آیین پیش‌‌دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. آیین پیش‌‌دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی

آیین پیش‌‌دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی

دفتر نخست: فرایند گزینشگری قضایا

 

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست اختصاری
مقدمه
بخش نخست: مفهوم شناسی قضیه
فصل نخست: دوگانه پرونده و قضیه
گفتار اول: معناشناسی پرونده
گفتار دوم: ظهور مفهوم قضیه
گفتار سوم: ضرورت طراحی آيین قضیه محور
فصل دوم: عناصر سازنده مفهوم قضیه
گفتار اول: عنصر زمینه‌ای قضایا
1- بحران به‌مثابه زمینه قضایا
2- ارتباط میان عنصر زمینه‌ای قضایا و عنصر زمینه‌ای جرایم
1-2- زمینه جرایم جنگی
2-2- زمینه جرایم علیه بشریت
3-2- زمینه جرم نسل‌کشی
3- عنصر زمینه‌ای قضایای مختار دیوان
گفتار دوم: چهارچوب صلاحیتی قضایا
فصل سوم: کارکردهای صلاحیتی قضایا
گفتار اول: اعمال صلاحیت قضیه محور
گفتار دوم: اعطای صلاحیت قضیه محور
گفتار سوم: تعقیب قضیه محور
بخش دوم: فرایند گزینشگری قضایا
فصل نخست: مکانیسم ماشه
گفتار اول: ارجاع دولت‌ها
1- ارجاع دهی به‌مثابه حقی برای دولت‌های عضو
2- خودارجاعی
1-2- اقبال به خودارجاعی
2-2- انتقاد از خودارجاعی
3- تفاوت ارجاع با اعلامیه پذیرش صلاحیت موردی دیوان
گفتار دوم: ارجاع شورای امنیت
1- درخواست برای آغاز تحقیقات
1-1- نقش شورای امنیت در مقابله با جرایم بین‌المللی
2-1- امتیاز ارجاع شورای امنیت به ارجاع دولت‌ها
3-1- محدودیت‌های شورای امنیت در ارجاع
4-1- ارجاعات شورای امنیت در عمل
1-4-1- قضیه دارفور سودان
1-4-2- قضیه لیبی
2- معلق کردن تحقیقات دیوان
گفتار سوم: مکاتبات کنشگران غیردولتی
1- ابعاد شکلی مکاتبات غیردولتی
2- اختیار مستقل دادستان برای اقدام بر اساس مکاتبات غیردولتی
فصل دوم: مرحله شناسایی قضیه
گفتار نخست: شناسایی قضایا در ارتباط با مکاتبات غیردولتی
1- تعریف و تعیین یک قضیه
2- گزینشگری اولیه
3- جای خالی مرحله شناسایی در قضیه داعش
4- پایان مرحله شناسایی
گفتار دوم: مرحله شناسایی در ارتباط با ارجاعات
فصل سوم: ارزیابی مقدماتی
گفتار نخست: کارکرد ارزیابی مقدماتی
گفتار دوم: مهلت انجام ارزیابی مقدماتی
گفتار سوم: نقش اطلاعات در ارزیابی مقدماتی
گفتار چهارم: گستره ارزیابی مقدماتی
گفتار پنجم: آستانه اثباتی در ارزیابی مقدماتی
فصل چهارم: تصمیم‌گیری دادستان
گفتار نخست: پایان ارزیابی مقدماتی و آغاز مرحله تحقیقات
1- آغاز تحقیقات نسبت به قضایای ارجاع داده شده
1-1- اعلام تصمیم دادستان
2-1- مکانیسم ماده ۱۸
گفتار دوم: آغاز تحقیقات راجع‌به قضایای برساخته مکاتبات غیردولتی
1- صدور مجوز قضایي برای ادامه تحقیقات
2- مشارکت بزه دیدگان در فرایند صدور مجوز تحقیقات
1-2- حق مشارکت بزه‌دیدگان در فرایند دادرسی
2-2- آيین مشارکت بزه دیدگان
3-2- مشارکت بزه‌دیدگان در مرحله تحقیقات
3- تصمیم دادرسان درباره درخواست دادستان
گفتار سوم: تصمیم به عدم آغاز تحقیقات
1- رد مکاتبات غیردولتی
2- رد ارجاعات
نتیجه گیری
1- قضیه: مفهومی گرفتار بی تعریفی
2- مرحله‌ای بی‌نام در آيین دادرسی دیوان
3- لزوم توسعه نظارت قضایی نسبت به تصمیمات دادستان درباره گزینشگری قضایا
سخن آخر
منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی
آرای قضایی

مؤلف:

دکتر محمدهادی ذاکرحسین

تاریخ و نوبت چاپ:

1399، اول

قیمت: 

840.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …