اصل قضایی بودن مجازات‌ها؛ تحلیل فقهی حق بر محاكمۀ عادلانه ـ چاپ دوم

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. اصل قضایی بودن مجازات‌ها؛ تحلیل فقهی حق بر محاكمۀ عادلانه ـ چاپ دوم

اصل قضایی بودن مجازات ها: تحلیل فقهی حق بر محاکمه عادلانه ـ چاپ دوم

 

خرید

 

فهرست مطالب:

پيش‌گفتار

بخش اول: مفاهيم، تاريخچه، مباني و دامنۀ اصل قضايي بودن مجازات‌ها   

فصل اول: مفاهيم و تحولات تاريخي

مبحث اول: معناي اصل قضايي بودن مجازات‌ها

مبحث دوم: اصل قضايي بودن مجازات‌ها در بستر تحولات تاريخي

مبحث سوم: اصل قضايي بودن مجازات‌ها در حقوق جزاي نوين و حقوق بشر

گفتار اول: حقوق جزاي نوين و اصل قضايي بودن مجازات‌ها

گفتار دوم: اصل قضايي بودن مجازات‌ها در نظام بين‌الملل حقوق بشر

مبحث چهارم: جايگاه اصل قضايي بودن مجازات‌ها در فقه

فصل دوم: مباني و دلايل فقهي اصل قضايي بودن مجازات‌ها

مبحث اول: مقتضاي «اصل» در مسأله

گفتار اول: مقتضاي اصل عدم ولايت كسي بر ديگري

گفتار دوم: اصل عدم صلاحيت در تصدي امور عمومي

گفتار سوم: مقتضاي فرض برائت يا امارۀ بي‌گناهي

مبحث دوم: دلايل اجتهادي اصل قضايي بودن مجازات‌ها

گفتار اول: صلاحيت انحصاري حكومت براي اجراي مجازات‌ها

گفتار دوم: لزوم حفظ نظام و پرهيز از هرج و مرج

گفتار سوم: لزوم محاكمۀ متهم توسط قاضي واجد شرايط

گفتار چهارم: نظام‌مندي امر به معروف و نهي از منكر

فصل سوم: رهيافت‌هاي كلي براي استثناناپذيري اصل قضايي بودن مجازات‌ها

مبحث اول: استثناهاي اصل قضايي بودن مجازات‌ها و مفهوم عدالت

مبحث دوم: بازخواني استثناهاي اصل قضايي بودن مجازات‌ها در پرتو تقسيم‌بندي عمومي ـ خصوصي

بخش دوم: مطالعۀ استثناهاي اصل قضايي بودن مجازات‌ها در فقه

فصل اول: قتل ساب‌النبي توسط افراد عادي بدون محاكمۀ قضايي

مبحث اول: مطالعۀ تاريخي آراي فقها در بارۀ ساب‌النبي

مبحث دوم: ادلۀ جواز قتل ساب‌النبي توسط افراد عادي

مبحث سوم: نقد مستندات جواز قتل ساب‌النبي توسط افراد عادي

مبحث چهارم: قتل ساب‌النبي بدون محاكمه با لحاظ عناوين ثانوي

مبحث پنجم: عناوين مشابه با ساب‌النبي

گفتار اول: ارتداد

گفتار دوم: اهانت به مقدسات ديني

گفتار سوم: ادعاي پيامبري

گفتار چهارم: سحر

فصل دوم: اجراي حدود توسط مرد در خانواده

مبحث اول: تبيين موضوع بحث

مبحث دوم: بررسي و نقد ادلۀ صلاحيت مرد براي اقامۀ حد در خانواده

فصل سوم: كشتن زناكار در حال زنا با زن شوهردار توسط زوج

مبحث اول: بررسي و نقد مستندات نظريۀ مشهور

مبحث دوم: ابهامات و مشكلات حكم به جواز قتل زاني در فراش

فصل چهارم: تنبيه زن ناشزه

مبحث اول: طرح مسأله و مستندات نظريۀ مشهور

مبحث دوم: بررسي و نقد مستندات نظريۀ مشهور

گفتار اول: نقد نظريۀ مشهور با تكيه بر تحليل مخاطب آيه و روايات

گفتار دوم: بازخواني نظريۀ مشهور در سايۀ توجه به مبارزه با رسم‌هاي جاهلي

مبحث سوم: مطالعۀ نظريۀ مشهور از چشم‌انداز مجازات‌هاي انساني و اصل برابري

فصل پنجم: اجراي قصاص بدون اذن حاكم

مبحث اول: عمومي بودن قتل عمد و لزوم قضايي بودن اجراي قصاص

مبحث دوم: ديگر ادلۀ لزوم قضايي بودن اجراي قصاص

فصل ششم: قتل مهدورالدم

مبحث اول: اصل عصمت و احترام جان آدميان

مبحث دوم: قضايي بودن تشخيص مهدورالدم

فصل هفتم: مجازات متهم پس از جنون

مبحث اول: قصاص ديوانه

مبحث دوم: اجراي حد بر ديوانه

نتيجه‌گيري و پيشنهادها

نمايه‌ها

فهرست منابع

مؤلف:

دكتر رحيم نوبهار

تاریخ و نوبت چاپ:

1396، دوم

قيمت:

160.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …