آیین دادرسی کیفری – جلد دوم

آیین دادرسی کیفری مطابق با آخرین قوانین، آیین‌ نامه‌ ها و آراء وحدت رویه

تا اول تابستان ۱۳۹۹

 

جلد دوم- چاپ چهل و دوم- ویرایش هفدهم

 

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر

نشان‌های اختصاری

فصل اول : صلاحیت و رسیدگی مراجع کیفری

مبحث اول : قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی

گفتار اول : صلاحیت و انواع آن

بند اول) صلاحیت ذاتی

بند دوم) صلاحیت محلی

بند سوم) صلاحیت شخصی

گفتار دوم : استثناآت قواعد صلاحیت

بند اول : صلاحیت اضافی

الف) تعدد اتهام

ب) تعدد متهم

بند دوم : احاله

بند سوم : صلاحیت انحصاری دادگاه‌های مرکز استان یا پایتخت

گفتار سوم : تعارض صلاحیت و حل اختلاف در آن

گفتار چهارم : ضمانت اجرای قواعد صلاحیت

مبحث دوم : صلاحیت اختصاصی هر یک از مراجع رسیدگی

گفتار اول : مراجع رسیدگی نخستین

بند اول : مراجع عمومی رسیدگی

الف) دادگاه کیفری دو

ب) دادگاه کیفری یک

بند دوم : مراجع اختصاصی رسیدگی

الف) مراجع قضایی

۱- دادگاه نظامی

۲- دادگاه انقلاب

۳- دادگاه اطفال و نوجوانان

۴- دادگاه ویژه روحانیت

ب) مراجع غیر قضایی

۱- هیأت منصفه

۲- شورای حل اختلاف

۳- سازمان تعزیرات حکومتی

گفتار دوم : مراجع رسیدگی مجدد

بند اول : قبل از قطعیت حکم

الف) دادگاه تجدیدنظر استان

ب) دیوان عالی کشور

بند دوم : بعد از قطعیت حکم

الف) اعاده دادرسی عام از طریق دیوان عالی کشور

ب) اعاده دادرسی خاص از طریق رئیس قوه قضاییه

مبحث سوم : نحوۀ رسیدگی به دعوای عمومی

گفتار اول: رسیدگی بدوی

بند اول : رسیدگی با کیفرخواست

الف) کیفرخواست کتبی

۱ – دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب (با وحدت قاضی)

۲ – دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب (با تعدد قاضی)

ب) کیفرخواست شفاهی

بند دوم : رسیدگی بی‌کیفرخواست

الف) بدون تحقیق در دادسرا

ب) پس از تحقیق در دادسرا

گفتار دوم: رسیدگی مجدد

بند اول : رسیدگی به واخواهی از حکم غیابی

الف) حکم غیابی

ب) واخواهی از حکم و رسیدگی مجدد

بند دوم: رسیدگی به اعتراض به حکم حضوری

الف) رسیدگی تجدیدنظر

ب) رسیدگی فرجامی

مبحث چهارم : نحوه رسیدگی به دعوای خصوصی

گفتار اول : دعوای خصوصی قابل طرح در مرجع کیفری

گفتار دوم : امکان رسیدگی دادگاه جزایی به دعوای خصوصی

گفتار سوم : شرایط طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری

بند اول : در جریان بودن دعوای عمومی

بند دوم : لزوم تقدیم دادخواست و استثناآت آن

الف) رد مال تحصیل شده از جرم

ب) تکلیف دادگاه به صدور حکم در جرائم خاص

ج) مطالبه دیه و ارش

بند سوم : رعایت مهلت تقدیم دادخواست

فصل دوم : دلایل اثبات در امور کیفری

مبحث اول : اهمیت دلیل در امور کیفری و بار ارائه آن

گفتار اول : اهمیت دلیل

گفتار دوم : تکلیف ارائه دلیل

بند اول : محتوای اصل برائت

بند دوم : آثار اصل برائت

مبحث دوم : ارزیابی دلایل و مهم‌ترین دلایل اثبات

گفتار اول : ارزیابی دلایل

گفتار دوم : مهم‌ترین دلایل اثبات

نمایه

منابع

مؤلف:

دکتر علی خالقی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۹، چهل و دوم (ویراست ۱۷)

قیمت:

۴۳۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *