اسناد مالکیت در حمل‌و‌نقل دریایی کالا در حقوق انگلستان

اسناد مالکیت در حمل‌و‌نقل دریایی
کالا در حقوق انگلستان

ماهیت حقوقی و تحولات احتمالی آینده

خرید

فهرست مطالب:

چکیده
یکم. مقدمه ‌
دوم. مفهوم سند مالکیت
سوم. بارنامۀ دریایی به‌مثابۀ سند مالکیت قابل‌معامله
چهارم. اثر انتقال بارنامۀ دریایی‌
انتقال تصرّف
انتقال مالکیت
انتقال حقوق قراردادی
پنجم. سایر اسناد حمل
بارنامۀ غیر‌قابل‌معامله
رسید افسر کشتی
بارنامۀ کالایِ دریافت‌شده برای حمل
دستور تحویل کشتی
سند حمل چندنوعی
راهنامۀ دریایی
بارنامۀ دریایی الکترونیکی
ششم. نتیجه‌گیری
فهرست منابع و مآخذ

مؤلف: 

کسلاو پیویچ

مترجم: 

دکتر ماشاءاله بناء نیاسری

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۹، اول

قیمت:

۲۵۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *