آیین دادرسی کیفری – جلد اول

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. آیین دادرسی کیفری – جلد اول

چاپ چهل و پنجم کتاب آیین دادرسی کیفری در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد.

آیین دادرسی کیفری

مطابق با آخرین قوانین، آیین‌نامه‌ها و آراء وحدت رویه

تا اول شهریور 1401

 

خرید

 

مولف:

دکتر علی خالقی

نوبت چاپ:

چهل و پنجم

ویراست: 

نوزدهم

تعداد جلد:

(2 جلدی)

جلد:

اول

تاريخ چاپ:

1401

شمارگان:

5000

شابك:           

4-167-475-600-978   

بهاء:             

1.450.000 ریال

فهرست مطالب:

فصل اول : تعقیب کیفری

مبحث اول : مرجع تعقیب

گفتار اول : دادسرا، ویژگی‌ها و تشکیلات
بند اول : تاریخچه دادسرا
بند دوم : ویژگی‌های دادسرا
الف) سلسله مراتب
ب) وحدت دادسرا
ج) استقلال دادسرا
د) غیرقابل ردّ بودن
ه‌) عدم مسؤولیت
بند سوم : تشکیلات دادسرا
الف) دادسرای دیوان عالی کشور
ب) دادسرای عمومی و انقلاب
ج) دادسرای نظامی
د) دادسرای ویژه روحانیت
گفتار دوم : دادسرا، از تکلیف تا اختیار تعقیب
بند اول : اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب
بند دوم : اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب

مبحث دوم : جهات قانونی شروع به تعقیب

گفتار اول : اقرار متهم
گفتار دوم : شکایت شاکی
گفتار سوم : وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس
گفتار چهارم : اعلام جرم توسط دیگران
بند اول : اعلام جرم توسط اشخاص عادی
بند دوم : اعلام جرم توسط سازمان‌های مردم‌نهاد
بند سوم : اعلام جرم توسط مقامات رسمی غیر از ضابطان
بند چهارم : اعلام جرم توسط ضابطان دادگستری
الف) ضابطان دادگستری
1- ضابطان عام
2- ضابطان خاص
ب) ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری
ج) وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری
1- در جرائم مشهود
2- در جرائم غیرمشهود
3- در برابر شاکی
4- در برابر متهم

مبحث سوم : شروط و موانع تعقیب

گفتار اول : شروط خاص تعقیب برخی جرائم
بند اول : لزوم شکایت شاکی خصوصی
بند دوم : لزوم تحصیل اجازه از برخی مقامات
گفتار دوم : موانع تعقیب دعوای عمومی
بند اول : مصونیت‌ها
الف) مصونیت سیاسی
ب) مصونیت پارلمانی
بند دوم : اناطه
بند سوم : جنون متهم قبل از صدور حکم قطعی
الف) جنون در هنگام ارتکاب جرم
ب) جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی
ج) جنون پس از صدور حکم قطعی

مبحث چهارم : جهات سقوط تعقیب

گفتار اول : جهات شخصی سقوط تعقیب کیفری
بند اول : فوت متهم یا محکومٌ‌علیه
بند دوم : گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت
بند سوم : شمول عفو
بند چهارم: توبه
گفتار دوم : جهات عینی سقوط تعقیب کیفری
بند اول : نسخ قانون
بند دوم : اعتبار امر مختوم
بند سوم : مرور زمان
الف) دلایل موافقان و مخالفان
ب) انواع مرور زمان
ج) مبدأ مرور زمان
د) قطع و تعلیق مرور زمان
ه) قلمرو زمانیِ قواعد مرور زمان
بند چهارم: اِعمال قاعدۀ دَرأ

فصل دوم : تحقیقات مقدماتی

مبحث اول : ویژگی‌های تحقیقات مقدماتی

گفتار اول : کتبی بودن
گفتار دوم : غیرترافعی بودن
گفتار سوم : غیر علنی بودن
گفتار چهارم : محرمانه بودن

مبحث دوم: دسترسی به پرونده تحقیقات و برخورداری از وکیل مدافع

گفتار اول : حق دسترسی به پرونده تحقیقات
گفتار دوم : حق برخورداری از وکیل مدافع

مبحث سوم : موارد عدم انجام تحقیق در دادسرا

گفتار اول : عدم انجام تحقیق با وجود دادسرا
بند اول : جرائم افراد زیر پانزده سال
بند دوم : جرائم منافی عفت
بند سوم : جرائم تعزیری درجه 7 و 8
گفتار دوم : عدم انجام تحقیق به علت نبود دادسرا

مبحث چهارم : مرجع تحقیق و صلاحیت محلی

گفتار اول : مرجع تحقیق
گفتار دوم : صلاحیت محلی

مبحث پنجم : اقدامات تحقیقی

گفتار اول : تحقیق از شاکی
گفتار دوم : تحقیق از شاهد و مطلع
گفتار سوم : تحقیق از متهم
بند اول : احضار متهم
بند دوم : جلب متهم
بند سوم : انتشار تصویر چهره متهم
بند چهارم : دستور منع خروج از کشور
بند پنجم : بازجویی از متهم
بند ششم : اخذ آخرین دفاع
گفتار چهارم : اعطای مهلت به متهم و ارجاع به میانجی‌گری
گفتار پنجم : تفتیش اماکن، بازرسی اشیاء، تأمین خواسته
گفتار ششم : معاینه محل، تحقیق محلی، تشکیل پرونده شخصیت
گفتار هفتم : جلب نظر کارشناس
گفتار هشتم : نیابت قضایی

مبحث ششم : قرارهای تأمین و نظارت قضایی

گفتار اول : قرارهای تأمین کیفری
بند اول : قواعد مشترک حاکم بر قرارهای تأمین
بند دوم : انواع قرارهای تأمین
الف) قرار التزام به حضور با قول شرف
ب) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
ج) قرار عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
د) قرار عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ه‍‌) قرار التزام به معرفی نوبه‌ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی
و) قرار التزام مستخدمان رسمی
ز) قرار التزام به عدم خروج از منزل
ح) قرار کفالت
ط) قرار وثیقه
ی) قرار بازداشت موقت
بند سوم : ضمانت اجرای قرارهای تأمین
الف) ضمانت اجراء نسبت به متهم
ب) ضمانت اجراء نسبت به شخص ثالث
بند چهارم: پایان اعتبار قرارهای تأمین
گفتار دوم : قرارهای نظارت قضایی
بند اول : انواع قرارهای نظارت قضایی
بند دوم : مدت و ضمانت اجرای قرارهای نظارت قضایی

مبحث هفتم: قرارهای نهایی

گفتار اول : قرار منع تعقیب
گفتار دوم : قرار موقوفی تعقیب
گفتار سوم : قرار بایگانی پرونده
گفتار چهارم : قرار توقف تحقیقات
گفتار پنجم : قرار جلب به دادرسی

مبحث هشتم: وظایف و اختیارات دادستان در تحقیقات مقدماتی

گفتار اول : نظارت بر روند تحقیق
گفتار دوم : انصراف از ادامه تعقیب

نمایه

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …