اصل برابری و عدالت مالیاتی در آیینه‌ی حقوق بشر و حقوق مالیاتی نوین ـ چاپ دوم

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. اصل برابری و عدالت مالیاتی در آیینه‌ی حقوق بشر و حقوق مالیاتی نوین ـ چاپ دوم

اصل برابری و عدالت مالیاتی در آیینه‌ی حقوق بشر و حقوق مالیاتی نوین ـ چاپ دوم

 

خرید

فهرست مطالب:

نمايه رويه

نشانچه‌ها

ديباچه‌ي رييس كل سازمان امور مالياتي كشور

ديباچه‌ي جناب آقاي محمد محمدی حسینیه

ديباچه‌ي نويسنده

كليات

بخش نخست: برابري و عدالت

گفتار نخست: تعريف برابري

گفتار دوم: جنبه‌هاي برابري از ديدگاه حقوق مالياتي و سياست تقنيني مالياتي

گفتار سوم: تعريف عدالت

گفتار چهارم: مبناي برابري و عدالت در حقوق بشر (ديدگاه امانوئل كانت و جان راولز)

گفتار پنجم: قانون اساسي؛ مهم‌ترين منبع برابري و عدالت در ايران

بخش دوم: جايگاه برابري و عدالت در اسناد و معاهدات بين‌المللي حقوق بشر

طرح موضوع؛ اقتصاد سياسي حقوق بشر

گفتار نخست: اسناد و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي

گفتار دوم: اسناد و كنوانسيون‌هاي منطقه‌اي

بخش سوم: تبعيض؛ نقطه‌ي مقابل برابري و عدالت

گفتار نخست: تعريف تبعيض

گفتار دوم: چگونه تبعيضي ناقض اصل برابري و عدالت مالياتي است؟

گفتار سوم: كاركرد سياست تقنيني مالياتي و مراجع دادرسي مالياتي در تعديل نا برابري و رفع تبعيض مالياتي

گفتار چهارم: عدم تبعيض مالياتي در حقوق بين‌الملل مالياتي و رويه‌ي قضايي مالياتي بين‌المللي

گفتار پنجم: حقوق بين‌الملل مالياتي و اصل عدم تبعيض در ماليات بر ارزش افزوده

بخش چهارم: گونه‌هاي عدالت و بازخورد آن‌ها در حقوق مالياتي و حقوق بشر

گفتار نخست: عدالت توزيعي

گفتار دوم:‌ عدالت اجتماعي

گفتار چهارم: عدالت مكافاتي

گفتار پنجم: عدالت حقوقي

بخش پنجم: انديشه‌ورزي «راولز» و «نوزيك» درباره‌ي «عدالت استحقاقي» و پيامدهاي آن در بحث عدالت مالياتي

طرح موضوع

گفتار نخست: عدالت از ديدگاه جان راولز

گفتار دوم: عدالت از ديدگاه رابرت نوزيك

بخش ششم: عدالت مالياتي

گفتار نخست: تعريف عدالت مالياتي؛ اصول و جايگاه آن در حقوق مالياتي نوين و رويه‌ي قضايي مالياتي ايران

گفتار دوم: عدالت (مالياتي) افقي و نگاه حقوق بشري به آن

گفتار سوم: عدالت عمودي و توجه به آن در سياست تقنيني مالياتي

گفتار چهارم: قانون ماليات برارزش افزوده؛ قانوني در راستاي عدالت مالياتي

گفتار پنجم: برابري و عدالت مالياتي در ماليات بر ارزش افزوده از ديدگاه حقوق مالياتي ملي و بين‌المللي

گفتار ششم: بررسي حقوق بشري حق مؤدي مالياتي بر جبران خسارت عدم اجراي عدالت در حقوق مالياتي ايران

گفتار هفتم: دكترين‌هاي روايي يافته درباره‌ي عدالت مالياتي

گفتار هشتم: تطبيق عدالت مالياتي با دكترين عدالت (توزيعي و اجتماعي) راولز و (عدالت استحقاقي) نوزيك

نتيجه‌گيري و پيشنهادها

پيوست‌ها

جداول نماگرهاي مالياتي

اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر

ميثاق‌ بين‌المللي حقوق‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

ميثاق‌ بين‌المللي حقوق‌ مدني و سياسي

اعلاميه‌ي هزاره‌ي ملل متحد

اعلاميه‌ي حقوق بشر اسلامي (اعلاميه‌ي قاهره)

قانون ماليات‌هاي مستقيم (فارسي و انگليسي)

ياري‌نامه

مؤلف:

ميرمحسن طاهري تاري

تاریخ و نوبت چاپ:

1393، دوم

قیمت:

300.000 ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …