقیقات مقدماتی
گفتار اول : کتبی بودن
گفتار دوم : غیرترافعی بودن
گفتار سوم : غیر علنی بودن
گفتار چهارم : محرمانه بودن
مبحث دوم: دسترسی به پرونده تحقیقات و برخورداری از وکیل مدافع
گفتار اول : حق دسترسی به پرونده تحقیقات
گفتار دوم : حق برخورداری از وکیل مدافع
مبحث سوم : موارد عدم انجام تحقیق در دادسرا
گفتار اول : عدم انجام تحقیق با وجود دادسرا
گفتار دوم : عدم انجام تحقیق به علت نبود دادسرا
مبحث چهارم : مرجع تحقیق و صلاحیت محلی
گفتار اول : مرجع تحقیق
گفتار دوم : صلاحیت محلی
مبحث پنجم : اقدامات تحقیقی
گفتار اول : تحقیق از شاکی
گفتار دوم : تحقیق از شاهد و مطلع
گفتار سوم : تحقیق از متهم
گفتار چهارم : اعطای مهلت به متهم و ارجاع به میانجی‌گری
گفتار پنجم : تفتیش اماکن، بازرسی اشیاء، تأمین خواسته
گفتار ششم : معاینه محل، تحقیق محلی، تشکیل پرونده شخصیت
گفتار هفتم : جلب نظر کارشناس
گفتار هشتم : نیابت قضایی
مبحث ششم : قرارهای تأمین و نظارت قضایی
گفتار اول : قرارهای تأمین کیفری
بند اول : قواعد مشترک حاکم بر قرارهای تأمین
بند دوم : انواع قرارهای تأمین
بند سوم : ضمانت اجرای قرارهای تأمین
بند چهارم: پایان اعتبار قرارهای تأمین
گفتار دوم : قرارهای نظارت قضایی
بند اول : انواع قرارهای نظارت قضایی
بند دوم : مدت و ضمانت اجرای قرارهای نظارت قضایی
مبحث هفتم: قرارهای نهایی
گفتار اول : قرار منع تعقیب
گفتار دوم : قرار موقوفی تعقیب
گفتار سوم : قرار بایگانی پرونده
گفتار چهارم : قرار توقف تحقیقات
گفتار پنجم : قرار جلب به دادرسی
مبحث هشتم: وظایف و اختیارات دادستان در تحقیقات مقدماتی
گفتار اول : نظارت بر روند تحقیق
گفتار دوم : انصراف از ادامه تعقیب
نمایه

مولف:

دکتر علی خالقی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۸، چاپ چهلم (ویراست شانزدهم)

قیمت:

۴۳۰٫۰۰۰ ریال

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *