اعتراض به رای داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. اعتراض به رای داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی

اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی

 

خرید

فهرست مطالب

درآمد

قسمت اوّل: موجبات اعتراض

بخش اوّل :موجبات مرتبط با صلاحیت مرجع داوری

فصل اوّل: فقدان قرارداد داوری معتبر

گفتار اوّل- بی‌اعتباری قرارداد داوری

مبحث اوّل – شرایط ‌اعتبار قرارداد داوری

مبحث دوّم – قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری

گفتار دوّم – فقدان قرارداد داوری

مبحث اول– فقدان کلّی قرارداد داوری

مبحث دوّم – نقض و گسترش قلمرو قرارداد داوری

فصل دوّم: فقدان و نقض قلمرو «مأموریت» مرجع داوری

گفتار اول- منابع صلاحیت مرجع داوری

گفتار دوم – انواع نقض قلمرو مأموریت دیوان داوری

مبحث اوّل – نقض قلمرو شخصی و نقض قلمرو موضوعی

مبحث دوّم: نقض مثبت و منفی مأموریت دیوان داوری

بخش دوّم: موجبات مرتبط با روند داوری

فصل اوّل: ترکیب وتشکیل نادرست دیوان داوری و نقض آئین مقرّر

گفتار اوّل- قانون حاكم بر ترکیب و تشکیل دیوان و آیین داوری

مبحث اوّل- قانون مقرّ داوری

مبحث دوّم- قانون منتخب طرفین

گفتار دوّم : تعارض قوانین در خصوص قانون حاكم

گفتار سوّم – جایگاه معیار در منابع

مبحث اوّل – منابع داخلی

مبحث دوّم- منابع بین‌المللی

فصل دوّم: نقض اصول دادرسی منصفانه

گفتار اوّل – مفهوم دادرسی منصفانه

گفتار دوّم – مصادیق دادرسی منصفانه

مبحث اوّل – ابلاغ مناسب

مبحث دوّم- فرصت و امکان دفاع

مبحث سوّم – استقلال و بی طرفی داوران

گفتار سوم – جایگاه معیار در منابع

بخش سوّم: موجبات مرتبط با حقوق عمومی

فصل اوّل: عدم قابلیت داوری

گفتار اوّل- مفهوم قابلیت داوری

گفتار دوّم – قوانین مرتبط با قابلیت داوری

گفتار سوّم – ملاک های رایج قابلیت داوری

گفتار چهارم- حوزه‌های غیرقابل داوری

گفتار پنجم- جایگاه معیار در منابع

فصل دوّم: نقض نظم عمومی

گفتار اوّل – مفهوم نظم عمومی

گفتار دوّم – وجوه شكلی و ماهوی نظم عمومی

گفتار سوّم- اقسام نظم عمومی

مبحث اوّل- مطلق نظم عمومی ملی

مبحث دوّم- نظم عمومی بین‌المللی

مبحث سوّم- نظم عمومی فراملّی

گفتار چهارم- مصادیق نقض نظم عمومی

گفتار پنجم- معیار نظم عمومی در منابع

بخش چهارم: موجبات مربوط به رأی داوری

فصل اوّل: فقدان شرایط ظاهری رأی داوری

فصل دوّم: اشتباه داور

قسمت دوّم: آیین و آثار اعتراض

بخش اوّل: آیین اعتراض

فصل اوّل: شیوه‌های اعتراض

گفتار اوّل- اعتراض داخلی

گفتار دوّم- اعتراض به دادگاه‌های دولتی

فصل دوّم: شرایط اعتراض

گفتار اوّل- شرایط مربوط به تصمیم مورد اعتراض

مبحث اوّل- «رأی» بودن تصمیم مورد اعتراض

مبحث دوّم – «داوری» بودن روند منتهی به تصمیم مورد اعتراض

گفتار دوّم – شرایط مربوط به طرفین دادرسی اعتراض

مبحث اوّل – شرایط مربوط به معترض (خواهان ابطال)

مبحث دوّم- شرایط مربوط به معترض علیه (خوانده)

فصل سوّم: مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض

گفتار اوّل – صلاحیت دادگاه كشور متبوع داوری

مبحث اول- انواع و جایگاه آراء داوری بر اساس تابعیت

مبحث دوّم-معیار‌های تابعیت رای داوری

مبحث سوّم – تعارض تابعیت های رأی داوری

مبحث چهارم – آثار تابعیت رأی داوری

گفتار دوّم – نفی صلاحیت قضایی دادگاه کشور متبوع داوری

مبحث اوّل – نفی تابعیت رای داوری تجاری بین‌المللی

فصل چهارم: قانون قابل اعمال در دادرسی اعتراض

فصل پنجم: اسقاط حق اعتراض به رای داوری

گفتار اوّل- انواع اسقاط حق اعتراض

گفتار دوّم- اسقاط حق اعتراض در منابع

بخش دوّم: آثار اعتراض به رأی داوری

فصل اوّل: آثار سرزمینی اعتراض به رای

گفتار اوّل- آثار صرف دادرسی اعتراض

گفتار دوّم- آثار موفقیت در اعتراض به رأی

مبحث اوّل- آثار موفقیت موقت

مبحث دوّم- آثار موفقیت دائم

فصل دوّم: آثار فراسرزمینی اعتراض به رای داوری

گفتار اوّل- آثار فراسرزمینی صرف دادرسی اعتراض

مبحث اوّل– ممانعت از لازم الاجرا شدن رأی داوری

مبحث دوّم- تعلیق اجرا در مقصد

گفتار دوّم- آثار موفقیت در دادرسی اعتراض به رأی داوری

مبحث اول : دیدگاههای اصلی در خصوص اثر فراسرزمینی احكام ابطال

مبحث دوّم: اثر فراسرزمینی احکام ابطال آرای داوری در منابع

برآمد

فهرست منابع

منابع فارسی

کتب

مقالات

منابع انگلیسی

کتب

مقالات

مؤلف:

دکتر علیرضا ایرانشاهی

تاریخ و نوبت چاپ: 

1393، اول

قیمت:

500.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …