چهارشنبه , اردیبهشت ۲۲ ۱۴۰۰
faen

اعتراض به رای داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی

اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی

 

خرید

فهرست مطالب

درآمد

قسمت اوّل: موجبات اعتراض

بخش اوّل :موجبات مرتبط با صلاحیت مرجع داوری

فصل اوّل: فقدان قرارداد داوری معتبر

گفتار اوّل- بی‌اعتباری قرارداد داوری

مبحث اوّل – شرایط ‌اعتبار قرارداد داوری

مبحث دوّم – قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری

گفتار دوّم – فقدان قرارداد داوری

مبحث اول– فقدان کلّی قرارداد داوری

مبحث دوّم – نقض و گسترش قلمرو قرارداد داوری

فصل دوّم: فقدان و نقض قلمرو «مأموریت» مرجع داوری

گفتار اول- منابع صلاحیت مرجع داوری

گفتار دوم – انواع نقض قلمرو مأموریت دیوان داوری

مبحث اوّل – نقض قلمرو شخصی و نقض قلمرو موضوعی

مبحث دوّم: نقض مثبت و منفی مأموریت دیوان داوری

بخش دوّم: موجبات مرتبط با روند داوری

فصل اوّل: ترکیب وتشکیل نادرست دیوان داوری و نقض آئین مقرّر

گفتار اوّل- قانون حاكم بر ترکیب و تشکیل دیوان و آیین داوری

مبحث اوّل- قانون مقرّ داوری

مبحث دوّم- قانون منتخب طرفین

گفتار دوّم : تعارض قوانین در خصوص قانون حاكم

گفتار سوّم – جایگاه معیار در منابع

مبحث اوّل – منابع داخلی

مبحث دوّم- منابع بین‌المللی

فصل دوّم: نقض اصول دادرسی منصفانه

گفتار اوّل – مفهوم دادرسی منصفانه

گفتار دوّم – مصادیق دادرسی منصفانه

مبحث اوّل – ابلاغ مناسب

مبحث دوّم- فرصت و امکان دفاع

مبحث سوّم – استقلال و بی طرفی داوران

گفتار سوم – جایگاه معیار در منابع

بخش سوّم: موجبات مرتبط با حقوق عمومی

فصل اوّل: عدم قابلیت داوری

گفتار اوّل- مفهوم قابلیت داوری

گفتار دوّم – قوانین مرتبط با قابلیت داوری

گفتار سوّم – ملاک های رایج قابلیت داوری

گفتار چهارم- حوزه‌های غیرقابل داوری

گفتار پنجم- جایگاه معیار در منابع

فصل دوّم: نقض نظم عمومی

گفتار اوّل – مفهوم نظم عمومی

گفتار دوّم – وجوه شكلی و ماهوی نظم عمومی

گفتار سوّم- اقسام نظم عمومی

مبحث اوّل- مطلق نظم عمومی ملی

مبحث دوّم- نظم عمومی بین‌المللی

مبحث سوّم- نظم عمومی فراملّی

گفتار چهارم- مصادیق نقض نظم عمومی

گفتار پنجم- معیار نظم عمومی در منابع

بخش چهارم: موجبات مربوط به رأی داوری

فصل اوّل: فقدان شرایط ظاهری رأی داوری

فصل دوّم: اشتباه داور

قسمت دوّم: آیین و آثار اعتراض

بخش اوّل: آیین اعتراض

فصل اوّل: شیوه‌های اعتراض

گفتار اوّل- اعتراض داخلی

گفتار دوّم- اعتراض به دادگاه‌های دولتی

فصل دوّم: شرایط اعتراض

گفتار اوّل- شرایط مربوط به تصمیم مورد اعتراض

مبحث اوّل- «رأی» بودن تصمیم مورد اعتراض

مبحث دوّم – «داوری» بودن روند منتهی به تصمیم مورد اعتراض

گفتار دوّم – شرایط مربوط به طرفین دادرسی اعتراض

مبحث اوّل – شرایط مربوط به معترض (خواهان ابطال)

مبحث دوّم- شرایط مربوط به معترض علیه (خوانده)

فصل سوّم: مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض

گفتار اوّل – صلاحیت دادگاه كشور متبوع داوری

مبحث اول- انواع و جایگاه آراء داوری بر اساس تابعیت

مبحث دوّم-معیار‌های تابعیت رای داوری

مبحث سوّم – تعارض تابعیت های رأی داوری

مبحث چهارم – آثار تابعیت رأی داوری

گفتار دوّم – نفی صلاحیت قضایی دادگاه کشور متبوع داوری

مبحث اوّل – نفی تابعیت رای داوری تجاری بین‌المللی

فصل چهارم: قانون قابل اعمال در دادرسی اعتراض

فصل پنجم: اسقاط حق اعتراض به رای داوری

گفتار اوّل- انواع اسقاط حق اعتراض

گفتار دوّم- اسقاط حق اعتراض در منابع

بخش دوّم: آثار اعتراض به رأی داوری

فصل اوّل: آثار سرزمینی اعتراض به رای

گفتار اوّل- آثار صرف دادرسی اعتراض

گفتار دوّم- آثار موفقیت در اعتراض به رأی

مبحث اوّل- آثار موفقیت موقت

مبحث دوّم- آثار موفقیت دائم

فصل دوّم: آثار فراسرزمینی اعتراض به رای داوری

گفتار اوّل- آثار فراسرزمینی صرف دادرسی اعتراض

مبحث اوّل– ممانعت از لازم الاجرا شدن رأی داوری

مبحث دوّم- تعلیق اجرا در مقصد

گفتار دوّم- آثار موفقیت در دادرسی اعتراض به رأی داوری

مبحث اول : دیدگاههای اصلی در خصوص اثر فراسرزمینی احكام ابطال

مبحث دوّم: اثر فراسرزمینی احکام ابطال آرای داوری در منابع

برآمد

فهرست منابع

منابع فارسی

کتب

مقالات

منابع انگلیسی

کتب

مقالات

مؤلف:

دکتر علیرضا ایرانشاهی

تاریخ و نوبت چاپ: 

۱۳۹۳، اول

قیمت:

۵۰۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *